23 apr 2018

Provincie Ruimtelijk planner(bestuurssecretaris planoloog)

Vlaams- Brabant – Door werkenbijdeoverheidLeuven, Vlaanderen, België

LET OP: Deze vacature is verlopen. Het kan dus zijn dat de vacature niet langer relevant is.

Functie omschrijving

De provincie Vlaams-Brabant legt een reserve aan voor de functie van ruimtelijk planner(bestuurssecretaris planoloog) via werving

 

We zoeken een ruimtelijk planner die

 • begaan is met onze toekomst, en een sterke interesse en/of ervaring heeft in ruimtelijk beleid
 • complexe ruimtelijke thema’s en uitdagingen kan verwerken tot een coherente visie, en dit vanuit het provinciale perspectief
 • graag organisatorisch bezig is en een project op poten weet te zetten, in samenwerking met zowel interne als externe partners
 • brede uitdagingen en ambities kan vertalen naar concrete projecten of acties

 

Wat verwachten we van jou?

De verschillende taken van een ruimtelijk planner bij de dienst ruimtelijke planning zijn terug te brengen tot 4 kerntaken:

 • uittekenen van het ruimtelijk beleid: naast het uittekenen van het toekomstig ruimtelijk beleid voor de ganse provincie, zoemen we in op specifieke gebieden of thema’s. Op basis van onderzoek, pilootcases of aan de hand van ontwerpend onderzoek werk je mee een visie uit op maat van een thema, een omgeving of een specifieke doelgroep.
 • uitvoeren van het ruimtelijk beleid: als projectleider werk je projecten en processen uit op maat van een gebied, van een thema of voor een doelgroep. We hebben hierbij aandacht voor de haalbaarheid en realiseerbaarheid. Hierbij zoeken we ook naar de juiste instrument(en) om implementatie mogelijk te maken: een PRUP, een verordening, een masterplan, ….
 • adviseren en begeleiden van ruimtelijke initiatievenvan gemeenten, andere provincies en het Vlaams gewest: in onze advisering bekijken we de processen vanuit de impact op en in functie van de doorwerking van het provinciaal beleid alsook vanuit specifiek opgebouwde expertise.
 • samenwerking en participatie: het ruimtelijk beleid van de toekomst kan enkel gerealiseerd worden door samenwerking en overleg. We zetten hierbij in op zowel interne als externe samenwerkingen en communicatie/participatie afgestemd op een project en haar stakeholders.

 

Profiel:

 • Je hebt een masterdiploma (of gelijkgesteld).Ook laatstejaarsstudenten komen in aanmerking voor deelname (opname wervingsreserve onder voorbehoud van het behalen van het vereiste diploma).
 • OF
 • Je beschikt over driejaar relevante beroepservaring op vlak van ruimtelijke planning, project- en procesmanagement.
 • Daarnaast beschikt een goede planoloog over volgende algemene competenties:
  • Je bent in staat om op basis van een grondige analyse van alle relevante aspecten, standpunten in te nemen en de consequenties daarvan in te zien en je kan anderen overtuigen op basis van goed onderbouwde argumenten en door overleg aan te gaan.
  • Je hebt een duidelijke visie op ruimtelijke planning en kan deze vertalen in de praktijk.
  • Je bent in staat eigen toekomstgerichte ideeën uit te werken en deze in een bredere context en in een ruimer langetermijnperspectief te plaatsen, rekening houdend met standpunten van verschillende actoren en stakeholders.
  • Je kan zonder probleem de toegewezen projecten organiseren m.b.t. de benodigde acties, tijd en middelen.
  • Je kan met alternatieve ideeën en creatieve oplossingen voor de dag komen.
  • Je bent een gemotiveerde teamspeler en kan in groep werken.
  • Je bent in staat om initiatieven te nemen om structurele problemen binnen het eigen takendomein op te lossen.
  • Je kan je ontwikkelen binnen de eigen functie en je werkt actief mee aan het verbeteren van de uitvoering van je taken.
 • Wij verwachten van alle medewerkers dat ze klantgericht, betrouwbaar, betrokken en doelmatig zijn.

 

Aanbod:

 • Je start in salarisschaal A1a: het bruto maandsalaris ligt tussen € 3046,98 en € 4741,30.

Na 4 jaar anciënniteit ga je over naar salarisschaal A1b: het bruto maandsalaris ligt tussen € 3528,09 en € 4915,61.

Na 18 jaar anciënniteit ga je over naar salarisschaal A2a: het bruto jaarsalaris ligt tussen de € 4706,44 en € 5048,09.

Bij je aanwerving gaan we na hoeveel jaar relevante ervaring (en anciënniteit bij andere overheden) je in eerdere functies hebt opgebouwd. Die ervaring wordt meegenomen in de berekening van je bruto salaris. Uit de privésector kan voor maximaal 15 jaar worden aangerekend.

 • Opname in een contractuele en statutaire wervingsreserve, waaruit geput kan worden voor vergelijkbare functies.
 • Gratis woon-werkverkeer met het openbaar vervoer of een fietsvergoeding. Je standplaats is het Provinciehuis te Leuven.
 • Gratis hospitalisatieverzekering.
 • Maaltijdcheques van 6,5 euro per gepresteerde dag.
 • Extra legaal pensioen voor contractuele functies.
 • Diverse opleidingsmogelijkheden.
 • Peter- en meterschap en een vormingstraject voor nieuwkomers.
 • Aansluiting bij Corporate benefits, voordelen voor het personeel.

 

Procedure:

Indien je beschikt over een masterdiploma zal de selectie bestaan uit een schriftelijke proef op 4 juni 2018 en een mondelinge proef op 21 juni 2018.

 

Indien je niet beschikt over een masterdiploma maar wel over drie jaar relevante beroepservaring zal je in eerste instantie in mei 2018een niveautest afleggen en indien je geslaagd bent, sluit je aan bij bovenstaande data van de schriftelijke en mondelinge proef.

 

Als deze functie je aanspreekt en je voldoet aan het profiel, verstuur dan uiterlijk op 14 mei 2018je kandidatuur, je relevante beroepservaring en een kopie van je diploma onlinevia www.vlaamsbrabant.be/vacatures(Opgelet: vergeet niet om na de registratie van je profiel opnieuw in te loggen om ook daadwerkelijk te solliciteren! Bij een goed verloop ontvang je zowel een bevestiging van registratie, als van je sollicitatie).

 

Het provinciebestuur als werkgever let op het bevorderen van gelijke kansen bij aanwerving. Kwaliteiten van mensen zijn belangrijker dan geslacht, leeftijd, seksuele geaardheid, handicap, etnische afkomst en nationaliteit.

 

Solliciteren

Contact:

Procedure: Mieke Coelst, deskundige personeelsbeleid, 016 26 77 09, mieke.coelst@vlaamsbrabant.be Functie-inhoud: indien je mogelijks interesse hebt voor deze functie, raden we je ten zeerste aan om contact op te nemen met Katrien Putzeys, diensthoofd ruimtelijke planning, 016 26 75 06, katrien.putzeys@vlaamsbrabant.be

Vacature categorieen: Expert (A-niveau) Type vacature: Provincie Vacature tags: Voltijds Salaris: 20,000 - 40,000

492 total views, 1 today

Solliciteer op deze vacature