10 dec 2018

Gemeente Preventieadviseur niv. 1

Stad Kortrijk – Door werkenbijdeoverheidOveral

Functie omschrijving

Kortrijk is een organisatie met meer dan 1.800 medewerkers waarbij alle onderdelen in de komende maanden worden geïntegreerd. Het OCMW, de autonome gemeentebedrijven Parko (parkeerbedrijf) en SOK (stadsontwikkelingsbedrijf) en de gemeentelijke vzw’s zullen samen met de stad één nieuwe organisatie vormen met eenheid van leiding. Een moderne, ambitieuze, innovatieve organisatie die snel en slim werkt, vanuit een op en top klantgerichte dienstverlening. Daarom zijn we momenteel op zoek naar een preventieadviseur die de leiding zal nemen van de gemeenschappelijke interne dienst voor preventie en bescherming op het werk.

DE  JOB

Als diensthoofd van de Interne Dienst voor Preventie en Bescherming op het Werk (IDPB) coördineer je de dienst in functie van de organisatiedoelstellingen op het vlak van veiligheid, preventie en bescherming op het werk. Je geeft gespecialiseerd advies aan het bestuur, de verschillende diensten, leidinggevenden en medewerkers. Je doet voorstellen over sensibilisering en interne opleiding rond veiligheidsthema’s. Je doet onderzoek en controle, je pleegt overleg en staat in voor rapportering.

De doelstelling van het bestuur is om een Gemeenschappelijke Interne Dienst voor Preventie en Bescherming op het Werk op te richten voor de stad, het OCMW, de vzw Zusters Augustinessen, het stadsontwikkelingsbedrijf AGB SOK en het parkeerbedrijf AGB Parko. De voorbereidingen hiervoor zijn opgestart door de huidige preventieadviseurs. De preventieadviseur die de stad nu aanwerft, zal dit traject verder opvolgen en tot realisatie brengen. Vervolgens zal hij/zij de leidinggevende zijn van deze gemeenschappelijke dienst.

De dienstverlening van Kortrijk is zeer divers, denk maar aan sport, cultuur, burgerzaken, kinderopvang, thuiszorg, sociale tewerkstelling, opleidingsrestaurant, woonzorgcentra, onderwijs, integratie, stadsontwikkeling, huisvuilophaling, groenonderhoud, wegenwerken, parkeerbeleid, armoedebestrijding, schuldhulpverlening, evenementen, stedelijke garage, enz. De uitdagingen voor onze medewerkers zijn zeer uitgebreid en evolueren voortdurend. De interne dienst voor preventie en bescherming op het werk evolueert mee met onze dynamische organisatie.

De preventieadviseur ressorteert onder het college van burgemeester en schepenen. In de praktijk is er een nauwe samenwerking met de algemeen directeur en de ondersteunende diensten zoals de personeelsdienst en de facilitaire diensten.

PROFIEL

We zoeken een preventieadviseur die veiligheid en welzijn van onze medewerkers hoog in het vaandel draagt. Iemand die initiatief neemt en door samenwerken de kwaliteit van de arbeidsomstandigheden van onze medewerkers naar een hoger niveau tilt. Iemand die problemen kan analyseren, verbeteringen voorstelt en de organisatie begeleidt om deze te realiseren. Iemand die verantwoordelijkheid durft op te nemen, niet bang is van verandering en als leidinggevende mensen kan meenemen in deze boeiende opdracht.

 

TOELATINGSVOORWAARDEN

Je bent in het bezit van een master- of licentiaatsdiploma en een attest preventieadviseur niveau 1. Daarnaast kan je ook minimaal 3 jaar als preventieadviseur voorleggen, op niveau 1 of 2.

 

AANBOD

• een contract van onbepaalde duur na 2 x 6 maanden (A1a-A3a-niveau)
• loonschaal A1a-A3a: Om het bruto jaarloon (zonder extra's zoals vakantiegeld of eindejaarspremie) te berekenen, dien je het bedrag te vermenigvuldigen met de index 1,7069.
• maaltijdcheques van 5,50 euro (na 6 maand) en hospitalisatieverzekering (na 1 jaar)
• gratis openbaar vervoer voor woon-werkverkeer en fietsvergoeding van 0,23 euro/km
• een mooi verlofpakket en een flexibel uurrooster
• naast anciënniteit vanuit openbare sector/onderwijs, kan ook anciënniteit op basis van relevante ervaring in de privé-sector of als zelfstandige meegerekend worden, met een maximum van 18 jaar

 

SELECTIEPROCEDURE

Deel 1 : Screening van de CV's op basis van de vooropgestelde toelatingsvoorwaarden.

Deel 2: Case en interview op basis van de criteria opgenomen in de functiebeschrijving.

De kandidaat moet 50/100 halen om al geslaagd beschouwd te worden voor de selectieprocedure en opgenomen te worden in de wervingsreserve. De reserve is 2 jaar geldig met mogelijkheid tot verlenging.

Solliciteren

Interesse? Schrijf je dan in via ons digitaal webformulier https://www.jobsolutions.be/register/3183 t.e.m. 6 januari 2019. Vragen? Meer info? Neem contact op met Leen Hooghe op 056 27 86 84 of vacatures@kortrijk.be. Kortrijk staat open voor de diversiteit van kandidaten zonder onderscheid in geslacht, geloof, huidskleur, leeftijd, seksuele voorkeur of eventuele handicap.

Vacature categorieen: Expert (A-niveau) Type vacature: Gemeente Deze vacature vervalt over Endless.

548 total views, 6 today

Solliciteer op deze vacature