25 apr 2018

Gemeente Omgevingsdeskundige – handhaving

Gemeente Kapelle- op- den- Bos – Door werkenbijdeoverheidKapelle-op-den-Bos, Vlaanderen, België

LET OP: Deze vacature is verlopen. Het kan dus zijn dat de vacature niet langer relevant is.

Functie omschrijving

Het college van burgemeester en schepenenvan de gemeente Kapelle-op-den-Bos gaat over tot de aanwerving van één (m/v):

OMGEVINGSDESKUNDIGE – HANDHAVING  –  B1-B3 – STATUTAIR  – Voltijdse aanwerving (38/38)

ER WORDT EEN WERVINGSRESERVE VAN 3 JAAR AANGELEGD.

ONZE GEMEENTE VOERT EEN DIVERSITEITSBELEID.

DE FUNCTIE:

De omgevingsdeskundige – handhaving staat in voor het uitbouwen en uitvoeren van een handhavingsbeleid inzake omgevingsvergunningen en trage wegen om een coherent en kwalitatief vergunningenbeleid van de dienst omgeving te ondersteunen en te versterken.

De omgevingsdeskundige – handhaving analyseert en verwerkt dossiers m.b.t.de domeinen stedenbouw, milieu en trage wegen in hoofdzaak vanuit het aspect handhaving teneinde omtrent deze dossiers een beslissing, plan van aanpak te kunnen formuleren.

De omgevingsdeskundige –handhavingfunctioneert binnen de dienst omgeving en rapporteert rechtstreeks aan het diensthoofd in  zijn/haar hoedanigheid als hoofd van de dienst omgeving. De dienst omgeving omvat volgende domeinen: stedenbouw, ruimtelijke ordening, milieu, wonen, mobiliteit, zelfstandig ondernemen, dierenwelzijn, land- en tuinbouw.

PLUSPUNTEN:

•Kennisvan de Vlarem, de Vlaamse Codex Ruimtelijke ordening, het omgevingsvergunningen decreet en uitvoeringsbesluit, de wet op de buurt- en voetwegen.
•Vlottekennis van GIS-toepassingen.
•Goedekennis van handhavingsprocedures.
•Analytischen synthetisch denken.

TOELATINGSVOORWAARDEN:

Een gedrag vertonen dat in overeenstemming is met de vereisten van de functie (Uittreksel uit het strafregister - Model 2 – OPGELET! Tijdig aan te vragen bij je gemeente) – de burgerlijke en politieke rechten genieten – medisch geschikt zijn – onderdaan zijn van de Europese Economische ruimte.

AANWERVINGSVOORWAARDEN:

• Voldoen aan de vereiste over de taalkennis opgelegd door de wetten op het gebruik der talen in bestuurszaken, gecoördineerd op 18 juli 1966 • Slagenvoor de selectieprocedure • Minstens houder zijn van een professioneel gerichte Bachelor met een relevante link naar milieu en/of stedenbouw of gelijkwaardig door  een relevante beroepservaring van minstens 4 jaar én houder zijn van een diploma lokale toezichthouder milieuhandhaving of bereid zijn dit te behalen binnen de 3 jaar • Laatstejaarsscholieren of studenten: studiebewijs en een verklaring van deelname aan de eindexamens voor het behalen van hun diploma binnen een termijn van maximum vijf maanden. Moeten voldoen aan de diplomavereiste uiterlijk op de datum van hun aanstelling bij de gemeente.

WIJ BIEDEN:

een aangename werksfeer •  een correcte verloning (minimum bruto maandloon € 2.412,49 (38/38)  met mogelijkheid tot valorisatie van max. 6 jaar relevante privé-anciënniteit) • hospitalisatieverzekering • maaltijdcheques (€ 8) • fietsvergoeding • gunstige verlofregeling van 35 dagen per jaar.

 

Voor extra inlichtingen betreffende deze vacature kan u steeds contact opnemen met de personeelsdienst : 015 71 32 71 of personeelsdienst@kapelle-op-den-bos.be.

Solliciteren

GEINTERESSEERD?

Kandidatuurstellingen moeten uiterlijk op 30 mei 2018, door een per post aangetekende sollicitatiebrief met CV, worden ingediend bij het gemeentebestuur, Marktplein 29 te 1880 Kapelle-op-den-Bos (de datum van de poststempel geldt als datum van verzending).

Vacature categorieen: Deskundige (B-niveau) Type vacature: Gemeente Vacature tags: Voltijds Salaris: 20,000 - 40,000

752 total views, 1 today

Solliciteer op deze vacature