20 aug 2018

Gemeente Omgevingsambtenaar RO – B1-B3

Gemeente Herselt – Door herseltHerselt, Vlaanderen, België

LET OP: Deze vacature is verlopen. Het kan dus zijn dat de vacature niet langer relevant is.

Functie omschrijving

De gemeente Herselt is op zoek naar een voltijds Omgevingsambtenaar RO (B1-B3) – onbepaalde duur – wervingsreserve van 3 jaar

Aanwervingsvoorwaarden:
– Houder zijn van een bachelor diploma of daarmee gelijkgesteld
– Slagen in de selectieprocedure, bestaande uit een schriftelijke en een mondelinge proef.

Belangrijkste taken:
De omgevingsambtenaar staat in voor het onderzoeken en adviseren van omgevingsaanvragen en andere bouw-gerelateerde dossiers. Eveneens het proactief evalueren van omgevingsvergunningen en het vertalen van doelstellingen op het vlak van ruimtelijke ordening naar concrete acties tot de taken. Hierbij hoort ondermeer het beoordelen en advisering van omgevingsvergunningen, deskundige opvolging en onderzoek van klachten, interpreteren en toepassen van de regelgeving.
De omgevingsambtenaar heeft ook een beleidsondersteunende en beleidsadviserende rol .
De omgevingsambtenaar coördineert de dagelijkse activiteiten van de dienst en waakt over de uitvoering van de opdrachten.

Competenties:
Betrokken zijn en kwalitatief handelen (kerncompetentie)
Zich borg stellen voor het behalen van de doelstellingen van de eigen functie. Bij het uitvoeren van de taken de lat kwalitatief voldoende hoog leggen. Zich hiervoor persoonlijk verantwoordelijk voelen. Organisatiebelangen laten primeren op persoonlijke belangen.

• Kennis overdragen
Het overbrengen en delen van kennis, vaardigheden, expertise en werkwijzen. Kan zowel op formele als informele manier.

• Adviseren
Anderen, zowel binnen als buiten de organisatie, op basis van eigen expertise en inzichten op maat advies kunnen verstrekken. Hierbij de belangen van de organisatie voorop stellen, een objectieve houding weerspiegelen, standpunten durven innemen en naar anderen toe geloofwaardigheid genereren als persoon en als inhoudelijk expert.

• Overtuigen
Mensen kunnen aanspreken op basis van inhoudelijke argumenten en op basis van persoonlijke uitstraling. Standpunten kunnen onderbouwen met rationele argumenten, bereid zijn om eigen ideeën ter discussie te stellen, je standpunten kunnen laten aanvaarden door anderen, met oog en begrip voor tegenargumenten en weerstanden.

• Conceptueel denken
Het operationele werkveld kunnen overstijgen en onderliggende trends, opportuniteiten, waarden, belangen en noden kunnen detecteren en verwoorden. Het hier en nu kunnen loslaten en abstract kunnen redeneren.

• Project management
Complexe opdrachten kunnen structureren, rekening houdende met deadlines, doelstellingen en met de milestones.
Projectmedewerkers op een gestructureerde en planmatige wijze opvolgen en sturen. Op regelmatige wijze de voortgang communiceren naar de opdrachtgever.

• Oordeelsvorming
Op basis van de beschikbare informatie een objectief onderbouwd beeld kunnen vormen over een bepaalde situatie of persoon.

• Verantwoordelijkheid opnemen
Zichzelf aansprakelijk stellen voor correct geleverde prestaties binnen het gebied waarvoor men verantwoordelijk is en dit tegenover alle niveaus van de organisatie.

Deze beschrijving is niet beperkend en kan te allen tijde aangepast worden naargelang de evolutie van de organisatorische accenten bij gemeente, AGB en OCMW.

Wij bieden:
Een brutosalaris op maandbasis (actuele index): tussen 2.412,49 euro en maximum 4.064,97 euro, aangevuld met maaltijdcheques, eindejaarstoelage, vakantiegeld, fietsvergoeding, hospitalisatieverzekering

Meer info (functiebeschrijving, modaliteiten selectieprocedure, kortom alle nuttige info):
Personeelsdienst – 014/53 90 05-014/53 90 06 of personeel@herselt.be, www.herselt.be.

Solliciteren

Bezorg uw sollicitatiebrief met curriculum vitae uiterlijk 23 september 2018 aan: personeel@herselt.be of per post naar College van Burgemeester en Schepenen Kerkstraat 1 2230 Herselt

Vacature categorieen: Deskundige (B-niveau) Type vacature: Gemeente Vacature tags: Omgevingsambtenaar, ruimtelijke ordening en vergunningsverlening Salaris: 20,000 - 40,000

874 total views, 1 today

Solliciteer op deze vacature