21 jan 2019

Provincie Ingenieur integraal waterbeleid

Provincie Vlaams-Brabant – Door werkenbijdeoverheidOveral

Functie omschrijving

De provincie Vlaams-Brabant zoekt een voltijdse bestuurssecretaris ingenieur integraal waterbeleid voor de dienst waterlopen via werving

 Inhoud van de job:

 • Je bent vertrouwd met de doelstellingen en beginselen van het integraal waterbeleid en kan deze toepassen.
 • Als medewerker “projecten integraal waterbeheer” ben je lid van een divers team van experten dat zich samen inzet om water- en modderoverlast te bestrijden. Dit team promoot actief waterpreventieve maatregelen bij individuele woningen en volgt deze op. Ook ecologische projecten (zoals bv. hermeanderingen en oplossen vismigratieknelpunten) neemt dit team op.
 • Als projectleider (en leidend ambtenaar) neem je enkele investeringswerken ter bestrijding van wateroverlast van A tot Z ter harte.
 • Daarnaast ben je binnen de dienst waterlopen het bouwtechnisch aanspreekpunt voor allerlei vragen over bijvoorbeeld herstellingen van oevers, bouw van uitstroomconstructies, sturingen van overstromingsgebieden, dimensionering aarden dammen bij erosiebestrijdende maatregelen en de opmaak van diverse typedetails.
 • Je kan controleberekeningen van stabiliteits-technische ontwerpen uitvoeren wanneer studiebureaus hun documenten aanleveren en de projectleiders hierom vragen (bv. dijken, kleine brugjes of betonconstructies) of je wil je hierin bijscholen.
 • Je ondersteunt de collega-projectleiders tijdens de uitvoering van de werken, zowel op het terrein tijdens werfbezoeken als juridisch/administratief.
 • Je volgt de technische wijzigingen aan het Vlaamse standaardbestek 250 op, net als de principes van natuur-technische milieubouw (NTMB). Hierdoor kun je het technisch luik in de bestekteksten up-to-date houden.

 

Profiel:  

 • Je hebt een diploma ‘burgerlijk ingenieur’ of ‘bio-ingenieur’.
 • Je bent een echte teamspeler:
  • je bevordert de samenwerking binnen het team en je hebt oog voor een verdere professionalisering;
  • samen met de andere teamleden stel je de juiste prioriteiten, kom je tot een goede werkverdeling en uniforme werkafspraken, bepaal je de interne en externe communicatieacties en zorg je voor kennisuitwisseling;
  • er is afstemming met de andere teams binnen de dienst en binnen de dienst heb je een actieve en constructieve inbreng (bv. informatie aanreiken voor het beleidsoverleg tussen het diensthoofd en de gedeputeerde).
 • Kennis van de wetgeving overheidsopdrachten is geen vereiste maar wel een pluspunt.
 • Kennis van GIS-toepassingen is geen vereiste maar wel een pluspunt.
 • Kennis van modelleringssoftware voor de uitvoering van scenarioanalyses en beperkte modelleringsstudies is geen vereiste maar wel een pluspunt.
 • Kennis van Autocad is geen vereiste maar wel een pluspunt.
 • Het beschikken over coördinerende capaciteiten is een pluspunt.

Aanbod:

 • Je start in salarisschaal A6a: het bruto maandsalaris ligt tussen € 3634,27 en € 5682,55.

Na 4 jaar anciënniteit ga je over naar salarisschaal A6b: het bruto maandsalaris ligt tussen € 4267,25 en € 5888,81.

Na 18 jaar anciënniteit ga je over naar salarisschaal A7a: het bruto jaarsalaris ligt tussen de € 5682,55 en € 6102,17.

Bij je aanwerving gaan we na hoeveel jaar relevante ervaring (en anciënniteit bij andere overheden) je in eerdere functies hebt opgebouwd. Die ervaring wordt meegenomen in de berekening van je bruto salaris. Uit de privésector kan voor maximaal 20 jaar worden aangerekend.

 • Opname in een contractuele en statutaire wervingsreserve, waaruit geput kan worden voor gelijkaardige functies.
 • Contract van onbepaalde duur.
 • Gratis woon-werkverkeer met het openbaar vervoer of een fietsvergoeding. Je standplaats is het Provinciehuis te Leuven.
 • Gratis hospitalisatieverzekering.
 • Maaltijdcheques van 6,5 euro per gepresteerde dag.
 • Extra legaal pensioen voor contractuele functies.
 • Diverse opleidingsmogelijkheden.
 • Peter- en meterschap en een vormingstraject voor nieuwkomers.
 • Aansluiting bij Corporate benefits, voordelen voor het personeel.

 

Procedure:

 De selectie bestaat uit een schriftelijke proef op 25 februari 2019 en een interview op 29 maart 2019.

Als deze functie je aanspreekt en je voldoet aan het profiel, verstuur dan uiterlijk op 6 februari 2019 je kandidatuur en een kopie van je diploma online via www.vlaamsbrabant.be/vacatures (Opgelet: vergeet niet om na de registratie van je profiel opnieuw in te loggen om ook daadwerkelijk te solliciteren! Bij een goed verloop ontvang je zowel een bevestiging van registratie, als van je sollicitatie).

Het provinciebestuur als werkgever let op het bevorderen van gelijke kansen bij aanwerving. Kwaliteiten van mensen zijn belangrijker dan geslacht, leeftijd, seksuele geaardheid, handicap, etnische afkomst en nationaliteit.

Solliciteren

Contact:

Procedure: Katleen Deckers, deskundige personeelsbeleid, 016 26 77 28, katleen.deckers@vlaamsbrabant.be Functie-inhoud: indien je mogelijks interesse hebt voor deze functie, raden we je ten zeerste aan om contact op te nemen met Stijn Coppens, diensthoofd waterlopen, 016 26 75 62 of 0473 57 65 40, stijn.coppens@vlaamsbrabant.be  

Vacature categorieen: Expert (A-niveau) Type vacature: Provincie Vacature tags: Voltijds Deze vacature vervalt over 30 days.

419 total views, 3 today

Solliciteer op deze vacature