6 nov 2018

Gemeente Dossierbeheerder ruimtelijke ordening

Gemeente Zaventem – Door gemeentezaventemZaventem, Vlaanderen, België

LET OP: Deze vacature is verlopen. Het kan dus zijn dat de vacature niet langer relevant is.

Functie omschrijving

Als dossierbeheerder ruimtelijke ordening ben jij de spil tussen de klant zijn wensen en hetgeen wettelijk toegelaten wordt. Jij begeleidt een project van idee tot toelating, waarbij je de burger of het bedrijf wijsmaakt in de procedure, de kwaliteit en de uitvoering van hun projecten. Daarbij wordt ingegaan op stedenbouwkundige aspecten maar ook op het vlak van milieu.

Wat houdt de functie in?

1. Handhavingsbeleid:
- preventie van stedenbouwkundige overtredingen door goede en duidelijke voorlichting naar de burger
- preventief onderzoek op het terrein
- opnemen van een repressieve rol door het opsporen, vaststellen en vervolgen van stedenbouwkundige misdrijven
- nemen van bewarende maatregelen (bv. stakingsbevel)
- uitvoeren van vonnissen

2. Stedenbouwkundige en verkavelingsvergunningen:

- behandelen van stedenbouwkundige aanvragen, verkavelingsdossiers en attesten
- inwinnen van adviezen en adviezen verlenen aan verschillende instanties
- informatie verstrekken en inlichtingen verlenen naar de burger
- verantwoordelijkheid inzake het bijhouden van door het decreet opgelegde registers
- volledigheid van ontvangen dossiers nakijken en eventueel ontbrekende stukken melden aan de bouwheer
- uitvoeren van administratieve handelingen met als doel administratieve ondersteuning bieden aan de entiteit
- uitzetten van rooilijnen

 

Wat verwachten wij ? 

 • Je hebt kennis, ervaring of een grote affiniteit met stedenbouw en architectuur. 
 • Je kan vlot met de computer overweg 
 • Je kan je heel snel inwerken in een nieuwe materie/taak 
 • Je bent overtuigd dat je samen meer bereikt dan alleen 
 • Je bent integer en neemt verantwoordelijkheid op voor je eigen handelen 
 • Je houdt bij het plannen van werkzaamheden rekening met deadlines en geeft op een duidelijke manier aan wat de prioriteiten zijn 
 • Je onderzoekt gericht de wensen en behoeften van klanten 
 • Je analyseert complexe problemen en herformuleert deze naar bruikbare, praktische vragen 
 • Je levert ook onder druk kwaliteitsvol werk af 
 • Je respecteert de afspraken, procedures en waarden binnen de gemeentelijke organisatie 
 • Je stelt bestaande zaken ter discussie en stelt alternatieven voor 
 • Je plant eigen werk en dat van anderen effectief 
 • Je kan een boodschap vertalen zodat ze begrijpelijk is voor verschillende doelgroepen 

 

 Wat zijn de toelatingsvoorwaarden? 

Om toegelaten te worden tot de vacante functie bij de gemeente Zaventem dien je aan volgende voorwaarden te voldoen: 

 • Een gedrag vertonen dat in overeenstemming is met de eisen van de functie (via getuigschrift van goed zedelijk gedrag) 
 • De burgerlijke en politieke rechten genieten 
 • Medisch geschikt zijn voor de uit te oefenen functie 
 • Onderdaan zijn van de EER of van Zwitserland 

De bewijsstukken worden later opgevraagd en alleen van de geslaagde kandidaten. 

Wat zijn de aanwervingsvoorwaarden? 

 • Voldoen aan de vereiste over de taalkennis opgelegd door de wetten op het gebruik der talen in bestuurszaken, gecoördineerd op 18 juli 1966 
 • In het bezit zijn van ofwel een bachelordiploma ofwel een diploma van het hoger onderwijs van één cyclus of daarmee gelijkgesteld onderwijs 
 • Slagen voor de selectieprocedure (zie verder) 

 

Hoe ziet de selectieprocedure eruit? 

De selectieprocedure bestaat uit een vergelijkend examen met: 

▪ Een schriftelijke test, voorzien op 29 november 2018 

▪ Een mondeling examen, voorzien op 5 december 2018 

Om als geslaagd te worden beschouwd, moeten de kandidaten voor elk gedeelte vijftig procent van de punten behalen en zestig procent op het geheel van het examen. 

 

Wat hebben wij jou te bieden ?

 • Weddeschaal: Β1−Β3 (min. 2460,78 euro – max. 4146,34 euro bruto, in functie van relevante ervaring) 
 • Voltijdse functie in statutair dienstverband 
 • Maaltijdcheques, hospitalisatieverzekering na één jaar tewerkstelling, volledige terugbetaling van woon-werkverkeer met het openbaar vervoer en/of fietsvergoeding 
 • Een job met veel verantwoordelijkheid en fijne collega’s 
 • Interessante verlofregeling (min. 32 dagen) 
 • Relevante ervaring (ook uit de privé) wordt meegenomen 

Méér informatie? 

Solliciteren

Bezorg uiterlijk op 20 november 2018 jouw cv en motivatiebrief aan het college van Burgemeester en Schepenen bij voorkeur via https://www.jobsolutions.be/register/3077, per e-mail naar vacature@zaventem.be of met de post naar Diegemstraat 37, 1930 Zaventem.  

Vacature categorieen: Deskundige (B-niveau) Type vacature: Gemeente

303 total views, 1 today

Solliciteer op deze vacature