8 jan 2019

Gemeente Directeur Gemeentelijk Basisonderwijs (m/v)

Gemeente Beveren – Door werkenbijdeoverheidOveral

Functie omschrijving

(indiensttreding vanaf 1 september 2019, aanleg werfreserve)

Functie:

Het gemeentelijk basisonderwijs van Beveren heeft 7 basisscholen. Met de gemeenteschool van Kruibeke vormt het een scholengemeenschap van 2500 leerlingen. Deze groeiende scholengemeenschap werkt enthousiast aan de ontwikkeling van kwaliteitsvol onderwijs op maat. Door intens samen te werken slaagt een dynamische groep van directeurs en medewerkers erin om de missie en visie die beschreven staan in het pedagogisch project, te realiseren.

De directeur zal de verantwoordelijkheid dragen voor een basisschool en wordt in zijn werkzaamheden ondersteund door collega-directeurs en administratieve medewerkers.

Aanwervingsvoorwaarden:

Wettelijke aanwervingsvoorwaarden uit het decreet rechtspositie van het gesubsidieerd onderwijzend personeel van 27 maart 1991 (artikel 40 en 41):
* houder zijn van het vereist of voldoende geacht bekwaamheidsbewijs vastgesteld voor dit specifieke selectie- of bevorderingsambt, organiek of bij overgangsmaatregel. Voor een aanstelling in het ambt van directeur is een bekwaamheidsbewijs ten minste professionele bachelor (ten minste PBA) en een bewijs van pedagogische bekwaamheid (BPB) vereist;

* als laatste evaluatie geen evaluatie met de eindconclusie ‘onvoldoende’ hebben verkregen in het desbetreffende selectie- of bevorderingsambt bij de inrichtende macht waar de vacante betrekking zich situeert. Als het personeelslid niet werd geëvalueerd, wordt aan deze voorwaarde geacht voldaan te zijn; * voldoen aan de algemene wervingsvoorwaarden van artikel 19 van het decreet Rechtspositie;

* de betrekking wordt uitgeoefend als hoofdambt.

Aanvullende voorwaarden:

* minimum 5 jaar dienstanciënniteit in het onderwijs
* beantwoorden aan het vereiste profiel
* slagen in een selectieproef bestaande uit een schriftelijk, psychotechnisch en mondeling gedeelte * de proefperiode van twee jaar afronden met een gunstige beoordeling.

 

Meer weten ?

Voor bijkomende inlichtingen alsook voor een volledige opgave van het examenprogramma en het functieprofiel kan u zich wenden tot Bert Van Puymbroeck, celhoofd dienst onderwijs, Stationsstraat 2 te Beveren. (03 750 16 63) of via e-mail sollicitaties.onderwijs@beveren.be.

Solliciteren

Klaar voor deze uitdaging ? Je stelt je kandidaat door je cv, motivatiebrief, een uittreksel uit het strafregister en een kopie van jediploma’s te sturen naar sollicitaties.onderwijs@beveren.be .Je kan deze documenten ook aangetekend per post bezorgen aan het college van burgemeester en schepenen, Stationsstraat 2, 9120 Beveren. Kandidaturen dienen uiterlijk 31 januari 2019. ingediend te worden. De datum van verzending geldt als datum van indienen.

Vacature categorieen: Expert (A-niveau) Type vacature: Gemeente Vacature tags: directeur Deze vacature vervalt over 17 days.

490 total views, 9 today

Solliciteer op deze vacature