6 feb 2018

Gemeente Diensthoofd wegen en publieke ruimte (2e oproep)

Stad Beringen – Door werkenbijdeoverheidBeringen, Vlaanderen, België

LET OP: Deze vacature is verlopen. Het kan dus zijn dat de vacature niet langer relevant is.

Functie omschrijving

DIENSTHOOFD WEGEN EN PUBLIEKE RUIMTE (2E OPROEP)

Meer info

 • Bestuur: Stad Beringen
 • Contract: Onbepaalde duur – contractueel
 • Werkduur: Voltijds
 • Weddeschaal: A1a-A2a
 • Vereisten: Masterdiploma
 • Sollicitatieprocedure: Aanwervingsprocedure met aanleg wervingsreserve
 • Solliciteer tot en met: 8 maart 2018

Bestuur

Beringen ondergaat de komende jaren een grondige facelift. Op dit moment beleeft de mijnsite een serieuze metamorfose en zijn er in en rond het stadscentrum grote veranderingen gepland. Ook als organisatie staan wij voor heel wat uitdagingen. Zo hebben stad en OCMW al grote stappen gezet richting een ééngemaakte organisatie en wordt er dagelijks ingezet op een kwaliteitsvolle dienstverlening naar de burgers toe. Wil jij meewerken aan deze vernieuwing? Dan is de vacature diensthoofd wegen & publieke ruimte misschien iets voor jou.

Functie

Als diensthoofd wegen & publieke ruimte krijg je een actieve en brede rol in de verdere ontwikkeling van Beringen. In de komende jaren staan er in Beringen tal van uitdagende projecten op stapel zoals de herinrichting van het marktplein, de ontwikkeling van PPS-projecten met aanleg van publieke ruimte, de bouw van nieuwe kanaalbruggen in Beringen en Tervant en tal van wegenis- en rioleringswerken. Als diensthoofd stuur je deze projecten aan, samen met de medewerkers van je dienst en externe studiebureaus.

Meer concreet sta je in voor:

 • de studie, het ontwerp en de begeleiding van de uitvoering van wegenis- en riolerings-  en  stedelijke herinrichtingsprojecten
 • initiëren en opvolgen van een beleid inzake wegen & publieke ruimte
 • de opvolging en het adviseren van de technische dossiers m.b.t. de beleidsbevoegdheden wegen, verkeer, groen, publieke ruimte, riolering en waterlopen
 • de opmaak van plannen, ontwerpen en bestekken in verband met diverse uit te voeren werken
 • technisch advies en budgetramingen voor openbare werken
 • opmaak van bestekken voor het aanstellen van ontwerpers, opvolgen en aansturen van het ontwerpproces, de aanbesteding en de uitvoering van de werken
 • de coördinatie met de nutsmaatschappijen en ben je hun contactpersoon
 • coördinatie en aansturing van je team
 • intense samenwerking met de verantwoordelijke van de stedelijke werkplaatsen inzake regulier onderhoud van de wegen, fiets- en voetpaden, alsook de dagdagelijkse opvolging van meldingen en klachten
 • intense samenwerking met de diensten onder het beleidsdomein omgeving teneinde dossiers maximaal op elkaar af te stemmen
 • plannen en prioriteren van taken en dossiers, en op regelmatige basis terugkoppeling geven aan de beleidsverantwoordelijke(n)

Profiel

 • Je bezit een masterdiploma, een diploma van het universitair onderwijs, ofwel een diploma van het hoger onderwijs van twee cycli dat gelijkgesteld in met universitair onderwijs
 • Je hebt een gedegen technische kennis in wegenis en rioleringswerken
 • Je beschik over het nodige organisatietalent en oordeelkundig vermogen om de dossiers/projecten uit te voeren en op te volgen
 • Je beschikt over leidinggevende vaardigheden om je team te coachen
 • Je bent een sterke communicator en hebt overtuigingskracht
 • Je werkt zelfstandig, onderhandelings-, oplossings- en resultaatgericht

Aanbod

 • Een verantwoordelijke en boeiende functie met op korte termijn heel wat uitdagingen
 • Een verloning in weddeschaal A1a-A2a – eventueel aangevuld met relevante anciënniteit uit de privésector of als zelfstandige tot max. 10 jaar, overheidsanciënniteit wordt onbeperkt overgenomen.  (Brutoloon min. 2987 EUR- max. 3698 EUR)
 • Maaltijdcheques
 • Fietsvergoeding
 • Opbouw tweede pensioenpijler
 • Eco-cheques
 • Terugbetaling abonnement openbaar vervoer (50%)
 • Glijdende werkuren
 • Kansen tot bijkomende vorming
 • Deelname aan verschillende acties en activiteiten in het kader van B-fit (het gezondheidsproject van stad en OCMW Beringen) alsook van de team Beringen (vriendenkring personeel stad & OCMW)
 • Alle geslaagden worden opgenomen in een wervingsreserve

Bijkomende informatie

De uiterste datum voor je kandidatuurstelling is 8 maart 2018. Solliciteren kan via onderstaande link en door het uploaden van volgende documenten:

 • cv
 • motivatiebrief
 • scan diploma

Je ontvangt  onmiddellijk een bevestiging van je sollicitatie. Alle verdere informatie betreffende deze procedure wordt via mail verstuurd naar het door jou ingegeven e-mailadres.

 • Eerste selectie op basis van schriftelijke proef op 20 maart 2018 van 9-12u
 • Tweede selectie op basis van een mondelinge proef op 5 april 2018

Voor meer informatie over de wijze van kandidatuurstelling, de aanwervingsprocedure en de tewerkstelling kan je terecht bij Carolien Timmermans, dienst HRM: carolien.timmermans@beringen.be – 011 43 02 88.

Solliciteren

Voor meer informatie over de functie kan je terecht bij Wim Smolders: wim.smolders@beringen.be - 011 43 03 84. Je kandidatuur wordt beoordeeld op basis van je competenties ongeacht je leeftijd, geslacht, afkomst of handicap.

Vacature categorieen: Expert (A-niveau) Type vacature: Gemeente Vacature tags: contract onbepaalde duur, masterdiploma en Voltijds Salaris: 20,000 - 40,000

541 total views, 1 today

Solliciteer op deze vacature