20 aug 2018

Gemeente Diensthoofd Milieu en Groen (Technisch medewerker) – C1-C3

Gemeente Herselt – Door herseltHerselt, Vlaanderen, België

LET OP: Deze vacature is verlopen. Het kan dus zijn dat de vacature niet langer relevant is.

Functie omschrijving

De gemeente Herselt is op zoek naar een voltijds diensthoofd (technisch medewerker) Milieu en Groen (C1-C3) – onbepaalde duur – wervingsreserve van 3 jaar

Aanwervingsvoorwaarden:
– Houder zijn van een diploma middelbaar onderwijs
– Slagen in de selectieprocedure, bestaande uit een schriftelijke en een mondelinge proef.

Belangrijkste taken:
Leiding en coaching van de dienst Milieu en Groen. Plannen van de werkopdrachten voor de dienst.
Werkt samen met het diensthoofd van de uitvoeringsdiensten en het MAT aan een geschikte
organisatiecultuur, promoot de organisatiewaarden en heeft hierbij een voorbeeldfunctie.
Ondersteunt de medewerkers van de dienst inhoudelijk en technisch bij de uitvoering van hun taken en denkt mee na over een oplossing voor de meer complexe problemen.

Competenties:
• Betrokken zijn en kwalitatief handelen (kerncompetentie)
Zich borg stellen voor het behalen van de doelstellingen van de eigen functie. Bij het uitvoeren van de taken de lat kwalitatief voldoende hoog leggen. Zich hiervoor persoonlijk verantwoordelijk voelen. Organisatiebelangen laten primeren op persoonlijke belangen.
• Medewerkers evalueren en bijsturen
Geleverde prestaties beoordelen. Deze eventueel bijsturen in functie van de te bereiken doelstellingen.
• Motiveren
Kunnen detecteren wat anderen intrinsiek en extrinsiek motiveert of demotiveert. Mensen op individueel en op groepsniveau gepast kunnen aanspreken zodat ze taken en opdrachten met inzet, enthousiasme en oog voor kwaliteit aanpakken.
• Klantgerichtheid
Zowel interne als externe klanten benaderen vanuit een houding die erop gericht is om hen optimaal te ondersteunen in het oplossen van hun problemen, en om tegemoet te komen aan hun wensen en noden. Hierbij rekening houden met de belangen van de eigen organisatie en de dienstverlener. Klanten benaderen als een volwaardige partner en openstaan voor hun klachten en feedback.
• Luisteren, empathie tonen
Aandacht hebben voor wat anderen bezig houdt en zich kunnen inleven in de situatie van anderen.
• Integreren en synthetiseren
Door het samenvatten en integreren van data de juiste conclusies trekken. Daarnaast meerdere alternatieven generen en komen tot een geïntegreerd eindbeeld.
• Objectieven stellen
Duidelijke doelstellingen kunnen vooropstellen en deze kunnen vertalen in kwantitatieve en kwalitatieve criteria. Hieraan een stappenplan kunnen koppelen en de verantwoordelijkheden hierbinnen kunnen bepalen voor zichzelf en voor anderen.
• Besluitvaardigheid
Op het juiste moment oordelen, actie ondernemen en beslissingen nemen. Ook op basis van onvolledige informatie knopen durven doorhakken. Rekening houden de met gevolgen van diverse alternatieven.
• Initiatief nemen
Zich proactief en positief-kritisch opstellen t.a.v. de werkprocessen en taken. Regelmatig kansen zien liggen om de functie en taken beter uit te voeren en deze opportuniteiten met beide handen grijpen. Over deze initiatieven op de gepaste wijze communiceren.

Deze beschrijving is niet beperkend en kan te allen tijde aangepast worden naargelang de evolutie van de organisatorische accenten bij gemeente, AGB en OCMW.

Wij bieden:
Een brutosalaris op maandbasis (actuele index): tussen 1.889,55 euro en maximum 3.458,36 euro, aangevuld met maaltijdcheques, eindejaarstoelage, vakantiegeld, fietsvergoeding, hospitalisatieverzekering.

Meer info: (functiebeschrijving, modaliteiten selectieprocedure, kortom alle nuttige info):
Personeelsdienst – 014/53 90 05-014/53 90 06 of personeel@herselt.be, www.herselt.be.

Solliciteren

Bezorg uw sollicitatiebrief met curriculum vitae uiterlijk 23 september 2018 aan: personeel@herselt.be of per post naar College van Burgemeester en Schepenen Kerkstraat 1 2230 Herselt

Vacature categorieen: Uitvoerend (C/D/E-niveau) Type vacature: Gemeente Vacature tags: diensthoofd, flexibel, groenonderhoud, leidinggevend, milieu, people manager en planning Salaris: 20,000 - 40,000

707 total views, 1 today

Solliciteer op deze vacature