20 feb 2018

Gemeente Diensthoofd grondgebiedzaken (statutair) (voltijds) (niveau A1a-A3a)

Gemeente Boom – Door gemeenteboomBoom, Vlaanderen, België

LET OP: Deze vacature is verlopen. Het kan dus zijn dat de vacature niet langer relevant is.

Functie omschrijving

Functie:

Coördineren van de werking van de dienst grondgebiedzaken – groen en logistiek, om de continuïteit van de dienst te bewaren.

Aanwervingsvoorwaarden:

Houder zijn van ofwel een masterdiploma, ofwel een diploma van het universitair onderwijs of een diploma van het hoger onderwijs van twee cycli dat gelijkgesteld werd met universitair onderwijs in de richting van:

– architectuur
– ingenieurswetenschappen
– stedenbouw en ruimtelijke planning
– industriële wetenschappen bouwkunde of landmeten;
– bij voorkeur 4 jaar ervaring kunnen voorleggen in gelijkaardige functie;
– in het bezit zijn van een rijbewijs van tenminste categorie B;
– slagen voor een vergelijkende selectieprocedure;
– een gunstige beoordeling bekomen na een assessment in verband met managements- en leiderschapscapaciteiten op het niveau van de functie. De test wordt afgenomen door een erkend extern selectiebureau.
Alleen de vier eerst gerangschikte en geslaagde kandidaten in de selectie -procedure kunnen worden toegelaten tot het assessment.

Kandidaturen dienen ingediend te worden met CV, kopie diploma, kopie rijbewijs en uittreksel uit het strafregister, gericht aan het college van burgemeester en schepenen – Antwerpsestraat 44 te 2850 Boom of via mail sollicitatie@boom.be

Inschrijven kan tot uiterlijk 4 maart 2018

Solliciteren

De aanwervingsvoorwaarden en het functie- en competentieprofiel kunnen bekomen worden bij de personeelsdienst via mail sollicitatie@boom.be

Vacature categorieen: Expert (A-niveau) Type vacature: Gemeente Vacature tags: Voltijds Salaris: 20,000 - 40,000

561 total views, 1 today

Solliciteer op deze vacature