20 aug 2018

Gemeente Deskundige Communicatie B1-B3

Gemeente Herselt – Door herseltHerselt, Vlaanderen, België

LET OP: Deze vacature is verlopen. Het kan dus zijn dat de vacature niet langer relevant is.

Functie omschrijving

De gemeente Herselt is op zoek naar een voltijds Deskundige Communicatie (B1-B3) – onbepaalde duur – wervingsreserve van 3 jaar

Aanwervingsvoorwaarden:
– Houder zijn van een bachelor diploma of daarmee gelijkgesteld
– Slagen in de selectieprocedure, bestaande uit een schriftelijke en een mondelinge proef.

Belangrijkste taken:
Uitwerken, stimuleren, coördineren, begeleiden en opvolgen van het externe en interne informatie- en communicatiebeleid, met oog voor innovaties en opportuniteiten. Het gebruik van een huisstijl en logo hierbij consequent (doen) toepassen (o.a. in verslagen, brieven, e-mails, notulen, brochures,…). Coördineren en beheren van de verschillende gemeentelijke communicatiemiddelen, de klachtenprocedure, procedures in kader van privacy en crisiscommunicatie. Uitwerken van efficiënte en klantgerichte meldingsprocedures.
Ageren als aanspreekpunt voor burgers (eerstelijnscommunicatie), pers en media. Bevorderen en stimuleren van inspraak en participatie in het gemeentelijk beleid. Inzetten op gebruik van verstaanbare, duidelijke taal in bestuursdocumenten.
Redactie van het gemeentelijk informatiemagazine en drijvende kracht voor structuur en gebruik van de website, social media en het e-loket. Je onderhoudt en beheert de website en levert input voor nieuwsbrieven. Je zorgt voor interessante en creatieve content op deze platformen. Je evalueert de toegankelijkheid van de website en formuleert acties ter verbetering.
De diensten stimuleren, ondersteunen en coachen bij communicatie en promotie van de gemeentelijke dienstverlening en activiteiten. Uitwerken van communicatieplannen op maat op vraag van de diensten.
Taken in het kader van beheer archief, afstemmen digitaal archief en archief op papier.
Taken in het kader van opmaak en beheer van de productencatalogus en procedures.
Bijdragen aan het versterken van het positieve imago van gemeente, OCMW en AGB.
De communicatieambtenaar heeft ook een beleidsondersteunende en beleidsadviserende rol.

Competenties:
• Betrokken zijn en kwalitatief handelen (kerncompetentie)
Zich borg stellen voor het behalen van de doelstellingen van de eigen functie. Bij het uitvoeren van de taken de lat kwalitatief voldoende hoog leggen. Zich hiervoor persoonlijk verantwoordelijk voelen. Organisatiebelangen laten primeren op persoonlijke belangen.
• Kennis overdragen
Het overbrengen en delen van kennis, vaardigheden, expertise en werkwijzen. Kan zowel op formele als informele manier.
• Adviseren
Anderen, zowel binnen als buiten de organisatie, op basis van eigen expertise en inzichten op maat advies kunnen verstrekken. Hierbij de belangen van de organisatie voorop stellen, een objectieve houding weerspiegelen, standpunten durven innemen en naar anderen toe geloofwaardigheid genereren als persoon en als inhoudelijk expert.
• Overtuigen
Mensen kunnen aanspreken op basis van inhoudelijke argumenten en op basis van persoonlijke uitstraling. Standpunten kunnen onderbouwen met rationele argumenten, bereid zijn om eigen ideeën ter discussie te stellen, je standpunten kunnen laten aanvaarden door anderen, met oog en begrip voor tegenargumenten en weerstanden.
• Conceptueel denken
Het operationele werkveld kunnen overstijgen en onderliggende trends, opportuniteiten, waarden, belangen en noden kunnen detecteren en verwoorden. Het hier en nu kunnen loslaten en abstract kunnen redeneren.
• Project management
Complexe opdrachten kunnen structureren, rekening houdende met deadlines, doelstellingen en met de milestones.
Projectmedewerkers op een gestructureerde en planmatige wijze opvolgen en sturen. Op regelmatige wijze de voortgang communiceren naar de opdrachtgever.
• Oordeelsvorming
Op basis van de beschikbare informatie een objectief onderbouwd beeld kunnen vormen over een bepaalde situatie of persoon.
• Verantwoordelijkheid opnemen
Zichzelf aansprakelijk stellen voor correct geleverde prestaties binnen het gebied waarvoor men verantwoordelijk is en dit tegenover alle niveaus van de organisatie.

Deze beschrijving is niet beperkend en kan te allen tijde aangepast worden naargelang de evolutie van de organisatorische accenten bij gemeente, AGB en OCMW.

Wij bieden:
Een brutosalaris op maandbasis (actuele index): tussen 2.412,49 euro en maximum 4.064,97 euro, aangevuld met maaltijdcheques, eindejaarstoelage, vakantiegeld, fietsvergoeding, hospitalisatieverzekering.

Meer info: (functiebeschrijving, modaliteiten selectieprocedure, kortom alle nuttige info):
Personeelsdienst – 014/53 90 05-014/53 90 06 of personeel@herselt.be, www.herselt.be.

Solliciteren

Bezorg uw sollicitatiebrief met curriculum vitae uiterlijk 23 september 2018 aan: personeel@herselt.be of per post naar College van Burgemeester en Schepenen, Kerkstraat 1, 2230 Herselt.

Vacature categorieen: Deskundige (B-niveau) Type vacature: Gemeente Vacature tags: archief, communicatie, Expert, pers, PR en social media Salaris: 20,000 - 40,000

1005 total views, 1 today

Solliciteer op deze vacature