21 jan 2019

Provincie Budgetcoördinator

Provincie Vlaams-Brabant – Door werkenbijdeoverheidOveral

Functie omschrijving

De provincie Vlaams-Brabant zoekt een voltijdse contractuele budgetcoördinator (bestuurssecretaris financiën) (dienst budget en betalingen) via werving

 

Inhoud van de job:

 De provincie moet haar beleid in kader van de Beleids- en Beheerscyclus (BBC) voorbereiden, budgetteren, opvolgen en evalueren. Hierin zit een inhoudelijk en financieel luik vervat. Als bestuurssecretaris financiën voor budget sta je in voor de organisatie, coördinatie en planning van het BBC proces voor de provincie van A tot Z. Je rapporteert aan de raad en aan Vlaanderen over de strategische planning en het financieel beheer via het meerjarenplan en de aanpassing ervan, via de jaarrekening en de decretale rapportering. In kader hiervan ben je verantwoordelijk voor:

 • De tijdige en correcte rapportering van aanpassingen aan de raming, interne kredietaanpassingen, budgetwijzigingen, budgetopmaak en aanpassing meerjarenplan, en de jaarrekening aan de daarvoor bevoegde instanties. Interne kredietaanpassingen en budgetwijzigingen verdwijnen als term vanaf 2020 en worden geabsorbeerd in de aanpassing meerjarenplan.
 • Het organiseren van het budget beslissingsproces
  • opmaken van de planning
  • coördineren en verzamelen van de financiële input vanuit de diensten
  • het verwerken van de voorstellen conform de BBC regelgeving
  • overleggen en afstemmen met staf ondersteuning en personeel voor wat de inhoudelijke voorstellen betreft en de nota betreffende de evolutie van het personeelsbehoefteplan
  • de voorstellen agenderen ter bespreking met de gedeputeerde, het managementteam en de deputatie. Verwerken van de feedback (van de gedeputeerde), van het managementteam en de deputatie als ook terugkoppeling naar de organisatie
  • het nieuw budgetvoorstel agenderen ter beslissing voor raadscommissie en raad
  • verslag raadscommissie opmaken en verspreiden
  • de nieuwe budgetten opladen in SAP en de digitale rapportering aan Vlaanderen en het Rekenhof bezorgen
 • Het organiseren van de opmaak jaarrekening (niet de effectieve boekhoudkundige afsluiting, maar wel de financiële evaluatie en de rapportering) – proces is min of meer vergelijkbaar met het budgetproces.
 • Decretale rapportering (evolutie van de budgetten) aan de raad voorbereiden.
 • Het organiseren van de opmaak van het nieuw meerjarenplan.
 • Ondersteuning bieden in de opstap naar de nieuwe legislatuur.
 • Meewerken aan de implementatie van BBC2020.
 • Ondersteuning en adviesverlening in kader van de budgettaire expertise en ervaring binnen financiën.

Door de implementatie van BBC2020 alsook de ingang van een nieuwe legislatuur is de uitvoering van het takenpakket sterk in verandering procesmatig, maar de inhoudelijke essentie zoals hierboven beschreven blijft wel overeind.

Profiel:

 • Je hebt een masterdiploma.
 • Wij verwachten van alle medewerkers dat ze klantgericht, betrouwbaar, betrokken en doelmatig zijn.
 • Je overtuigt door inhoud en aanpak. Zo verkrijg je instemming voor je visie door het aangaan van de dialoog en door in overleg te gaan.
 • Je stelt (in overleg met het diensthoofd) beleidsvoorbereidende nota’s op, neemt gefundeerde standpunten in en overziet de consequenties daarvan.
 • Je neemt het initiatief om problemen binnen je eigen takendomein zowel structureel als reactief op te lossen.
 • Je coördineert en organiseert de dagelijkse activiteiten binnen je eigen entiteit.
 • Je werkt samen met collega’s en klanten/partners en overlegt om de vooropgestelde doelstellingen te bereiken.
 • Je ontwikkelt je binnen je eigen functie en werkt actief mee aan het verbeteren van de uitvoering van je taken. Hierbij aansluitend maak je je vertrouwd met nieuwe materies die relevant zijn voor je taak.
 • Je coacht en ondersteunt medewerkers binnen de organisatie bij het beheren van de budgetten van hun dienst.
 • Je blijft kalm en rustig in situaties van langdurig verhoogde druk of in crisissituaties die eigen zijn aan je opdracht.
 • Wanneer je kennis hebt van het budget en de beleids- en de beheercyclus (BBC), is dit een pluspunt voor het uitvoeren van deze functie.

Aanbod:

 • Je start in salarisschaal A1a: het bruto maandsalaris ligt tussen € 3107,98 en € 4836,22.

Na 4 jaar anciënniteit ga je over naar salarisschaal A1b: het bruto maandsalaris ligt tussen € 3598,71 en € 5014,02.

Na 18 jaar anciënniteit ga je over naar salarisschaal A2a: het bruto jaarsalaris ligt tussen de € 4800,66 en € 5149,15.

Bij je aanwerving gaan we na hoeveel jaar relevante ervaring (en anciënniteit bij andere overheden) je in eerdere functies hebt opgebouwd. Die ervaring wordt meegenomen in de berekening van je bruto salaris. Uit de privésector kan voor maximaal 15 jaar worden aangerekend.

 • Opname in een contractuele en statutaire wervingsreserve, waaruit geput kan worden voor gelijkaardige functies.
 • Contract van onbepaalde duur.
 • Gratis woon-werkverkeer met het openbaar vervoer of een fietsvergoeding. Je standplaats is het Provinciehuis te Leuven.
 • Gratis hospitalisatieverzekering.
 • Maaltijdcheques van 6,5 euro per gepresteerde dag.
 • Extra legaal pensioen voor contractuele functies.
 • Diverse opleidingsmogelijkheden.
 • Peter- en meterschap en een vormingstraject voor nieuwkomers.
 • Aansluiting bij Corporate benefits, voordelen voor het personeel.

 

Procedure:

 De selectie bestaat uit een schriftelijke proef op 18 februari 2019 en een interview op 11 maart 2019.

Als deze functie je aanspreekt en je voldoet aan het profiel, verstuur dan uiterlijk op 6 februari 2019 je kandidatuur en een kopie van je diploma online via www.vlaamsbrabant.be/vacatures (Opgelet: vergeet niet om na de registratie van je profiel opnieuw in te loggen om ook daadwerkelijk te solliciteren! Bij een goed verloop ontvang je zowel een bevestiging van registratie, als van je sollicitatie).

Het provinciebestuur als werkgever let op het bevorderen van gelijke kansen bij aanwerving. Kwaliteiten van mensen zijn belangrijker dan geslacht, leeftijd, seksuele geaardheid, handicap, etnische afkomst en nationaliteit.

Solliciteren

Contact:

Selectieprocedure: Katleen Deckers, deskundige personeelsbeleid, 016-26 77 28, katleen.deckers@vlaamsbrabant.be Functie-inhoud: indien je mogelijks interesse hebt voor deze functie, raden we je ten zeerste aan om contact op te nemen met Jasmien Gozin, diensthoofd budget en betalingen, 016 26 72 48 , jasmien.gozin@vlaamsbrabant.be  

Vacature categorieen: Expert (A-niveau) Type vacature: Provincie Vacature tags: Voltijds Salaris: 20,000 - 40,000 Deze vacature vervalt over 30 days.

562 total views, 5 today

Solliciteer op deze vacature