5 sep 2017

Andere Beleidsmedewerker Strategische Adviesraad voor Landbouw en Visserij

SALV – Door StepStoneEtterbeek, Brussels Hoofdstedelijk Gewest, België

Functie omschrijving

Beleidsmedewerker Strategische Adviesraad voor Landbouw en Visserij
Wie zijn wij?

De Strategische Adviesraad voor Landbouw en Visserij (SALV) adviseert de Vlaamse Regering en het Vlaams Parlement over landbouw en visserij in de brede zin van het woord. De adviezen zoals vastgesteld door de belanghebbenden vertegenwoordigd in de SALV, passen in een gedragen politieke besluitvorming.
Het SALV-secretariaat werd ondergebracht bij de Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen (SERV), het overleg- en adviesorgaan van de Vlaamse sociale partners. Er werken 70 medewerkers bij de SERV in verschillende afdelingen: de SERV-studiedienst, de Stichting-Innovatie & Arbeid, de Commissie Diversiteit, de Sectorcommissies, de Vlaamse Havencommissie, de Vlaamse Luchthavencommissie, de Mobiliteitsraad, de Strategische Adviesraad voor het Welzijns-, Gezondheids- en Gezinsbeleid, de Commissie Uitzendactiviteiten en de Commissie Sociale Economie en de Strategische Adviesraad Landbouw en Visserij (SALV).
Om zijn team te vervolledigen is de SALV op zoek naar een beleidsmedewerker voor de studiedienst van de adviesraad.
Jouw taken

je schrijft de adviezen over die thema’s of dossiers waarover de SALV verwacht wordt zich uit te spreken. Je bereidt deze voor in werkgroepen en presenteert deze aan de raad. Je zoekt hiertoe relevante (beleids)informatie op en verzamelt de standpunten van verschillende instanties;
je bouwt kennis op met betrekking tot het vakgebied, je volgt het brede werkterrein van land- en tuinbouw en visserij. Je verzamelt gegevens en informatie, je bestudeert die teneinde je de recentste wetenschappelijke, technische, statistische, maatschappelijke evolutie in het werkveld eigen te maken en de beschikbare informatie maximaal te benutten;
je neemt initiatieven om alle leden te betrekken bij de werkzaamheden en advisering van de SALV;
je onderhoudt contacten met alle betrokken partners en het werkveld en weet de SALV te vertegenwoordigen;
je onderhoudt een goede samenwerking met de ondersteunde diensten;
je werkt samen met de communicatiedienst die de SALV ondersteunt met zijn website, nieuwsbrieven, het jaarlijkse SALV-event en de opmaak van het jaarverslag;
het voorgestelde takenpakket kan evolueren in de tijd.
Klik hier voor méér informatie

Vacature categorieen: Expert (A-niveau) en StepStone Type vacature: Andere Deze vacature vervalt over 23 days.

450 total views, 1 today

Solliciteer op deze vacature