Reacties uitgeschakeld voor Uitvoeringsbesluit decreet Vlaams doelgroepenbeleid

Uitvoeringsbesluit decreet Vlaams doelgroepenbeleid

Door | 27 oktober 2018 | Nieuws

Beslissingen Vlaamse Regering, 26 / 10/ 2018
Na adviezen van de SERV en van de Raad van State keurt de Vlaamse Regering definitief het uitvoeringsbesluit goed bij het decreet over het Vlaamse doelgroepenbeleid. Met de maatregelen binnen het Vlaamse doelgroepenbeleid wil de Vlaamse Regering het aanwerven en het aan het werk houden van bepaalde werknemers met een grotere afstand tot de arbeidsmarkt bevorderen en de huidige maatregelen sterk vereenvoudigen.

Het Vlaams regeerakkoord 2014-2019 stelt drie doelgroepen voorop: jonge werknemers, 55-plussers en personen met een arbeidshandicap.

Het uitvoeringsbesluit wil het doelgroepenbeleid versterken door onder meer de doelgroepvermindering te verhogen voor zittende 60-plussers van 1.150 euro naar 1.500 euro/kwartaal; de vrijstelling van werkgeversbijdragen bij de aanwerving van niet-werkende werkzoekende 55-plussers gedurende 2 jaar; het uitbreiden van het bereik van de doelgroepvermindering voor oudere werknemers door het aanpassen van het loonplafond; de vrijstelling van werkgeversbijdragen bij de aanwerving van laaggeschoolde jongeren voor 2 jaar; het uitbreiden van de ondersteuning van personen met een indicatie arbeidshandicap via een Vlaamse Ondersteuningspremie met een tijdelijk karakter; en het aantrekkelijker maken van de Vlaamse Ondersteuningspremie voor zelfstandigen.

387 total views, 1 today