Reacties uitgeschakeld voor Talent Exchange: talentuitwisseling binnen de overheid

Talent Exchange: talentuitwisseling binnen de overheid

Door | 4 juni 2018 | Nieuws

Heb je zin om nieuwe competenties te verwerven of je talenten ten dienste te stellen van een andere overheidsorganisatie? Dan is Talent Exchange geknipt voor jou!

Heb je zin om nieuwe competenties te verwerven of je talenten ten dienste te stellen van een andere overheidsorganisatie? Dan is Talent Exchange geknipt voor jou!

Talent Exchange is een netwerk voor de tijdelijke uitwisseling van talenten binnen de Belgische overheidssector.

Elke opdracht duurt twaalf maanden.

Talent Exchange is voorbehouden aan statutaire ambtenaren of contractuele personeelsleden met een contract van onbepaalde duur die voor de deelnemende organisaties werken.

Alle opdrachten van Talent exchange vind je op de website van Selor.
Op de site van Talent Exchange
LinkedIn Talent Exchange
Je bent een Belgische, federale, regionale, gemeenschaps-, provinciale of gemeentelijke overheidsdienst en je wil deelnemen aan Talent Exchange ? Contacteer dan Andrée François of Muriel Charlot.


Deelnemende organisaties Talent Exchange:

bpost (Job Mobility center)
Brusselse Gewestelijke Huisvestingsmaatschappij
Federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten (FAGG)
FEDASIL
FOD Beleid en Ondersteuning
FOD Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking
FOD Financiën
FOD Kanselarij van de 1ste minister
FOD Mobiliteit en Vervoer
FOD Sociale Zekerheid
FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu
FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg
Fédération Wallonie Bruxelles
Nationaal Orkest van België
Regie der Gebouwen

Lees meer over Talent Exchange bij de federale overheid

606 total views, 1 today