Reacties uitgeschakeld voor Proeftijd voor personeel lokale besturen binnenkort voorbij?

Proeftijd voor personeel lokale besturen binnenkort voorbij?

Door | 3 december 2013 | Nieuws

Bron: http://www.ocmwvisies.be
Belangrijk onderdeel uit het nieuwe eenheidsstatuut is dat er tijdens de proeftijd geen verkorte opzegtermijn meer zal gelden. Veel besturen vragen zich daarom af of de proeftijd van de contractanten in de lokale rechtspositieregeling voortaan geschrapt moet worden. VVSG raadt aan om voorlopig in dit verband nog geen wijzigingen in de lokale rechtspositieregeling aan te brengen. De concrete en definitieve wetteksten om de gevolgen voor het contractueel aangesteld personeel goed in te schatten zijn er nog niet. Maar zelfs als de verkorte opzegtermijn tijdens de proefperiode inderdaad afgeschaft zou worden, betekent dit allerminst dat een proeftijd voor contractanten niet meer kan.
De proeftijd blijft tot nader order behouden (zo luidt het Gemeente- en OCMW-decreet): na elke aanstelling blijft het nuttig dat het lokale bestuur tijdens de eerste maanden van indiensttreding nagaat of de nieuwe medewerker op de juiste plaats zit en voldoet aan de verwachtingen. Verschil met vroeger zal wel zijn dat er geen verkorte opzegtermijn meer gehanteerd mag worden, maar dat de gewone opzegtermijn (of de overeenstemmende verbrekingsvergoeding) toegepast wordt. De nieuwe opzegtermijn voor bedienden buiten de proefperiode zal dus korter zijn dan de opzegtermijn die thans geldt.
Voor meer informatie: http://www.werk.belgie.be/defaultNews.aspx?id=39845

734 total views, 1 today

Tags: ,