Reacties uitgeschakeld voor Oppositie / vakbonden negatief over zomerakkoord: “Mensen in armoede duwen helpt hen niet aan job”

Oppositie / vakbonden negatief over zomerakkoord: “Mensen in armoede duwen helpt hen niet aan job”

Door | 25 juli 2018 | Nieuws

BRON: HET LAATSTE NIEUWS
Redactie 24 juli 2018 13u45 Bron: Belga

De oppositiepartijen hebben geen goed woord over voor het zomerakkoord van de federale regering. Ze wijzen erop dat de onzekerheid blijft. Het begrotingswerk noemt Groen onder andere “niet serieus”.

Groen reageert ontgoocheld op het akkoord van de federale regering. Kamerfractieleider Kristof Calvo wijst erop dat de 2,6 miljard euro, die de regering moest vinden om de begroting op de rails te houden als bij toverslag verdwenen is. “Dit is niet meer serieus. Er blijven veel vraagtekens over tal van maatregelen. Ook rond Arco zal er onzekerheid blijven. Er is wel één zekerheid: de uitkeringen zullen sneller dalen. Voor langdurig werkzoekenden wordt de arbeidsdeal een armoededeal. Voor eerlijke fiscaliteit is het blijkbaar echt wachten op een andere regering”, stelt Calvo.
Groen vreest dat de arbeidsdeal vooral een armoededeal zal blijken voor langdurig werkzoekenden: “De enige zekerheid nu is dat de uitkeringen sneller zullen dalen. Hoeveel lager wil men nog gaan? Mensen in de armoede duwen helpt hen niet aan een job. Armoede werkt niet.”

Sp.a: “Gebroken beloftes, verkeerde keuzes en factuur steeds naar dezelfden”
Behalve een regering van valse beloftes (een begroting in evenwicht), is dit voor sp.a-Kamerfractieleider Meryame Kitir ook een regering die verkeerde keuzes maakt. De werkloosheidsuitkeringen doen dalen of SWT opheffen is geen oplossing om werkzoekenden aan een job te helpen. Het duwt hen alleen de armoede in. Bovendien beloofde de meerderheid de laagste uitkeringen op te trekken boven het armoederisico, maar worden de werkloosheidsuitkeringen nu zelfs nog eens verlaagd.
Voor sp.a zet de regering haar privatiseringsagenda voort met de verkoop van Belfius, terwijl dit land nood heeft aan een sterke staatsbank die een échte partner is van gezinnen, kmo’s en zelfstandigen. “Met die verkoop heeft de Arco-spaarder bovendien nog altijd geen enkele garantie op een vergoeding, iets wat nochtans in het regeerakkoord van 2014 (!) staat. Ik mag hopen dat deze regering die 800.000 gewone spaarders niet nog een keer in de steek laat en weer haar belofte breekt. Maar ik vrees ervoor”, aldus Kitir.

PVDA: “Arbeidsdeal is in werkelijkheid armoededeal”
Voor PVDA schiet de arbeidsdeal van de federale regering “met scherp op werklozen en bruggepensioneerden, maar laat hij fraudeurs en superrijken buiten schot”. Dat zegt PVDA-woordvoerder Tom De Meester.
“De regering wil de mismatch op de arbeidsmarkt aanpakken door de werkloosheidsuitkeringen sneller af te bouwen. Dat is de wereld op zijn kop. […] Onderzoek toont aan dat je de tewerkstellingskansen van mensen niet vergroot door hun uitkering te verlagen. Dat is asociaal en onrechtvaardig”, vindt De Meester. Doordat de regering bovendien elke mogelijkheid schrapt om op brugpensioen te gaan voor de leeftijd van 60 jaar, zullen de ouderen gewoon afgedankt worden, zonder bedrijfstoeslag en zonder verdere opbouw van pensioenrechten, stelt de radicaal-linkse partij.

Vlaams Belang: “Bestuursploeg van gebroken beloftes en gemiste kansen”
“Deze regering doet haar reputatie van bestuursploeg van gebroken beloftes en gemiste kansen alle eer aan.” Zo reageert Vlaams Belang-kamerfractieleider Barbara Pas. De Arco-deal is volgens haar een ‘gelegaliserde hold-up de op de belastingbetaler’, de degressiviteit van de werkloosheidsuitkeringen zal enkel leiden tot een stijging van het OCMW-cliënteel en de begroting is kunstmatig opgesmukt.
Voor het Vlaams Belang dienen de Arco-coöperanten wel degelijk te worden vergoed, maar daarvoor moet niet de belastingbetaler maar de schuldigen opdraaien. Dat was tot voor kort ook de mening van N-VA, maar nu keurt haar minister van Financiën Johan Van overtveldt deze onrechtvaardigheid goed, stelt de partij. Voorts is het maar de vraag of Europa het akkoord zal goedkeuren. Buiten wat technische modaliteitswijzigingen is het immers een kopie van het zomerakkoord van 2017.
Verder hekelt het Vlaams Belang de kunstmatig opgesmukte begroting. “Vooral de aangekondigde meerinkomsten uit de accijnzen op diesel zijn bitter voor een regering die zichzelf het etiket lastenverlagend toebedeelt”, stelt Pas. “De belofte dat wie werkt spaart en onderneemt zou worden beloond krijgt met dit akkoord een eersteklasbegrafenis.”

CdH heeft impliciete kritiek op CD&V over Arco-deal
Oppositiepartij cdH stelt zich vragen bij de Arco-deal “op de rug van de federale staat” en de gedeeltelijke verkoop van de overheidsbank Belfius. Waals fractieleider Dimitri Fourny wijst naar de CD&V zonder de partij bij naam te noemen.
Het oprichten van een fonds van 600 miljoen euro om de Arco-coöperanten te vergoeden “kan enkel met het fiat van de Europese Commissie, maar de federale meerderheid lijkt zich niets van dit voorafgaandelijk akkoord aan te trekken”, stelt Fourny enkele uren nadat CD&V-vicepremier Kris Peeters ontkende dat een akkoord van Europa nodig was.
Het begrotingsakkoord van de federale regering is ruim, maar bevat “helaas vooral vage beslissingen waarvan de doeltreffendheid alles behalve bewezen is”, reageert ook Kamerfractieleider Catherine Fonck van cdH. De arbeidsdeal bestaat volgens haar uit “weinig begeesterende maatregelen”, terwijl de verhoging van de degressiviteit van de werkloosheidsuitkeringen niet het gepaste antwoord is op de openstaande vacatures en de knelpuntberoepen.
Wat de begroting betreft, hekelt ze het feit dat die weinig cijfers bevat. “Je krijgt de indruk in een pre-electorale begrotingsoefening te zitten: technische correcties, geen nieuwe taksen, een rist maatregelen en een beetje voor iedereen”, voegt ze eraan toe.

PS: “Meest kwetsbaren betalen voor slecht beheer van regering-Michel”
Het begrotingsakkoord dat de federale regering afgelopen nacht sloot doet de meest kwetsbaren betalen voor het slechte beheer van de regering-Michel, betreurt PS-kamerfractieleider Ahmed Laaouej. Voor hem zijn de gerealiseerde besparingen het gevolg van een “verstikking” die de regering de laatste jaren heeft georganiseerd en die leiden tot een gat van 5 miljard in de begroting 2019, en niet van 2,6 of 3 miljard zoals de “regering van leugenaars inzake begroting” stelt.
Voor Laaouej komt de verkoop van een deel van Belfius neer op “de uitverkoop van een eigendom dat goed functioneert omdat men de schuldgraad niet naar omlaag krijgt”.
DéFI: “Regering laat meest kwetsbaren opdraaien voor gebrek aan ijver”
De meest kwetsbare burgers blijven opdraaien voor het gebrek aan begrotingsijver van de federale regering. Zo reageert oppositiepartij DéFI op het akkoord. “Het begrotingsakkoord 2019 is weinig ambitieus en het risico op een ontsporing is geenszins van de baan”.
De degressiviteit van de werkloosheidsuitkering komt er voor DéFI op neer dat “werklozen nog sneller zullen worden gesanctioneerd”. De partij van Olivier Maingain heeft ook kritiek op de vergoeding van gedupeerde Arco-coöperanten voor in totaal 600 miljoen euro. “Het is onaanvaardbaar dat de regering dat voorstelt zonder akkoord van de Europese Commissie. Het is ook niet te vatten dat enkel Arco-coöperanten een vergoeding kunnen krijgen, gezien het aantal mensen dat benadeeld werd tijdens de financiële crisis, bijvoorbeeld in het dossier-Fortis”, aldus DéFI.

ACLVB verbolgen over zoveelste inbraak in sociaal overleg
De liberale vakbond ACLVB reageert verbolgen. “In een eerder interprofessioneel akkoord werd immers overeengekomen dat de sociale partners nog over de mogelijkheid zouden beschikken om lagere leeftijden af te spreken voor SWT. Met het zomerakkoord komt de federale regering hierop terug en beknot opnieuw de vrijheid van de sociale partners”, hekelt de vakbond.
De versterking van de degressiviteit van werkloosheidsuitkeringen is volgens ACLVB dan weer “een harde en onrechtvaardige maatregel voor werkzoekenden die hun uitkering hiermee nog sneller onder de armoedegrens zien dalen”. De maatregel is volgens de liberale vakbond ook contraproductief. “Hoe lager het inkomen, hoe lager de hoop op een kwalitatieve, nieuwe job. Inspanningen en kosten voor (her)scholing, internetkosten, kosten kinderopvang,… worden met een onwaardig loon vaak noodgedwongen stopgezet.”

ACV: “Werknemers en werklozen kind van de kaduke rekening”
Het zomerakkoord van de federale regering had een positief verhaal kunnen worden, maar is finaal weer uitgedraaid op een nieuwe ronde zware inleveringen voor wie werkt of werk zoekt. Dat meldt de christelijke vakbond ACV.
“Deze regering sloeg een budgettaire krater ondanks de door haar opgelegde miljardenbesparingen bij gewone mensen”, aldus ACV. “Nu wil men om Europees budgettair mededogen te claimen nogmaals hard besparen bij werkenden en werkzoekenden. De meer begoeden worden opnieuw ontzien. Deze regering is en blijft sociaal en fiscaal onrechtvaardig.”
Werknemers krijgen volgens de vakbond opnieuw een zware rekening gepresenteerd. “De regering wil komaf maken met de ervaringsbarema’s. U kan er gif op innemen dat dit in een algemene looninlevering zal eindigen. Naast de komende financiële aderlating worden oudere werknemers zelfs drie keer zwaar aangepakt.”

ABVV: “Akkoord van gemiste kansen”
De begroting en arbeidsdeal van de federale regering zijn “kunst- en vliegwerk om toch maar met een akkoord naar buiten te kunnen komen alvorens de ministers op vakantie vertrekken”. Dat meldt het ABVV in een reactie. “Een akkoord van gemiste kansen”, klinkt het, “ten koste van honderdduizenden werkzoekenden”.
Over de deal rond Belfius is het ABVV van mening dat Belfius zijn Belgische verankering moet behouden en in handen en onder controle van de staat moet blijven. “Een andere gemiste kans dus om de bank ten dienste te stellen van de maatschappij, want met een beursgang vrezen wij dat winst voorrang zal krijgen op het algemeen belang.”
“Kortom, dit akkoord mist elke ambitie en geloofwaardigheid want stuurt de factuur door naar de volgende regering en voorziet in geen enkele duurzame financiering van de openbare diensten”, besluit de vakbond.

ACW: “Eerste concrete stap naar aanvaardbare oplossing in Arco-dossier”
Beweging.net, de opvolger van het ACW, reageert tevreden op de beslissing die door de federale regering genomen is in het Arco-dossier. “Met wat we nu weten, is dit een eerste en grote concrete stap naar een aanvaardbare oplossing voor dit moeilijke dossier”, klinkt het in een schriftelijke reactie. De coöperatieve aandeelhouders krijgen volgens beweging.net eindelijk zicht op een vergoeding en een timing.

Unizo: “Arbeidsdeal goede basis voor verder overleg”
Ondernemersorganisatie Unizo vindt de arbeidsdeal van de regering-Michel een goede basis voor verder overleg. Gedelegeerd bestuurder Danny Van Assche noemt het een positieve deal, maar ziet nog aandachts- en pijnpunten.
Dat het debat over de hervorming van de lonen wordt geopend, is voor Unizo heel belangrijk. “De onderhandelingen hierover, waarmee we vooral meer kansen willen geven aan de oudere werkzoekenden op de arbeidsmarkt, zijn complex en zullen de nodige tijd vergen, maar het feit dat hier nu concreet mee wordt gestart, in overleg met alle stakeholders, waaronder de sociale partners, mag zonder meer als een mijlpaal worden beschouwd.”

Voka: “Jobsdeal oogt goed, maar concrete invulling afwachten”
Met de zogenaamde jobsdeal die de federale regering sloot, gaat de regering in de goede richting, maar het werk is verre van af, zo reageert Voka. “Veel maatregelen uit de jobsdeal moeten nog concreet worden uitgewerkt. Het blijft dus afwachten wat er precies zal veranderen en wanneer”, zegt Hans Maertens, de gedelegeerd bestuurder van Voka, in een persmededeling.
Vooral de degressiviteit van de werkloosheidsuitkeringen en het verstrengen van het Stelsel van Werkloosheid met Bedrijfstoeslag (SWT) zijn volgens de Vlaamse werkgeversorganisatie goede maatregelen die een boost kunnen geven aan de arbeidsmarkt. “Meer dan ooit zijn onze ondernemingen op zoek naar geschikt talent. Vacatures raken niet ingevuld. In zo’n context moeten SWT en de werkloosheidsuitkeringen iedereen aanzetten actief op zoek te gaan naar een job”, aldus Maertens.

VBO ziet meer plussen dan minnen
Het VBO, de grootste werkgeversfederatie van het land, ziet meer plussen dan minnen in het begrotingsakkoord van de regering-Michel. De versterkte degressiviteit van de werkloosheidsuitkering is voor de werkgevers een pluspunt, maar ze zijn wel beducht voor de concrete uitvoering van de maatregelen. “In de komende weken zullen de teksten onderzocht worden op hun al dan niet kostenverhogend effect voor de bedrijven”, luidt het.
“Het is positief dat een reeks van dossiers die het regeringswerk hypothekeerden, zoals Arco en Belfius, gedeblokkeerd werden. Daarnaast is het goed dat men maatregelen genomen heeft die meer werkzoekenden moeten leiden naar knelpuntberoepen”, stelt Pieter Timmermans, CEO van het VBO. De versterkte degressiviteit van de werkloosheidsuitkering is voor het VBO dan weer een belangrijke maatregel om de werkloosheidsval tegen te gaan.

579 total views, 1 today