Reacties uitgeschakeld voor OCMW’s naar gemeenten? SP.A werkt alternatief uit

OCMW’s naar gemeenten? SP.A werkt alternatief uit

Door | 8 juni 2015 | Nieuws

08/06/2015 om 19:34 door sdv | Bron: BELGA

Oppositiepartij SP.A vreest dat de plannen van de Vlaamse regering om de OCMW’s tegen 2019 te integreren in de gemeentebesturen zullen leiden tot een afbouw van het lokaal sociaal beleid. ‘Het kan niet zijn dat gemeenten op sociaal vlak gereduceerd worden tot de uitbetaler van het leefloon’, zegt Vlaams parlementslid Ingrid Lieten.

Volgens een conceptnota van Vlaams minister van Binnenlands Bestuur Liesbeth Homans (N-VA) houden de OCMW’s na de volgende gemeenteraadsverkiezingen, in 2018, op te bestaan. Er worden dan geen OCMW-raden meer geïnstalleerd en de taken van het OCMW worden overgenomen door de gemeente.

Oppositiepartij SP.A hield maandag een studiedag over lokaal sociaal beleid. De socialisten vinden dat de minister de kwestie te eenzijdig vanuit de structuren benadert. ‘Terwijl de vraag moet zijn: hoe kunnen we lokaal sociaal beleid sterker maken. Minister Homans is niet alleen minister van Binnenlands Bestuur, maar ook van Armoedebestrijding’, zegt Lieten.

‘Armoede is niet alleen een probleem van geld, er komen ook zaken als gezondheid, huisvesting of kinderopvang aan te pas. Je moet armoede op al die fronten aanpakken, zodat de betrokkene na enige tijd geen leefloon meer nodig heeft. Daarom vinden we dat lokale besturen niet alleen regisseur, maar ook actor moeten blijven in dat sociaal beleid, al was het maar omdat het niet-publieke aanbod op sommige plaatsen ontoereikend is. Openbare ziekenhuizen, rusthuizen, dagverzorgingscentra en crèches kunnen bovendien de prijzen drukken. En de grote expertise vanuit die voorzieningen moet behouden blijven’, legt Lieten uit.

De SP.A vindt het van bovenaf opleggen van de fusie gemeente-OCMW geen goed idee. ‘Wij denken niet dat er één model is dat voor alle gemeenten past. Naast een integratie in het gemeentebestuur kan een OCMW ook een verzelfstandigd agentschap worden. Of verschillende gemeenten kunnen samen een intergemeentelijk centrum voor maatschappelijk werk oprichten. Eén opgelegd model gaat voorbij aan de lokale situatie en is contraproductief.’

De socialisten zien een risico in een fusie: OCMW’s zouden herleid kunnen worden tot een loutere administratieve dienst. ‘Een raadslid kan via de concrete dossiers rond hulpvragen die hij of zij voorgelegd krijgt voedsel putten voor het voeren van een beleid’, zegt parlementslid Kurt De Loor.

SP.A gaat de eigen visie uitwerken in een resolutievoorstel, met de bedoeling om dat in de commissies Binnenlands Bestuur, Welzijn en Armoede van het Vlaams Parlement te bespreken en te stemmen.

755 total views, 1 today