In deze tijd van stijgende aandacht voor veiligheid komt de federale politie van dit land niettemin agenten te kort op alle terreinen. 1.829 agenten heeft men te weinig, oftewel een tekort van 16,6%. Veel diensten missen een derde tot de helft van de mankracht. Minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon (N-VA) belooft verbetering. Maar voorlopig is het “op de tanden bijten.”

Bijna geen enkele dienst van de federale politie draait op volle toeren. De speciale eenheden, de wegpolitie, de dienst Hondensteun, noem maar op. Allen missen zij de nodige manschappen. Dat blijkt uit cijfers die minister Jambon overmaakte aan de opvolgingscommissie rond de aanslagen van 22 maart. Slechts één enkele dienst is voltallig: de dienst voor middelenbeheer en informatie DGR waaronder – o ironie – ook de rekrutering ondergebracht is. Overigens kwam de rekruting in september nog negatief onder de aandacht omdat men zelf ongeschikte kandidaten aannam door het nijpend tekort.

2,5 jaar na die aanslagen heeft de luchtvaartpolitie op Zaventem nog steeds een kwart politiemensen te weinig. Op de luchthaven van Luik is dat zelfs een derde. Ook de wegpolitie van de provincies Antwerpen, Oost-Vlaanderen en Henegouwen hebben het moeilijk met tekorten tot 30%. Zelfs de dienst die instaat voor de bescherming van hoogwaardigheidsbekleders draait maar op 2/3 van de kracht. Het FAST-team, dat gevluchte criminelen opspoort, mist de helft van de manschappen. Dat terwijl het binnenkort nog extra bevoegdheden krijgt.