Nieuws

De vier energieministers in ons land hebben een akkoord bereikt over een pact dat de energievisie voor de toekomst vastlegt. Belangrijkste vaststelling: de kernuitstap blijft behouden.

Het interfederale Energiepact omvat de grote beleidslijnen voor de toekomst van het Belgische energie- en klimaatbeleid tot 2050. Het pact, en dan vooral de discussie over de sluiting van de kerncentrales in 2025, was afgelopen week onderwerp van een felle discussie binnen de meerderheid, zowel Vlaams als federaal. N-VA wil de levensduur van minstens twee kerncentrales verlengen, maar daar zijn de andere partijen niet voor gewonnen. Dit zou te veel in de kaart spelen van de energiesector.

De Waalse energieminister Jean-Luc Crucke (MR) maakte maandagavond bekend dat er een principeakkoord is gesloten over het pact. Dat wordt bevestigd door de kabinetten van Vlaams minister Bart Tommelein (Open Vld) en federaal minister Marie Christine Marghem (MR). Over de inhoud communiceren de ministers voorlopig niet. “Voor ons is er pas een akkoord als er een akkoord is binnen de vier regeringen”, aldus Tommeleins woordvoerster.

100 procent duurzaam in 2050

De tekst bevestigt de kernuitstap in 2025. Dat wordt door meerdere bronnen bevestigd aan onze redactie. De nucleaire capaciteit moet in eerste instantie vervangen worden door gas en hernieuwbare energie. In 2050 moet zelfs 100 procent van de elektriciteit worden opgewekt aan de hand van duurzame bronnen. Voor 2030 wordt een tussentijdse doelstelling van 40 procent vooropgesteld.

De tekst gaat nu naar de verschillende regeringen. Pas als die allemaal hun goedkeuring geven, kan het pact ook in concrete maatregelen worden gegoten.

Vraag is echter of die goedkeuring er ook zal komen.  N-VA-parlementsleden Bert Wollants en Andries Gryffroy  steleden dat hun partij geen energiepact zal ondertekenen waarin staat dat de kerncentrales in 2025 moeten sluiten. Volgens N-VA is er nog steeds geen enkele studie die aantoont dat ons land zonder kernenergie kan, en is het onduidelijk in welke mate een kernuitstap de stroomfactuur de hoogte zal injagen. Op die houding was echter veel kritiek omdat ze vooral gezien wordt als een politiek spel.

Premier Michel verwees naar het regeerakkoord en benadrukte dat er een parlementaire meerderheid nodig is om de wet over de kernuitstap te veranderen. De komende weken zal blijken of beide partijen voet bij stuk houden.

Zowel in het NV-A- standpunt, als het energiepact is de vraag wie de factuur betaalt. Daarbij is het debat over de energieleveranciers en de positie van de consument nooit ver weg.

Lees ook: Energiepact: stroom en gas tot 270 euro duurder
Bron: VRT, 13/12/2017

Hoe kunnen we vermijden dat we bij winterweer allemaal massaal in de file staan? Het KMI heeft alvast een voorstel, het ‘thuiswerkalarm’. “Op basis van onze gegevens kunnen werkgevers rechtstreeks hun personeel waarschuwen dat ze beter thuiswerken”, zegt KMI-weerman David Dehenauw in Het Nieuwsblad. Minister van Werk Kris Peeters (CD&V) en Voka vinden het een interessant idee.

Na de chaos en de 1.300 kilometer file die het winterweer maandag veroorzaakte, pleit het KMI voor een ‘thuiswerkalarm’ bij noodweer. “We zouden de werkgevers en de overheid rechtstreeks kunnen waarschuwen als er extreem weer dreigt en het gevaarlijk wordt op de weg”, zegt KMI-weerman David Dehenauw. “Dat zouden we bijvoorbeeld kunnen doen bij code oranje of rood, al is het aan de overheid om dat te beslissen.”

Er zijn natuurlijk al waarschuwingen via het weerbericht of de krant. Maar volgens Dehenauw volgt de ene die raad op en de andere niet. “Wanneer mensen aangemoedigd worden door de werkgever en overheid, kan dat een effect hebben om de filedruk te vermijden. Voor de veiligheid van de mensen en ook voor de economie zou het niet slecht zijn om dat te doen.”

Minister Peeters en werkgeversorganisatie VOKA gewonnen voor idee

Werkgeversorganisatie VOKA becijferde dat de verkeersellende door de sneeuw van maandag de Vlaamse economie zo’n 20 miljoen euro heeft gekost. De organisatie vindt het ‘thuisalarm’ alvast een interessante piste.

“Het zijn niet alleen de medewerkers die in de file staan, ook heel wat vrachtwagens staan in de file, goederen komen te laat toe. Dus een dag als maandag kunnen we missen”, zegt Hans Maertens van VOKA. “Met een goed waarschuwingssysteem zouden we heel wat dingen kunnen oplossen, zo ook op Brussels Airport.”

Minister van Werk Kris Peeters (CD&V) reageert ook positief op het voorstel. “Het feit is dat we dit in de wet werkbaar werk hebben voorzien, maar dat dat te weinig bekend is. Ik ga ervan uit dat met dit nieuwe voorstel, we wat meer hierover kunnen communiceren zodat de ondernemingen weten dat het mogelijk is.”

“Natuurlijk moeten er afspraken worden gemaakt en een algemeen kader worden gecreeërd met het KMI om te bepalen wat de bijzondere weersomstandigheden zijn”, zegt de minister. Peeters gaat hierover ook samenzitten met het KMI en de sociale partners.

Vlaamse ministerraad, 8/12/2017

 

Na advies van de SERV en van de SAR WGG hecht de Vlaamse Regering opnieuw haar principiële goedkeuring aan het besluit over de werk- en zorgtrajecten, wat betreft de activeringstrajecten en de arbeidsmatige activiteiten. Het besluit geeft uitvoering aan het decreet over de werk- en zorgtrajecten, dat zich richt op mensen met medische, mentale, psychische, psychiatrische en/of sociale problemen die omwille van die redenen (tijdelijk) niet in staat zijn om betaalde arbeid te verrichten, ook niet in de sociale economie. Over dit besluit wordt het advies ingewonnen van de Raad van State.

Vlaamse tienjarigen horen niet langer bij de wereldtop, laat staan subtop, voor lezen. Van de 50 ondervraagde landen eindigt Vlaanderen op een 32ste plaats. Tien jaar geleden behaalden de Vlaamse kinderen nog de 8ste plek. Ook is het aantal lezers dat bij ons het hoogste niveau haalt bijna gehalveerd.

Hoe goed zijn onze leerlingen in lezen? Het antwoord zal directeurs, leerkrachten en ouders niet meteen bevallen. Vlaamse tienjarigen, het vierde leerjaar, gaan op zo goed als alle vlakken achteruit, zo blijkt uit de internationale Progress in International Reading Literacy Study (PIRLS). Onze leerlingen eindigen met een score van 525 punten op een 32ste plaats. Binnen Europa presteren alleen de Franstalige gemeenschap, Frankrijk, Georgië en Malta slechter. De Russen eindigen met 581 punten bovenaan.

Ten opzichte van 2006, de vorige keer dat Vlaanderen deelnam, maakt het leesniveau onze leerlingen de scherpste daling. Toen scoorden ze nog 547 punten, goed voor een achtste plaats wereldwijd. Ter vergelijking: in dezelfde periode bleef de Franstalige gemeenschap zo goed als stabiel, net als Oostenrijk, Nederland en Italië. In Engeland, Rusland en Spanje steeg het niveau net. Alleen Frankrijk maakt binnen Europa net als Vlaanderen een opmerkelijke, zij het minder felle, daling mee.

Minder ervaring

Het aantal Vlaamse tienjarigen dat het hoogste niveau haalt, daalde tussen 2006 en nu van 7 naar 4 procent. Het niveau daaronder werd in 2006 nog door 49 procent gehaald en in 2016 nog door 35 procent. Zo’n 80 procent van de leerlingen bereikt het gemiddelde peil, tegenover 90 procent van de leerlingen tien jaar geleden. Het aantal leerlingen dat de laagste kaap niet weet te ronden, nam toe van 1 naar 3 procent.

Gemiddeld 4.000 leerlingen per land legden de testen voor leesvaardigheid af. Een topleerling kan bijvoorbeeld het effect van het gehanteerde taalgebruik bespreken en gebeurtenissen interpreteren. Ook kunnen ze complexe informatie uit verschillende delen van de informatieve tekst halen. In Vlaanderen doen leerlingen thuis minder ervaringen op met teksten voordat ze naar de lagere school gaan, wat volgens PIRLS samenhangt met de prestaties. Bij ons vertelt een op vier ouders bijvoorbeeld vaak verhaaltjes, worden er liedjes gezongen, woordspelletjes gespeeld of woorden opgeschreven.

Anderstalig

Bijna nergens wordt zo weinig tijd op school besteed aan pure leesvaardigheid

Er bestaan nog altijd aanzienlijke verschillen tussen wie uit een welvarend gezin komt of thuis uitsluitend Nederlands spreekt (score van 536 punten) en wie dat niet doet. Zij presteren telkens beter dan andere Vlaamse leerlingen. Tegelijk doen de anderstalige leerlingen het ook fors beter dan het internationale gemiddelde. Zij halen een score van 486 punten tegenover 433 internationaal. Eenzelfde beeld duikt op in verband met het profiel van de scholen: er bestaat een kloof, maar welvarende scholen en kansarmere scholen scoren telkens in de buurt van het internationale gemiddelde.

Wat wel opvalt, is dat er bijna nergens zo weinig tijd op school wordt besteed aan pure leesvaardigheid. In Vlaanderen gaat slechts 9 procent van de instructietijd, of 84 uur per jaar, ernaar. Gemiddeld is dat 156 uur per jaar. Ook blijkt dat slechts 2 procent van alle Vlaamse scholen zeer veel nadruk legt op succes. Er zijn verder weinig leerlingen, 24 procent ten opzichte van 43 procent gemiddeld wereldwijd, die echt graag lezen, terwijl dit gekoppeld wordt aan betere resultaten. Alleen in Noorwegen, Denemarken en Zweden zijn er nog minder fervente lezers, al behalen zij wel hogere scores.

Reacties uitgeschakeld voor Crevits stelt hervorming secundair onderwijs dan toch uit

Crevits stelt hervorming secundair onderwijs dan toch uit

Door | 1 december 2017 | Nieuws

Klaas Maenhout

Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits geeft gehoor aan de onderwijskoepels en stelt de onderwijshervorming een jaar uit. ‘Het onderwijsveld krijgt een schakeljaar om de grootste onderwijshervorming in bijna 30 jaar tijd voor te bereiden.’

De start van de hervorming van het secundair onderwijs is niet voor 1 september 2018, maar voor 1 september 2019. Vlaams Minister van Onderwijs Hilde Crevits (CD&V) raakte het aanvankelijk niet eens over de richtdatum voor de hervorming van het secundair onderwijs. Crevits was fan van 2018 (al was het ‘geen fetisj’), maar het katholiek onderwijs, de Vlaamse Onderwijsraad (Vlor) en het gemeenschapsonderwijs (GO!) hadden voor uitstel gepleit.

‘Er is een cruciale horde genomen in de modernisering van het secundair onderwijs’, aldus Crevits. Na een lange voorbereiding en intense onderhandelingen met alle betrokkenen heeft de Vlaamse regering haar goedkeuring gegeven aan het ontwerpdecreet en uitvoeringsbesluit voor het secundair onderwijs.

‘Om een kwalitatieve opstart te garanderen heeft de Vlaamse regering vandaag beslist dat het schooljaar 2018-2019 een schakeljaar wordt voor de scholen om de modernisering voor te bereiden. Op 1 september 2019 gaat de modernisering dan definitief van start’, verduidelijkt de minister.

‘Vanaf vandaag kunnen scholen en onderwijsverstrekkers dan ook volop aan de slag om de kansen van de modernisering te grijpen en hun leerlingen het best mogelijke onderwijs te garanderen op maat van hun talenten, interesses en mogelijkheden. De onderwijsverstrekkers engageren zich dit mogelijk te maken.’

Nieuwe leerplannen

Het katholiek onderwijs had eerder al laten weten zich te willen engageren om tegen begin schooljaar 2018-2019 die nieuwe leerplannen te ontwikkelen en die tijdens dat schooljaar toepassen. ‘Zo krijgen alle scholen voldoende tijd om zich grondig voor te bereiden met het oog op een gezamenlijke start in 2019’, luidde het.

‘De leerplannen wil katholiek onderwijs Vlaanderen in de komende twee jaar samen met haar scholen en leraren ontwikkelen, in de praktijk brengen en aftoetsen. Want ook nu blijven wij streven naar kwaliteit’, besluit Lieven Boeve, directeur-generaal katholiek onderwijs Vlaanderen.

Duaal leren

Het was ook al langer duidelijk dat de hervorming van het secundair onderwijs aan de invoering van de nieuwe eindtermen én aan het duaal leren zou worden gekoppeld. Ook die twee vernieuwingen komen er dus pas in 2019. Met het duaal leren kunnen jongeren vanaf 15 jaar hun kennis op de werkvloer opdoen. Het gaat om een volwaardige leerweg naast het voltijds secundair onderwijs.

Momenteel wordt het systeem uitgetest in 21 studierichtingen, waaraan 480 leerlingen deelnemen. Volgend schooljaar wordt dat uitgebreid naar 55 studierichtingen. Vanaf 1 september 2019 komt er een volwaardige uitrol, in het technisch, beroeps- en buitengewoon onderwijs. Op een latere datum zal het ook in het hoger onderwijs en het volwassenenonderwijs worden ingevoerd.

Reacties uitgeschakeld voor Cijfers evaluatie federale overheid personeelsevaluatie

Cijfers evaluatie federale overheid personeelsevaluatie

Door | 30 november 2017 | Nieuws

Bron: cijfers Federale overheid ambtenarenzaken, cijfers evaluatie 2016

Sinds 1 november 2013 worden ambtenaren anders geëvalueerd dan voorheen. De evaluatie moest het mogelijk maken om goed presterende ambtenaren beter te kunnen belonen maar ook om de slecht presterende ambtenaren te kunnen sanctioneren. Uit een antwoord van minister Vandeput aan volksvertegenwoordiger Brecht Vermeulen blijkt dat de minister cijfers heeft van 80% van het totaal aantal ambtenaren. De manier waarop die evaluaties gebeuren, is evenwel niet overal hetzelfde. Sommige diensten, zoals de RSZ, maken gebruiken een ander computersysteem. Andere diensten werken nog steeds op papier.

Van de 53440 ambtenaren waarvoor cijfers beschikbaar zijn, hebben amper 39 een onvoldoende gekregen. Dit komt neer op amper 7 per 10.000 ambtenaren. De overgrote meerderheid (94%) krijgt een voldoende, terwijl iets meer dan 5% als uitzonderlijk wordt beschouwd. Voor 195 personen of 0,34% geldt ten slotte dat er verbeteringen mogelijk zijn.

uitzonderlijk voldoet aan de verwachtingen te verbeteren onvoldoende totaal
Federale overheidsdiensten 2 307 (5,81%) 37 247 (93,75%) 148 (0,37%) 28 (0,07%) 39 730
Instellingen van openbaar nut 77 (3,94%) 1 862 (95,34%) 11 (0,56%) 3 (0,15%) 1 953
Publieke instanties van sociale zekerheid 428 (4,13%) 9 908 (95,64%) 21 (0,20%) 3 (0,03%) 10360
Wetenschappelijke instellingen 85 (6,08%) 1 292 (92,48%) 15 (1,07%) 5 (0,36%) 1 397
Totaal 2 897 (5,42%) 50 309 (94,14%) 195 (0,36%) 39 (0,07%) 53 440

 

organisaties contractuelen statutairen Totaal
ministerie van landsverdediging 353 (23%) 1 153 (77%)  1 506
Federale overheidsdiensten 8 043 (17%) 40 244 (83%) 48 287
Programatorische overheidsdiensten 224 (48%) 238 (52%) 462
instellingen van openbaar nut 1 063 (26%) 2 958 (74%) 4 021
publieke instanties van sociale zekerheid 2 349 (21%) 8 749 (79%) 11 098
wetenschappelijke instellingen 1 425 (57%) 1 075 (43%) 2 500
Totaal 13 457 (20%) 54 417 (80%) 67 874

 

Reacties uitgeschakeld voor  “Maak werk van echte evaluatie ambtenaren”

 “Maak werk van echte evaluatie ambtenaren”

Door | 30 november 2017 | Nieuws

Bron : VRT-nieuws, 30/11/2017

Slechts 0,07 procent van de ambtenaren krijgt een slechte evaluatie. Dat blijkt uit cijfers die N-VA-Kamerlid Brecht Vermeulen heeft opgevraagd. Opvallend genoeg is de N-VA zélf verantwoordelijk voor de evaluaties van ambtenaren. “Opvallend dat er niets gebeurt bij de partij die pleit voor de kracht van verandering”, zegt Kamerlid Vincent Van Quickenborne (Open VLD).

Van de 50.000 federale ambtenaren die vorig jaar een evaluatie kregen, hebben maar 40 werknemers een slechte evaluatie gehad. “Weinig geloofwaardig”, klinkt het bij Brecht Vermeulen. Het N-VA-kamerlid dat de cijfers heeft opgevraagd.

De kritiek van N-VA is opvallend, want de minister die verantwoordelijk is voor de evaluaties is Steven Vandeput. Vandeput hoort ook bij N-VA.

Dat is ook Vincent Van Quickenborne van Open VLD niet ontgaan. “Het is toch vreemd dat een partij die pleit voor de kracht van verandering niets verandert in drie jaar tijd”, zegt hij aan VRT NWS. “Het wordt dringend tijd dat Vandeput de procedures aanpast. Hij zal daarin een bondgenoot vinden bij onze partij.”

Van Quickenborne wil dat overheidsbedrijven functioneren zoals “moderne organisaties”. Daarmee bedoelt hij “dat mensen permanent gevauleerd worden. Mensen moeten kansen krijgen, maar men moet ook durven beslissen dat als iemand niet functioneert, die persoon geen plaats heeft in een organisatie.”

De problemen met het evaluatiesysteem zijn niet nieuw. De vakbonden zitten samen met premier Charles Michel (MR) en minister van Ambtenarenzaken Steven Vandeput (N-VA) om het systeem bij te spijkeren. Daarvoor kijken ze in de richting van de privé, waar de evaluatiegesprekken steeds vaker worden ingeruild voor een vorm van permanente feedback.

Reacties uitgeschakeld voor ‘Grensoverschrijdend gedrag’ bij Stad Antwerpen ?

‘Grensoverschrijdend gedrag’ bij Stad Antwerpen ?

Door | 27 november 2017 | Nieuws

Het rommelt de afgelopen dagen in Antwerpen.
De beschuldigingen van de oppositie omtrent integriteit.
De emotionele verklaring van burgemeester De Wever.
Oppositielid Meeuws die ook al contacten had met vastgoedontwikkelaars ?

De verklaringen van een GECORO-lid en de reactie daarop van UNIZO.
De alarmbel van de adviesraden.
De kritiek van de bouwmeester.
De samenwerking ambtenaren-politiek.

Gaat Antwerpen terug naar de politieke cultuur van de jaren 50 ?
Gaat het enkel over schepen Van de Velde ?
Gaat het over een rondje moddergooien met de verkiezingen in zicht ?
Is dit het topje van de ijsberg zoals sommigen beweren ?
Of ontbreekt het in Antwerpen aan goede samenwerking administratie -politiek ?

Antwerpse bouwcommissie: “De schepen luistert niet naar ons”

Bron: 27-11-17, 06.00u – De Morgen, Tine Peeters

1 Antwerps schepen Rob Van de Velde (l.) en bouwmeester Christian Rapp. De schepen krijgt andermaal zware kritiek.
De commotie over vastgoedprojecten in Antwerpen gaat maar niet liggen. Verschillende leden van de adviesraad (Gecoro) luiden de noodklok omdat de stad en bevoegd schepen Rob Van de Velde (N-VA) hun kritische adviezen naast zich neerlegt. “We worden teruggeworpen naar de jaren vijftig.”

Ditmaal komt de kritiek op het stadsbestuur niet van de oppositie, maar wel van de adviserende bouwcommissie. In het jargon: de Gemeentelijke Commissie Ruimtelijke Ordening, kortweg Gecoro. Daarin zit het middenveld, maar ook experts zonder politieke kleur. Hun aanbevelingen zijn niet bindend.

“Het verschil met het vorige stadsbestuur is echt dag en nacht,” zegt advocate Geert Lambrechts. Zij zetelt al jaren voor de vzw Samenlevingsopbouw in deze commissie. “De schepen luistert niet naar ons. Hij begrijpt het ook vaak gewoon niet. We worden in Antwerpen teruggeworpen naar de jaren vijftig. Nochtans heeft iedereen in de stad toch recht op een veilige en gezonde omgeving?”

Van kritisch naar gunstig

Het kantelpunt voor Lambrechts, maar ook andere leden, zoals Thomas Goorden (burgerraad) of Yves Heylen (Unizo) was hun advies over het parkeerbeleid in de nieuwe bouwcode. Voor de zomer formuleerden ze daar ‘fundamentele bedenkingen’ bij.

“Het was een uitgebreid en erg kritisch advies”, bevestigt voorzitter Bram Abrams, onafhankelijk deskundige. Na de zomer bleek echter dat dit kritisch advies door de administratie de quotering ‘gunstig onder voorwaarden’ had gekregen. Omdat dit niet strookte met de inhoud van het advies, was er grote onrust binnen de Gecoro. Meerdere leden vermoeden politieke druk.

Thomas Goorden, die de tegenstelling tussen de inhoud van het advies en de quotering ontdekte, diende zelfs een klacht in bij de provincie wegens ‘vervalsing van de feiten’. Die liet hem enkele dagen geleden weten dat ze niet kan oordelen over het dossier, maar dat hij wel naar de Raad van State kan stappen. Goorden heeft nog niet beslist of hij dat gaat doen.

Gecoro-voorzitter Abrams overlegde intussen met de stad, waardoor de adviezen voortaan zonder label ‘gunstig’ of ‘ongunstig’ worden doorgestuurd. Als de stad afwijkt van de adviezen, zal ze dat ook motiveren.

Toen dit werd besproken op de vergadering van de Gecoro op 8 november, was schepen van Stadsontwikkeling en Ruimtelijke Ordening Rob Van de Velde zelf aanwezig. “Hij kwam daar jammeren dat hij imagoschade had geleden omdat wij een dossier naar buiten hadden gebracht,” zegt Lambrechts.

Yves Heylen, lid van Gecoro voor Unizo, bevestigt. “Hij is ons de levieten komen lezen en verbood ons nog publiekelijk over de adviesraad te spreken.” Unizo Antwerpen laat wel weten dat Heylen niet namens hun organisatie spreekt. Heylen zat vroeger bij de liberale partij Open Brasschaat, maar is nu partijloos.

Van de Velde geeft toe dat hij naar de adviescommissie ging, maar nuanceert: “Ik ben het gaan uitleggen”, zegt hij. “Meer niet. Maar er was een klacht ingediend wegens schriftvervalsing tegen een ambtenaar. Dat is zeer ernstig.” Op die manier wou hij uitleg verschaffen en zijn administratie verdedigen.

Lief voor maar één kindje

Gecoro-lid Heylen ging in het actuaprogramma De zevende dag nog een stap verder dan de andere leden van de adviesraad. Hij had het over ‘de liaison dangereuse tussen enkele bouwpromotoren en de Antwerpse politiek’. “Onze burgervader is niet lief voor vele kindjes, maar voor één welbepaald kindje.”

Heylen doelt op Land Invest, waar Erik Van der Paal de stille vennoot is. Die project­ont­wik­ke­laar kwam de laatste weken in opspraak omdat hij te nauwe banden zou hebben met het stadsbestuur. “De politieke beïnvloeding sijpelt zelfs binnen in onze adviesraad”, zei Heylen nog.

Voorzitter Abrams betreurt die uitval. “Dit college stapt wel eens over een advies, ja. Maar voel ik mij daardoor gepasseerd? Nee. Iedereen moet zijn job doen. Gebeurt het vaker dan vroeger? Vermoedelijk wel, maar Patrick Janssens deed het ook. Ik begrijp de frustratie en het ongenoegen, maar laten we het vooral over de inhoud hebben.”

Burgemeester Bart De Wever (N-VA) was niet bereikbaar voor commentaar.

Reacties uitgeschakeld voor Zelfs lokaal kan men zich niet meer verplaatsen

Zelfs lokaal kan men zich niet meer verplaatsen

Door | 26 november 2017 | Nieuws

Burgemeesters trekken aan de alarmbel: “Onze dorpskernen slibben dicht”

Bron: De Standaard, 23/11/2017

1 Voormalig burgemeester en huidig schepen van Brasschaat Dirk De Kort (CD&V). © BELGA
Dirk De Kort (voormalig burgemeester en huidig schepen van Brasschaat), Bart Coopman (burgemeester Zemst), Jan Vermeulen (burgemeester Deinze), Jan Seynhaeve (burgemeester Wevelgem).

Het Vlaams Verkeerscentrum is duidelijk: in 2016 werden alle filerecords geklopt. De avondfiles werden gemiddeld 16 kilometer langer. In de regio Antwerpen groeiden de files in één jaar tijds zelfs met 11 procent. Ook 2017 dient zich aan als een recordjaar: juni was de zwaarste filemaand ooit, en dinsdag laatstleden noteerden we de ergste ochtendspits van het jaar. Om 8 uur telden we 445 kilometer file op onze wegen.

Bij ons overheerst een onbehaaglijk gevoel van traagheid. Een aantal recente berichten waren de spreekwoordelijke druppel die ons in de pen deed kruipen.

Reacties uitgeschakeld voor Lokaal bestuur en projectontwikkelaars: een te nauwe band ?

Lokaal bestuur en projectontwikkelaars: een te nauwe band ?

Door | 18 november 2017 | Nieuws

De integriteit van de politiek kwam deze week duidelijk in het nieuws.
Eén keer naar aanleiding van de PANO-rapportage over gesjoemel in Middelkerke, één keer naar aanleiding van belangenvermenging in Antwerpen.
Opvallend is dat ambtenaren vaak zicht hebben op de belangenvermenging tussen politiek en projectontwikkelaars.
Is de autonomie die lokale besturen vaak kunnen gebruiken bij het afleveren van vergunningen in die zin wel een goede zaak ?
Moet het vergunningenbeleid niet worden herzien ?
Dienen ambtenaren ‘vergunningen’ niet meer te worden beschermd ?

Casino van Middelkerke
Rond het nieuwe Casino van Middelkerke lijkt een sfeer van gesjoemel te hangen. Volgens de Vlaamse Bouwmeester Leo Van Broeck begint het project beter opnieuw.

“Trek de stekker eruit en begin opnieuw!”, zegt de Vlaamse Bouwmeester Leo Van Broeck, over het nieuwe Casino van Middelkerke. Het gaat om een belangrijk, duur, iconisch gebouw, maar het project lijkt te baden in een sfeer van gesjoemel, vriendjespolitiek, belangenvermenging. Ook de gerechtelijke politie onderzoekt de zaak. Burgemeester Janna Rommel-Opstaele verzekert Pano nochtans dat de procedure volgens het boekje verliep. Is een lokaal bestuur neutraal en onafhankelijk genoeg om hierover te beslissen? Pano-reporter Wim Van den Eynde gaat ook in Knokke en Koksijde op onderzoek. In Knokke is de familie van burgemeester Leopold Lippens al generaties lang actief in zowel lokale politiek als vastgoedontwikkeling. En ook in Koksijde is de burgemeester actief in het vastgoed. Jaren heeft Marc Vanden Bussche zijn burgemeesterschap gecombineerd met een bloeiend notariaat.

Bekijk de Pano-reportage

Lees achtergrondartikels op nieuwssite Apache

Antwerps schepencollege feest met vastgoedontwikkelaar
Ook het schepencollege in Antwerpen kwam in de kijker door de banden met projectontwikkelaars.
De bal werd aan het rollen gebracht door gefilmde opnames van de nieuwssite Apache aan de ingang van het restaurant.

Vooral het project Slachthuissite is erg omstreden. Na negatief advies van de eigen administratie, krijgt dit project positief politiek advies.

Lees het artikel in De Standaard
Het Laatste Nieuws over vriendjespolitiek

Reacties uitgeschakeld voor Samenwerking op gebied van personeel tussen overheden

Samenwerking op gebied van personeel tussen overheden

Door | 17 november 2017 | Nieuws

Uit: ontwerpdecreet lokaal bestuur, 31/10/2017

De Vlaamse Regering neemt de nodige maatregelen voor de externe mobiliteit
van het personeel.
Afdeling 5. Samenwerking op het gebied van personeel
Art. 196. §1. De gemeente en het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn kunnen met een of meer overheden een samenwerkingsovereenkomst sluiten voor de gezamenlijke werving en selectie van hun personeel en, in voorkomend geval, om gemeenschappelijke wervingsreserves aan te leggen.
§2. Tussen de gemeente en het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn dat de gemeente bedient kunnen beheersovereenkomsten worden gesloten over het gemeenschappelijk gebruik van elkaars diensten.
In de beheersovereenkomst kan worden opgenomen dat de gemeente en het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn voor bepaalde functies een beroep kunnen doen op elkaars personeelsleden. Tegelijk kan worden bepaald dat de bevoegde organen hun beslissings- en ondertekeningsbevoegdheid kunnen toevertrouwen aan de personeelsleden van het andere bestuur binnen de grenzen vastgesteld in dit decreet.
Art. 197. Met uitzondering van de personeelsleden, vermeld in artikel 162, §1, kan de gemeenteraad personeel overdragen aan het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn dat de gemeente bedient, op voorwaarde dat de geldende rechtspositieregeling van het gemeentepersoneel nageleefd wordt en na goedkeuring van de raad voor maatschappelijk welzijn. De Vlaamse Regering kan daarvoor de minimale voorwaarden vaststellen.
Met uitzondering van de personeelsleden, vermeld in artikel 183, §1, kan de raad voor maatschappelijk welzijn personeel overdragen aan de gemeente die door het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn wordt bediend, op voorwaarde dat de geldende rechtspositieregeling van het personeel nageleefd wordt, en na goedkeuring van de gemeenteraad van de gemeente die door het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn wordt bediend. De Vlaamse Regering kan daarvoor de minimale voorwaarden vaststellen.

Reacties uitgeschakeld voor ‘Fusie politiezones is een slogan, geen oplossing’

‘Fusie politiezones is een slogan, geen oplossing’

Door | 14 november 2017 | Nieuws

Het organisatiemodel van de overheid is er alvast één dat zoekend is. Fusies van gemeenten of samenwerking ?

Dezelfde vraag stelt zich bij de politiezones.

Ondersteunen we enkel het fusiemodel, of is samenwerking een betere piste.

Bron: De Standaard, 14/11/2017

Philippe Close: ‘Fusie politiezones is een slogan, geen oplossing’

De Brusselse burgemeester Philippe Close (PS) is niet gewonnen voor een fusie van de politiezones in zijn stad. Nochtans is de roep naar een eengemaakte politiezone in de hoofdstad opnieuw sterk toegenomen nadat relschoppers zaterdagavond vernieling zaaiden in het centrum van Brussel.

Nadat de nationale voetbalploeg van Marokko zich zaterdagavond ten koste van Ivoorkust wist te plaatsen voor het WK Voetbal in Rusland, zakten enkele honderden supporters af naar het Brusselse Beursplein. Daar braken al snel rellen uit tussen amokmakers en de ordediensten.

 

In de buurt rond de Beurs vernielden en plunderden vandalen winkels en staken ze verschillende wagens in brand. Een twintigtal agenten raakten gewond, niemand werd opgepakt.

 

Bij Terzake op Canvas noemde burgemeester Close de feiten ‘onaanvaardbaar. Hier is geen verklaring voor. Het zijn vandalen.’ De PS’er beseft dat het voor de bevolking ‘moeilijk te begrijpen is’ dat er uiteindelijk niemand werd opgepakt. ‘De eerste taak van de politie was om de rust terug te brengen. Ze heeft een goede job gedaan’, aldus Close. ‘Nu is het tijd voor arrestaties.’

Slogans

En ook voor een evaluatie. Maandagvoormiddag vond er al een debriefing plaats van de incidenten. ‘Misschien moeten we de procedures verbeteren’, zei Close daar alvast over.

Maar een politiefusie, waar verschillende politieke fracties om vragen, is niet aan de orde – dat zijn ‘slogans’, vindt Close. ‘Er is al een goede samenwerking tussen de verschillende politiezones. Een fusie is niet de juiste oplossing.’

Reacties uitgeschakeld voor Puurs en Sint-Amands stellen nieuwe gemeentenaam voor

Puurs en Sint-Amands stellen nieuwe gemeentenaam voor

Door | 12 november 2017 | Nieuws

vr 10 november 2017
Op 18 september 2017 verklaarden de gemeenteraden van Puurs en Sint-Amands zich principieel akkoord met een bestuurlijke fusie van beide gemeenten. Op maandag 20 november 2017 nemen beide gemeenteraden dan de definitieve beslissing rond de fusie.

Tijdens die gemeenteraadszitting zal ook de nieuwe naam vastgelegd worden. Na de gemeenteraden stemt het Vlaams Parlement nog over een definitief fusiedecreet. De nieuwe gemeente is dan vanaf 1 januari 2019 een feit.

De naam voor de nieuwe gemeente wordt Puurs-Sint-Amands, waarbij uiting wordt gegeven aan de complementariteit van beide gemeenten. Puurs is een economisch sterke gemeente met heel veel werkgelegenheid. Sint-Amands heeft met haar idyllische ligging aan de Schelde dan weer een toeristische troef in handen.

De voorbije weken hebben de verschillende diensten van beide besturen al het nodige voorbereidende werk geleverd om de praktische aspecten van de fusie in kaart te brengen en deze in de komende maanden verder uit te werken. Sommige diensten van beide besturen zullen al in 2018 en dus voor de feitelijke fusie samenwerken om de dienstverlening naar de burgers te verbeteren. Er wordt tevens getracht om de administratieve rompslomp van deze naamsverandering voor de burgers tot een minimum te beperken.

Meer informatie over de fusieplannen van Puurs en Sint-Amands zijn terug te vinden op www.puurs-sint-amands.be.

Reacties uitgeschakeld voor Moeten we om te moderniseren vaste benoemingen afbouwen ?

Moeten we om te moderniseren vaste benoemingen afbouwen ?

Door | 12 november 2017 | Nieuws

Bij het Spoor blijven vaste benoemingen de norm. De vaste benoeming is daar echter ook een loopbaanmiddel voor contractuelen.
Is de vaste benoeming een keuze in het loopbaanbeleid van de NMBS of een uiting dat de modernisering uit blijft.

bron: 10-11-17, De Morgen

HR Rail, de personeelsdienst van de spoorwegen, bevestigt dat de maatregelen nog niet zijn doorgevoerd. “Statutaire aanwervingen zijn nog de norm”, zegt woordvoerster Kim Buggenhout. Van de 1.897 personeelsleden die dit jaar bij het spoor werden aangenomen, waren er slechts 202 op basis van een arbeidscontract.

Kan niet, vindt coalitiepartner N-VA. De Coninck: “Wij hebben de indruk dat minister Bellot de modernisering probeert te begraven. De afspraak deze zomer was duidelijk: het akkoord moet worden toegepast. Maar de minister lijkt niet echt gehaast.”

Het afschaffen van de vaste benoemingen is niet de enige ambtenarenhervorming die op zich laat wachten. Zo blijft de pensioenleeftijd voor het treinpersoneel en de militairen voorlopig behouden op 55 en 56 jaar. De afbouw van de gunstregimes gaat dan toch niet in vanaf volgend jaar, zo blijkt uit de beleidsnota van minister van Pensioenen Daniel Bacquelaine (MR) waarover De Tijd gisteren berichtte.

De regering had afgesproken dat de leeftijdsvoorwaarde volgend jaar naar 57 jaar zou stijgen. De daaropvolgende jaren zou daar telkens een half jaar bijkomen. Maar die verhoging gaat voorlopig niet door. De gesprekken tussen de regering en de overheidsbonden over de invulling van de zware beroepen is immers nog aan de gang.

Door te wachten met de verstrenging hoopt Bacquelaine goodwill te creëren bij de bonden. Pas als de lijst met zware beroepen definitief is, treedt de geleidelijke verhoging van de pensioenleeftijd in werking. Dat zou begin 2019 zijn.

Reacties uitgeschakeld voor ‘Pelt’ wordt nieuwe Limburgse fusiegemeente.

‘Pelt’ wordt nieuwe Limburgse fusiegemeente.

Door | 5 november 2017 | Nieuws

Overpelt en Neerpelt kiezen langverwachte naam voor nieuwe fusiegemeente

De Standaard: 04/11/2017

De nieuwe Limburgse fusiegemeente die ontstaat door het samensmelten van Overpelt en Neerpelt, zal ‘Pelt’ heten. Dat werd vanavond onder grote belangstelling bekendgemaakt. Als beide gemeenteraden in december hun goedkeuring geven, is de fusie vanaf 2019 een feit.

De naam van de toekomstige fusiegemeente werd vanavond bekendgemaakt op het Overpeltse marktplein. Daar vond het traditionele vuurspektakel voor Sint-Maarten plaats.

9.519 inwoners van Overpelt en Neerpelt brachten hun stem uit voor de naamsverandering. Dommelpelt, Pelten of Pelt. Meer dan 74 procent van de stemmen ging naar Pelt, een ruime meerderheid.

‘Ideaal moment voor een fusie’

Beide burgemeester zijn tevreden met de naam. ‘Ik heb zelf ook op Pelt gestemd’, zegt Jaak Fransen, burgemeester van Overpelt. ‘De naam is eigenlijk heel logisch. Pelt verwijst naar de locatie van beide gemeenten. Vroeger waren we samen Pelt, nadien zijn we gesplitst en nu zijn we opnieuw samen onder dezelfde naam.’

Burgemeester Raf Drieskens van Neerpelt is tevreden dat beide gemeenten nu verder aan de slag kunnen met het fusieproces. ‘Ik sta hier met een goed gevoel’, aldus Drieskens. ‘De inwoners moeten op ons kunnen rekenen en samen gaan we dat beter kunnen verwezenlijken dan apart.’

Volgens de burgemeesters is het nu het perfecte moment om een fusie aan te gaan. ‘We kunnen nu een fusie realiseren zonder veel problemen’, zegt Fransen. ‘Als we het niet doen, zal het ons later misschien verplicht worden, maar ik vermoed dan wel zonder de financiële meevallers die we vandaag wel krijgen.’

Reacties uitgeschakeld voor Waalse gemeenten vechten ongelijkheid aan tussen private en publieke sector

Waalse gemeenten vechten ongelijkheid aan tussen private en publieke sector

Door | 26 oktober 2017 | Nieuws

Bron: Het Nieuwsblad, 26/10/2017

Waalse gemeenten vechten taxshift aan bij Grondwettelijk Hof

De Waalse vereniging van steden en gemeenten (UVCM) is in september 2016 naar het Grondwettelijk Hof gestapt om bepaalde onderdelen van de taxshift van de federale regering nietig te laten verklaren. Dat schrijven La Libre Belgique en La Dernière Heure.

De vereniging viseert niet de maatregelen die koopkracht van werknemers verhogen, maar klaagt wel de “ongelijkheid” tussen de private en publieke bedrijven binnen dezelfde sectoren aan.

De UVCM klaagt aan dat de lokale besturen niet de vruchten kunnen plukken van de maatregelen uit de taxshift die de werkgeversbijdragen verminderen. “Er is een ongelijkheid tussen de private en publieke sector in de domeinen waar ze elkaar beconcurreren, zoals de thuiszorg en rusthuizen”, zegt Marc Barvais, voorzitter van het OCMW van Bergen. Volgens UVCM bestaat het risico dat de publieke sector daardoor tot 40 miljoen euro per jaar zou mislopen.

Het doel van het beroep bij het Grondwettelijk Hof is niet de vernietiging van de taxshift, maar wel het verkrijgen van een “compensatie voor de publieke sector”, luidt het. Er lopen al anderhalf jaar onderhandelingen met het kabinet van minister van Werk Kris Peeters (CD&V), die voorlopig weinig succesvol zijn.

Reacties uitgeschakeld voor Pensioen van statutairen vermindert vanaf 01/01/2017

Pensioen van statutairen vermindert vanaf 01/01/2017

Door | 26 oktober 2017 | Nieuws

Kloof tussen statutairen en contractuelen wordt kleiner

 – ARA – Bron: Het Laatste Nieuws

Ambtenaren in steden, gemeenten en provincies die binnenkort vastbenoemd worden, krijgen binnenkort enkel nog een ambtenarenpensioen voor hun jaren als vastbenoemde. Contractuelen hebben wel zicht op een hoger pensioen.

Wie na 1 december 2017 benoemd wordt als statutaire ambtenaar, zal niet meer van hetzelfde gunstige pensioenregime genieten als zijn voorgangers. Zij krijgen enkel nog een ambtenarenpensioen voor de jaren dat ze effectief vastbenoemd waren, en niet voor de jaren dat ze werkten als contractueel. Dat staat in het wetsontwerp dat minister van Pensioenen Daniel Bacquelaine (MR) vandaag in de Kamercommissie Sociale Zaken voorstelt. De bedoeling: zorgen dat de gemeenten niet bezwijken onder het aantal ambtenarenpensioenen dat ze moeten uitbetalen.

“Deze hervorming vragen de gemeenten al heel lang”, zegt Bacquelaine. In 2012 moest het Pensioenfonds – gefinancierd door bijdragen van de gemeenten – zo’n 1,8 miljard euro ophoesten om de pensioenen van de lokale en provinciale (statutaire) administratie te betalen. Dat zou in 2021 oplopen tot 3,1 miljard, voorspelde men drie jaar geleden.

 

 

 

Reacties uitgeschakeld voor Sociaal beleid blijft bevoegdheid van het OCMW

Sociaal beleid blijft bevoegdheid van het OCMW

Door | 20 oktober 2017 | Nieuws

Bron: Raad van State, 9/10/2017

Bevoegdheid gemeentelijk sociaal beleid blijft bij het OCMW

Uit het ontwerp kan ook niet worden afgeleid dat de bevoegdheid over het gemeentelijk sociaal beleid wordt onttrokken aan de OCMW‟s. In artikel 77, tweede lid, van het ontwerp wordt dienaangaande uitdrukkelijk bepaald dat de OCMW-raad het beleid van het OCMW bepaalt. Dat wordt niet tegengesproken door het gegeven dat de leden van die raad tevens lid zijn van de gemeenteraad, vermits niet kan worden uitgesloten dat beide organen over bepaalde aangelegenheden tot verschillende zienswijzen komen. De stellers van het ontwerp houden overigens uitdrukkelijk rekening met die mogelijkheid door in een regeling te voorzien voor het geval dat de gemeenteraad en de OCMW-raad geen consensus kunnen bereiken over het vaststellen van het beleidsrapport (artikel 249, § 3, derde lid).23

Bijzonder comité voor de sociale dienst beslist over de individuele steun

Daarbij komt nog dat een belangrijk onderdeel van het gemeentelijk sociaal beleid, namelijk de beslissingen over de toekenning van individuele steun op het vlak van de maatschappelijke dienstverlening en de maatschappelijke integratie, tot de bevoegdheid behoort van het bijzonder comité voor de sociale dienst (artikel113), orgaan waarvan de samenstelling niet samenvalt met die van een gemeentelijk orgaan en waarvan de leden – zoals hiervoor reeds werd uiteengezet – met uitzondering van de voorzitter niet noodzakelijkerwijs gemeentelijk mandataris moeten zijn.

Het ontwerp regelt, wat de voormelde aangelegenheden betreft, derhalve niet de band tussen de gemeente en het OCMW, leidt er niet toe dat “de bevoegdheid over het gemeentelijk sociaal beleid” wordt onttrokken aan de OCMW‟s en voorziet niet in een regeling waarbij “alle opdrachten die thans aan de centra zijn toegewezen, in hun geheel” worden overgedragen “aan een andere overheidsinstantie dan die centra, te weten de gemeenten zelf”.

Raad van State : meerjarenplanning sociaal  beleid (met inbegrip van financiële) is bevoegdheid van het OCMW

Doordat de gemeenteraad  in het ontwerp decreet lokaal bestuur het laatste woord heeft over de gezamenlijke meerjarenplanning van de gemeente en het OCMW, pleegt de gemeenteraad een volgens de Raad van State onverantwoorde inmenging in het OCMW-beleid. Hiermee overschrijdt Vlaanderen wel zijn bevoegdheid. Ook de financieringsregels voor OCMW’s (afschaf- fen van de mogelijkheid dat een deel van het Gemeentefonds rechtstreeks naar OCMW’s gaat, schrappen van de verplichting dat gemeenten de OCMW’s moeten financieren) zijn niet conform de bevoegdheidsverdeling.

Léés ook: OCMW behoudt het eigen personeel

Vacatures bij het OCMW

Reacties uitgeschakeld voor OCMW behoudt het eigen personeel

OCMW behoudt het eigen personeel

Door | 20 oktober 2017 | Nieuws

Raad Van State, 9/10/2017

Het OCMW behoudt tevens eigen personeel.

Maatschappelijk werker blijft bij het OCMW 

Zo is er in elk OCMW ten minste een maatschappelijk werker die personeelslid is van dat OCMW (artikel 183, § 1, eerste lid) en die als opdracht heeft “de personen en gezinnen te helpen bij het opheffen of verbeteren van de noodsituaties waarin zij zich bevinden” (artikel 183, § 2).21

Personeel van de verzorgende, verplegende en dienstverlenende instellingen en diensten van het OCMW blijven bij het OCMW

Daarnaast wordt in artikel 186, § 2, van het ontwerp gewag gemaakt van het personeel dat een betrekking bekleedt die niet bestaat in de gemeente die het OCMW bedient (1°) en van het personeel van de verzorgende, verplegende en dienstverlenende instellingen en diensten van het OCMW (3°), waarvan de rechtspositieregeling door de OCMW-raad wordt vastgesteld.

De algemeen directeur van de gemeente leidt het OCMW-personeel onder gezag van het OCMW !

Weliswaar staat de algemeen directeur, die een personeelslid is van de gemeente, aan het hoofd van het personeel van het OCMW, maar hij rapporteert voor aangelegenheden die tot de bevoegdheid van het OCMW behoren, aan het vast bureau en aan het bijzonder comité voor de sociale dienst (artikel 172, tweede en derde lid) en gedraagt zich naar de onderrichtingen die hem worden gegeven door de OCMW-raad of diens voorzitter, het vast bureau of de voorzitter ervan, en het bijzonder comité voor de sociale dienst of dienst voorzitter, al naargelang hun respectieve bevoegdheden (artikel 171, § 1, eerste lid).

Lees ook: sociaal beleid blijft bij het OCMW

Vacatures bij het OCMW

Reacties uitgeschakeld voor OCMW blijft wel degelijk bestaan als rechtspersoon

OCMW blijft wel degelijk bestaan als rechtspersoon

Door | 20 oktober 2017 | Nieuws

Bron: Raad van State, 9/10/2017

Wie dacht dat de OCMW’s ophouden te bestaan, heeft het aan verkeerde eind. Het wordt er alvast niet eenvoudiger op.

 

DE BEVOEGDHEDEN VAN HET OCMW WORDEN NIET OVERGEDRAGEN

Het om advies voorgelegde ontwerp van decreet voorziet evenmin in een bevoegdheidsoverdracht van de OCMW‟s naar de gemeenten. In artikel 2, § 3, van het ontwerp wordt uitdrukkelijk bepaald dat de OCMW‟s de opdrachten uitoefenen vermeld in de artikelen 1 en 57 van de organieke wet van 8 juli 1976, alsook “de andere aangelegenheden die hen door of krachtens een wet of een decreet worden opgelegd”. Het is de OCMW-raad – niet de gemeenteraad – die over de bevoegdheid beschikt voor de aangelegenheden die aan het OCMW bij of krachtens de wet of het decreet zijn toevertrouwd en die het beleid van het OCMW bepaalt.13 Nergens in het ontwerp blijkt dat de bevoegdheden van het OCMW aan de gemeente kunnen worden overdragen.

DE OCMW-RAAD  EN HET VAST BUREAU BLIJFT BEHOUDEN

De OCMW‟s behouden bovendien hun eigen organen. Ook al bestaat de OCMW-raad in beginsel uit dezelfde leden als de gemeenteraad, dat neemt niet weg dat de OCMW-raad een van de gemeenteraad onderscheiden orgaan is. Zo zijn de vergaderingen van de OCMW-raad onderscheiden van die van de gemeenteraad en wordt voor elk van die vergaderingen een eigen agenda opgemaakt.18 De gemeenteraad en de OCMW-raad hebben ook een eigen huishoudelijk reglement. Hetzelfde geldt voor het vast bureau.

HET OCMW KRIJGT EEN NIEUW ORGAAN ERBIJ

Daar komt nog bij dat, naast de OCMW-raad en het vast bureau, wordt voorzien in een nieuw orgaan, het bijzonder comité voor de sociale dienst, waarvan de samenstelling niet samenvalt met een gemeentelijk orgaan. Met uitzondering van de voorzitter, die wordt verkozen hetzij onder de leden van het vast bureau, hetzij onder de leden van de OCMW-raad (artikel 90, § 1, eerste lid), die tevens leden zijn van, respectievelijk, het college van burgemeester en schepenen en van de gemeenteraad, is niet vereist dat de leden van het bijzonder comité voor de sociale dienst gemeentelijk mandataris zijn.20 En ook al wordt de zetelverdeling binnen het bijzonder comité voor de sociale dienst bepaald naar verhouding van het aantal zetels waarover elke lijst binnen de OCMW-raad beschikt (artikel 91, § 1), toch zal binnen het bijzonder comité voor de sociale dienst de verhouding tussen het aantal zetels niet noodzakelijkerwijs volledig overeenstemmen met die in de OCMW-raad, vermits het bijzonder comité voor de sociale dienst uit een kleiner aantal leden bestaat dan de OCMW-raad (zie artikel 87, § 1, eerste lid), en de verkozenen van de lijsten kunnen verklaren dat zij zich (lees: hun lijsten) met elkaar wensen te verbinden (artikel 91, § 1).

Lees ook: sociaal beleid blijft bij het OCMW

Léés ook: OCMW behoudt het eigen personeel