Reacties uitgeschakeld voor Het burgerprofiel: Gegevens uit alle bestuursniveaus in één profiel

Het burgerprofiel: Gegevens uit alle bestuursniveaus in één profiel

Door | 11 juni 2018 | Nieuws

Eigen berichtgeving, 11 juni 2018

Federale & Vlaamse overheid zetten ‘mijn burgerprofiel’ op.

Mijn Burgerprofiel is opgezet als een online profielpagina waar burgers hun persoonlijke gegevens terugvinden die bij de overheid bekend zijn. Zowel op Vlaams, federaal als lokaal niveau. Gebruikers kunnen van daaruit ook doorlinken naar specifieke e-loketten.

In het voordeel van burger én overheid

Tot op vandaag zitten veel persoonsgegevens verspreid over verschillende instanties en beleidsniveaus. Dankzij Mijn Burgerprofiel heeft iedere gebruiker nu alle info bij de hand bij het invullen van aanvragen. Dat betekent minder vergissingen en ontbrekende documenten. En dus efficiëntiewinst voor de administratie.

Een dashboard voor lopende zaken

Mijn Burgerprofiel biedt een handig overzicht van alle lopende zaken. Zo kan u als burger de status van uw dossiers volgen, bijvoorbeeld bij het aanvragen van een toelating of een premie. U kan ook doorklikken om het dossier te raadplegen in het e-loket van de bevoegde overheidsdienst. Bovendien kan u er ook officiële attesten en andere documenten downloaden.
Mijn Burgerprofiel

Notificaties: de burger beter bereiken

Mijn Burgerprofiel biedt een handig extra communicatiekanaal met de burger. Die kan kiezen tussen passieve notificaties of een e-mail. Hij of zij ontvangt bijvoorbeeld een bericht als de status van een dossier verandert, of om te melden dat er informatie of een attest ontbreekt. U hebt een brief te versturen vanuit de administratie? Dat kan via Mijn Burgerprofiel voortaan meteen digitaal naar de federale eBox.
Mijn Burgerprofiel

De gebruikerslogica primeert

Mijn Burgerprofiel is opgebouwd vanuit de logica van de gebruiker. De indeling gebeurt volgens herkenbare thema’s als u & uw gezin, woonst & vastgoed, werk & pensioen, belastingen & voordelen, onderwijs en attesten. Alle gegevens worden binnengehaald via de aangesloten diensten en automatisch gesorteerd onder het juiste thema.

Als overheid passen we strikt de Algemene Verordening Gegevensbescherming (GDPR of AVG) toe. Daarom integreert Mijn Burgerprofiel vernieuwende technologie op het vlak van veiligheid en de bescherming van de privacy.

Om te beginnen bij het aanmelden. Dat kan via eID, via ACM, met een token, via de itsme-app of sms. Als burger krijgt u, naast controle over uw data, ook te zien welke overheidsdiensten uw gegevens hebben geraadpleegd. Helemaal conform de nieuwe wetgeving.

Meer contactgegevens up-to-date

Als burger kan u alle contactgegevens raadplegen waarover de overheidsdiensten beschikken. Zo kan u altijd controleren of ze nog correct en actueel zijn, en ze zo nodig aanpassen. Met up-to-date contactgegevens wordt het voor de administratie een stuk eenvoudiger om burgers te bereiken.

Vernieuwend is dat Mijn Burgerprofiel niet gebonden is aan één webadres. De profielpagina kan via een ‘global header’ geïntegreerd worden in elke website van de overheid, tot op het niveau van iedere gemeente. Daarbij wordt zelfs de kleurcode van de website overgenomen. Zo blijft de gebruikservaring consistent. Maar al verschilt de toegangsdeur, erachter zit altijd diezelfde, herkenbare persoonlijke pagina. Zo verzoenen we lokale eigenheid met de indruk van één overheid.

Maak tijd vrij voor wie het echt nodig heeft

Efficiënte digitale dienstverlening leidt tot een betere dienstverlening voor iederéén. Want hoe meer zaken geregeld worden via e-loketten, hoe meer tijd voor wie persoonlijke hulp nodig heeft: ouderen, kansarmen of mensen met een beperking. Daarnaast blijft uiteraard ook de huidige Vlaamse Infolijn 1700 actief.

Interesse om uw overheidsdienst aan te sluiten?

Mijn Burgerprofiel is een samenwerking tussen vele overheidsdiensten op federaal, Vlaams en lokaal niveau. Ontdek hoe u uw overheidsdienst kan aansluiten.

Mijn burgerprofiel: infopagina

667 total views, 2 today