Reacties uitgeschakeld voor Overheid bespaart én rekruteert: ‘De rol van de interne markt neemt toe’

Overheid bespaart én rekruteert: ‘De rol van de interne markt neemt toe’

Door | 14 december 2012 | Nieuws

 

Zowel de Vlaamse als de federale overheid bespaart op haar personeelsbestand. Maar dat wil niet zeggen dat de overheden geen jobs meer hebben.

Als rekruteringsdienst voor 150 federale en andere overheidsbedrijven heeft Selor een prima zicht op de tewerkstelling bij de overheid anno 2012. Al hoedt communicatie- en recruitmentmanager Stefanie Billiet zich voor algemene uitspraken. ‘De ambtenarij bestaat niet. Voorspellingen maken over het aantal vacatures is bijna even als voor de privésector. Elke overheidsdienst heeft zijn eigen personeelsbeleid en -planning. Niet elke dienst deelt die plannen met ons; daartoe zijn ze ook niet verplicht. Ze komen vaak pas bij ons aankloppen wanneer ze echt op zoek zijn naar medewerkers. Dan gaan we extern op zoek naar een geschikte kandidaat of we kijken of een geschikte kandidaat vanuit een andere overheidsdienst die vacature kan opvullen.’

27.000 werknemers

Enkele federale instellingen hebben een gigantisch personeelsbestand. De FOD Financiën spant de kroon met ongeveer 27.000 werknemers. ‘Sowieso zullen er vacatures blijven bij de overheid’, zegt Anja Neyt, verantwoordelijk bij Selor voor de screening. ‘Maar de rol van de interne markt neemt toe, zeker in het licht van de geplande besparingen.’

Ook de politieke agenda bepaalt mee de vraag naar bepaalde profielen, weet Neyt. ‘Rekrutering bij de overheid hangt ook af van de thematieken die binnen de regering spelen. Zo zag je dit voorjaar een grote vraag naar profielen die ingezet kunnen worden in de fraudebestrijding.’

Van Facebook tot het Belgisch Staatsblad

De zoektocht naar kandidaten verloopt via de meest uiteenlopende kanalen. ‘Van Facebook tot het Belgisch Staatsblad’, lacht Billiet. ‘Solliciteren doe je online, waarna je wordt uitgenodigd voor een pc-test bij Selor. Daar gebeurt een eerste schifting. Soms komen er op één vacature honderden kandidaten af. Wie door die test komt, wordt uitgenodigd voor een gesprek met verantwoordelijken van de betrokken overheidsdienst en getest op bepaalde competenties.’

Neyt: ‘Het is zeker niet zo dat wij eindeloze reserves met kandidaten aanleggen waarin we dan gaan vissen. We gaan gericht op zoek naar de juiste kandidaat voor de job.’ De overheid heeft ook aan employer branding gedaan in de afgelopen jaren. ‘De overheid is in deze tijd een van de weinige sectoren die nog werkzekerheid biedt’, zegt Billiet. ‘In crisistijden is dat een niet te onderschatten aantrekkingspool. De overheid biedt ook een aantrekkelijk startersloon en dito jobinhoud. Ook de new way of working met thuiswerken en glijdende uren, vindt bij steeds meer overheidsdiensten ingang.’

Dicht bij huis

Toch worstelt ook de overheid met knelpuntvacatures: ingenieurs, technische profielen, medische profielen … ‘Dergelijke profielen zijn sowieso schaars’, zegt Billiet. ‘De private sector verloont hen vaak beter, maar wanneer ze een betere balans tussen werk en privé zoeken, dan wordt de overheid voor hen een aantrekkelijke werkgever.’

Bij Jobpunt Vlaanderen, dat rekruteert voor Vlaamse overheidsdiensten, leeft eenzelfde gevoel. De Vlaamse ambtenarij moet flink besparen, maar dat betekent niet dat de aanwervingen stilvallen.
‘Ook al wordt er gezocht naar efficiëntiewinsten, men zal nog steeds bepaalde werknemers die uit dienst gaan, moeten vervangen’, zegt woordvoerster Silke Verheyen.

Ook Jobpunt merkt dat de vraag naar klassieke knelpuntprofielen – ingenieurs, verpleegkundigen, zorgkundigen en technische profielen – hoog blijft. Een job bij de lokale overheid biedt grosso modo dezelfde voordelen als een job op federaal niveau: een relatief hoog startersloon voor pas afgestudeerden, een aangepaste woon-werkbalans en werkzekerheid. Een bijkomende troef: vaak is het werk dicht bij huis.

(ml)   – Bron: www.jobat.be

Reacties uitgeschakeld voor Werkenbijdeoverheid – uw rekruteringspartner

Werkenbijdeoverheid – uw rekruteringspartner

Door | 3 augustus 2012 | Tarieven

U kan werken bij de overheid ook inschakelen als rekruteringspartner.

Samen met u bekijken wij dan het meest geschikte rekruteringskanaal.

Onze adviezen bestaan uit:

-Uitwerken van uw rekruteringscampagne.

-Voorstellen met betrekking tot uw budget.

-Communicatie/lay-out advies in samenwerking met communicatiebureau.

Deze dienstverlening is gratis voor besturen die een jaarabonnement hebben bij www.werkenbijdeoverheid.be.

Wij garanderen u steeds de laagste markttarieven bij publicatie.

Reacties uitgeschakeld voor Tarieven najaar 2012

Tarieven najaar 2012

Door | 3 augustus 2012 | Tarieven

Tarieven www.werkenbijdeoverheid.be

 

 

Lidmaatschapsformules van één jaar:

 

Aantal medewerkers Tarief
< 100 medewerkers 500 EUR
101-200 medewerkers 900 EUR
201-300 medewerkers 1200 EUR
301-500 medewerkers 1700 EUR
501-1000 medewerkers 2500 EUR
 

>1000 medewerkers

 

Tarief op aanvraag

 

 

Het lidmaatschap is een abonnementsformule die loopt over één jaar. De formule kan op elk moment ingaan.

 

Prijzen exclusief BTW 21%

 

 

Reacties uitgeschakeld voor Selectiebureaus voor de overheid

Selectiebureaus voor de overheid

Door | 7 juli 2012 | Rekrutering en selectie

Lijst van selectiebureaus die werken voor de overheid

Ascento

Ascento adviseert reeds jarenlang lokale overheden bij het uitbouwen van een professioneel Human Resources Management:

• Rekrutering & Selectie (assessment center, psychotechnische screening, organisatie van examens,…)
• Talent & Prestatiemanagement (competentiemanagement, evaluatiesystemen, teamcoaching, 360° feedback, opleidingen, functiebeschrijvingen, HR-audit,…)
• Heroriëntering & Outplacement
Meer informatie vindt u op www.ascento.be

t-groep NV | Stationsstraat 120 | 2800 Mechelen | www.t-groep.be
A & S Solutions

A&S kan u op basis van een ruime ervaring en expertise helpen om uw aanwervingsbeleid te optimaliseren. Onze consultants hebben jarenlange ervaring op het vlak van rekrutering en selectie.
Rekrutering en selectie gebeurt op basis van competenties en is gebaseerd op ons eigen competentiemodel.

A & S Solutions Kokerstraat 2A 9750 Zingem
Tel. 09 389 69 91
steven@assolutions.be
www.assolutions.be

CC Select
CC Select werd in 2008 opgericht als gespecialiseerde organisatie op het vlak van selectie en evaluaties. CC Select begeleidt besturen bij de organisatie van hun selecties en het afnemen van psycho technische proeven en assessments. CC Select is gegroeid uit CC Consult. We adviseren en ondersteunen sinds 1996 gemeenten, OCMW’s , instellingen uit de gezondheidszorg en social profit organisaties bij het uitwerken van een degelijk en werkbaar personeelsbeleid, met respect voor hun eigenheid. Ons team bestaat uit een mix van mensen die op verscheidene domeinen “hun strepen” verdiend hebben.
Vliegvelddreef 9
1082 Sint-Agatha-Berchem
Tel: 02 467 35 40
Fax: 02 363 15 21
E-mail: info@ccselect.be
www.ccselect.be

Hudson
Hudson Public is de eerste privépartner van de overheid in België op het vlak van HR dienstverlening. Wij zijn zowel actief op het vlak van rekruteringen als assessment en development centers, coaching en organisatieontwikkeling. Ons toegewijd team van specialisten kent de specificiteiten van de sector: de gedetailleerde aanbestedingen, de te volgen procedures, enz. Wij hebben een gedegen ervaring opgebouwd binnen zowel lokale als centrale besturen, op federaal en regionaal niveau, binnen overheidsbedrijven en binnen de zorgsector. Dankzij onze stiptheid, ons respect voor methodologieën en onze objectiviteit zijn wij dé HR-referentie voor deze sector.
Hudson
Moutstraat 56
9000 Gent 
www.hudson.com
www.jobs.hudson.com
hrs.government@hudson.com

Vandelanotte Talent Management
Een organisatie zonder geschikte mensen behaalt niet de gewenste resultaten.
Dat klinkt logisch, maar is in de praktijk niet altijd zo vanzelfsprekend.
Vandelanotte Talent Management helpt u bij het aantrekken van de juiste mensen, het selecteren van de perfecte kandidaat, en bij het investeren in kennis en talent van uw huidige medewerkers. U heeft de keuze uit een modulaire aanpak of een meer geïntegreerde methode. Alles op maat van uw gewenste resultaat.
Met onze onafhankelijke, objectieve inbreng bieden wij een dubbele toegevoegde waarde voor medewerker én bedrijfsleiding.

Vandelanotte Talent Management, President Kennedypark 1a, 8500 Kortrijk
056 42 81 32
veerle.cool@vdl.be
www.vandelanotte.be

Monitor Personeelsadvies

Monitor heeft zich op korte tijd geprofileerd tot een betrouwbare partner voor de lokale besturen. Elke opdracht wordt ondersteund door een in eigen beheer ontwikkeld systeem. Dankzij een snelle, accurate en transparante rapportering blijven zowel kandidaat als opdrachtgever perfect op de hoogte.
Specialisatie: werving (‘search’) van knelpuntberoepen, assessments voor hogere functies.

Monitor Personeelsadvies
Brouwerslaan 29 l 2110 Wijnegem l t.: +32 (0)3 475 12 51 l f.: +32 (0)3 475 13 64
Hendrik Van Veldekesingel 150 l 3500 Hasselt l t.: +32 (0)11 870 865 l f.: +32 (0)11 870 801 privacy policy l info@monitor.be l home l Fr

Mens(en)werk:

Mens(en)werk is een HR-adviesbureau dat zich voornamelijk richt naar de lokale besturen. De oprichters verdienden hun sporen bij Deloitte.
Mens(en)werk werkt met ervaren consultants (15 jaar ervaring in gemeenten en ocmw’s) en gedegen psychologen. Ondanks de hoge kwaliteit bieden wij betaalbare formules aan.
Mens(en)werk beschikt over specifieke aangepaste testings (o.a. competentietest voor niveau C, assessments voor A en B-niveau).

Mensenwerk vof, Aaigemdorp 8, 9420 Erpe-Mere /
Koning Albertlaan 131-9000 Gent
info@e-mensenwerk.be
www.e-mensenwerk.be

ASAP Select:

ASAP select is gespecialiseerd in het begeleiden van volledige rekruterings- en selectieprocedures, psychologische screenings en assessmentcenters, het begeleiden van coachingsprocessen en invoeren/ondersteunen van competentiemanagement.
ASAP select hanteert technieken zoals het competentiegericht diepte-interview en aan de hand van wetenschappelijk gevalideerde assessment tools wordt er een blauwdruk gemaakt van de kandidaat.
ASAP Select werkt met ervaren consultants en psychologen en is actief in zowel de privé- als overheids- en zorgsector.

ASAP Select, Zuiderring 11, 3600 Genk
089/20.14.80
select@asap.be
www.asap.be

Randstad Public Sector
Randstad Public Sector ondersteunt de volledige HR-cyclus in overheidsorganisaties. Wij bieden een resultaatgericht antwoord op alle HR-vragen waarmee personeelsverantwoordelijken uit de publieke sector geconfronteerd worden. Daarvoor doen we een beroep op consultants binnen onze divisies die vertrouwd zijn met de specifieke HR-context in de publieke sector.

Onze dienstverlening sluit aan bij alle in-, door- en uitstroomactiviteiten van een HR-beleid. Ze behelst onder meer rekrutering en selectie, assessment centers, consulting en opleiding.

Wij werken actief samen met met meer dan 500 openbare instellingen op uiteenlopende niveaus, in alle regio’s van het land. Tot onze klanten behoren de Europese Commissie, de federale overheidsdiensten, overheidsinstellingen in Vlaanderen, Brussel en Wallonië, diverse lokale besturen, intercommunales en politiezones, openbare rusthuizen/ziekenhuizen.
Randstad Public Sector
adres: Buro & Design Center b.71, Heizel Esplanade te 1020 Brussel
e-mail: publicsector@randstad.be
www.randstad.be en www.randstadprofessionals.be
telefoon: 02 474 60 00

Reacties uitgeschakeld voor Tarieven vanaf 01/01/2013

Tarieven vanaf 01/01/2013

Door | 6 juli 2012 | Tarieven

 


Werkenbijdeoverheid.be  – tarieven geldig tot 30/06/2013

Plaatsen van één vacature: 200 EUR
 

Pakket 3 vacatures: 500 EUR
Zomerkorting: 250 EUR

Pakket 10 vacatures: 1000 EUR
 


Supertarieven op een jaarabonnement !

Formule jaarabonnement:  u plaatst een jaar lang onbeperkt al uw vacatures en dit aan superlage tarieven.
Bovendien geniet u  steeds van de laagste tarieven bij publicatie in nationale of regionale pers. 

Berekening van de kostprijs: volgens aantal medewerkers. Geef uw aantal medewerkers door en we maken u vrijblijvend een offerte. 
Jaarabonnement: vanaf 500 EUR (dus slechts de prijs voor 3 vacatures).
het werkenbijdeoverheid-team
Veerle, Chris & co

Reacties uitgeschakeld voor Reeds 85 overheden geregistreerd !

Reeds 85 overheden geregistreerd !

Door | 14 juni 2012 | Nieuws

www.werkenbijdeoverheid.be – nieuwe formule – loopt.

Reeds 85  overheden zijn momenteel aangesloten.