Reacties uitgeschakeld voor Aanstelling waarnemend gouverneur Oost-Vlaanderen

Aanstelling waarnemend gouverneur Oost-Vlaanderen

Door | 26 oktober 2018 | Nieuws

Beslissing Vlaamse Regering, dd. 26 / 10/2018

Bij besluit van de Vlaamse Regering van 23 maart 2018 werd aan Jan Briers, met ingang van 1 november 2018 eervol ontslag verleend uit zijn ambt van gouverneur van de provincie Oost-Vlaanderen. In afwachting van de benoeming van de nieuwe provinciegouverneur wordt Didier Detollenaere, met ingang van 1 november 2018, aangewezen tot waarnemend gouverneur van de provincie Oost-Vlaanderen. Hij zal de eed afleggen in handen van de Vlaamse minister van Binnenlands Bestuur, Inburgering, Wonen, Gelijke Kansen en Armoedebestrijding.

488 total views, 1 today