Archief november, 2018

Stijn Meuris stopt met schoolvoorstellingen na incident: “Tegen framing op social media kan ik niet op”
Performer en muzikant Stijn Meuris heeft zijn boekingskantoor laten weten dat hij geen voorstellingen meer wil doen voor scholen. Dat deed hij na een incident met een middelbare scholier gisteren in Diepenbeek. Meuris zegt dat hij niet opgewassen is tegen de manier waarop dingen escaleren op social media.

Stijn Meuris trekt al enkele jaren rond met de voorstelling “Limburg 1914-1918”, over de Eerste Wereldoorlog. Die heeft hij al een honderdtal keren gespeeld, vooral voor scholen. En daarvoor was er de voorstelling “Stijn en de Sterren” over het heelal, die ook populair was bij scholen. Maar nu geeft Meuris er de brui aan. “Ik kan bijna niet anders,” zegt hij aan Radio 2 Limburg. “Het is een heel moeilijk publiek. En de gevolgen van zo’n incident op social media, daar kan ik niet meer tegenop.”

Het incident zelf was volgens Meuris “klein maar fel”. Het begon toen een tiener met z’n smartphone zat te prutsen tijdens de voorstelling, terwijl vooraf duidelijk gezegd was dat dat niet kon. “Ik heb die jongen, eerst vriendelijk en met humor toegesproken, maar dat escaleerde vrij snel. En ja, ik heb zijn telefoon afgenomen en hem de zaal uitgezet. Maar wat mij vooral overweldigde: de emotionele reacties van de rest van de groep en de gevolgen daarna op social media. Daar word ik echt geframed als een halve zot.”

De voorstelling werd uiteindelijk stilgelegd. Daarna is er nog een gesprek geweest met de schooldirectie. Meuris en de jongen hebben ook excuses uitgewisseld. “Ik heb te heftig gereageerd, en ik had zeker niet die smartphone moeten afnemen.”

Vanmorgen liet Stijn Meuris dan aan zijn boekingskantoor Koortzz weten dat hij niet meer wil optreden voor schoolgroepen. “Jammer, want we hadden een heel fijn project met meestal goede reacties. Maar deze dingen halen me onderuit en nu kom ik erachter als volwassen mens en als performer dat ik hier niet meer tegenop kan.”

“Ik hoor het ook van andere artiesten, die bijvoorbeeld schooltheater doen. Die zeggen me ook hoe voorzichtig je moet zijn, hoe je op je hoede moet zijn met alles wat je zegt en hoe je vaak alleen staat in een frontlijn voor tieners. Ik heb hier echt geen zin meer in.”
Incident gesloten
De tournee van “Limburg 1914-1918” werd mee georganiseerd door de provincie Limburg. In een persbericht zegt het provinciebestuur dat wat hen betreft het incident gesloten is. “We betreuren dit voorval. Na de voorstelling heeft Stijn Meuris zich verontschuldigd bij de leerlingen via de directie van de school en het schoolbestuur. Vanochtend had hij hierover een uitvoerig gesprek met gedeputeerde van onderwijs Jean-Paul Peuskens, waarin hij tevens zijn verontschuldigingen aanbood. Hiermee is voor ons het incident gesloten.”

 -Leerlingen die niet meer zonder gsm kunnen ?
-Leerkrachten die niet reageren als leerlingen sociaal onaanvaardbaar gedrag stellen ?
-Ouders die assertief/agressief naar leerkrachten reageren ?
Het klinkt bekend voor onderwijsmensen en toch…
Het incident met Stijn Meuris toont aan dat er een structureel probleem is met de school in de samenleving.
En ook de problematiek van leerkrachten komt naar voor. Hoe nemen zij hun voorbeeldfunctie op ?
Stijn Meuris: ” Nu stop ik definitief met schoolvoorstellingen”.
Bron: Het Laatste Nieuws, 14 november 2018
Grote heibel na een schoolvoorstelling deze week van Stijn Meuris over de Eerste Wereldoorlog. Terwijl hij vertelde over de drama’s en gevolgen van de grote oorlog tokkelde één van de leerlingen rustig op zijn iPhone. Omdat hij volgens Meuris weigerde te stoppen, nam hij het toestel af  en keilde het vervolgens door de hele zaal.

“Hij bezorgde de helft van de zaal paniekaanvallen en tranen,” zo getuigen de leerlingen van het vijfde jaar van de Provinciale School in het Limburgse Diepenbeek. “Hij heeft de voorstelling niet eens afgemaakt en liet weten dat we niet klaar waren voor het echte leven.” Een andere leerling voelde zich belachelijk gemaakt nadat Meuris vermoedde dat hij al een paar keer was blijven zitten.

Meuris zelf zegt dat hij met onmiddellijk ingang wil stoppen met schoolvoorstellingen. “Ja dat van die iPhone was er over. Die heb ik door de zaal gegooid. Niet om hem stuk te smijten, hé. Wel om iets duidelijk te maken. Ik stond er alleen voor. Bijna niemand van de leerkrachten greep in toen die jongen me blééf uitlachen. Eén leerkrachte heeft het voorzichtig geprobeerd.”

“Of ik een andere leerling belachelijk gemaakt heb omdat hij ouder leek? Goh, hij leek inderdaad veel ouder. Het was een grapje. Maar we hebben nu duidelijk een generatie die opgegroeid is met smileys en icoontjes om hun gevoelens duidelijk te maken. Droge humor herkennen ze niet meer. Het was helemaal niet zo bedoeld. Maar tegen de bagger die ze nu spuiten op Facebook kan ik me niet verdedigen. Bij volwassenen heb ik geen problemen, maar aan schoolvoorstellingen begin ik niet meer.”

 

Stijn Meuris stopt met schoolvoorstellingen

Bron: Radio 2, 15/11/2018

https://radio2.be/limburg/meuris-stopt-schoolvoorstellingen-na-incident-in-diepenbeek

Stijn Meuris bracht gisteren zijn voorstelling Kleine verhalen in een groote oorlog voor scholieren van de Provinciale School Diepenbeek. Die voorstelling, over de eerste wereldoorlog, is gemaakt in opdracht van het Limburgse provinciebestuur. Er zijn de afgelopen vier jaren al verschillende opvoeringen geweest, vooral in scholen maar ook in culturele centra.

Ondanks waarschuwingen van leerkrachten op voorhand, zat gisteren één van de leerlingen tijdens de voorstelling toch op zijn gsm. En dat irriteerde Stijn Meuris zo dat hij de gsm van de leerling afpakte en in de richting van het podium wierp. Hij zette de jongen ook uit de zaal waarna ook andere jongeren naar buiten gingen. Het incident zou daarna uit de hand zijn gelopen en de voorstelling werd stopgezet. Meuris heeft nu beslist te stoppen met schoolvoorstellingen.

GSM

“Het incident zelf was fel, vervelend en brutaal”, zegt Meuris. “Ik geef toe dat ik wat hevig ben geweest met die gsm. Het was niet de bedoeling het toestel te beschadigen en er is ook geen schade. Het incident is nadien uitgepraat bij de directeur van de Provinciale School Diepenbeek, met excuses van mij en van de jongen. Maar het zijn vooral de reacties achteraf die mij hebben doen beslissen om te stoppen met schoolvoorstellingen.”

Frontlinie

“Op een bepaald moment kom je er als volwassen mens en performer achter dat je niet meer op kan tegen de morele overmacht van tieners, zeker in tijden van sociale media waarin verhalen overgeëmotioneerd worden en uit proportie raken. En dan kom je in een frontlinie waar je helemaal niet wil staan. Ik hoor dezelfde verhalen van andere performers; hoe voorzichtig je moet zijn met humor en opmerkingen of berispingen en dat je daarin niet altijd wordt gesteund door begeleidende leerkrachten.”

Excuses

Meuris heeft zich intussen geëxcuseerd bij het provinciebestuur. De directie van de Provinciale School Diepenbeek heeft gisteravond al een bericht gestuurd naar de ouders van de jongeren die op de voorstelling aanwezig waren, met excuses voor het verloop van de voorstelling. Vanavond staat “Kleine verhalen in een groote oorlog” op de affiche van zaal Walburg in Hamont-Achel.

Thema: Overheid in Transformatie. Werken aan een duurzaam HR-beleid.
Met de aflopende regeerperiode (2014-2019) en de lokale verkiezingen voor steden, gemeenten en provincies van oktober jl., is de koersverandering van ‘HR in de Overheid’ ingezet. De transformatie is in volle gang bij lokale, provinciale besturen en de Vlaamse overheid. Zowel op het vlak van de snel veranderende maatschappij, de digitale transformatie, maar ook de veranderende rol die van overheden verwacht wordt vanuit de politiek en de burger.
Wat is de rol van HR in een duurzaam HR-beleid binnen deze veranderende context? Welke uitdagingen zien we op het vlak van leiderschap? Welke verandering van binnenuit is nodig? Zeker rond innovatieve HR-thema’s als duurzame inzetbaarheid en werkbaar werk ligt het HR-heft in handen van zowel de individuele werknemer als de werkgever. Beiden zijn meer dan ooit samen aan zet om deze transitie samen met HR als business partner in goede banen te leiden.
Hoe kunnen we anders werken en anders of flexibel organiseren? Hoe gaan we werken aan een duurzaam HR-beleid, met een blik naar buiten, over de eigen organisatiegrenzen heen? Welke impact heeft dit op motivatie, welzijn en prestatie? HR is harder nodig dan ooit te voren en is de drijvende kracht achter deze organisatieontwikkeling en cultuurverandering. People are key!

Keynote sprekers:
· Bingo! Dit zijn de ergste taalclichés in de HR!
Japke-d Bouma, Columnist, redacteur NRC en auteur van o.a. ‘Werken doe je maar thuis’, en ‘Ga lekker zelf in je kracht staan’, ‘Uitrollen is het nieuwe doorpakken’ en ‘Mag ik even iets tegen je aanhouden?’ werpt een geamuseerde blik op het wollige HR-jargon.
· De snelheid van de verandering zit in de traagheid van het begin
Marc Debisschop, Change facilitator en executive coach, BetterMindsatWork/TaPasCity bekijkt de impact van veranderingen op het welzijn van de werknemers.
· Dialoog als motor van een duurzaam HR-beleid
Prof. Dr. Peggy De Prins, Professor (duurzaam) HRM en Academic Director ‘Master in HRM’, Antwerp Management School en verbonden aan Expertise Centrum ‘Next Generation Work’ licht toe wat een duurzaam HR-beleid inhoudt, ook in tijden van verandering.
· Wie is de baas?
Luc Jolie, Algemeen Directeur, OCMW en Gemeentebestuur Aalter en Voorzitter Expertisecentrum van Gemeentesecretarissen (ECG) beweegt zich op het speelveld tussen overheid en politiek.
· Iedereen Baas. Anders organiseren voor de wereld van morgen.
Saskia Van Uffelen, CEO, Ericsson Belux belicht de impact op leiderschap bij organisaties in verandering.
Kijk voor het volledige programma op www.hrmindeoverheid.be

Eigen berichtgeving

Hieronder het Besluit van de Vlaamse Regering.  Zoals vastgelegd ligt de keuze van de kandidaat bij de Vlaamse Regering en niet bij een door een selectiebureau opgemaakte rangschikking.

 

 

Het Besluit van de Vlaamse Regering van 16 mei 2014 – dat de selectieprocedure regelt – stelt duidelijk dat het selectiekantoor een lijst met geschikte kandidaten aan de minister voorstelt en dat het vervolgens aan de Vlaamse Regering is om een kandidaat te kiezen.

 

Artikel 1. In het besluit van de Vlaamse Regering van 5 maart 2004 tot vaststelling van het statuut van de provinciegouverneurs en de adjunct van de gouverneur van de provincie Vlaams-Brabant wordt deel III, dat bestaat uit artikel 8, vervangen door wat volgt:

“Deel III. De benoeming

Art. 8. De Vlaamse Regering verklaart de betrekking van gouverneur vacant. De oproep wordt tenminste in het Belgisch Staatsblad gepubliceerd. De oproep regelt de wijze van kandidaatstelling en bevat een beknopte weergave van de functiebeschrijving en van het salaris.

De termijn tussen de publicatie van de vacature en de uiterste datum van kandidaatstelling bedraagt ten minste twintig werkdagen.

Art. 8/1. Voor de toegang tot een ambt van gouverneur gelden de volgende algemene toelatingsvoorwaarden:

1° Belg zijn;

2° een gedrag hebben dat in overeenstemming is met de eisen van het ambt van gouverneur;

3° de burgerlijke en politieke rechten genieten;

4° aan de dienstplichtwetten voldoen;

5° tien jaar relevante ervaring kunnen aantonen.

Art. 8/2. In de selectieprocedure wordt onderzocht in welke mate de kandidaten voldoen aan het vereiste competentieprofiel voor de functie.

De Vlaamse Regering stelt de functiebeschrijving vast.

Art. 8/3. § 1. De kandidaten worden door een onafhankelijk selectiebureau geselecteerd op basis van de criteria, vermeld in artikel 8/1 en 8/2.

  • 2. Het onafhankelijk selectiebureau stelt aan de minister van Binnenlandse Aangelegenheden een lijst met geschikte kandidaten voor.

  Art. 8/4. De Vlaamse Regering kiest de meest geschikte kandidaat uit de lijst, vermeld in artikel 8/3, § 2.

Art. 8/5. Wanneer de geselecteerde kandidaat voor een hoorzitting in de daartoe bevoegde Commissie van het Vlaams Parlement wordt uitgenodigd, dient hij daaraan gevolg te geven met het oog op zijn benoeming.”

 

 

Léés ook Besluit Vlaamse Regering omtrent procedure

 

Opgelet:

Werkenbijdeoverheid.be becommentarieert aan de hand van de oorspronkelijk functiebeschrijving en competentieprofiel de selectieprocedure.

We vroegen aan een HR-expert overheidsfuncties om de procedure en functieprofiel van commentaar te voorzien. De commentaar verheldert alvast een aantal knelpunten uit de selectieprocedure en laat toe om een aantal persberichten te kaderen. 

 

 

 Functiebeschrijving en selectiereglement 

 www.werkenvoorvlaanderen.be

 FUNCTIEBESCHRIJVING EN SELECTIEREGLEMENT 

 

Standplaats Gent 

Vacaturenummer 27724 

1 FUNCTIECONTEXT 

De gouverneur is de commissaris van de Federale en de Vlaamse Regering in zijn provincie, zit de deputatie voor en is verantwoordelijk voor het toezicht op de lokale besturen. De gouverneur is dan ook een belangrijke schakel tussen de verschillende bestuursniveaus. Daarnaast is hij/zij ook het gezicht van zijn provincie en heeft zij/hij dus een belangrijke representatieve en protocollaire rol. De rol van de gouverneur is niet politiek. Hij/zij dient zich dan ook neutraal en loyaal op te stellen ten aanzien van de betrokken overheden. 

Commentaar expert: 

De functiecontext is duidelijk geschetst. Hier is ook het verschil met provinciegriffier duidelijk. Waar dit laatste vooral een managementfunctie is, is de gouverneur vooral iemand wiens rol naar buiten is gericht, meer dan naar de interne organisatie.

2 UW TAKENPAKKET 

2.1 FUNCTIE 

De gouverneur van de provincie Oost-Vlaanderen vertegenwoordigt de federale en Vlaamse overheid in Oost-Vlaanderen en is voorzitter van de deputatie. De gouverneur kan gezien worden als een bemiddelaar en bruggenbouwer tussen de verschillende overheden in de provincie, met name de federale overheid, de Vlaamse overheid, het provinciebestuur en de lokale besturen. Hij is medeverantwoordelijk voor grensoverschrijdende samenwerking vanuit de provincie Oost-Vlaanderen. 

De gouverneur voert werkzaamheden uit op verschillende niveaus. 

• Provinciale taken 

De gouverneur is betrokken bij het provinciaal bestuur als voorzitter van de deputatie, zonder stemrecht. Hij heeft ook een belangrijke representatieve functies, als vertegenwoordiger van zijn provincie. 

o Voorzitten (zonder stemrecht) van de vergaderingen van de deputatie; 

o Bijwonen van de beraadslagingen van de provincieraad; 

o Beantwoorden van mondelinge vragen van provincieraadsleden in verband met de taken die hij/zij behartigt voor de provincie; 

o Jaarlijkse rede bij de start van het nieuwe werkjaar; 

 

o Jaarlijkse voorstelling van activiteitenverslag aan de provincieraad; 

o De provincie vertegenwoordigen op officiële aangelegenheden. 

• Vlaamse taken 

De gouverneur bevindt zich op het kruispunt tussen lokale overheden en de Vlaamse overheid. Als commissaris van de Vlaamse Regering heeft hij/zij het bestuurlijk toezicht op de lokale besturen als taak. Onder lokale besturen verstaan we onder meer gemeenten, OCMW’s, politiezones, eredienstbesturen, wateringen en polders. Het bestuurlijk toezicht houdt in dat de beslissingen op lokaal vlak worden getoetst op hun overeenstemming met het recht en het algemeen belang. Daarnaast is de gouverneur onder meer verantwoordelijk voor de eedaflegging van de burgemeesters en heeft hij een aantal andere taken toegewezen gekregen. De laatste jaren kreeg de gouverneur een sterke coördinerende rol toegewezen, in het bijzonder ter bevordering en versnelling van investeringsprojecten en de coördinatie van de buitendiensten van de Vlaamse overheid. 

o Beslissingen op lokaal vlak toetsen op hun overeenstemming met het recht en het algemeen belang; 

o Eedafleggingen van de burgemeesters; 

o Voorzitter van de bekkenbesturen, opgericht in uitvoering van afdeling III van het decreet van 18 juli 2003 betreffende het integraal waterbeleid; 

o Een coördinerende rol opnemen in één of meerdere fases van een besluitvormingsproces van een lokaal bestuur; 

o Periodiek een overlegplatform van Vlaamse buitendiensten in de provincie samenroepen om voeling te houden met dossiers en planningen van de buitendiensten van de Vlaamse overheid; Vlaamse overheidsdiensten meer zicht te laten krijgen op de impact van hun handelingen en beslissingen op de lokale besturen; onderlinge contacten te leggen; samen oplossingsgericht te werken; en concrete afspraken te maken over een betere afstemming; 

o Ad hoc optreden, na een vraag van een lokaal bestuur om bemiddeling in een besluitvormingsproces, waarin een afstemmingsprobleem ontstaat tussen Vlaamse buitendiensten; 

o (Coördinerende) initiatieven of opdrachten opnemen waar de Vlaamse overheid hem/haar mee belast; 

o Coördineren en ondersteunen van de regioscreening; 

o Het opnemen van een bemiddelingsopdracht na vaststelling van de structurele onbestuurbaarheid van een gemeente; 

o Afleveren van jachtverloven, -vergunningen, -en beroep en goedkeuring van jachtplannen; 

o Wanneer een lokaal bestuur in gebreke blijft bij de vaststelling van een milieudelict, kan de gouverneur bestuurlijke maatregelen opleggen; 

o Andere taken: oa. behandeling van klachten tegen oneigenlijk gebruik taxivergunning, beroepen tegen weigering en intrekking taxivergunning, milieuhandhaving, behandeling klachten inzake stedenbouw en ruimtelijke ordening/milieu, toezicht op en klachtenbehandeling van dossiers rond polders en wateringen, …

 

 

• Federale taken 

De gouverneur is de commissaris van de Federale Regering in zijn provincie. Hij voert dan ook een aantal federale taken uit, waarbij hij onder meer zorgt voor de handhaving van de rust en de orde in de provincie, alsook voor de veiligheid van personen en van de eigendommen en de coördinatie van de rampenplannen. Daarnaast heeft hij ook een belangrijke representatieve en protocollaire functie. 

o Bestuurlijk toezicht op de politieraden en adviesverlening bij de evaluatie van de korpschef; 

o Bijwonen en (alternerend met de procureur-generaal) voorzitten van de het provinciaal veiligheidsoverleg; 

o Initiatieven nemen in het kader van handhaving, preventie en sensibilisering ter bevordering van de verkeersveiligheid; 

o Opvolgen van het overlegforum verkeer; 

o Voorzitten van de Provinciale Commissie voor Criminaliteitspreventie; 

o Goedkeuren van gemeentelijke beslissingen inzake benoeming of bevordering van brandweerofficieren of tuchtmaatregelen; 

o Opmaak van provinciale nood- en interventieplannen; 

o Coördineren van provinciale fase van het rampenplan; 

o Erkenning tot natuurramp aanvragen bij de minister van Binnenlandse Zaken; 

o Verlenen van vergunningen om wapens te bezitten en te dragen; 

o Afleveren van de Europese vuurwapenpas; 

o Opeisen van werknemers in opdracht van de minister van Tewerkstelling en Arbeid om minimumprestaties te verzekeren om te voldoen aan vitale behoeften in de gezondheidssector of energiesector. 

3 PROFIEL 

Commentaar expert: 

Het profiel is weinig specifiek. Het is niet consistent met de functie-inhoud. De toelatingsvoorwaarden zijn te breed geformuleerd.

Opvallend: de lijst van ‘persoonsgebonden’ competenties zijn afkomstig van de functiefamilies van topkader van de Vlaamse Overheid.  De gedragsindicatoren komen uit het Vlaams competentiewoordenboek.

Bij nazicht van de competenties kunnen we ons duidelijke vragen stellen bij de validiteit ervan voor de geschetste functie van provinciegouverneur. 

 

3.1 TOELATINGSVOORWAARDEN 

U kan deelnemen indien u op de uiterste inschrijvingsdatum voldoet aan volgende voorwaarden: 

• U hebt de Belgische nationaliteit; 

• U hebt een gedrag dat in overeenstemming is met de eisen van het ambt van gouverneur; 

• U geniet van de burgerlijke en politieke rechten; 

• U voldoet aan de dienstplichtwetten; 

• U hebt 10 jaar relevante beroepservaring. Voor de berekening van die ervaring worden deeltijdse prestaties als voltijds beschouwd. 

In uw sollicitatieformulier dient u aan te tonen dat u beschikt over de gevraagde ervaring. 

Voor extra informatie over de deelnemingsvoorwaarden kan u contact opnemen met de selectieverantwoordelijke (Isabelle Buyse, isabelle.buyse@kb.vlaanderen.be en tel. 0493 31 71 35).

Jouw talent is belangrijker dan je geslacht, gender, afkomst, leeftijd, geaardheid, handicap of chronische ziekte. Stel je kandidaat en bouw mee aan het diverse Vlaanderen van morgen. 

3.2 COMPETENTIES 

3.2.1 Vaktechnische competenties 

• Een grondige kennis van de interfederale overheidscontext; 

• Inzicht hebben in besluitvormingsprocessen in de overheidscontext; 

• Inzicht hebben in processen rond financiën en begroting en de relatie met managementinformatie; 

• Beschikken over een breed netwerk, zowel in overheidskringen, het middenveld als in private organisaties. 

3.2.2 Persoonsgebonden competenties 

Samenwerken – Creëert gedragen samenwerkingsverbanden en synergie over de grenzen heen (niveau 3) 

• Zoekt contacten over barrières en cultuurverschillen heen, benadrukt het ‘wij’-gevoel 

• Werkt actief aan het scheppen van een vertrouwensband met alle belanghebbenden 

• Creëert een draagvlak voor beslissingen, oplossingen en acties die zijn organisatie overstijgen 

• Draagt samenwerking uit om het algemeen belang te dienen over de grenzen van de organisatie heen 

• Gebruikt zijn invloed om processen en structuren te (her)tekenen die de cocreatie stimuleren 

Verantwoordelijkheid nemen – Bewaakt en verdedigt de belangen van de organisatie (niveau 3) 

• Draagt de doelen en waarden binnen en buiten de organisatie uit 

• Vertoont voorbeeldgedrag rond sociale, ethische en professionele normen en spreekt ook anderen erop aan 

• Zorgt ervoor dat iedereen in de organisatie op de hoogte is van de doelen, waarden en normen en biedt hen de nodige ondersteuning om ze te respecteren 

• Durft harde standpunten in te nemen die de gehele organisatie en het algemeen belang ten goede komen, zelfs als ze minder populair zijn binnen de organisatie 

• Stelt zich expliciet achter genomen beslissingen en initieert ze, waar mogelijk, binnen en buiten de organisatie 

Beslissen –Neemt beslissingen in situaties waarin het risico niet eenduidig in te schatten is (niveau 3) 

• Neemt zelfstandig beslissingen en draagt hiervoor de eindverantwoordelijkheid 

• Neemt cruciale beslissingen die impact hebben op lange termijn 

• Neemt beslissingen waarvan de uitkomst onzeker is, die duidelijk afbreukrisico inhouden of waar meerdere belangen spelen 

• Neemt zo nodig onpopulaire beslissingen (waartegen weerstand of verzet verwacht kan worden) 

• Verzorgt de communicatie in het besluitvormingsproces, zorgt voor draagvlak en geeft een aanzet tot de uitvoering van beslissingen 

Richting geven – Geeft richting, zowel via processen en structuren als via het bepalen en uitdragen van een visie (niveau 3) 

• Communiceert op regelmatige momenten over de opdracht van de organisatie en over het belang daarvan (de missie van de organisatie) 

• Geeft richting of sturing aan een team door een duidelijk en inspirerend beleid uit te dragen (geeft aan waar de organisatie naartoe wil) 

• Bepaalt haalbare en uitdagende doelstellingen en doet beroep op het talent van de medewerkers om ze te realiseren 

• Introduceert nieuwe structuren, processen en procedures om het beleid te realiseren 

• Inspireert als leider vanuit de waarden en doelstellingen van de Vlaamse overheid 

Visie – Brengt een beleid naar voren dat de organisatie op lange termijn beïnvloedt (niveau 3) 

• Anticipeert op maatschappelijke ontwikkelingen en bereidt de organisatie hierop voor 

• Komt met plannen en ideeën met een looptijd van enkele jaren 

• Bewaakt de langetermijnstrategie, ondanks de dagelijkse gebeurtenissen 

• Ontwikkelt een beleid om de missie en doelstellingen van de organisatie te realiseren 

• Draagt de missie van de organisatie zowel intern als extern uit 

Klantgerichtheid – Optimaliseert de dienstverlening van de organisatie aan belanghebbenden via structurele acties (niveau 3) 

• Legt meetbare doelstellingen vast op het vlak van klantgerichtheid en klantentevredenheid 

• Zet systemen op om een kwaliteitsvolle aanpak te garanderen 

• Past diensten, procedures en structuren aan om beter aan toekomstige behoeften en verwachtingen van belanghebbenden te beantwoorden 

• Onderneemt extra acties om de relatie met belanghebbenden op te bouwen en/of te bestendigen 

• Stimuleert en faciliteert anderen om de klantgerichtheid van hun aanpak voortdurend in vraag te stellen en te verbeteren 

Bijkomende informatie over de gedragscompetenties bij de Vlaamse overheid kan u op de volgende website vinden: https://overheid.vlaanderen.be/competentieboek-vlaamse-overheid. 

4 SELECTIEPROCEDURE 

4.1 BEOORDELING KANDIDAATSTELLING 

Aan de hand van het ingevulde sollicitatieformulier wordt nagegaan of de kandidaten voldoen aan de toelatingsvoorwaarden. De toetsing gebeurt op basis van volgende criteria: 

• Gebruik kandidaatstellingsformulier 

• Toetsing toelatingsvoorwaarden (zie 3.1) 

Indien de kandidatuur niet voldoet aan de voorwaarden, dan eindigt de kandidaatstelling.

4.2 VERKENNEND GESPREK (MEI 2018) 

Commentaar expert: 

Het is niet duidelijk hoe hier te werk is gegaan. Is dit een specifiëring van de ruim gestelde toelatingsvoorwaarden ? 

Tijdens een verkennend gesprek, dat gevoerd wordt door een consultant van een extern kantoor, wordt gepeild naar o.a. de motivatie voor de functie, de relevantie van de ervaring of opleiding, de inpasbaarheid binnen de overheidscontext en de communicatieve vaardigheden. 

Het verkennend gesprek is uitsluitend. Na dit gesprek worden de niet geschikt bevonden kandidaten uitgesloten. 

4.3 EXTERNE POTENTIEELINSCHATTING (JUNI 2018) 

Commentaar expert: 

Door het grote aantal kandidaten die hieraan deelnamen (40) werd dit door verschillende consultants afgenomen. We hebben geen zicht hoe het zit met de interbeoordelaarsbetrouwbaarheid. De invulling van dit assessment is alvast generiek. Op basis van toelichting door de kandidaten werd ons gerapporteerd dat de cases niet functiegerelateerd waren. Op welke wijze welke competenties worden gescoord is niet duidelijk. Het gaat over een typisch assessment voor topkader, maar we krijgen geen specifieke invulling voor ‘gouverneur’.  De zogenaamde ‘vaktechnische competenties’ worden niet gescoord. 

Belangrijk is dat het assessment eliminerend is. De kandidaten die niet voldoen vallen dus af. Navraag leert ons dat er geen rangschikking gemaakt wordt van de kandidaten. Er is ook geen differentiatie in ‘geschikheid’ (bv. ‘zéér geschikt’, ‘geschikt’, enz.). We moeten dus ervan uitgaan dat alle kandidaten als ‘even geschikt’ dienen te worden beschouwd. In concreto ging het hier over 15 kandidaten. 

 

De kandidaten die geschikt bevonden werden na het verkennend gesprek worden opgeroepen om deel te nemen aan een externe potentieelinschatting bij een extern kantoor. Tijdens de externe potentieelinschatting worden de persoonsgebonden competenties bevraagd. 

De externe potentieelinschatting bestaat uit: 

• Competentiegericht interview 

• Persoonlijkheidsvragenlijst 

• Rollenspel 

• Analyse- en presentatieoefening op basis van een case 

Deze fase is eliminerend. Enkel de kandidaten met een eindbeoordeling ‘geschikt’ kunnen deelnemen aan het vervolg van de selectieprocedure. 

4.4 NIET NODELOOS HERTESTEN 

Nam u na 1 december 2014 al deel aan een selectieprocedure bij de diensten van de Vlaamse overheid en werd u toen positief beoordeeld op gelijkaardige competenties, dan kan dit aanleiding geven tot toepassing van het principe ‘niet nodeloos hertesten’ in deze procedure. Dat betekent dat eerdere testresultaten hergebruikt kunnen worden. Het is echter de selector die in overleg met de opdrachtgever daarover beslist. Voeg bij uw sollicitatie de stavende documenten toe, d.w.z. een rapport van de eerder afgelegde testen. 

4.5 SELECTIE DOOR DE VLAAMSE REGERING 

Commentaar expert: 

‘De Vlaamse Regering kiest de meest geschikte kandidaat die best voldoet aan het competentieprofiel’.  Deze omschrijving is merkwaardig. Er is geen transparantie omtrent wat hier gebeurt.  Hoe ‘zwaar’ weegt dit onderdeel ? Hoe komt men tot de meest geschikte kandidaat ?  Wat toetst men in deze fase. Men verwijst naar het competentieprofiel. Bedoelt men dat van gouverneur ? Of de lijst van competenties uit de functiebeschrijving ? 

Het extern kantoor stelt aan de minister van Binnenlandse Aangelegenheden een lijst voor van alle kandidaten die geschikt bevonden werden op basis van de externe potentieelinschatting. 

De minister van Binnenlandse Aangelegenheden legt de lijst met geschikte kandidaten voor aan de Vlaamse Regering. Het is de Vlaamse Regering die uit de voorgestelde lijst de meest geschikte kandidaat kiest die het best voldoet aan het competentieprofiel. Wanneer de geselecteerde kandidaat wordt uitgenodigd voor een hoorzitting in de daartoe bevoegde Commissie van het Vlaams Parlement dient hij daaraan gevolg te geven met het oog op zijn benoeming. Tot slot wordt de kandidaat voor eensluidend advies voorgedragen aan de federale regering. 

De Vlaamse overheid wil de samenleving waarvoor zij zich inzet zo goed mogelijk weerspiegelen. U wordt geselecteerd op basis van uw kwaliteiten en vaardigheden, ongeacht uw geslacht, gender, afkomst, leeftijd of handicap. Als u een handicap hebt, laat ons dat vooraf weten. De Vlaamse overheid voorziet redelijke aanpassingen voor personen met een handicap tijdens de selectieprocedure. Hebt u bepaalde aanpassingen nodig om deel te kunnen nemen aan een selectie? Neem dan zo vroeg mogelijk in de procedure contact op met de contactpersoon vermeld in de vacature. 

5 AANBOD 

• Een inhoudelijk boeiende en uitdagende job; 

• Een jaarsalaris van 72.400 euro (niet geïndexeerd). Exclusief eindejaars- en vakantietoelage, plus bijkomende voordelen; 

• 35 betaalde vakantiedagen per jaar en vakantie tussen Kerstmis en Nieuwjaar. 

Meer weten over werken bij de Vlaamse overheid? www.werkenvoorvlaanderen.be 

6 HOE KAN U SOLLICITEREN? 

Vermeld in het onderwerp van uw mail de vacaturetitel en het vacaturenummer. 

7 VRAGEN 

Voor bijkomende informatie over de inhoud van de functie kan u contact opnemen met: 

Kris Snijkers 

Kabinetschef 

kris.snijkers@vlaanderen.be

Voor bijkomende informatie over de selectieprocedure kan u contact opnemen met: 

Isabelle Buyse 

Selectieverantwoordelijke managementjobs 

isabelle.buyse@kb.vlaanderen.be 

Tel. 0493 31 71 35 

Selectieprocedure provinciegouverneur (Besluit Vlaamse Regering)

Bron Vrt-nieuws, 6/11/2018

Gwendolyn Rutten (Open VLD): “Als Carina Van Cauter het niet wordt, is er geen gouverneur van Oost-Vlaanderen”

“Als Carina Van Cauter het niet wordt, is er geen gouverneur van Oost-Vlaanderen.” Dat zegt Open VLD-voorzitster Gwendolyn Rutten in “De ochtend” op Radio 1. Ze drijft daarmee de politieke druk op over de benoeming van de nieuwe Oost-Vlaamse gouverneur. N-VA schuift nog steeds de stadsdirecteur van Aalst, Wim Leerman, naar voren.

Op 1 november ging de gouverneur van Oost-Vlaanderen, Jan Briers, met pensioen. Om een opvolger te vinden, werd een open procedure georganiseerd. 108 kandidaten dienden zich aan, waarvan 15 de selectie doorstonden. De uiteindelijke keuze is aan de politiek. Maar de verschillende partijen bikkelen om de opvolger te mogen leveren. Voorlopig is beslist om arrondissementscommissaris Didier Detollenaere tijdelijk aan te stellen.

Open VLD houdt vast aan hun kandidaat, Kamerlid Carina Van Cauter. Maar volgens De Tijd scoorde Van Cauter minder goed in het selectieproces dan de kandidaat die N-VA naar voren schuift: Wim Leerman. Leerman is de stadsdirecteur van Aalst en is volgens N-VA als onafhankelijke kandidaat geschikt om de impasse te doorbreken.

“Politiek manoeuvre”

Open VLD-voorzitster Gwendolyn Rutten is not amused dat De Tijd de details van de selectieprocedure heeft gepubliceerd. Ze spreekt van “een schending van de privacy” en een “politiek manoeuvre” om de liberale kandidaat te schaden. “Waar is men mee bezig?”, zegt Rutten in “De ochtend” op Radio 1. “Als men zegt dat men de procedure wil volgen, dan moet men dat consequent doen. In de privé zou dit soort lekken regelrecht leiden tot ontslag.”

Volgens Rutten werkt de procedure niet met een rangschikking, zoals het in De Tijd wordt voorgesteld. “Men had ook voor een andere procedure kunnen kiezen, zoals met een examen. Dan krijg je een rangschikking. Maar dat heeft de Vlaamse regering niet gedaan.”

Tegelijk drijft Rutten de politieke druk op: “Ik vermoed dat deze hele procedure kaduuk is. Dan is er alle reden om naar de Raad van State te stappen”, zegt ze. En als Carina Van Cauter toch geen gouverneur van Oost-Vlaanderen wordt? “Dan is er geen gouverneur”, zegt Rutten.

Liesbeth Homans (N-VA), minister van Binnenlands Bestuur, houdt ondertussen ook vast aan haar kandidaat: “Wim Leerman scoorde het best op de zes competenties die de Vlaamse Regering heeft goedgekeurd”, zegt Homans. Ze herhaalt dat ze hoopt dat Open VLD “tot rede komt”.

Werkenbijdeoverheid, 6 november, eigen berichtgeving

De krant ‘De Tijd’ bericht vandaag over de uitslag van het assessment van het selectiebureau Ascento van een kandidaat provinciegouverneur Carina Van Cauter.

Op basis daarvan wordt Carina Van Cauter afgedaan als een kandidaat met mindere competenties. Ondertussen kwam er een reactie van Gwendolyn Rutten. Stilaan wordt de puzzel dan ook duidelijk.

Het artikel van De Tijd licht een tip van de sluier op, maar biedt duidelijk te weinig achtergrond om één en ander te kunnen duiden. Daarbij wordt het assessment alvast weinig geduid. Geen goede zaak dus voor selectieprocedures die vaak al veel vragen oproepen.

 

Het artikel biedt alvast geen antwoord op volgende vragen:

-Wat was de plaats van dit assessment in het geheel van de selectieprocedure ?

-Was dit een adviserend assessment enkel bedoeld om geschikte kandidaten te weerhouden ?

Of was het resultaat van het assessment richtinggevend ?

-Welke competenties werden onderzocht en hoe verhoudt dit set van competenties zich tot het geheel van het functieprofiel ?

-Wat werd er in het gesprek met de Vlaamse regering bekeken ?

De vraag stelt zich tevens wie de informatie aan ‘De Tijd’ doorgaf. Het is duidelijk dat – met deze schending van de privacy – het einde van dit dossier nog niet in zicht is.

Opnieuw ophef over benoeming

Uit documenten die De Tijd kon inkijken blijkt dat Carina Van Cauter (Open VLD) een pak minder goed gescoord heeft bij de selectieprocedure voor gouverneur van Oost-Vlaanderen dan de kandidaat van Liesbeth Homans (N-VA). Toch houdt Open VLD vast aan Van Cauter.

Op enkele maanden van de verkiezingen is zowel de federale als de Vlaamse regering verzand in een discussie over politieke benoemingen. Na de heisa over de aanstelling van de CD&V’er Steven Vanackere als directeur bij de Nationale Bank is er nu ook tumult over de Open VLD-kandidaat voor het gouverneurschap van Oost-Vlaanderen.

De strijd om de gouverneurspost gaat tussen Open VLD en de N-VA, die allebei beweren de beste kandidaat in huis te hebben. Maar documenten van het selectiebureau Ascento die De Tijd kon inkijken, leren dat Wim Leerman, de kandidaat die Vlaams minister van Binnenlands Bestuur Liesbeth Homans (N-VA) voordraagt, een pak beter scoort dan de liberale kandidaat, het Kamerlid Carina Van Cauter.

Getouwtrek

De scores werpen een nieuw licht op de discussie over de opvolging van gouverneur Jan Briers, die met pensioen is gegaan. Ondanks het feit dat de selectie voor het eerst door een onafhankelijk bureau gebeurt, mondt de benoeming toch weer uit in politiek getouwtrek.

Volgens Open VLD scoorde Van Cauter net als Leerman goed op de tests. Maar er is wel degelijk een groot verschil, leren de documenten van Ascento. Leerman, die directeur is bij de stad Aalst, scoorde vier op vijf voor vijf van de zes competenties die nodig zijn voor een gouverneur. Van Cauter haalt slechts één vier op vijf. Twee keer scoort ze amper een twee op vijf.

Open VLD-voorzitter Gwendolyn Rutten argumenteert dat de test enkel bedoeld is om te kijken wie geschikt is en niet om een rangschikking te maken. ‘Dat kon niet en dat staat expliciet in het dossier. Het zou appelen met peren vergelijken zijn.’

Beste

Toch is de betere score van Leerman voor de N-VA een argument om vast te houden aan zijn voordracht. In de huidige context is het voor de Vlaams-nationalisten wel gevoelig een man boven een vrouw te verkiezen. De benoeming van de gouverneur van Oost-Vlaanderen kan niet los worden gezien van wat op federaal niveau speelt rond de benoeming van een nieuwe directeur bij de Nationale bank. Daar wil CD&V Vanackere benoemen als directeur. Dat botste op kritiek van alle coalitiepartners – ook van de N-VA – omdat daardoor geen enkele vrouw meer in het directiecomité van de Nationale Bank zetelt.

‘We moeten de beste man of vrouw kiezen’, zegt Homans. ‘Ik ga geen vrouw voortrekken als een man beter scoort.’

Iedereen wil voor de stembusgang duidelijk nog zijn slag thuishalen. Om uit de impasse te geraken over de benoeming van Vanackere besliste premier Charles Michel (MR) gisteren alvast een reeks topbenoemingen te betrekken in de discussie.

Bron: VRT-nieuws, 5/11/2018
In verschillende middelbare scholen met sterke beroepsrichtingen is er grote ongerustheid over de onderwijshervorming die volgend schooljaar van start gaat. Ze vrezen dat minder leerlingen in de zogenaamde B-stroom zullen kunnen starten, die voorbereidt op het beroepsonderwijs. En ook de afbouw van praktijkvakken daar ten voordele van Frans en Engels zal sommige leerlingen gefrusteerd doen afhaken, waarschuwen ze.

Het zijn de praktijkleraren van de middenschool Sint-Aloysius Geel die de kat de bel aanbinden. Leraar houtbewerking Tom Verwimp is trots op zijn praktijklessen: “Wij zien hier leerlingen die het niet makkelijk hebben gehad in de lagere school, echt openbloeien omdat ze eindelijk mogen doen waar ze goed in zijn, met hun handen werken”, vertelt hij. Al 20 jaar is hij praktijkleerkracht, maar in die tijd zag hij het aantal uren praktische vakken steeds verder afgebouwd worden.

Jongens en meisjes komen bij mij in de klas en zeggen dan, allez, mijnheer, zijn die twee uur praktijk nu al weer voorbij, wij willen nog voortwerken

Ook in de hervorming van het secundair onderwijs, die op 1 september van start gaat, wordt het aantal praktijkvakken in de zogenaamde B-stroom, die voorbereidt op het beroepsonderwijs, verminderd met vier uur. En dat ten voordele van meer algemeen vormende vakken zoals Frans en Engels.

De achterliggende gedachte is dat jongens en meisjes nu niet meer te gespecialiseerd mogen worden opgeleid, want de arbeidsmarkt verandert snel en de jobs van morgen bestaan vandaag misschien nog niet. Dus leid jongeren ruim op zodat ze later breed en flexibel inzetbaar zijn.

Minister van Onderwijs Hilde Crevits (CD&V) wil genoeg algemene vorming voorzien: “Er blijft wel nog tien uur over voor praktijk”, nuanceert de minister. “We hebben gezien in internationale testen dat jongeren van 15 jaar de elementaire basiskennis niet beheersen. We willen dat jongeren in de B-stroom ook de kans krijgen op een stevige algemene vorming.”

“Dat idee is zeker verdedigbaar”, zegt Danny Van der Veken, coördinerend directeur van KOGEKA (Katholiek Onderwijs Geel en Kasterlee), “maar ze botst met de ervaring dat leerlingen in dit beroepsvoorbereidend jaar het meest tot hun recht komen in de praktische en technische vakken. Door het aantal uren hier te verminderen zullen de leerlingen minder kunnen worden uitgedaagd voor de leeractiviteiten waarin ze het sterkst zijn.”

Met getuigschrift niet naar B-stroom
En er is nog een tweede grote bezorgdheid. Kinderen met een getuigschrift basisonderwijs die goed zijn met hun handen, zullen vanaf 1 september niet meer mogen starten in het eerste middelbaar B, dat voorbereidt op het beroepsonderwijs. Ze zullen automatisch doorstromen naar het eerste jaar A, dat meer algemeen vormend is.

“Opnieuw is de bedoeling goed”, zegt Van der Veken, “namelijk kinderen alle kansen geven en het watervalsysteem tegengaan. Maar wij vrezen dat het een averechts effect zal hebben. Want alleen als het niet lukt in 1 A mogen de leerlingen in de loop van het schooljaar overstappen naar 1 B.”

We vrezen dat de nieuwe maatregel die bedoeld is om het watervalsysteem tegen te gaan, averechts zal uitdraaien

“Een valse start”, noemt de coördinerend directeur dat: “Deze leerlingen hebben vaak in het basisonderwijs al weinig succeservaringen mogen beleven en zullen daar nog langer op moeten wachten, terwijl onze ervaring is dat die leerlingen juist openbloeien in 1B.”

“Leerlingen die het gewone traject kunnen afleggen in het onderwijs moeten ook in het secundair onderwijs het gewone traject kunnen volgen”, vindt minister Crevits. “Voor leerlingen waarbij dat niet lukt, is er de B-stroom.”

Veel extra werk voor de basisscholen
Wel is er de nieuwe regeling dat basisscholen hun leerlingen een ‘getuigschrift met bereikte doelen’ kunnen geven waarin ze aangeven welke leerdoelen de leerlingen wel al hebben bereikt. Leerlingen met zo’n getuigschrift zullen wel meteen in 1 B kunnen starten.

“Op dit ogenblik hebben 40 procent van onze leerlingen in 1 B een getuigschrift basisonderwijs”, zegt Van der Veken, “als die in de toekomst allemaal een ‘getuigschrift met bereikte doelen’ krijgen, is er geen probleem.”

Maar dat nieuwe getuigschrift zal tot veel extra werk voor de basisscholen leiden, waarschuwt Van der Veken, “want het gaat in totaal om 330 doelen waarvan per leerling moet bepaald worden of ze bereikt zijn of niet”.

“Nochtans weten we uit ervaring dat leerkrachten van het zesde leerjaar heel goed kunnen inschatten of een leerling best tot bloei komt in de A-stroom, die voorbereidt op algemeen vormend, kunst- of technisch onderwijs, of de B-stroom, die voorbereidt op beroepsonderwijs. En de ouders en leerlingen volgen dat advies ook goed op”, zegt Van der Veken. Hij hoopt dat de Vlaamse regering de regeling alsnog bijstuurt.

Bron: VRT-nieuws, 5/11/2018
Na de heisa rond de benoeming van oud-minister van Financiën Steven Vanackere bij de Nationale Bank heeft premier Michel beslist om verschillende benoemingsdossiers naar zich toe te trekken. De premier zal deze week overleg plegen met de vicepremiers over de benoemingen bij de Nationale Bank en andere overheidsinstellingen.

Premier Charles Michel spreekt de vicepremiers deze week nog over de benoemingen bij de Nationale Bank en andere overheidsinstellingen.

De afgelopen week ontstond heel wat heisa rond de benoeming van oud-minister van Financiën Steven Vanackere (CD&V) bij de Nationale Bank. Als hij wordt aangesteld, verdwijnt de laatste vrouw uit het directiecomité van de bank.
Voor Open VLD-vicepremier Alexander De Croo en minister van Buitenlandse Zaken Didier Reynders (MR) kan dat niet. Ook huidig minister van Financiën Johan Van Overtveldt (N-VA) is bereid om over de benoeming te praten, maar de christendemocraten houden vast aan hun kandidaat.

Premier Charles Michel trekt het dossier nu naar zich toe, valt te horen bij regeringsbronnen. Hij heeft deze week nog bilaterale ontmoetingen met de vicepremiers van de verschillende partijen, niet alleen over de benoeming van Vanackere maar ook “in een ruimer kader”. Nadien wil de premier een voorstel op tafel leggen van de ministerraad.

Ook bij verschillende andere overheidsinstellingen moeten binnenkort benoemingen gebeuren. Zo krijgt energieregulator CREG een nieuwe voorzitter en komt ook de post van ondervoorzitter bij de Europese Investeringsbank vrij.

Bron VRT-nieuws, 5/11/2018

Burgerinitiatieven boomen: “Mensen engageren zich nog wel degelijk als ze voelen dat ze het verschil kunnen maken”

Burgerinitiatieven trekken steeds meer mensen aan in Vlaanderen. Dat blijkt uit een onderzoek van de Hogeschool UC Leuven-Limburg. Bijna 80 procent van de initiatieven rapporteert een groei. “Mensen engageren zich dus wel nog degelijk”, stelt onderzoekster Elke Plovie vast. Al is er ook een kanttekening: het gaat meestal om hoogopgeleide blanken.

Ouders die aan de schoolpoort actievoeren om propere lucht te eisen, een burgerplatform dat transmigranten uit het Maximiliaanpark onderdak probeert te bieden of Ringland in Antwerpen. De laatste jaren zien we steeds vaker burgerinitiatieven aan het werk, waarbij mensen zich engageren rond een initiatief waar zij menen dat de overheid tekort schiet.

“We zien inderdaad een bepaalde dynamiek van onderuit ontstaan door mensen die zichzelf organiseren op een aantal thema’s die zij belangrijk vinden”, zegt Elke Plovie, die onderzoek deed naar het fenomeen. Topthema’s blijken ontmoeting, armoede en duurzaamheid. “Allemaal thema’s waarvan burgers voelen dat er een nood is, en die nood daagt hen uit om zelf activiteiten op te zetten om daar verandering in te brengen.”

In tegenstelling tot het klassieke vrijwilligerswerk of de traditionele politieke partijen, trekken de burgerinitiatieven kennelijk wel meer en meer mensen aan. “80 procent van de initiatieven geeft aan dat ze groeien, op vlak van activiteiten die ze organiseren, op vlak van mensen die ze bereiken, op vlak van leden. En dat is opvallend omdat je vooral geluiden hoort dat er een tekort is aan vrijwilligers, dat mensen zich niet meer engageren, dat mensen ook niet geïnteresseerd zijn.”

“Vanuit die burgerinitiatieven zien we dat mensen daadwerkelijk wel nog engagement opnemen zolang ze voelen dat het voor hen relevant is en dat ze een verschil kunnen maken”, aldus onderzoekster Plovie.

Blank en hoogopgeleid

Maar er is ook een “maar” aan het verhaal. De boomende burgerinitiatieven blijken namelijk niet representatief te zijn voor de hele bevolking. Kennelijk engageren zich vooral blanke mensen zich, die hoogopgeleid zijn en een sterk sociaal netwerk hebben waardoor ze slagkracht hebben om een aantal thema’s in beweging te brengen.

“De diversiteit is heel beperkt. We zien vooral homogene clubs ontstaan”, zegt Elke Plovie. “Daar moeten we waakzaam zijn want de stem van de burgerinitiatieven is dus niet representatief. Bepaalde stemmen hoor je helemaal niet in het debat. Daar ligt een belangrijke opdracht voor de overheid en het middenveld om die stem die vandaag niet gehoord wordt toch meer te gaan versterken in de publieke opinie.”

“Overheid worstelt met kritische stem van burgers”

Met burgerinitiatieven proberen “gewone” mensen een gat op te vullen die de overheid volgens hen laat. “Maar de twee kunnen niet los van elkaar”, vertelt onderzoekster Plovie. Zij ziet een dubbele relatie. “Meestal lopen de verhoudingen goed als het gaat over eenduidige kleine vragen waar de overheid makkelijk op kan inspelen of wanneer de burgerinitiatieven mee een beleidsdoelstelling van de overheid realiseren.”

“Maar de overheden worstelen er veel meer mee als het gaat over complexe vragen waar ze zelf niet goed rond georganiseerd zijn en op het moment dat de burgerinitiatieven kritisch zijn. Dan voel je ineens dat de overheid niet meer weet of ze fan moet zijn van die burgerinitiatieven.”

Bron: VRT-nieuws , 5/11/2018
Ivan De Vadder
Wetstraatwatcher voor VRT NWS. Maakt en presenteert ook het programma “De afspraak op vrijdag”.

De voordracht van Steven Vanackere (CD&V) als nieuwe directeur bij de Nationale Bank en de nog niet doorgehakte knoop over het gouverneurschap van Oost-Vlaanderen, het zijn discussies waar Wetstraatwatcher Ivan De Vadder niet snel beweging in ziet. “Eigenlijk gaat het hier om de essentie van politieke machten”, analyseert hij. “Ik weet niet of de partijen binnenskamers echt hard op tafel zullen kloppen.”

 De voordracht van Steven Vanackere (CD&V) als nieuwe directeur bij de Nationale Bank leidde de voorbije week tot verontwaardiging. Vanackere zou er partijgenote Marcia De Wachter opvolgen, maar daardoor zou de raad van bestuur alleen maar uit mannen bestaan. In “De ochtend” op Radio 1 kwamen zowel minister van Financiën Johan Van Overtveldt (N-VA) als minister van Buitenlandse Zaken Didier Reynders (MR) terug op de kwestie.

Voor Van Overtveldt is de benoeming van Vanackere nog niet definitief en moet het Koninklijk Besluit nog getekend worden. De voordracht van een nieuwe directeur is wat hem betreft bespreekbaar, al moeten de politieke evenwichten wel gerespecteerd worden. Reynders pleitte voor meer vrouwen rond de tafel, en om daar afspraken rond te maken.

“Je voelt een lichte druk bij Van Overtveldt op CD&V om het allemaal nog eens opnieuw te bekijken, nu de benoeming nog niet definitief is”, analyseert Wetstraatjournalist Ivan De Vadder. “Die druk kwam er afgelopen weekend ook al van Open VLD, bij monde van Alexander De Croo. “Ook Reynders gaat nu in die richting. Ze leggen allebei de bal in het kamp van CD&V, dus we zullen daar nog eens moeten aankloppen. Maar Griet Smaers (CD&V) zei eind vorige week in “Terzake” dat Vanackere hun kandidaat is en dat hij goed is.”

“Het dossier komt op de regeringstafel, maar ik zie hier voorlopig maar heel weinig in bewegen. Iedereen vreest dat bij een eventueel incident bij een volgende politieke benoeming, andere partijen hun benoeming aanvechten. Het gaat om een zeer wankel evenwicht, eigenlijk de essentie van politieke machten. Een kaartenhuisje: als je er een wegtrekt, valt het in elkaar. Ik weet niet of de partijen binnenskamers echt hard op tafel zullen kloppen. Dat moet ik nog wel zien.”