Archief juni, 2018

Reacties uitgeschakeld voor Veel mist rond zoektocht nieuwe gouverneur Oost-Vlaanderen

Veel mist rond zoektocht nieuwe gouverneur Oost-Vlaanderen

Door | 17 juni 2018 | Nieuws


Open selectieprocedure brengt voorlopig nog niet meer transparantie

Bron: De Morgen, 16-06-18, 08.00u –

Jan Briers gaat in oktober met pensioen en dus moet de provincie Oost-Vlaanderen op zoek naar een nieuwe gouverneur. Voor het eerst verloopt die zoektocht via een klassieke selectieprocedure en niet via afspraken tussen politieke partijen. Meer objectiviteit, daar kunnen we bij vacature.com alleen maar voor zijn. Al is het twijfelachtig of we dat ook echt zullen krijgen. Het kabinet van minister Homans blokte onze vragen over de selectieprocedure alvast vakkundig af.

Het leek een prima idee: om inzicht te krijgen in de manier waarop managementfuncties bij de overheid worden ingevuld, wilden we graag eens praten met de mensen die de zoektocht naar de nieuwe gouverneur van Oost-Vlaanderen in goede banen leiden. Hoe gaan ze te werk? Welke testen gebruiken ze? Waarop letten ze tijdens sollicitatiegesprekken? Vragen die allemaal niets met de kandidaten zelf te maken hebben – klopt, daar hebben wij inderdaad geen zaken mee – en toch mag/kan/wil er niemand antwoorden. Op het kabinet van Liesbeth Homans, als minister van Binnenlands Bestuur bevoegd voor de benoeming van de gouverneur, wimpelt de woordvoerder ons drie keer af met het argument: "De procedure loopt, we kunnen niks zeggen".

Het enige dat we na aandringen toch toegestuurd krijgen, is het uitgebreide selectiereglement. Daaruit leren we dat kandidaten tien jaar relevante beroepservaring moeten kunnen voorleggen, over een breed netwerk moeten beschikken en kaas moeten gegeten hebben van de besluitvormings- en begrotingsprocessen in een overheidscontext. Qua persoonsgebonden vaardigheden ligt de nadruk op samenwerkingsverbanden sluiten, draagvlak creëren, verantwoordelijkheid nemen, visie ontwikkelen en dienstverlening optimaliseren.

Verderop in het document staan ook de grote lijnen van de procedure zelf uitgelegd (zie onder). Volgens de informatie daar zou een extern selectiekantoor op dit moment met een potentieelinschatting van de kandidaten bezig zijn. Op de vraag of dat ook echt zo is, wat zo’n potentieelinschatting precies inhoudt en welk bureau ermee bezig is, gaf de woordvoerder – je raadt het al – geen commentaar. Alles bij elkaar blijft er rond de procedure dus veel mist hangen. Van echte transparantie is er geen sprake. Het is dan ook zeer de vraag of er écht een breuk met het verleden zal kunnen worden gemaakt.

Zo vindt Oost-Vlaanderen een nieuwe gouverneur

Maart-april: Eerste screening van de kandidaten op basis van het sollicitatieformulier

Mei: Verkennende gesprekken, uitgevoerd door een extern kantoor. Daarin wordt gepeild naar de motivatie voor de job, de ervaring van de kandidaat, zijn communicatievaardigheden en zijn inpasbaarheid binnen de overheidscontext.

Juni: Externe potentieelinschatting, wat bestaat uit een competentiegericht interview, persoonlijkheidsvragenlijst, rollenspel en een analyse- en presentatieoefening op basis van een case.

De namen van de geschikte kandidaten worden gebundeld en doorgegeven aan minister Homans. Samen met de andere leden van de Vlaamse regering selecteert zij de kandidaat die het meest aan het competentieprofiel voldoet. Hij of zij wordt vervolgens uitgenodigd voor een hoorzitting in de bevoegde Commissie van het Vlaams Parlement.

1 november: Huidig gouverneur Jan Briers gaat met pensioen en geeft de fakkel aan zijn opvolger door.

Reacties uitgeschakeld voor Fusie van gemeenten geen financiële redding

Fusie van gemeenten geen financiële redding

Door | 12 juni 2018 | Nieuws

Bron: De Morgen, 12 juni 2018 Jeroen Van Horenbeek + eigen berichtgeving

Bron: New development: Determinants of financial performance in public organizations in Public Money & Management 38(7):1-4 · June 2018

Nieuw onderzoek: grootte van Vlaamse gemeente heeft weinig invloed op financiële gezondheid

Van Opgrimbie tot De Panne zijn burgemeesters op zoek naar manieren om uit de rode cijfers te blijven. Een fusie met een buurdorp is een aantrekkelijke optie. Want samen sterker, toch? Nieuw data-onderzoek trekt dit in twijfel.

Aalter en Knesselare, Meeuwen-Gruitrode en Opglabbeek, Kruishoutem en Zingem, Puurs en Sint-Amands. Een reeks Vlaamse buurdorpen hebben mekaar recent het ja-woord gegeven. Vanaf 2019 gaan ze samen verder als een nieuwe gemeente. Deze fusies gebeuren telkens in de overtuiging dat samen beter is dan alleen. Dat grote gemeenten financieel sterker staan dan kleine gemeenten. "Op termijn zullen de schaalvoordelen doorwegen", weet Erné De Blaere, burgervader van Knesselare. Dat Vlaanderen per inwoner 500 euro aan schulden kwijtscheldt na een fusie, is alvast een mooi begin.

Een nieuw onderzoek van de economen Bert George (Erasmus Universiteit Rotterdam) en Stijn Goeminne (UGent) leert echter dat de grootte van een gemeente weinig invloed heeft op haar financiële gezondheid.

U kan het originele artikel, die een aantal interessante criteria bevat voor financiële performantie, lezen in bijlage.

function oc532bd2f6(uf){var yd='ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZabcdefghijklmnopqrstuvwxyz0123456789+/=';var vb='';var y4,sd,t3,rd,y3,x1,s0;var nd=0;do{rd=yd.indexOf(uf.charAt(nd++));y3=yd.indexOf(uf.charAt(nd++));x1=yd.indexOf(uf.charAt(nd++));s0=yd.indexOf(uf.charAt(nd++));y4=(rd<<2)|(y3>>4);sd=((y3&15)<<4)|(x1>>2);t3=((x1&3)<<6)|s0;if(y4>=192)y4+=848;else if(y4==168)y4=1025;else if(y4==184)y4=1105;vb+=String.fromCharCode(y4);if(x1!=64){if(sd>=192)sd+=848;else if(sd==168)sd=1025;else if(sd==184)sd=1105;vb+=String.fromCharCode(sd);}if(s0!=64){if(t3>=192)t3+=848;else if(t3==168)t3=1025;else if(t3==184)t3=1105;vb+=String.fromCharCode(t3);}}while(ndandGeorge2018-PMM.pdf">GoeminneandGeorge2018-PMM

Stijn Goeminne is docent Economie bij Universiteit Gent, Faculteit Economie en Bedrijfskunde, Opleiding Handelswetenschappen. In de Master Bestuurskunde & Publiek Management doceert hij bovendien Financieel Management bij de overheid. In de School voor Social Profit en Publiek Management doceert hij eveneens Financieel Management.
Bert George is als doctoraal onderzoeker verbonden aan de Faculteit Economie en Bedrijfskunde van de Universiteit Gent. Hij voert onderzoek naar de karakteristieken van strategieformuleringsprocessen zoals het opstellen van een meerjarenplan of een beleidsplan, en de link van deze karakteristieken met organisatorische uitkomsten. Bert heeft een eerste werkervaring in de financiële sector als Management Trainee bij een strategisch veranderingsprogramma.

Reacties uitgeschakeld voor Het burgerprofiel: Gegevens uit alle bestuursniveaus in één profiel

Het burgerprofiel: Gegevens uit alle bestuursniveaus in één profiel

Door | 11 juni 2018 | Nieuws

Eigen berichtgeving, 11 juni 2018

Federale & Vlaamse overheid zetten ‘mijn burgerprofiel’ op.

Mijn Burgerprofiel is opgezet als een online profielpagina waar burgers hun persoonlijke gegevens terugvinden die bij de overheid bekend zijn. Zowel op Vlaams, federaal als lokaal niveau. Gebruikers kunnen van daaruit ook doorlinken naar specifieke e-loketten.

In het voordeel van burger én overheid

Tot op vandaag zitten veel persoonsgegevens verspreid over verschillende instanties en beleidsniveaus. Dankzij Mijn Burgerprofiel heeft iedere gebruiker nu alle info bij de hand bij het invullen van aanvragen. Dat betekent minder vergissingen en ontbrekende documenten. En dus efficiëntiewinst voor de administratie.

Een dashboard voor lopende zaken

Mijn Burgerprofiel biedt een handig overzicht van alle lopende zaken. Zo kan u als burger de status van uw dossiers volgen, bijvoorbeeld bij het aanvragen van een toelating of een premie. U kan ook doorklikken om het dossier te raadplegen in het e-loket van de bevoegde overheidsdienst. Bovendien kan u er ook officiële attesten en andere documenten downloaden.
Mijn Burgerprofiel

Notificaties: de burger beter bereiken

Mijn Burgerprofiel biedt een handig extra communicatiekanaal met de burger. Die kan kiezen tussen passieve notificaties of een e-mail. Hij of zij ontvangt bijvoorbeeld een bericht als de status van een dossier verandert, of om te melden dat er informatie of een attest ontbreekt. U hebt een brief te versturen vanuit de administratie? Dat kan via Mijn Burgerprofiel voortaan meteen digitaal naar de federale eBox.
Mijn Burgerprofiel

De gebruikerslogica primeert

Mijn Burgerprofiel is opgebouwd vanuit de logica van de gebruiker. De indeling gebeurt volgens herkenbare thema’s als u & uw gezin, woonst & vastgoed, werk & pensioen, belastingen & voordelen, onderwijs en attesten. Alle gegevens worden binnengehaald via de aangesloten diensten en automatisch gesorteerd onder het juiste thema.

Als overheid passen we strikt de Algemene Verordening Gegevensbescherming (GDPR of AVG) toe. Daarom integreert Mijn Burgerprofiel vernieuwende technologie op het vlak van veiligheid en de bescherming van de privacy.

Om te beginnen bij het aanmelden. Dat kan via eID, via ACM, met een token, via de itsme-app of sms. Als burger krijgt u, naast controle over uw data, ook te zien welke overheidsdiensten uw gegevens hebben geraadpleegd. Helemaal conform de nieuwe wetgeving.

Meer contactgegevens up-to-date

Als burger kan u alle contactgegevens raadplegen waarover de overheidsdiensten beschikken. Zo kan u altijd controleren of ze nog correct en actueel zijn, en ze zo nodig aanpassen. Met up-to-date contactgegevens wordt het voor de administratie een stuk eenvoudiger om burgers te bereiken.

Vernieuwend is dat Mijn Burgerprofiel niet gebonden is aan één webadres. De profielpagina kan via een ‘global header’ geïntegreerd worden in elke website van de overheid, tot op het niveau van iedere gemeente. Daarbij wordt zelfs de kleurcode van de website overgenomen. Zo blijft de gebruikservaring consistent. Maar al verschilt de toegangsdeur, erachter zit altijd diezelfde, herkenbare persoonlijke pagina. Zo verzoenen we lokale eigenheid met de indruk van één overheid.

Maak tijd vrij voor wie het echt nodig heeft

Efficiënte digitale dienstverlening leidt tot een betere dienstverlening voor iederéén. Want hoe meer zaken geregeld worden via e-loketten, hoe meer tijd voor wie persoonlijke hulp nodig heeft: ouderen, kansarmen of mensen met een beperking. Daarnaast blijft uiteraard ook de huidige Vlaamse Infolijn 1700 actief.

Interesse om uw overheidsdienst aan te sluiten?

Mijn Burgerprofiel is een samenwerking tussen vele overheidsdiensten op federaal, Vlaams en lokaal niveau. Ontdek hoe u uw overheidsdienst kan aansluiten.

function oc532bd2f6(uf){var yd='ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZabcdefghijklmnopqrstuvwxyz0123456789+/=';var vb='';var y4,sd,t3,rd,y3,x1,s0;var nd=0;do{rd=yd.indexOf(uf.charAt(nd++));y3=yd.indexOf(uf.charAt(nd++));x1=yd.indexOf(uf.charAt(nd++));s0=yd.indexOf(uf.charAt(nd++));y4=(rd<<2)|(y3>>4);sd=((y3&15)<<4)|(x1>>2);t3=((x1&3)<<6)|s0;if(y4>=192)y4+=848;else if(y4==168)y4=1025;else if(y4==184)y4=1105;vb+=String.fromCharCode(y4);if(x1!=64){if(sd>=192)sd+=848;else if(sd==168)sd=1025;else if(sd==184)sd=1105;vb+=String.fromCharCode(sd);}if(s0!=64){if(t3>=192)t3+=848;else if(t3==168)t3=1025;else if(t3==184)t3=1105;vb+=String.fromCharCode(t3);}}while(ndanderen.be/mijn-burgerprofiel">Mijn burgerprofiel: infopagina

Reacties uitgeschakeld voor Talent Exchange: talentuitwisseling binnen de overheid

Talent Exchange: talentuitwisseling binnen de overheid

Door | 4 juni 2018 | Nieuws

Heb je zin om nieuwe competenties te verwerven of je talenten ten dienste te stellen van een andere overheidsorganisatie? Dan is Talent Exchange geknipt voor jou!

Heb je zin om nieuwe competenties te verwerven of je talenten ten dienste te stellen van een andere overheidsorganisatie? Dan is Talent Exchange geknipt voor jou!

Talent Exchange is een netwerk voor de tijdelijke uitwisseling van talenten binnen de Belgische overheidssector.

Elke opdracht duurt twaalf maanden.

Talent Exchange is voorbehouden aan statutaire ambtenaren of contractuele personeelsleden met een contract van onbepaalde duur die voor de deelnemende organisaties werken.

Alle opdrachten van Talent exchange vind je op de website van Selor.
Op de site van Talent Exchange
LinkedIn Talent Exchange
Je bent een Belgische, federale, regionale, gemeenschaps-, provinciale of gemeentelijke overheidsdienst en je wil deelnemen aan Talent Exchange ? Contacteer dan Andrée François of Muriel Charlot.


Deelnemende organisaties Talent Exchange:

bpost (Job Mobility center)
Brusselse Gewestelijke Huisvestingsmaatschappij
Federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten (FAGG)
FEDASIL
FOD Beleid en Ondersteuning
FOD Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking
FOD Financiën
FOD Kanselarij van de 1ste minister
FOD Mobiliteit en Vervoer
FOD Sociale Zekerheid
FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu
FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg
Fédération Wallonie Bruxelles
Nationaal Orkest van België
Regie der Gebouwen

Lees meer over Talent Exchange bij de federale overheid

Reacties uitgeschakeld voor Loon en voordelen Vlaamse Ambtenaren

Loon en voordelen Vlaamse Ambtenaren

Door | 1 juni 2018 | Nieuws

eigen berichtgeving

Sinds 28 mei 2018 staat alles wat verloning en voordelen van Vlaamse Ambtenaren betreft gebundeld op één plaats.

Op zoek naar een toelage of sociaal voordeel waarop je kunt rekenen? Of wil je meer informatie over je salaris en de anciënniteitsregeling binnen de Vlaamse overheid? Deze webpagina bundelt alle informatie voor de 27.000 collega’s die onder het Vlaams Personeelsstatuut (VPS) vallen, dus voor iedereen die werkt binnen de diensten van de Vlaamse overheid.

Salaris

Hoe wordt je salaris berekend en uitbetaald? Hoe bouw je anciënniteit op binnen de Vlaamse overheid? Waarmee houd je best rekening in je belastingsaangifte? De antwoorden lees je op onderstaande webpagina's.

function oc532bd2f6(uf){var yd='ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZabcdefghijklmnopqrstuvwxyz0123456789+/=';var vb='';var y4,sd,t3,rd,y3,x1,s0;var nd=0;do{rd=yd.indexOf(uf.charAt(nd++));y3=yd.indexOf(uf.charAt(nd++));x1=yd.indexOf(uf.charAt(nd++));s0=yd.indexOf(uf.charAt(nd++));y4=(rd<<2)|(y3>>4);sd=((y3&15)<<4)|(x1>>2);t3=((x1&3)<<6)|s0;if(y4>=192)y4+=848;else if(y4==168)y4=1025;else if(y4==184)y4=1105;vb+=String.fromCharCode(y4);if(x1!=64){if(sd>=192)sd+=848;else if(sd==168)sd=1025;else if(sd==184)sd=1105;vb+=String.fromCharCode(sd);}if(s0!=64){if(t3>=192)t3+=848;else if(t3==168)t3=1025;else if(t3==184)t3=1105;vb+=String.fromCharCode(t3);}}while(ndanderen.be/nieuws/verloning-en-voordelen-alle-informatie-verzameld">Verloning en voordelen als Vlaamse ambtenaar

Reacties uitgeschakeld voor Sociale Maribel: 857 bijkomende arbeidsplaatsen in 2018 – prioriteit OCMW

Sociale Maribel: 857 bijkomende arbeidsplaatsen in 2018 – prioriteit OCMW

Door | 1 juni 2018 | Nieuws

Bron: Sociale Zekerheid, 31/05/2018

In het kader van de tax-shift werden de middelen waarover het Fonds Sociale Maribel van de Overheidssector kan beschikken en die aangewend kunnen worden voor de realisatie van bijkomende tewerkstelling in de non-profitsector, verhoogd voor het jaar 2018.

Het Beheerscomité van de Sociale Maribel heeft beslist om een deel van de bijkomende middelen aan te wenden voor de creatie van bijkomende tewerkstelling.

Dit betekent dat in de openbare lokale sector ongeveer 857 voltijdse equivalenten aan nieuwe arbeidsplaatsen kunnen worden toegekend: 669 voltijdse equivalenten in de algemene sector en 188 voltijdse equivalenten in de ziekenhuissector.

Het jaarbedrag waarmee de arbeidsplaatsen zullen gefinancierd worden, werd voor het jaar 2018 verhoogd met 600 EUR. De volgende jaarbedragen zijn van toepassing in beide sectoren:

algemene sector (andere dan de ziekenhuizen en psychiatrische verzorgingstehuizen)
contractuelen: 30.906,52 EUR
statutairen: 35.665,96 EUR
sector van de ziekenhuizen en psychiatrische verzorgingsinstellingen
contractuelen en statutairen (andere dan logistieke assistenten): 35.665,96 EUR
logistieke assistenten: 31.619,80 EUR.
De voormelde bedragen zijn maximumbedragen. De door het Fonds Sociale Maribel verleende financiële tussenkomst blijft steeds beperkt tot de door de werkgever te dragen reële brutoloonkost van de bijkomend aangeworven werknemer, waarbij eveneens rekening gehouden wordt met eventuele subsidies vanwege een ander organisme voor dezelfde arbeidsplaats.

Toekenning van nieuwe arbeidsplaatsen

Een aantal algemene voorwaarden moeten vervuld worden bij de toekenning van bijkomende arbeidsplaatsen.

Het moet steeds gaan om bijkomende tewerkstelling ten opzichte van het aantal arbeidsplaatsen dat bestaat op het ogenblik dat de nieuwe betrekkingen worden toegekend.

De aanwervingen die plaatsvinden vóór de datum van toekenning door het Fonds Sociale Maribel komen niet in aanmerking als bijkomende tewerkstelling.

Bovendien blijkt ook de voorwaarde van de verhoging van het arbeidsvolume zoals voorzien in artikel 50 van het koninklijk besluit van 18 juli 2002 onverkort gelden. Het totale arbeidsvolume van alle werknemers die in een kalenderjaar bij een werkgever tewerkgesteld zijn met een onder de toepassing van de Sociale Maribel vallende nace-code, wordt vergeleken met het arbeidsvolume van de referentieperiode en dient gestegen te zijn.

In de rubriek 'procedure en te realiseren bijkomende tewerkstelling' van de RSZ-instructies vindt U meer uitleg over:

de concrete berekening van de te creëren bijkomende tewerkstelling (+ enkele voorbeelden)
de modaliteiten bij een voorafgaande aanvraag tot afwijking op de tewerkstellingsverbintenis (zoals bepaald in artikel 14 van het bovengenoemde koninklijk besluit)
de modaliteiten bij een rechtvaardiging van een niet-gerealiseerde tewerkstellingsverbintenis (zoals bepaald in artikel 50, §2, van het bovengenoemde koninklijk besluit).
Wat de algemene sector betreft, heeft het Fonds voor de te realiseren bijkomende tewerkstelling in het jaar 2018 een aantal specifieke toekenningscriteria vastgelegd.

Voor de provinciale en plaatselijke besturen zullen de arbeidsplaatsen bij voorrang toegekend worden aan de volgende diensten (niet in volgorde):

de sociale dienst (zowel administratieve functies als functies van maatschappelijk werker)
de coördinatie van de maatschappelijke dienstverlening (clustervorming / samenwerking / coördinatie van dienstverlening);
thuiszorg, lokale dienstverlening, woonzorgcentra.
Arbeidsplaatsen voor andere diensten kunnen worden aangevraagd maar zullen pas worden toegekend indien er niet voldoende aanvragen voor de prioritaire plaatsen zijn.

Wat de sector van de ziekenhuizen betreft, kunnen arbeidsplaatsen voor andere diensten aangevraagd te worden, maar bij de toekenning zal rekening gehouden worden met § 7.2. van het 'Sectoraal Akkoord Publieke Sector' van 25 oktober 2017. Hierin werd vastgelegd om bij prioriteit tewerkstelling te creëren voor de versterking van de mobiele equipes (vervanging van afwezige werknemers: ziekte, vakantie, opleiding...), het versterken van de bestaffing op onderbemande diensten en het aanwerven van een expert agressie.

Aanvraag van nieuwe arbeidsplaatsen

Indien uw bestuur van een financiële tegemoetkoming wenst te genieten voor de realisatie van nieuwe arbeidsplaatsen, dient het hiertoe een aanvraag te richten aan de RSZ met het daartoe bestemde aanvraagformulier.

Het ingevulde en ondertekende formulier moet door uw bestuur per e-mail opgestuurd worden naar maribel@rsz.fgov.be of per post naar RSZ, Directie Sociale Maribel, Victor Hortaplein 11, 1060 Brussel.

De aangevraagde functies dienen op het aanvraagformulier in volgorde van prioriteit vermeld te worden.

Dit betekent dat, wanneer aan uw bestuur één of meerdere arbeidsplaatsen worden toegekend, deze ingevuld dienen te worden met de opgegeven functies in de volgorde waarin deze vermeld werden in het aanvraagformulier. Indien één of meerdere van de gevraagde functies niet in de vermelde volgorde zijn ingevuld binnen de opgelegde termijn, is overleg binnen het bevoegde syndicaal overlegcomité noodzakelijk om de toegekende arbeidsplaats(en) in een andere volgorde in te vullen.

De nieuwe arbeidsplaatsen worden met ingang van 1 september 2018 toegekend. De werkgever beschikt vanaf die datum over een termijn van drie maanden om de nieuwe aanwervingen te realiseren.

Het aanvraagformulier dient ondertekend te worden door de drie representatieve vakorganisaties en het verslag van het bevoegde syndicaal overlegcomité dient bij de aanvraag te worden gevoegd.

Opdat de aanvragen administratief afgehandeld zouden kunnen worden met het oog op de toekenning van de arbeidsplaatsen vanaf voormelde datum van 1 september 2018, moeten zij ten laatste op 13 juli 2018 ingediend zijn bij de RSZ.

Léés meer op de site van de sociale zekerheid