Archief februari, 2018

NMBS-baas reageert op anonieme getuigen: ‘We moeten af van die militaire, hiërarchische cultuur’

Spoorbaas Sophie Dutordoir heeft begrip voor het gevoel van onmacht dat anonieme NMBS-werknemers uitten in een kritische reportage van het VRT-programma ‘Pano’. ‘We moeten af van die militaire, hiërarchische NMBS-cultuur, want op die manier is het onmogelijk om een modern performant bedrijf te bouwen.’ Dat zei Dutordoir woensdagavond in een reactie.

Uit talloze anonieme getuigenissen in de VRT-reportage die woensdagavond werd uitgezonden moet blijken dat er nog veel fout loopt in de werking van de Belgische spoorwegen. Dutordoir wil in een reactie niet veralgemenen, maar ze heeft wel ‘veel begrip voor het gevoel dat mensen daar hebben geuit’. ‘Het gaat om een cultuur die ik niet zou typeren als dictatoriaal, zoals in de reportage gezegd, maar toch als militair, zeer hiërarchisch, met zeer weinig ruimte voor feedback.’

‘Mensen spreken elkaar hier aan met nummer’

‘De focus bij de NMBS moet liggen op de eigen mensen én op de klant’, aldus Dutordoir. ‘Ik heb gemerkt dat mensen hier elkaar aanspreken met een nummer. Daar moeten we van af. Het is ook een zeer sanctionerende cultuur.’ Volgens de spoorbaas is het op die manier onmogelijk om een ‘modern performant bedrijf’ te bouwen. ‘Het komt erop neer om al die mensen – die van zeer goede wil zijn – opnieuw te mobiliseren, beter te gaan valoriseren en meer verantwoordelijkheid te geven en meer autonomie. We moeten hen initiatieven laten nemen en dat is precies de nieuwe cultuur die ik hier wil inspireren.’

Geen politieke benoemingen

In de NMBS van Dutordoir is er dan ook geen ruimte meer voor politieke benoemingen, maar moeten werknemers gekozen worden op basis van hun vaardigheden en kwaliteiten. Alle leidinggevenden zullen bovendien opnieuw op cursus moeten. ‘Mijn kaderleden moeten leren ‘chef’ te zijn. Ze moeten alle soorten boodschappen kunnen overbrengen, goede maar ook slechte. En ze moeten leren hun verantwoordelijkheden op te nemen als individu. Als ik nu vraag wie er voor een bepaald project verantwoordelijk is, gaan er 30 vingers de lucht in. Zo werkt het niet. Je kan maar één eindverantwoordelijke hebben, die aan 29 mensen delegeert.’

Geen represailles voor anonieme getuigen

De mensen die anoniem getuigden in de reportage moeten niet meteen represailles vrezen. ‘Wie die tijd neemt om zich daarmee bezig te houden, om te proberen iemand die anoniem wil blijven te herkennen, dat zijn perverse spelletjes, waar ik niet aan meedoe. Ik denk dat stilaan het tijdperk mag aanbreken bij de NMBS waar mensen moeten leren zich vrij te uiten.’

Bron: persbericht VVSG  feb 15, 2018 11:56 CET

Gemeenten en OCMW’s scoren op vlak van diversiteit beter dan het Belgische gemiddelde, zo blijkt uit de Werkbarometer van Trendhuis dat hiervoor werknemers heeft bevraagd. Zo vinden ze leeftijd, gender, origine en seksuele voorkeur de belangrijkste aspecten van diversiteit. Toch ervaren ze in 2017 ook nog discriminatie, vooral op vlak van leeftijd (4%). Diverscity, het samenwerkingsverband tussen de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten vzw (VVSG) en de vakbonden, is tevreden over het rapport maar wijst op de uitdagingen. Zo zijn er nog te veel drempels in het aanwervingsbeleid. Ook het omgaan met stress – vooral door te veel werk en te veel veranderingen- en het wegwerken van discriminatie bij vrouwen zijn belangrijke aandachtspunten.

Diversiteit en discriminatie

Gemeenten en OCMW’s scoren beter dan het Belgische gemiddelde als het gaat over diversiteit op het werk. Zo werken medewerkers van de lokale besturen het liefst samen in een divers team, staan ze open voor een divers aanwervingsbeleid en ervaren ze beduidend minder discriminatie dan de gemiddelde Belg. Het zijn vooral de vrouwen die discriminatie ervaren op basis van leeftijd (4,6%) en gezondheidstoestand (4,5%).

Werknemers van gemeenten en OCMW’s staan ook toleranter tegenover personen uit een maatwerkbedrijf dan de gemiddelde Belg (84% tov 79%).

Voldoening

Bijna 9 op 10 werknemers van gemeenten en OCMW’s haalt persoonlijke voldoening uit het werk, vrouwen zelfs iets meer dan mannen (87% tov 83%). Het overgrote deel kan volledig zichzelf zijn op de werkvloer en vier op vijf legt betekenisvolle contacten op zijn of haar werk, dat is zelfs iets meer voor medewerkers met een universiteitsdiploma.

Uitdagingen

Diverscity/VVSG is tevreden over het rapport maar ziet ook uitdagingen die perfect aansluiten bij de ambitie om de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen (SDG’s) tot op de werkvloer te laten doordringen. Daarbij zijn genderbeleid, sterke publieke diensten, waardig werk, minder ongelijkheid speerpunten.

Gemeenten en OCMW’s kunnen nog drempels wegwerken in hun aanwervingsbeleid en nieuwe mensen nog meer selecteren op basis van competenties in plaats van diploma’s. ‘Klassieke examensystemen met een schriftelijke proef zijn echt niet altijd nodig voor bijvoorbeeld poetspersoneel, kinderverzorg(st)ers of iemand bij de technische dienst. ’ zegt Piet Van Schuylenbergh van Diverscity/VVSG. ‘Bovendien moeten we het leren op de werkvloer ook meer kansen geven, vooral naar jongeren toe. Je moet niet alle finesses van de job al kennen voordat je eraan begonnen bent’, voegt Van Schuylenbergh eraan toe.

Discriminatie ligt bij de lokale besturen lager dan in het gemiddelde bedrijf, maar blijft onaanvaardbaar. Diverscity/VVSG zal blijven inzetten op opleidingen rond diversiteit en de preventie van stress en burn-out. Op dit moment loopt een pilootproject voor meer diversiteit in het aanwervingsbeleid, we werken samen met de centra basiseducatie aan digitale vaardigheden en organiseren ook vorming rond de preventie van stress en burn-out.

Meer info bij VVSG:

Piet Van Schuylenbergh, directeur Mens bij VVSG en voorzitter stuurgroep Diverscity: 0479/99.27.23

Nathalie Debast, persverantwoordelijke VVSG, 0497/31.80.77

Belgisch Staatsblad, 15 02 2018

 

Vandaag werd het Decreet Lokaal Bestuur gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. Dat is het officieel begin van een verregaande integratie van de gemeentelijke en OCMW-diensten. Tien dagen   na de bekendmaking treden de overgangsbepalingen in werking over de aanstelling van één algemeen directeur en één financieel directeur voor gemeente en OCMW samen.

De secretaris of de financieel beheerder die al voor beide besturen werkt, wordt op 25 februari 2018 van rechtswege als algemeen of financieel directeur aangesteld bij de gemeente, maar ten dienste van gemeente én OCMW. Er is geen gemeenteraadsbeslissing nodig, zelfs niet als de betrokkene overgaat van de payroll van het OCMW naar de gemeente. Wel moet er dan een dimona uit dienst en in dienst gebeuren en moeten derden op de hoogte gebracht worden (bijv. een verzekeraar).

In besturen waar er op 25 februari 2018 geen combi-secretaris of combi-financieel beheerder is, stelt de gemeenteraad tegen uiterlijk 1 augustus 2018 een algemeen en financieel directeur aan. De gemeenteraad kan daarbij kiezen voor de aanwervingsprocedure, de bevorderingsprocedure, of voor een beperkte oproep tot de zittende secretaris(sen) of financieel beheerder(s).

 

http://www.ejustice.just.fgov.be/doc/rech_n.htm

Publicatie : 2018-02-15
Numac : 2018030427

 

 

 

Reacties uitgeschakeld voor Nieuwe wetgeving: diverse bepalingen inzake werk

Nieuwe wetgeving: diverse bepalingen inzake werk

Door | 9 februari 2018 | Nieuws

​Op 5 februari werd de wet van 15 januari 2018 houdende diverse bepalingen inzake werk in het Belgisch Staatsblad  gepubliceerd (inforumnr. 318122). Sommige wijzigingen zijn onmiddellijk van kracht, andere treden later in werking.

Vervangingsovereenkomst

Vanaf 15 februari 2018 wordt een vervangingsovereenkomst mogelijk ter vervanging van werknemers in progressieve werkhervatting. Voortaan kan een vervangingsovereenkomst worden gesloten voor de vervanging van een arbeidsongeschikte werknemer die gedeeltelijk het werk wenst te hervatten met toestemming van de adviserende geneesheer van het ziekenfonds. De betrokken werknemer kan vervangen worden voor de uren die hij niet kan presteren als gevolg van zijn arbeidsongeschiktheid. Dat is nieuw aangezien een vervangingsovereenkomst enkel mogelijk was voor de vervanging van een werknemer wiens arbeidsovereenkomst volledig was geschorst.

Discriminatie

Om discriminatie op de arbeidsmarkt tegen te gaan wordt mystery shopping in de wet ingeschreven. Hierdoor kunnen sociale inspecteurs zich voordoen als (potentiële) klanten of (potentiële) werknemers om na te gaan of op grond van een wettelijk beschermd criterium gediscrimineerd werd of wordt. Deze mogelijkheid wordt voorzien:

  • met het oog op het opsporen en vaststellen van inbreuken op de antidiscriminatiewetgeving;
  • na objectieve aanwijzingen van discriminatie, na een klacht of een melding.

Mystery shopping zal vanaf 1 april 2018 mogelijk zijn.

Elektronische arbeidsovereenkomst

Verder wordt een elektronisch ondertekende arbeidsovereenkomst gelijkgesteld met een papieren arbeidsovereenkomst met een handgeschreven handtekening, als deze elektronische arbeidsovereenkomst aan een aantal voorwaarden voldoet.

Geen van beide partijen kunnen verplicht worden om een elektronische arbeidsovereenkomst af te sluiten.

De wet voorziet ook in een verruiming van bestaande mogelijkheden voor het elektronisch versturen en opslaan van bepaalde arbeidsrechtelijke documenten.

De inwerkingtreding van de nieuwe regeling van elektronisch ondertekende arbeidsovereenkomsten en de archivering van documenten wordt nadien bij koninklijk besluit bepaald.

Vermindering arbeidsprestaties

Tot slot wordt het verminderen van arbeidsprestaties met 1/4 en 1/3 geschrapt. Hierdoor zal loopbaanonderbreking in de toekomst enkel nog met 1/5 of 1/2 mogelijk zijn. De inwerkingtreding van deze maatregel en de nodige overgangsbepalingen worden nader bij koninklijk besluit bepaald.

Reacties uitgeschakeld voor HRM in de overheid – congres 01 02 2018 – winnaars boeken Elke Geraerts

HRM in de overheid – congres 01 02 2018 – winnaars boeken Elke Geraerts

Door | 7 februari 2018 | Nieuws

 

 

 

 

Op donderdag 1 februari 2018 organiseerde CKC Seminars in samenwerking met de Vlaamse overheid de 8e editie van HRM in de Overheid in ICC Gent. HRM in de Overheid is – met jaarlijks bijna 700 bezoekers – het platform voor HRM professionals van de Vlaamse overheid en de lokale en provinciale besturen.

Werkenbijdeoverheid.be was dit jaar weer mediapartner van het HRM-congres in het ICC te Gent.

 

Op de stand van werkenbijdeoverheid.be kwamen een 100-tal congresgangers de brochure ‘burnout: een signaal’ ophalen.

Deze brochure werd uitgegeven ism met www.naardefilm.be. De brochure werd het voorbije jaar door verschillende organisaties gebruikt in het kader van sensibilisatie tegen burn-out.

 

 

 

 

 

 

Werkenbijdeoverheid.be gaf 4 boeken weg van Elke Geraerts, key-spreker van de dag.

De winnaars zijn:

Stad Leuven Mia Vervoort
Gemeente Neerpelt Liesbeth Tielens
VLM Karen De Swaef
Intercommunale Leiedal An Devolder