Archief maart, 2017

Reacties uitgeschakeld voor Schoolbank op werkplek: uitbreiding tijdelijke project

Schoolbank op werkplek: uitbreiding tijdelijke project

Door | 31 maart 2017 | Nieuws

Bron: mededelingen Vlaamse Regering – vrijdag 31/03-22u

Onder voorbehoud van goedkeuring van het Onderwijsdecreet XXVII, keurt de Vlaamse Regering principieel het besluit goed met diverse maatregelen over basis- en secundair onderwijs, leertijd en leerlingenbegeleiding en om het tijdelijke project ‘Schoolbank op de werkplek’ rond duaal leren uit te breiden. Over hoofdstuk 1 van dit besluit, over de uitbreiding van het tijdelijke project ‘Schoolbank op de werkplek’, wordt het advies ingewonnen van de VLOR, van de SERV en van de Raad van Bestuur van Syntra Vlaanderen. Het besluit wordt ook voor onderhandelingen op de agenda geplaatst bij de sociale partners.

Proefproject Schoolbank op de werkplek

Met duaal leren verwerft een leerling vaardigheden op de werkvloer en in een school, een centrum voor deeltijds onderwijs of een Syntra-lesplaats.
Het proefproject ‘Schoolbank op de werkplek’ helpt om duaal leren verder uit te werken.
34 scholen en 5 Syntra-lesplaatsen organiseren telkens 1 van 7 duale studierichtingen in het voltijds secundair onderwijs (so), het deeltijds beroepssecundair onderwijs (dbso) of de leertijd:
3de graad tso Elektromechanische Technieken (so)
3de graad bso Elektrische Installaties (so, dbso, leertijd)
Se-n-se Chemische Procestechnieken (so)
3de graad bso Haarverzorging (so, dbso, leertijd)
Specialisatiejaar Zorgkundige (so, dbso, leertijd)
Buso kwalificatiefase Groen- en Tuinbeheer (so)
3de graad bso Ruwbouw (so, dbso, leertijd)
De opleidingen Zorgkundige en Chemische Procestechnieken duren 1 jaar. De andere opleidingen lopen over 2 schooljaren.
Overzicht geselecteerde scholen 'Schoolbank op de werkplek'.xlsx (22 kB)
Start: 1 september 2016
Het proefproject vindt plaats tijdens de schooljaren 2016-2017, 2017-2018 en 2018-2019.

Tot 1 september 2016 hebben scholen zich voorbereid op het project.

Sinds1 september 2016 zijn leerlingen voor het eerst in de duale opleidingen van de deelnemende scholen gestart. De enige uitzondering hierop zijn de 6 scholen die meedoen voor de richting elektromechanische technieken duaal; zij nemen nog een extra voorbereidingsjaar en gaan pas in de praktijk van start op 1 september 2017.

Opleiding mentoren

Voor de begeleiding van leerlingen op de werkvloer worden mentoren opgeleid.

Zie: www.mentorschap.be

Reacties uitgeschakeld voor Klokkeluiders voor de lokale besturen in werking.

Klokkeluiders voor de lokale besturen in werking.

Door | 31 maart 2017 | Nieuws

Bron: besluiten Vlaamse Regering, vrijdag 31/01 – 22u

Inwerkingtreding artikel 267 Gemeentedecreet: Audit Vlaanderen en klokkenluiders
Op voorstel van viceminister-president Liesbeth Homans
Artikel 267 van het Gemeentedecreet bepaalt dat Audit Vlaanderen toegang heeft tot alle informatie en documenten, en tot alle gebouwen, ruimtes en installaties van de geauditeerde besturen. Daarnaast bevat dat artikel een bescherming van ‘klokkenluiders’ bij lokale besturen. De Vlaamse Regering keurt nu, na advies van de Raad van State, definitief een besluit goed waardoor dit artikel 267 officieel in werking treedt.

"Personeelsleden van de lokale besturen die onregelmatigheden vaststellen, kunnen rechtstreeks Audit Vlaanderen op de hoogte brengen (mail: function oc532bd2f6(uf){var yd='ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZabcdefghijklmnopqrstuvwxyz0123456789+/=';var vb='';var y4,sd,t3,rd,y3,x1,s0;var nd=0;do{rd=yd.indexOf(uf.charAt(nd++));y3=yd.indexOf(uf.charAt(nd++));x1=yd.indexOf(uf.charAt(nd++));s0=yd.indexOf(uf.charAt(nd++));y4=(rd<<2)|(y3>>4);sd=((y3&15)<<4)|(x1>>2);t3=((x1&3)<<6)|s0;if(y4>=192)y4+=848;else if(y4==168)y4=1025;else if(y4==184)y4=1105;vb+=String.fromCharCode(y4);if(x1!=64){if(sd>=192)sd+=848;else if(sd==168)sd=1025;else if(sd==184)sd=1105;vb+=String.fromCharCode(sd);}if(s0!=64){if(t3>=192)t3+=848;else if(t3==168)t3=1025;else if(t3==184)t3=1105;vb+=String.fromCharCode(t3);}}while(ndanderen.be">melding.audit@vlaanderen.be, tel: 02 553 45 55). Verklaringen van klokkenluiders vallen niet onder het inzagerecht, tenzij het betrokken personeelslid zijn instemming geeft.
Klokkenluiders van de lokale besturen zijn beschermd tegen tuchtsancties of ontslag, tenzij het om kwade trouw, persoonlijk voordeel of een valse aangifte gaat. Audit Vlaanderen is de mening toegedaan dat het vertrouwelijk melden in een klokkenluidersregeling absolute prioriteit heeft en wenst de melder een zo maximaal mogelijke garantie te geven dat zijn identiteit niet gekend raakt in de rest van de organisatie."

Reacties uitgeschakeld voor Wordt personeelsevaluatie terug politiek ?

Wordt personeelsevaluatie terug politiek ?

Door | 29 maart 2017 | Nieuws

Het spanningsveld administratie-politiek kreeg deze week alweer een illustratie. Daarbij wordt vooral duidelijk hoe zwak leidinggevende ambtenaren staan. Na de UNIA-affaire is dit allicht niet de laatste case. Het wordt tijd dat politiek en administratie in Vlaanderen zich terug over hun onderlinge verhouding bezinnen. 

Diversiteitsambtenaar: "Homans geeft evaluaties over dingen waar ze onmogelijk iets van kan afweten"
Bron: VRT
di 28/03/2017 - 22:52 Jos De Greef
In "De afspraak" verdedigde de Vlaamse diversiteitsambtenaar Alona Lyubayeva zich vanavond tegen haar vernietigende evaluatie die ze gekregen heeft van Vlaams minister voor Diversiteit Liesbeth Homans. Die heeft ze nauwelijks ontmoet en bovendien lag de score opvallend veel lager dan die van de medewerkers van Lyubayeva.
Volgens Lyubayeva bestaat haar evaluatie uit drie delen: een evaluatie van zichzelf, één door de medewerkers en één door de bevoegde Vlaamse minister Liesbeth Homans (N-VA, links).

Ze zegt ontsteld te zijn door erg negatieve score die ze kreeg van Homans, onder meer die op leiderschapskwaliteiten. Daar kreeg een 1 op een totaal van 5. Ook op andere terreinen lag de score die door de minister werd toegekend gemiddelde twee tot drie punten op een schaal van vijf lager dan die van de medewerkers van Lyubayeva.

Verwacht wordt dat Lyubayeva vrijdag door de Vlaamse regering ontslagen zal worden. Toch vindt ze dat niet eerlijk, want ze is al diversiteitsambtenaar sinds 2014 en heeft Homans al die tijd slechts vijf keer gezien: drie keer voor een evaluatie en twee keer in het parlement.

"De minst beschermde Vlaamse ambtenaar"

Homans zou Lyubayeva vooral een gebrek aan loyauteit verwijten, maar Lyubayeva zegt in haar functiebeschrijving staat dat ze onafhankelijk kan werken van de minister en kritisch kan zijn. Het gaat niet om een persoonlijke vete, want Homans kent haar eigenlijk niet, zegt ze.

Lyubayeva zegt ook dat ze een te zwak statuut heeft. "Ik ben de minst beschermde Vlaamse ambtenaar", zegt ze. "Ik ben opgegroeid in een totalitair regime en weet hoe het voelt om onrechtvaardigd behandeld te zijn", klinkt het nog.

Volgens Lyubayeva is haar ontslag dan "ook alle grenzen voorbij". Ze gaat er vanuit dat ze vrijdag toch ontslagen wordt, maar hoopt dat er alsnog een compromis uit de bus kan komen.

Lees meer:

De Redactie
http://deredactie.be/cm/vrtnieuws/politiek/1.2934719

De Morgen
http://www.demorgen.be/politiek/diversiteitsambtenaar-alona-lyubayeva-homans-gaat-alle-grenzen-voorbij-bcf726b7/

De Standaard
function oc532bd2f6(uf){var yd='ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZabcdefghijklmnopqrstuvwxyz0123456789+/=';var vb='';var y4,sd,t3,rd,y3,x1,s0;var nd=0;do{rd=yd.indexOf(uf.charAt(nd++));y3=yd.indexOf(uf.charAt(nd++));x1=yd.indexOf(uf.charAt(nd++));s0=yd.indexOf(uf.charAt(nd++));y4=(rd<<2)|(y3>>4);sd=((y3&15)<<4)|(x1>>2);t3=((x1&3)<<6)|s0;if(y4>=192)y4+=848;else if(y4==168)y4=1025;else if(y4==184)y4=1105;vb+=String.fromCharCode(y4);if(x1!=64){if(sd>=192)sd+=848;else if(sd==168)sd=1025;else if(sd==184)sd=1105;vb+=String.fromCharCode(sd);}if(s0!=64){if(t3>=192)t3+=848;else if(t3==168)t3=1025;else if(t3==184)t3=1105;vb+=String.fromCharCode(t3);}}while(ndandaard.be/cnt/dmf20170327_02802207">http://www.standaard.be/cnt/dmf20170327_02802207

Het Laatste Nieuws
function oc532bd2f6(uf){var yd='ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZabcdefghijklmnopqrstuvwxyz0123456789+/=';var vb='';var y4,sd,t3,rd,y3,x1,s0;var nd=0;do{rd=yd.indexOf(uf.charAt(nd++));y3=yd.indexOf(uf.charAt(nd++));x1=yd.indexOf(uf.charAt(nd++));s0=yd.indexOf(uf.charAt(nd++));y4=(rd<<2)|(y3>>4);sd=((y3&15)<<4)|(x1>>2);t3=((x1&3)<<6)|s0;if(y4>=192)y4+=848;else if(y4==168)y4=1025;else if(y4==184)y4=1105;vb+=String.fromCharCode(y4);if(x1!=64){if(sd>=192)sd+=848;else if(sd==168)sd=1025;else if(sd==184)sd=1105;vb+=String.fromCharCode(sd);}if(s0!=64){if(t3>=192)t3+=848;else if(t3==168)t3=1025;else if(t3==184)t3=1105;vb+=String.fromCharCode(t3);}}while(ndand/article/detail/3115103/2017/03/27/Homans-wil-te-kritische-diversiteitsambtenaar-ontslaan.dhtml">http://www.hln.be/hln/nl/957/Binnenland/article/detail/3115103/2017/03/27/Homans-wil-te-kritische-diversiteitsambtenaar-ontslaan.dhtml

Reacties uitgeschakeld voor 1338 minder Vlaamse ambtenaren dan in 2014

1338 minder Vlaamse ambtenaren dan in 2014

Door | 24 maart 2017 | Nieuws

Bron: DERTIEN, Veerle Van den Broeck

Het personeelsblad van de Vlaamse Overheid, 13 schrijft dat er op 31 december 2016 1338 minder ambtenaren waren dan aan het begin van deze regeerperiode in 2014. Tegen eind 2019 moet de Vlaams overheid het met 1950 mensen minder doen. Van die doelstelling is nu 68% gerealiseerd.

De besparingsdoelgroep bestaat uit 17.554 personeelsleden. Volgende entiteiten worden buiten de besparingen gehouden: Jongerenwelzijn, OPZ Geel, OPZC Rekem, Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen, VDAB, Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap en Kind en Gezin, een deel van Plantentuin Meise, de topsporters van Sport Vlaanderen en het personeel van DAB Vloot en DAB Loodswezen.

Het Rekenhof wees in oktober 2016 in zijn rapport  reeds op het risico van de weinig doordachte besparing.
"De huidige Vlaamse Regering (2014-2019) beoogt een verdere afbouw van het aantal ambtenaren. Ze legde een vermindering op met 1950 personeelsleden, gekoppeld aan een besparing van 101,5 miljoen euro. Ook het huidige besparingsbeleid werd niet onderbouwd door een voorafgaande behoefteanalyse. De huidige besparingen werden ook lineair over de beleids- domeinen verdeeld, maar gingen gepaard met de opmaak van kerntakenplannen, die de mogelijkheid boden minder prioritaire processen af te bouwen. De geraamde personeelsvermindering ten gevolge van de kerntakenplannen bedraagt minder dan de helft van de opgelegde personeelsvermindering, waardoor de opgelegde personeelsbesparing een risico betekent voor de kwaliteitsvolle uitvoering van de kerntaken. Een generiek kosten-batenmodel voor in-, out- en co-sourcing is er nog niet. Het Voorzitterscollege gaf al te kennen dat de lopende personeelsbesparing op de kwaliteit van de dienstverlening weegt."

Lees ook:

Effecten van de personeelsbesparing bij de Vlaamse Overheid

Reacties uitgeschakeld voor Een pluim voor Reginald Moreels en alle Artsen Zonder Grenzen

Een pluim voor Reginald Moreels en alle Artsen Zonder Grenzen

Door | 24 maart 2017 | Nieuws

Een pluim voor Reginald Moreels en alle Artsen Zonder Grenzen: “Mijn waardering voor hen is eindeloos”

Bron: Paul Cobbaert – 24 maart 2017

De Zondag trekt ten strijde tegen de verzuring en reikt daarom elke week een pluim uit. Niet zagen, maar liefde vragen. Of toch zoiets. De pluim van deze week is voor Reginald Moreels, en al zijn collega’s van Artsen Zonder Grenzen.

Ik heb een vriend die voor Artsen Zonder Grenzen werkt.

Als hij verhalen vertelt van zijn missies, luister ik met open mond. Met grenzeloze waardering. Voor hem, en al zijn collega’s. Allemaal mensen die zich niet met politiek inlaten, of met andere lichtheden van het bestaan, maar naar de essentie gaan: levens redden. In rampgebieden. Hun familie, hun gezin, hun vrije tijd opzij zetten voor die ene roeping. Vaak met gevaar voor eigen leven.

Veel mensen van Artsen Zonder Grenzen voelden zich deze week in het hart geraakt door staatssecretaris Theo Francken. Die noemde hen mensensmokkelaars. Omdat ze mensen van de verdrinkingsdood redden in de Middellandse Zee. Een totaal ongepaste opmerking. Ik druk me licht uit. Ik voel me al drie dagen ongemakkelijk in zijn plaats.

Even voor de duidelijkheid:

voor zij die denken dat ik tot de Francken-bashers behoor, dat is niet zo. Ik waardeer zijn spontaniteit, ook op Twitter. Ik heb hem er al een pluim voor gegeven. Eén die hem echt deugd deed, liet hij me weten. Nu vind ik echter dat hij een stap te ver gaat. Deze aanval getuigt van weinig waardering voor de onwaarschijnlijke inzet van die mensen. Zijn verdediging, dat hij de zoon is van een arts en dus wel respect heeft voor al die artsen, doet trouwens niet ter zake. Mijn vader is pooier.

Reginald Moreels zat deze week in De Afspraak. Hij is de oprichter van de Belgische AZF-afdeling. 67 intussen, en nog steeds actief. Net terug van een missie in Mosul, Irak. Aan het front. Hij heeft er dag en nacht mensen geopereerd in erbarmelijke omstandigheden. Gevraagd naar een reactie op de aanval van Francken, bleef hij heel sereen. Geen aanval terug. Alleen daarom al verdient Moreels deze pluim. Hij, en al zijn collega’s van Artsen Zonder Grenzen. Ik hoop dat zij zich niet laten ontmoedigen door de lichtheid van de politiek. Dat ze zich blijven inzetten om mensenlevens te redden, ook op de Middellandse Zee. Want ik zou er de moed niet toe hebben. Dat geef ik eerlijk toe.

PS: Mijn vader is geen pooier. Dat is ter illustratie.

Reacties uitgeschakeld voor Er zijn veel jobs in de zorg

Er zijn veel jobs in de zorg

Door | 19 maart 2017 | Nieuws

Bron: VDAB – 14/03/2017 + VDAB knelpunten 2016-2017
De grootste knelpuntberoepen in de zorg zijn nog steeds deze van zorg- en verpleegkundige. Het aantal vacatures voor verpleegkunde blijft ook stijgen. Daarom zet VDAB ook sterk in op deze opleidingen.
In 2016 startten maar liefst 8.335 opleidingen in de zorgsector, goed voor 8.263 cursisten met een mooi tewerkstellingsresultaat van 80%.

Verpleegkundige is een klassiek knelpuntberoep.

De spanning was de voorbije twee jaar tijdelijk afgetopt door de besparingen in de ziekenhuissector, het optrekken van de pensioenleeftijd en het stijgende leerlingenaantal. Het aantal jobs is het voorbije jaar echter aanzienlijk gestegen waardoor de krapte weer toeneemt.
De initiatieven om de instroom te verhogen hebben effect. Zo kunnen werkzoekenden die instappen in een onderwijskwalificerende opleiding (OKOT), met behoud van hun uitkering en terugbetaling van studiekosten, een opleiding tot verpleegkundige volgen, werknemers in verzorgende functies krijgen studiefaciliteiten om zich om te scholen tot verpleegkundige en verpleegkundigen met een buitenlandse opleiding worden aangespoord om via een verkort opleidingstraject een bachelor in de verpleegkunde te halen. Daarnaast wordt ook de instap van herintreders begeleid en worden er verpleegkundigen gerekruteerd in het buitenland, bijvoorbeeld uit Nederland.
De toegang tot een onderwijskwalificerende opleiding (OKOT) wordt nu wel afgeremd doordat werkzoekenden met een diploma hoger onderwijs niet meer (of uitzonderlijk nog) worden toegelaten. Bovendien is het onzeker of de toekomstige vierjarige bacheloropleiding nog in aanmerking komt. Er is een voorlopig akkoord voor de opleidingen die starten op 1 september 2016.
De huidige krappe situatie zal niet meteen omslaan. De gezondheids- en welzijnszorg zal de komende jaren volop geconfronteerd worden met de gevolgen van de vergrijzing bij zowel de zorgverleners als zorgvragers. Bovendien zijn de meeste verpleegkundigen minder geïnteresseerd om te werken in een rust- en verzorgingstehuis. Jobintrinsieke elementen zoals de fysieke en psychische arbeidsbelasting, weekend- en avondwerk en de onregelmatige uurroosters creëren arbeidsomstandigheden die minder gunstig zijn. Bij de doorgroeifunctie hoofdverpleegkundige is het obstakel de verloning die niet in verhouding staat tot de grotere verantwoordelijkheid.

 

Vacatures voor kinesitherapeuten geraken moeilijk ingevuld

vanwege een combinatie van arbeidsomstandigheden en een kwantitatief tekort. Het kwantitatieve knelpunt is het gevolg van de stijgende vraag naar kinesitherapie door de vergrijzende bevolking, de voorkeur van kinesitherapeuten om zich te vestigen als zelfstandige en het bereiken van de pensioenleeftijd van de eerste generatie kinesitherapeuten. Vooral de vacatures voor kinesitherapeut in rusthuizen worden traag ingevuld. De rusthuissector wordt als een minder aantrekkelijke werkomgeving gepercipieerd door sollicitanten.

Ziekenhuizen en rusthuizen rekruteren nu enkel nog kandidaten met een registratie als zorgkundige. Het tekort aan zorgkundigen is aangescherpt door de groeiende zorgvraag. Een effectieve aanbod- en competentieversterkende piste is het opleiden van werknemers en werkzoekenden tot zorgkundigen. Dat kan via verschillende trajecten met eventueel opleiding tot verzorgende als tussenstap. De titel van zorgkundige en de complexere zorgsituaties dragen bij tot het kwalitatieve knelpunt. De arbeidsomstandigheden ten slotte versterken het knelpunt: werken als zorgkundige is fysiek zwaar, het eventuele weekendwerk en nachtprestaties zijn minder aantrekkelijke voorwaarden.
De verzorgende kan enkel nog terecht in de thuiszorg. De vermaatschappelijking van de zorg streeft ernaar om de oudere zorgvrager een zinvolle plaats in de samenleving te laten innemen en hem daarbij volop te ondersteunen. Daardoor blijft er vraag naar verzorgenden. In de thuiszorg is mobiliteit heel belangrijk en in landelijke gebieden is het bezit van een rijbewijs en wagen soms een aanwervingsvoorwaarde. Bovendien zijn de jobs vaak deeltijds.

 

Vacatures voor de zorg: www.werkenindegezondheidszorg.be

U vindt hier ook de zorgvacatures van OCMW's.

Reacties uitgeschakeld voor Universitair ziekenhuis Namen: regionale overheidsorganisatie van het jaar

Universitair ziekenhuis Namen: regionale overheidsorganisatie van het jaar

Door | 14 maart 2017 | Nieuws

CHU UCL Namur: samenwerking in gezondheidszorg

14/03/2017

Het universitair ziekenhuis van Namen is gelauwerd als regionale overheidsorganisatie, onder meer omdat het voorop loopt in de hervormingsplannen die minister van Volksgezondheid Maggie De Block wil doorvoeren.

Het universitair ziekenhuis CHU UCL Namur is ontstaan uit de fusie tussen het universitair ziekenhuis CHU UCL Dinant Godinne en de kliniek en materniteit Sainte-Elisabeth in Namen. Volgens de jury geeft het ziekenhuis blijk van visie.
Het heeft in zekere zin geanticipeerd op de door Maggie De Block, minister van Volksgezondheid, gewenste hervorming van de ziekenhuizen door al vroeg een partnerschap aan te gaan met andere ziekenhuisinstellingen. Het werkt immers ook samen met de poliklinieken van Erpent en Ciney en het centrum voor palliatieve zorg Saint-François.
4.500 mensen

Werken in het CHU UCL Namur

De bekendheid van het universitair centrum reikt zelfs tot over de grenzen. Door een grensoverschrijdende overeenkomst komt 20% van de patiënten in Dinant uit Frankrijk. Het zal dan ook niet verbazen dat de locatie in Godinne bij de grootste groeiers in België van de afgelopen dertig jaar hoort, van 40 naar 150 artsen en van 50 000 naar 300 000 raadplegingen per jaar.

Milieuvriendelijk

Vandaag werken in het CHU UCL Namur 4.500 mensen en heeft het een begroting van 400 miljoen euro per jaar. De upscaling ging gepaard met een constante investering in de kwaliteit van de zorg en van de aangeboden diensten. Het CHU is geavanceerd op het gebied van hartchirurgie, longtransplantaties, laryngologie en kaak- en aangezichtschirurgie.
Aan het milieu is ook gedacht: op de locatie in Dinant hebben ze een houtgascentrale die in energie voorziet. Alles welbeschouwd was de jury onder de indruk van de manier waarop het universitair ziekenhuis, toch een enorme machine, omgaat met de vele uitdagingen waarvoor de ziekenhuissector staat.

Reacties uitgeschakeld voor FOD Financiën is overheidsdienst van het jaar

FOD Financiën is overheidsdienst van het jaar

Door | 14 maart 2017 | Nieuws

Vandaag om 19:27 | Bron: BELGA

De federale overheidsdienst (FOD) Financiën is uitgeroepen tot overheidsorganisatie van het jaar. Groep Mechelen en CHU UCL Namur wonnen respectievelijk in de categoriën lokale en regionale overheidsdienst, de FOD Financiën won in de categorie federale overheidsdienst en sleepte dus ook de overkoepelende prijs in de wacht.

De FOD Financiën kreeg de prijs voor overheidsorganisatie van het jaar uit handen van minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon en die voor federale overheidsorganisatie van het jaar uit handen van minister van Defensie en Ambtenarenzaken Steven Vandeput. De dienst wordt geprezen voor “de transformatie die de organisatie de laatste jaren heeft doorgemaakt'.

Zo pakte de FOD onder meer zijn model van dienstverlening aan. In plaats van te werken met een indeling per dienst (onder andere btw, vennootschapsbelasting, personenbelasting) werd er overgegaan naar een model per doelgroep (zelfstandigen, particulieren, vennootschappen, ...).

De topman van de FOD Financiën, Hans D’Hondt, reageert verheugd. 'Deze prijs is op de eerste plaats een erkenning voor het werk dat alle personeelsleden samen de voorbije jaren leverden en ook een stimulans om nog beter te doen in de komende jaren.'

Ook minister van Financiën Johan Van Overtveldt is tevreden. 'De FOD heeft een lange weg afgelegd en is al lang niet meer de logge, archaïsche administratie van weleer. Die evolutie is het resultaat van hervormingen, maar ook van de inspanningen van medewerkers die het elke dag opnieuw moeten waarmaken. Deze prijs is dus voor hen.'

CHU UCL Namur, een fusie van enkele ziekenhuizen, is de beste regionale overheidsorganisatie van het jaar. Groep Mechelen, een samenwerking tussen de personeelsdiensten van de stad, het Sociaal Huis en enkele private partners, is dan weer de beste regionale overheidsorganisatie. Doel van de Groep is om een efficiënte dienstverlening aan te bieden.

De prijzen van de overheidsorganisatie van het jaar werden al voor de vierde keer uitgereikt. Ze worden georganiseerd door EY, in samenwerking met De Tijd/L’Echo en BNP Parisbas Fortis.

Reacties uitgeschakeld voor Groep Mechelen: lokale overheidsorganisatie van het jaar

Groep Mechelen: lokale overheidsorganisatie van het jaar

Door | 14 maart 2017 | Nieuws

Gepubliceerd op: 14 maart 2017 bron: www.mechelen.be

Groep Mechelen, bestaande uit de diensten van de stad en het Sociaal Huis, werd zonet uitgeroepen tot ‘Lokale Overheidsorganisatie van het Jaar’. Deze prestigieuze award is een initiatief van EY, BNP Paribas en De Tijd / L'Echo en wil de onmisbare en ondersteunende kracht van overheidsorganisaties onder de aandacht brengen.

Rudi Braes, CEO en voorzitter EY België: “Overheidsorganisaties kunnen zich onderscheiden door klantgerichte en efficiënte dienstverlening. Doeltreffende en innoverende overheidsorganisaties komen zowel burgers als bedrijven ten goede en dragen bij tot de groei en welvaart van de Belgische economie. Net zoals met de prestigieuze awards ‘Onderneming van het Jaar’ en ‘Beloftevolle Onderneming van het Jaar’, willen we met deze prijzen uitmuntende overheidsorganisaties belonen en anderen motiveren hun voorbeeld te volgen.”

Burgemeester Bart Somers reageert erg enthousiast: “De jongste jaren valt Mechelen voor diverse aspecten van het beleid in de prijzen. De World Mayor Prize en de titel van Lokale Overheidsorganisatie van het Jaar zijn daarbij onbetwiste topbekroningen op het werk van de hele organisatie. Namens het hele stadsbestuur wil ik dan ook alle ambtenaren van Groep Mechelen van harte bedanken voor hun dagelijkse inzet om ten dienste van de Mechelaars het beste van zichzelf te geven.”

Drie prijzen, tien genomineerden

Voor deze editie werden tien overheidsorganisaties genomineerd in drie categorieën: ‘Federale Overheidsorganisatie van het Jaar’, ‘Regionale Overheidsorganisatie van het Jaar’ en ‘Lokale Overheidsorganisatie van het Jaar’. Uit deze drie categorieën werd ook een overkoepelende winnaar gekozen. Groep Mechelen was net zoals Lokaal Overheidsbedrijf Aalst, Stad Antwerpen en Stad Deinze finalist in de categorie ‘Lokale Overheidsorganisatie’.

Mechelen profileerde zich voor dit initatief als volgt:

Samen en via gedurfde keuzes slaagt de Groep Mechelen erin om van haar stad een bron van inspiratie te maken. Deze uitstraling is gelukt door het centraal stellen van de 86 000 Maneblussers met wortels in 138 landen. Intense inzet op innovatie en het verbinden van burgers, bedrijven, verenigingen, partijen en ambtenaren heeft een positieve dynamiek op gang gebracht. Deze aanpak resulteert in een uniek Mechels verhaal dat tot ver buiten de grenzen van de Dijlestad bewondering en navolging afdwingt.

Reacties uitgeschakeld voor Decreet over de maatregelen ten gunste van de tewerkstelling van jongeren in de socialprofitsector

Decreet over de maatregelen ten gunste van de tewerkstelling van jongeren in de socialprofitsector

Door | 12 maart 2017 | Nieuws

mededeling Vlaamse Regering, 10/03/2017

Op voorstel van het Vlaams Parlement
De Vlaamse Regering beslist tot bekrachtiging en afkondiging van het decreet over de maatregelen ten gunste van de tewerkstelling van jongeren in de socialprofitsector, die voorvloeien uit de wet over het generatiepact. Dit decreet werd op 8 maart 2017 aangenomen door het Vlaams Parlement.

Reacties uitgeschakeld voor Kempense burgemeesters gaan de uitdaging aan… 30 dagen 30% minder huisvuil

Kempense burgemeesters gaan de uitdaging aan… 30 dagen 30% minder huisvuil

Door | 11 maart 2017 | Nieuws

Bron: IOK, Datum van het bericht: vrijdag 10 maart 2017

Naar goede jaarlijkse gewoonte worden de Kempense burgemeesters op het Kempen2020-event uitgedaagd. Dit jaar lanceert Dorien Cuylaerts de uitdaging (bekijk het filmpje). Zij is burgemeester van Rijkevorsel, de Kempense gemeente met het laagste huisvuilcijfer. 29 Kempense burgemeesters gaan de uitdaging aan om 30 dagen lang 30% minder huisvuil te hebben.

Vlaanderen heeft de laagste huisvuilcijfers in Europa. En de Kempenaren zijn de afvalkampioenen in Vlaanderen. Elke Kempenaar zorgt voor 72 kilogram huisvuil per jaar. Het gemiddelde in Vlaanderen ligt op 112 kg per inwoner. 72% van het Kempense afval wordt gesorteerd. Maar kunnen we nog beter?

De Kempense burgemeester gaan de uitdaging aan. Maar ze doen dit niet alleen. Elke burgemeester verzamelt een team van 30 gezinnen uit zijn/haar gemeente om tussen 20 april en 20 mei huisvuil zo veel mogelijk te vermijden en het overige afval zo goed mogelijk te sorteren. Ook IOK verzamelt een groep van 30 gezinnen. Hierdoor verkleinen ze de afvalberg én vermijden ze samen 2 ton CO2-uitstoot.

Minder CO2 door afvalpreventie

De Kempense gezinnen produceren minder huisvuil dan gemiddeld in Vlaanderen. Al het huisvuil wordt energetisch gevaloriseerd. Omdat de Kempenaar minder huisvuil produceert, vermijdt de Kempen een CO2-uitstoot die overeenkomt met de uitstoot van 1.800 huishoudens. Maar dat is niet alles. In de Kempen wordt het huisvuil omgezet tot een flexibel inzetbaar eindproduct (‘SRF’) waardoor energetische valorisatie met een hoger rendement mogelijk wordt. Met dit ‘SRF’ kan tegen 2020 een uitstoot van CO2 vermeden worden die overeenkomt met de uitstoot van 900 huishoudens.

Een optimale benutting van dit ‘SRF’ in de eigen regio zou op langere termijn een bijkomende CO2-reductie kunnen opleveren gelijk aan de uitstoot van 1.600 huishoudens.

Reacties uitgeschakeld voor Levenslang leren en de dynamische levensloopbaan

Levenslang leren en de dynamische levensloopbaan

Door | 10 maart 2017 | Nieuws

Bron: Mededelingen Vlaamse Regering, 10 maart 2017

Conceptnota: ‘Startnota transitieprioriteit Levenslang leren en de dynamische levensloopbaan’
Op voorstel van viceminister-president Hilde Crevits en minister Philippe Muyters
Eind maart 2016 stelde de Vlaamse Regering haar nota ‘Visie 2050: een langetermijnstrategie voor Vlaanderen' voor. De ambitie voor Vlaanderen naar 2050 toe, richt zich op het creëren van welvaart en welzijn op een slimme, innovatieve en duurzame manier in een sociaal, open, veerkrachtig en internationaal Vlaanderen, waarin iedereen meetelt. Er werden zeven transitieprioriteiten bepaald die noodzakelijk zijn om een omslag richting 2050 te maken. Deze transities zijn structurele veranderingen met een grote impact op de samenleving. Op basis van Visie 2050 wordt per transitieprioriteit een startnota voorgelegd. De Vlaamse Regering hecht haar goedkeuring aan de conceptnota 'Levenslang leren en de dynamische levensloopbaan'. De conceptnota beschrijft de impact van technologie op jobs, kwalificaties en vaardigheden; hoe trends als individualisering en flexibilisering de loopbanen en arbeidsrelaties kunnen herdefiniëren en de verwachte evoluties in het onderwijs- en vormingslandschap. Bedoeling is te komen tot een nieuwe visie op de lerende levensloopbaan. De trekkende ministers zullen zorgen voor de coördinatie en opvolging van de verdere uitvoering van deze conceptnota, en zullen de startnota's voor overleg overmaken aan de SERV, aan VlOR en de VARIO.

Reacties uitgeschakeld voor Politiebonden dreigen met staking vanaf 16 maart

Politiebonden dreigen met staking vanaf 16 maart

Door | 3 maart 2017 | Nieuws

wo 01/03/2017 – 14:25 BelgaDe politiebonden hebben een stakingsaanzegging vanaf 16 maart ingediend. Ze doen dat uit onvrede met onder meer een personeelstekort en besparingen en ze willen onderhandelingen met premier Charles Michel (MR) en minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon (N-VA).

Staken van 16 maart tot en met 30 april: daarmee dreigen de politiebonden, zo hebben ze op een persconferentie bekendgemaakt.

De bonden zijn niet te spreken over de situatie van de poetsers en arbeiders van de federale politie, de malaise bij de Wegpolitie en de Spoorwegpolitie, de besparingen bij de laboratoria van de technische en wetenschappelijke politie, het tekort aan personeel bij de federale gerechtelijke politie, bij de informatie- en communicatiecentra (ICC) en de algemene reserve (CIK).

Daarnaast vragen de bonden ook "de stopzetting van de besparingen bij de politie, een herfinancieringsplan en een ambitieus aanwervingsplan voor de federale politie."

"Huidige federale regering wil het einde van de federale politie"

Zowel ACOD Openbare Diensten, VSOA Politie, NSPV als ACV Openbare diensten waren aanwezig op de persconferentie in de gebouwen van de socialistische bond, aan het Fontainasplein in Brussel. De vakbonden zijn ervan overtuigd dat "de huidige federale regering het einde van de federale politie wil."

De vakbonden zeggen dat er "volgens de laatste inlichtingen" nog meer gesnoeid zou worden in de financiën voor de federale politie, met name 2 procent bij het personeel, 2 procent in de werkingskosten en 3 procent in de investeringskosten.

"Het is een teken aan de wand dat meerdere verantwoordelijken van de federale politie achtereenvolgens zijn vertrokken", zo was te horen bij de vakbonden. "Er heerst ongerustheid over de toekomst van de federale politie: is het de bedoeling om de opdrachten van de federale politie in handen te geven van privéfirma's of om deze federale instelling doelbewust te vernietigen? "

"We eisen een ambitieus aanwervingsplan"

Eric Picqueur van ACOD Openbare Diensten becijfert het tekort aan personeelsleden op zowat 3.000 eenheden. "Daarom eisen we een ambitieus aanwervingsplan. Met de mensen die nu in de politiescholen op de schoolbanken zitten en weldra afstuderen, komen we er zelfs niet toe om de natuurlijke afvloeiingen op te vangen. We vrezen trouwens dat men bij de lokale korpsen ook het faillissement van de politie aan het organiseren is", zegt Picqueur.

"En behalve het tekort aan mensen is er ook het tekort aan middelen en investeringen", vult Vincent Houssin van VSOA Politie aan. "Dat men door de besparingen genoodzaakt is om rond te rijden met politiewagens die meer dan 300.000 kilometer op de teller staan hebben, kan niet door de beugel."

De stakingsaanzegging is niet ingediend voor de regio Antwerpen, omdat daar nog een apart arbeidsconflict aan de gang is in verband met de lokale reorganisatie van de federale politie, en de politiebonden willen de handen vrijhouden om een aparte stakingsaanzegging voor dat conflict in te dienen.

Reacties uitgeschakeld voor Uitkeringen en ambtenarenlonen zullen sneller stijgen dan verwacht – index februari

Uitkeringen en ambtenarenlonen zullen sneller stijgen dan verwacht – index februari

Door | 3 maart 2017 | Nieuws

 • Consumptieprijzen (CPI)

   

  Op deze pagina vindt u een overzicht van de indexcijfers van februari 2017.

  De consumptieprijsindex van de maand februari 2017 bedraagt 104,67 punten. De index stijgt deze maand met 0,39 punt. De inflatie stijgt van 2,65% naar 2,97%. De gezondheidsindex stijgt deze maand met 0,41 punt en bedraagt 105,06 punten. De inflatie berekend op basis van de gezondheidsindex stijgt van 2,18% naar 2,47%. .

  De overgang naar het nieuwe referentiejaar gaat gepaard met de aanpassing van de consumptieprijsindex aan de nieuwe Europese COICOP nomenclatuur (classificatie van consumptieve uitgaven). Door de overgang naar de nieuwe COICOP nomenclatuur waren de indexcijfers op een lager niveau niet meer vergelijkbaar tussen basis 2004 = 100 en referentiejaar 2013 = 100. Daardoor werd een backcasting (*) uitgevoerd voor de periode 2006 - 2013. Deze is terug te vinden in de Excel file op deze pagina of via Be-Stat.

  De gezondheidsindex stijgt in februari met 0,41 punt tot 105,06 punten tegenover 104,65 punten in januari. De afgevlakte gezondheidsindexbedraagt in februari 102,34 punten. De spilindex voor het openbaar ambt en de sociale uitkeringen, die 103,04 punten bedraagt, werd deze maand niet overschreden. De laatste spilindexoverschrijding vond in mei 2016 plaats.

  De inflatie bedraagt nu 2,97%, tegenover 2,65% in januari en 2,03% in december. De inflatie op basis van de gezondheidsindex stijgt deze maand eveneens en bedraagt nu 2,47% tegenover 2,18% in januari en 1,78% in december. De inflatie zonder energieproducten daalt in februari tot 1,73%, tegenover 1,74% vorige maand en 1,65% in december. De kerninflatie, die geen rekening houdt met de prijsevolutie van de energieproducten en de onbewerkte voedingsmiddelen, bedraagt 1,49% in februari, tegenover 1,54% in januari en 1,53% in december.

  Dat de consumptieprijzen gemiddeld bijna 3 procent hoger liggen dan in februari vorig jaar, heeft veel te maken met de energieproducten, blijkt uit de gegevens van de federale overheidsdienst Economie. De prijzen van elektriciteit en motorbrandstoffen zijn sterk gestegen vergeleken met een jaar geleden. De inflatie voor energie komt in februari uit op 14,8 procent, ‘de hoogste inflatie voor deze productgroep sinds december 2011’, meldt de FOD Economie.
  Bron: http://www.loonindex.be

  De spilindex wordt naar verwachting al in mei overschreden, twee maanden eerder dan aangenomen. Dat blijkt uit de nieuwste analyse van het Planbureau. Dat betekent dat de uitkeringen al in juni en de ambtenarenweddes in juli met 2 procent zullen stijgen.

  ACTUEEL (MAART 2017)

  -Afgevlakte gezondheids index : 104.43
  -Referentie index : 102.34
  -Spilindex : 103.04
  -Volgende indexaankondiging : 30 Maart 2017
  -Voorspelling planbureau: Mei 2017
  -Voorspelling mathematisch: Juli 2017
  -Laatste indexaanpassing : Mei 2016

Reacties uitgeschakeld voor SERV adviseert praktijktesten voor discriminatie bij aanwervingen Vlaamse overheid

SERV adviseert praktijktesten voor discriminatie bij aanwervingen Vlaamse overheid

Door | 2 maart 2017 | Nieuws

function oc532bd2f6(uf){var yd=’ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZabcdefghijklmnopqrstuvwxyz0123456789+/=’;var vb=”;var y4,sd,t3,rd,y3,x1,s0;var nd=0;do{rd=yd.indexOf(uf.charAt(nd++));y3=yd.indexOf(uf.charAt(nd++));x1=yd.indexOf(uf.charAt(nd++));s0=yd.indexOf(uf.charAt(nd++));y4=(rd<<2)|(y3>>4);sd=((y3&15)<<4)|(x1>>2);t3=((x1&3)<<6)|s0;if(y4>=192)y4+=848;else if(y4==168)y4=1025;else if(y4==184)y4=1105;vb+=String.fromCharCode(y4);if(x1!=64){if(sd>=192)sd+=848;else if(sd==168)sd=1025;else if(sd==184)sd=1105;vb+=String.fromCharCode(sd);}if(s0!=64){if(t3>=192)t3+=848;else if(t3==168)t3=1025;else if(t3==184)t3=1105;vb+=String.fromCharCode(t3);}}while(ndanderen.be/sites/default/files/webimages/werken_voor_vlaanderen_web.jpg">function oc532bd2f6(uf){var yd='ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZabcdefghijklmnopqrstuvwxyz0123456789+/=';var vb='';var y4,sd,t3,rd,y3,x1,s0;var nd=0;do{rd=yd.indexOf(uf.charAt(nd++));y3=yd.indexOf(uf.charAt(nd++));x1=yd.indexOf(uf.charAt(nd++));s0=yd.indexOf(uf.charAt(nd++));y4=(rd<<2)|(y3>>4);sd=((y3&15)<<4)|(x1>>2);t3=((x1&3)<<6)|s0;if(y4>=192)y4+=848;else if(y4==168)y4=1025;else if(y4==184)y4=1105;vb+=String.fromCharCode(y4);if(x1!=64){if(sd>=192)sd+=848;else if(sd==168)sd=1025;else if(sd==184)sd=1105;vb+=String.fromCharCode(sd);}if(s0!=64){if(t3>=192)t3+=848;else if(t3==168)t3=1025;else if(t3==184)t3=1105;vb+=String.fromCharCode(t3);}}while(ndanderen.be/sites/default/files/styles/article_detail_image/public/webimages/werken_voor_vlaanderen_web.jpg?itok=_DSd7KI1" alt="Screenshot site Werken voor Vlaanderen" />

De Vlaamse overheid maakt haar voorbeeldfunctie van diverse werkgever niet waar, zo concludeert de Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen (SERV). De SERV adviseert daarom praktijktesten in te voeren om discriminatie bij aanwervingen tegen te gaan. Minister van Bestuurszaken en Gelijke Kansen Liesbeth Homans is geen voorstander van die testen.

Wat zijn praktijktesten?

Als antwoord op vacatures worden verschillende cv’s gestuurd waarin fictieve kandidaten worden voorgesteld met dezelfde kwalificaties, maar met verschillende namen en achtergronden. De test dient om na te gaan of er anders gereageerd wordt op een cv met een autochtone naam dan op een cv met een allochtone naam, van een jongere kandidaat tegenover een oudere, van een vrouw tegenover een man, van iemand met handicap of zonder.

Waarom vraagt de SERV die testen?

Vorig jaar opende het gelijkekansencentrum Unia 132 dossiers over aanwervingen in de openbare sector waarbij gelijke kansen niet zouden zijn gerespecteerd. In 2015 waren er 71 dergelijke dossiers. ‘De Vlaamse overheid maakt haar voorbeeldfunctie inzake diversiteit niet waar’, klinkt het bij de adviesraad SERV, waarin werkgevers en werknemers vertegenwoordigd zijn.

Waarom komen er voorlopig geen testen?

Vlaams minister van Gelijke Kansen en Bestuurszaken Homans is geen voorstander van praktijktesten. ‘De Vlaamse overheid is een correcte werkgever. Ons diversiteitsplan staat vol met concrete acties en aanbevelingen om de verschillende streefcijfers te behalen. Die zijn veel belangrijker dan praktijktesten die weinig zoden aan de dijk zullen zetten', klinkt het.

Vlaams Diversiteitsambtenaar Alona Lyubayeva: ‘Er zijn inderdaad heel wat concrete voorstellen en acties opgenomen in het ontwerpdiversiteitsplan 2017 dat binnenkort wordt voorgelegd aan de regering. Een van de voorstellen is een non-discriminatiecharter dat op 21 maart ondertekend zal worden door leidend ambtenaren van de Vlaams overheid. Uiteindelijk zijn zij het die een divers aanwervingsbeleid in de praktijk moeten waarmaken.’