Archief december, 2016

Reacties uitgeschakeld voor Decreet uitzendarbeid in de Vlaamse overheidsdiensten en de lokale besturen

Decreet uitzendarbeid in de Vlaamse overheidsdiensten en de lokale besturen

Door | 2 december 2016 | Nieuws

Bron: BESLISSINGEN VAN DE VLAAMSE REGERING VRIJDAG 02 DECEMBER 2016

De Vlaamse Regering stemde eind januari in met de conceptnota over uitzendarbeid en de daarin opgenomen krijtlijnen om de Vlaamse overheidsdiensten en lokale besturen toe te laten een beroep te doen op uitzendarbeid. Op basis van de conceptnota en de uitgebrachte adviezen hecht ze nu haar principiële goedkeuring aan het voorontwerp van decreet over de uitzendarbeid in de Vlaamse overheidsdiensten en de lokale besturen. Volgende elementen worden decretaal verankerd: de vormen van uitzendarbeid, de tijdsduur, het beslissingskader binnen de Vlaamse overheidsdiensten en in de lokale besturen, en de controle op de naleving van de bepalingen uit het decreet. Dit voorontwerp van decreet wordt nu voor onderhandelingen voorgelegd aan de sociale partners, daarna gaat het naar de Raad van State.