Archief september, 2016

Reacties uitgeschakeld voor Genderbeleid Vlaamse overheid moet beter

Genderbeleid Vlaamse overheid moet beter

Door | 23 september 2016 | Nieuws

vrijdag, september 23, 2016 – Bron: http://13.vlaanderen.be/nieuws/genderbeleid-vlaamse-overheid-moet-beter

De Vlaamse overheid mag best wat ambitieuzer zijn op het vlak van genderbeleid. Dat zegt de Genderkamer, het meldpunt van de Vlaamse ombudsdienst dat een jaar bestaat. ‘Daarom willen we de Vlaamse overheid actief adviseren in genderkwesties’, zegt ombudsvrouw gender Annelies d’Espallier.

Zo staat er maar één cijfer in het regeerakkoord van 2014, over de vertegenwoordiging van vrouwen aan de top. ‘Dat cijfer wordt dan nog helemaal niet gehaald (21% in plaats van de vooropgestelde 40%, red.). Voor de rest blijft het allemaal vaag. Dat moet veranderen. De Vlaamse overheid zal moeten beseffen dat er nu een orgaan is dat zich straffer zal opstellen en dat als roeping heeft zich te moeien met dat genderbeleid.’

Topvrouwen

Er worden wel degelijk inspanningen gedaan om meer vrouwen in topfuncties te krijgen, zegt Diversiteitsambtenaar Alona Lyubayeva. ‘Dit jaar was er een campagne waar onze topvrouwen hun eigen job in de kijker zetten. Zo willen we meer vrouwen warm maken om te solliciteren voor een topfunctie. Daarnaast willen we ook een netwerk opzetten voor de topvrouwen.’

Verder zijn er ook plannen om Vlechtwerk opnieuw te activeren, het vroegere netwerk voor vrouwen met leidinggevende ambities.

Onderzoek

De dienst Diversiteitsbeleid doet ook onderzoek naar de genderkloof en de pensioenkloof. ‘Uit cijfers blijkt dat in sommige functies, vooral op niveau A en B, vrouwen minder verdienen dan mannen. We willen uitzoeken hoe dat net komt’, zegt Alona.

‘Daarnaast doen we bevragingen om te weten te komen waarom vrouwen minder naar leidinggevende functies solliciteren dan mannen en willen we ook kijken welke impact het nieuwe systeem van verlofstelsels (waar nog over onderhandeld wordt, red.) heeft op het loon en het pensioen van vrouwen.’

Reacties uitgeschakeld voor Complementair onbetaald verlof lokale besturen

Complementair onbetaald verlof lokale besturen

Door | 19 september 2016 | Nieuws

Regeringsmededeling Vlaamse Regering – 16/09/2016

Om voor het personeel van de lokale en provinciale besturen het voorgenomen recht op onbetaald verlof te realiseren, wijzigt de Vlaamse Regering, na onderhandelingen, opnieuw principieel twee personeelsbesluiten voor het gemeentepersoneel, het provinciepersoneel en het personeel van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn. De wijziging voert voor de personeelsleden van de lokale en provinciale besturen een recht op onbetaald verlof in als alternatief voor het wegvallen van de ‘gewone’ loopbaanonderbreking. Het biedt personeel de mogelijkheid om minder te gaan werken in het kader van werkbaar werk en eindeloopbaan. De besturen kunnen dit recht uitbreiden en krijgen de mogelijkheid om bijkomend onbetaald verlof als gunst te regelen. De huidige verlofstelsels ‘verlof voor deeltijdse prestaties’, ‘verlof voor opdracht’ en ‘onbetaald verlof’ worden door dit besluit vervangen door ‘onbetaald verlof als recht’ en ‘onbetaald verlof als gunstmaatregel’. Het besluit wordt nu voor advies ingediend bij de Raad van

Reacties uitgeschakeld voor Overdracht personeelsleden competentieteam SERV

Overdracht personeelsleden competentieteam SERV

Door | 12 september 2016 | Nieuws

Bron: Vlaanderen.be

, op voorstel van minister-president Geert Bourgeois en minister Philippe Muyters

De Vlaamse Regering beslist principieel tot overdracht van personeelsleden van de Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen (SERV) naar de Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding (VDAB). Met de overdracht van het Competentieteam van SERV naar VDAB wordt een volgende stap gezet in de uitvoering van het competentie- en loopbaanbeleid van de Vlaamse overheid. Het Competentieteam van de SERV ontwikkelt Competent (beroepscompetentieprofielen) en standaarden voor het ervaringsbewijs. Competent is een databank die een overzicht van beroepen aanbiedt. De overheveling van de Competent-databank maakt de ontwikkeling van nieuwe toepassingen mogelijk. Tegelijk wordt werken met competenties in de dienstverlening op de arbeidsmarkt verder verankerd. De overdracht zal de wederzijdse expertise van het Competentieteam en de VDAB op het vlak van competentiedenken versterken. Het besluit wordt nog geagendeerd voor bespreking in het bevoegde Sectorcomité.

Reacties uitgeschakeld voor Regeringsdocumenten online vanaf 12 september

Regeringsdocumenten online vanaf 12 september

Door | 12 september 2016 | Nieuws

vrijdag, september 9, 2016 – 12:19 door vlaanderen.be –

Regeringsdocumenten online vanaf 12 september
Elke week, na de ministerraad op vrijdag, maakt de Vlaamse Regering haar beslissingen bekend. De documenten die aanleiding hebben gegeven tot die beslissingen, kan je vanaf 12 september online raadplegen.

Die documenten (regeringsnota’s, mededelingen, ontwerpdecreten …) zijn online gekoppeld aan de beslissing waarop ze betrekking hebben. Het gaat om alle nota’s en mededelingen, met uitzondering van de individuele beslissingen en vertrouwelijke documenten.

De beslissingen worden op vrijdag gepubliceerd. De maandag daarop worden de documenten per beslissing automatisch toegevoegd. Je kan je abonneren op de regeringsbeslissingen of op een thematische selectie. Je krijgt dan elke vrijdag een e-mail met een overzicht van de beslissingen, weliswaar zonder documenten. Die documenten kan je pas ’s maandags online raadplegen.
Klik hier door voor de regeringsbeslissingen.