Archief augustus, 2016

Reacties uitgeschakeld voor Plaats nu een personeelsadvertentie: gratis tickets voor Everybody Happy

Plaats nu een personeelsadvertentie: gratis tickets voor Everybody Happy

Door | 30 augustus 2016 | Nieuws

Wie tussen 20 augustus en 15 september een vacature plaatst op werkenbijdeoverheid.be ontvangt gratis een ticket ter waarde van 15 EUR voor één van de avant-premières van Everybody Happy.
-Woensdag 14 september 2016 – Aalst
-Maandag 19 september 2016 - Brugge
-Woensdag 21 september 2016 - Gent
Wil u graag met uw medewerkers in het kader van de preventie burn-out naar de film, dan kan u een voorstelling boeken via www.naardefilm.be.
Reacties uitgeschakeld voor Personeel Vlaamse OCMW’s en gemeente- en provinciebedrijven krijgt recht op loopbaanonderbrekening

Personeel Vlaamse OCMW’s en gemeente- en provinciebedrijven krijgt recht op loopbaanonderbrekening

Door | 30 augustus 2016 | Nieuws

Bron: Wolters-Kluwer

 

Vanaf 2 september 2016 heeft ook het personeel van de besturen die afhangen van de Vlaamse gemeenten en provincies recht op onderbreking of vermindering van de arbeidsprestaties.
Dit is het personeel van de OCMW’s, de publiekrechtelijke OCMW-verenigingen, de autonome gemeentebedrijven, de autonome provinciebedrijven en de intergemeentelijke samenwerkingsverbanden.
Het recht op volledige of gedeeltelijke onderbreking van de arbeidsprestaties wordt nu dus ook direct afdwingbaar voor het personeel van de besturen die van de gemeenten of provincies afhangen (aanpassing art. 99, herstelwet van 22 januari 1985; art. 2, decreet van 15 juli 2016).
De betrokken besturen zijn daardoor niet langer gemachtigd om dit recht (dat meestal geïncorporeerd is in de rechtspositieregeling van hun personeel) niet meer toe te kennen, bijvoorbeeld omdat het niet langer een vereiste is om te genieten van subsidies voor gesubsidieerde contractuelen (gesco).
Voor zover dus voldaan is aan de voorwaarden en modaliteiten, vrijwaart de gewijzigde herstelwet nu in alle lokale en regionale besturen (dus ook in de besturen die van de gemeenten en provincies afhangen) hetzelfde regime inzake recht op loopbaanonderbreking, zoals dat geregeld wordt in het ‘Besluit van de Vlaamse Regering van 26 juli 2016 tot toekenning van onderbrekingsuitkeringen voor zorgkrediet’.

In werking

Het decreet van 15 juli 2016 treedt in werking op 2 september 2016.
Dat is ook de dag waarop de nieuwe zorgkredietregeling in werking treedt die de Vlaamse Regering heeft uitgewerkt. Die nieuwe regeling vervangt vanaf 2 september 2016 het federaal algemeen loopbaanonderbrekingsstelsel voor de lokale en regionale besturen.
Bron:Decreet van 15 juli 2016 houdende wijziging van artikel 99 van de herstelwet van 22 januari 1985 houdende sociale bepalingen, BS 24 augustus 2016.
Zie ook:
– Besluit van de Vlaamse Regering van 26 juli 2016 tot toekenning van onderbrekingsuitkeringen voor zorgkrediet, BS 3 augustus 2016.
– Herstelwet van 22 januari 1985 houdende sociale bepalingen, BS 24 januari 1985 (art. 99).

Christine Van Geel

Reacties uitgeschakeld voor De postbode als antenne OCMW’s, gemeenten en Bpost organiseren samen enquêtes bij ouderen thuis

De postbode als antenne OCMW’s, gemeenten en Bpost organiseren samen enquêtes bij ouderen thuis

Door | 30 augustus 2016 | Nieuws

 

Bron: Weliswaar, 22/08/2016.

De gemeente Zoersel zat met vragen over het welzijn van zijn oudere bewoners. Net als 18 andere gemeentes werkte Zoersel daarom samen met Bpost. Bij het project Bclose gaan postbodes op zoek naar antwoorden, met een vragenlijst onder de arm.

Hoe gaat het met u?

Bclose was een onverwachte, maar logische samenwerking. Kristof Janssens, OCMW-seretaris in Zoersel: “We wilden meer te weten komen over de leef- en woonsituatie van onze inwoners die ouder zijn dan tachtig. Ondanks het uitgebreide zorgaanbod vermoedden we dat er toch verdoken zorgbehoeftes bestonden. Mensen ervaren financiële drempels, kennen het bestaande aanbod nog niet of ze zijn gewoon te verlegen om hulp te vragen. Via de samenwerking met Bpost is het mogelijk om hier op een efficiënte manier zicht op te krijgen.” Jos Moons van Bpost: “Onze medewerkers kregen een gesloten vragenlijst mee. Ze observeerden enkele zaken, zoals de algemene hygiëne van de oudere en zijn woonst. De postbode is nog steeds een gekende figuur. Door de eigenheid van de job heeft hij of zij ook een groot bereik en kent hij of zij de streek en zijn inwoners. Dat zorgt ervoor dat ouderen het vaak zien zitten om deel te nemen aan de enquête.”

De postbode is nog steeds een gekende figuur.

Mantelzorgers ondersteunen

“Maar liefst 78% van de aangeschreven ouderen nam uiteindelijk deel aan de enquête”, zegt Kristof Janssens. Dat levert interessante info op waar de gemeente nu mee aan de slag kan. “Het blijft belangrijk om ons aanbod voldoende beschikbaar en bekend te maken. Ook het aandeel van mantelzorg in de hulp blijkt van levensbelang. We willen in de toekomst dan ook volop het vrijwilligerswerk versterken en mantelzorgers verder ondersteunen. We investeren best in woongelegenheden waar de oudere dicht bij familie en vrienden kan blijven wonen, waar ook die informele zorg aanwezig is”, aldus Janssens. “Nadat de resultaten waren bekendgemaakt, nam de sociale dienst contact op met 18% van de ondervraagden die aangaven dat ze een bijkomend gesprek wensten. De meeste ouderen wensten vooral extra info. Voor hen hebben we onder andere een duidelijke brochure gemaakt.”

Observaties postbodes gemeente Zoersel

Binnen drie jaar plant de gemeente een herhaling van de samenwerking, zodat het duidelijk wordt hoe de situatie zich ontwikkelt en of het beleid moet worden bijgestuurd. Bpost bekijkt hoe het andere eenvoudige taken kan integreren in de postbedeling, zoals informatie verzamelen of vaststellingen doen.
Meer resultaten van de bevraging in Zoersel vind je via https://www.weliswaar.be/90-van-de-ouderen-krijgt-wekelijks-bezoek