Archief juli, 2016

Reacties uitgeschakeld voor Aanpassing BBC-regelgeving

Aanpassing BBC-regelgeving

Door | 20 juli 2016 | Nieuws

Bron: Vlaamse Regering, 15 juli 2016

 

Sinds 1 januari 2014 passen de Vlaamse besturen de regelgeving toe rond de beleids- en beheerscyclus (BBC). De BBC-regelgeving is van toepassing op alle gemeenten, ocmw’s, provincies, Autonome Gemeentebedrijven, Autonome Provinciebedrijven en ocmw-verenigingen van publiek recht (met enkele uitzonderingen). BBC is een systeem van planning (budgettering), registratie (boekhouding) en rapportering (jaarrekening) van zowel de financiële als de niet-financiële basisgegevens van het lokaal bestuur. Ondertussen hebben al die besturen minstens één volledige cyclus doorlopen van planning, uitvoering en evaluatie, en kan gepeild worden naar de ervaringen om de regelgeving eventueel te verbeteren. De Vlaamse Regering stemt daarom in met de conceptnota met de voorstellen tot aanpassing van de BBC-regelgeving.

Reacties uitgeschakeld voor Investeren in talent

Investeren in talent

Door | 20 juli 2016 | Nieuws

Uit: Mededelingen Vlaamse Regering, 15 juli 2016

De Vlaamse Regering keurt het addendum ‘investeren in talent‘ goed bij de sectorconvenanten (2016-2017) die zijn afgesloten met de sociale partners van de lokale besturen en van de social profit voor het investeren in talent in het kader van Evenredige Arbeidsdeelname. Deze twee sectoren kunnen geen beroep doen op bestaande instrumenten die de diversiteit in ondernemingen bevorderen, zoals de vereenvoudiging van de kmo-portefeuille en de kmo-Groeisubsidie. Daarom mochten ze een eigen maatregel uitwerken om hun organisaties te ondersteunen met de professionalisering van hun HR- en diversiteitsbeleid. De ondersteuningsopdracht wordt nu toevertrouwd aan enerzijds de vereniging van Vlaamse steden en gemeenten (VVSG) en anderzijds het Vlaams instituut voor vorming en opleiding in de social profit (VIVO). Zij krijgen daarvoor elk 300.000 euro subsidie voor de periode juli 2016 tot en met december 2017.

Reacties uitgeschakeld voor Burn-out : de ambtenaar niet gespaard !

Burn-out : de ambtenaar niet gespaard !

Door | 13 juli 2016 | Nieuws

Bron: De Morgen, 13 juni 2016

Elke Wambacq is diensthoofd bij de Vlaamse overheid, mede-auteur van Tot uw dienst. Waarom de nieuwe ambtenaar klantvriendelijkis en CEO van dinobusters.

 2Ambtenaren aan de Financietoren in Brussel. ©Tim Dirven
©kos

Het afgelopen jaar is er al heel wat te doen geweest over het fenomeen burn-out. Vooral in de overheid zien we een opmerkelijke stijging van het aantal langdurig zieken onder de noemer ‘psychische disfuncties’. Minister van Ambtenarenzaken Steven Vandeput (N-VA) komt nu met een heus plan om burn-out binnen de overheid aan te pakken. Ambtenaren moeten de kans krijgen om werk en privé beter op elkaar af te stemmen via thuiswerk en satellietkantoren. Maar wat is er eigenlijk aan de hand, daar bij de overheid?

De afgelopen tien jaar is er in de overheid een paradigmaverschuiving aan de gang wat betreft efficiëntie en effectiviteit. De overheid moet vooral meer kunnen doen met minder middelen. Dit lijkt op het eerste zicht een logische redenering omdat Belgen de nummer een zijn in het betalen van belastingen. Je zou verwachten dat we met ons belastinggeld kunnen rekenen op een prachtige volbloed die schitterende diensten levert voor de burger, maar in realiteit zitten we met een lamme knol. Alles heeft te maken met blinde besparingen en verroeste structuren die niet meer van deze tijd zijn.

Burn-out is een maatschappelijk fenomeen. Een race naar een levensstandaard die eindigt in een zwart gat. De illusie dat je met hard werken de top bereikt

Aan de ene kant heb je ambtenaren die in een gouden kooi blijven zitten en alle voordelen van het systeem vlijtig binnenhalen, aan de andere kant zijn er de medewerkers die te veel toeren draaien om al dat werk met minder middelen rond te krijgen. Er ontstaan stille getuigen van misbruiken van alle aard. Creatieve boekhoudingen, pesterijen en pijnlijke gesprekken in gesloten kamers. En dan gaat het licht uit. Bij meer dan 7 procent, in stijgende lijn.

Het stopt niet op de werkvloer. Na een paar uur uitlaatgassen dampen in de file, komt de Vlaming eindelijk thuis van een lange werkdag. Kinderen naar allerhande hobby’s brengen, koken, het huis poetsen, laptop nog eens openklappen en een paar antidepressiva wegspoelen vooraleer naar Familie te kijken. Een op de acht Belgen slikt dagelijks antipsychotica. Verdoofd blijven we doordraaien met de blik op oneindig. Steven Vandeput zal best ook eens op visite gaan bij Maggie De Block, minister van Volksgezondheid (Open Vld). Ze heeft ook cijfers, en die spreken niet alleen over de overheid. Burn-out is een maatschappelijk fenomeen, mijnheer. Een race naar een levensstandaard die eindigt in een zwart gat. De illusie dat je met hard werken de top bereikt. De Pruisische generaal Von Clausewitz had het al door in de 18de eeuw: je moet lui en slim zijn om de top te bereiken. Al de rest is voetvolk. De cynische blik van the happy few.

Onder burn-out zitten levensverhalen van mensen die het noorden kwijt zijn: een spiegelbeeld van foute keuzes, ongelukkige situaties en uiteengespatte dromen

Steven Vandeput stelt een oplossing voor die ondertussen al meer dan tien jaar geleden door een aantal overheden werd ingevoerd. Denken we maar aan de FOD Sociale Zekerheid die erin slaagde om ambtenaren flexibel te laten werken in open kantoren en van thuis uit. Een mooi voorbeeld. Of het burn-out gaat oplossen, dat is een andere kwestie. Burn-out is een veelkoppig monster dat vooral roept om een andere manier van leven en werken. Onder burn-out zitten levensverhalen van mensen die het noorden kwijt zijn en dan gedwongen worden om opnieuw vanaf nul te starten. Een spiegelbeeld van foute keuzes, ongelukkige situaties en uiteengespatte dromen. Het brein trekt de stekker eruit en de marionet valt neer. Burn-out is het burning platform van de zoekende mens – een crisis die oplaait en ons forceert om oplossingen te vinden voor dolgedraaide levens.

Reacties uitgeschakeld voor Tewerkstelling van studenten voortaan flexibeler

Tewerkstelling van studenten voortaan flexibeler

Door | 8 juli 2016 | Nieuws

08/07/2016

De ministerraad keurde een ontwerp van koninklijk besluit goed dat werkgevers vanaf 1 juli 2016 meer vrijheid geeft bij het inzetten van studenten. Voorheen moest een student verplicht eerst vijftig dagen studentenarbeid met solidariteitsbijdrage opsouperen. Deze verplichting valt nu weg, waardoor studenten voortaan flexibeler ingezet kunnen worden.

Tot voor kort waren werkgevers die een beroep deden op studenten verplicht om eerst de vijftig dagen studentarbeid met solidariteitsbijdrage uit te putten. Pas daarna was een andere tewerkstelling mogelijk: als student met volledige RSZ-bijdragen, als gelegenheidswerknemer in de horeca, land- of tuinbouw …

Wetswijziging

Werkgevers kunnen voortaan vrij kiezen voor een tewerkstelling met of zonder solidariteitsbijdrage. Zo mag een student in de horeca voortaan als gelegenheidswerknemer aan de slag zonder dat hij eerst zijn dagen met solidariteitsbijdrage opsoupeerde.

Omdat dit gevolgen heeft voor zowel de werknemer als de werkgever is het aan te raden om deze keuze vooraf schriftelijk, bijvoorbeeld in de studentenovereenkomst, af te spreken.

Aangepaste Dimona-aangifte

Volgens de website van de Sociale Zekerheid zal de Dimona-aangifte voortaan als volgt moeten gebeuren:

  • Dimona STU indien de solidariteitsbijdrage wordt toegepast (maximaal 50 dagen);
  • Dimona EXT voor een gelegenheidswerknemer in de horeca (maximaal 50 dagen);
  • Dimona OTH voor alle andere tewerkstellingen.

Meer wijzigingen op til

Op 1 januari 2017 verandert de regelgeving voor studenten opnieuw. Vanaf dan zal de solidariteitsbijdrage gedurende 475 uren toegepast kunnen worden in plaats van de huidige 50 dagen. Dit werd zo beslist in de Ministerraad van 7 juli 2016. Werkgevers kunnen vanaf 1 december 2016 de uren voor een studententewerkstelling in 2017 reserveren in Dimona.
Bron: Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van de artikelen 17bis, 25, 31bis, 32 en 32bis van het koninklijk besluit van 28 november 1969 tot uitvoering van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders.