Archief juli, 2016

Reacties uitgeschakeld voor Aanpassing BBC-regelgeving

Aanpassing BBC-regelgeving

Door | 20 juli 2016 | Nieuws

Bron: Vlaamse Regering, 15 juli 2016

 

Sinds 1 januari 2014 passen de Vlaamse besturen de regelgeving toe rond de beleids- en beheerscyclus (BBC). De BBC-regelgeving is van toepassing op alle gemeenten, ocmw’s, provincies, Autonome Gemeentebedrijven, Autonome Provinciebedrijven en ocmw-verenigingen van publiek recht (met enkele uitzonderingen). BBC is een systeem van planning (budgettering), registratie (boekhouding) en rapportering (jaarrekening) van zowel de financiële als de niet-financiële basisgegevens van het lokaal bestuur. Ondertussen hebben al die besturen minstens één volledige cyclus doorlopen van planning, uitvoering en evaluatie, en kan gepeild worden naar de ervaringen om de regelgeving eventueel te verbeteren. De Vlaamse Regering stemt daarom in met de conceptnota met de voorstellen tot aanpassing van de BBC-regelgeving.

Reacties uitgeschakeld voor Investeren in talent

Investeren in talent

Door | 20 juli 2016 | Nieuws

Uit: Mededelingen Vlaamse Regering, 15 juli 2016

De Vlaamse Regering keurt het addendum ‘investeren in talent‘ goed bij de sectorconvenanten (2016-2017) die zijn afgesloten met de sociale partners van de lokale besturen en van de social profit voor het investeren in talent in het kader van Evenredige Arbeidsdeelname. Deze twee sectoren kunnen geen beroep doen op bestaande instrumenten die de diversiteit in ondernemingen bevorderen, zoals de vereenvoudiging van de kmo-portefeuille en de kmo-Groeisubsidie. Daarom mochten ze een eigen maatregel uitwerken om hun organisaties te ondersteunen met de professionalisering van hun HR- en diversiteitsbeleid. De ondersteuningsopdracht wordt nu toevertrouwd aan enerzijds de vereniging van Vlaamse steden en gemeenten (VVSG) en anderzijds het Vlaams instituut voor vorming en opleiding in de social profit (VIVO). Zij krijgen daarvoor elk 300.000 euro subsidie voor de periode juli 2016 tot en met december 2017.