Archief december, 2015

Reacties uitgeschakeld voor Ziekteverzuim werknemers bereikte in 2014 nieuwe piek

Ziekteverzuim werknemers bereikte in 2014 nieuwe piek

Door | 19 december 2015 | Nieuws

Ziekteverzuim werknemers bereikte in 2014 nieuwe piek
Bron: Knack 19/12/15 om 14:20 – Bijgewerkt om 14:26

Het aantal dagen van primaire arbeidsongeschiktheid dat de ziekteverzekering tussenkomt voor een zieke werknemer is in de 2014 opnieuw gestegen tot 25,4 miljoen. In de periode 2010-2013 was er al een toename van 21,6 tot 23,6 miljoen. Dat blijkt uit het antwoord van minister van Sociale Zaken Maggie De Block op een schriftelijke vraag van Barbara Pas (Vlaams Belang).

Nadat een werknemer door ziekte of ongeval niet meer in staat is om zijn werk uit te voeren, krijgt hij in een eerste periode een gewaarborgd loon dat uitbetaald wordt door de werkgever. Bedienden met een contract van onbepaalde duur bijvoorbeeld hebben recht op een maand gewaarborgd loon. Daarna keert het ziekenfonds gedurende maximum een jaar een vervangingsinkomen uit wegens 'primaire arbeidsongeschiktheid'.

Daarna valt de werknemer terug op een systeem van invaliditeitsuitkeringen. In 2014 betaalde de ziekteverzekering tijdens de periode van primaire arbeidsongeschiktheid 15,6 miljoen uitkeringsdagen uit in Vlaanderen (13,2 miljoen in 2010), 7,7 miljoen in Wallonië (6,7 miljoen in 2010) en 1,68 miljoen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (1,3 miljoen in 2010).

Het gemiddeld aantal dagen per primaire uitkeringsgerechtigde steeg in de periode 2010-2014 in ons land van 7,1 tot 8,08. In Wallonië werd gemiddeld 8,88 dagen (8,03 in 2010) uitgekeerd, in Vlaanderen 8,08 (7,02 in 2010) en in het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest 6,13 (5,32 in 2010). (Belga/NSK)

Reacties uitgeschakeld voor Adverteren werkenbijdeoverheid.be : promo

Adverteren werkenbijdeoverheid.be : promo

Door | 13 december 2015 | Nieuws

Promo’s online adverteren – 14 tot 23 december 2015

-Werkenbijdeoverheid.be:  1 vacature:   200 EUR + BTW

-VVSG online + werkenbijdeoverheid.be :  499 EUR + BTW

-Vacature online + werkenbijdeoverheid.be: 649 EUR + BTW

-Stepstone + werkenbijdeoverheid.be:  999 EUR+BTW

Reacties uitgeschakeld voor Federale ambtenaren en integriteit

Federale ambtenaren en integriteit

Door | 9 december 2015 | Nieuws

Eigen berichtgeving, 09/12/2015.

Federale ambtenaren werden deze week herinnerd aan integriteit binnen de overheid.
Als ze een ernstig vermoeden hebben dat binnen hun eigen organisatie of bij een andere federale organisatie, praktijken voordoen die niet correct zijn, dan kunnen ze dat melden.
Er bestaat een officiële meldprocedure voor integriteitsschendingen. Dankzij die procedure kunnen ze praktijken in alle discretie melden met de nodige bescherming en ondersteuning.

 

Welke inbreuken kan men  melden met de officiële meldprocedure?

De volgende inbreuken en klachten kan men  melden met de officiële meldprocedure voor integriteitsschendingen:

1) Een inbreuk op de federale reglementering en de interne reglementen en procedures, die ingaat tegen de normen en waarden van het openbaar ambt
Voorbeelden:

  • een ambtenaar kent een vergunning toe aan een bedrijf dat niet voldoet aan de minimumvoorwaarden om een vergunning te verkrijgen
  • een personeelslid respecteert de interne regels inzake de arbeidstijd nooit
  • een inspecteur gaat toch in op de uitnodiging om ’s middags in een restaurant te eten op kosten van het gecontroleerde bedrijf, hoewel de deontologische code dat duidelijk verbiedt.

2) Een onaanvaardbaar risico creëren voor het leven, de gezondheid of de veiligheid van personen of voor het milieu.
Voorbeelden:

  • een hiërarchisch meerdere laat na veiligheidsuitrusting te bestellen voor het personeel dat met gevaarlijke stoffen werkt
  • het personeel van een federale overheidsdienst moet gebruik maken van afgekeurde voertuigen voor het dienstverkeer.

3) Een ernstige tekortkoming in de verplichtingen of het beheer van een federale organisatie.
Voorbeeld:

  • een personeelslid van een overheidsdienst heeft ook een zaak als zelfstandig consulent. Tijdens de werkuren zijn er regelmatig klanten die hem opbellen. Op dat ogenblik sluit hij het loket om zijn klanten te woord te staan.

4) Een personeelslid aanzetten om een integriteitsschending te plegen.
Voorbeeld:

  • een hiërarchisch meerdere vraagt aan een ondergeschikte om de inhoud van een overheidsopdracht die de volgende maand gepubliceerd zal worden, al eens discreet door te mailen aan bedrijf X.

 

http://www.fedweb.belgium.be/nl/over_de_organisatie/over_de_federale_overheid/missie_visie_waarden/beleid_federale_integriteit/melding_van_een_integriteitsschending#sthash.dLwBoBrR.dpuf