Archief september, 2015

Reacties uitgeschakeld voor Wep-plus-maatregel en de gevolgen

Wep-plus-maatregel en de gevolgen

Door | 28 september 2015 | Nieuws

Bron: VVSG

 

Uitdoving WEP-plus en de Sociale Maribel: een verwittigd bestuur is er twee waard

De Vlaamse Regering besliste in 2014 dat de WEP-plus maatregel (“werkervaringsprojecten”) ingekanteld wordt in een vernieuwde aanpak van werkplekleren die binnen de VDAB wordt geïntegreerd. De subsidiëring van deze tewerkstelling wordt vanaf 1 oktober 2015 stopgezet. Als gevolg hiervan worden de arbeidsovereenkomsten van de WEP+ in principe stopgezet. Deze werknemers zullen dan ook niet meer bijdragen tot het Fonds Sociale Maribel. Dit kan voor de gemeenten en OCMW’s leiden tot een vermindering van het arbeidsvolume en bij uitbreiding een vermindering van de toegekende arbeidsplaatsen in het kader van de sociale maribel betekenen.

Reacties uitgeschakeld voor Classificatie functies niveau A – federale overheid

Classificatie functies niveau A – federale overheid

Door | 23 september 2015 | Nieuws

Classificatie functies niveau A

Het koninklijk besluit van 21 september 2015 vervangt de bijlage 1 van het koninklijk besluit van 20 december 2007 dat de classificatie van de functies van niveau A beschrijft.

Publicatie Belgisch Staatsblad _ 21/09/2015

Reacties uitgeschakeld voor Werkenbijdeoverheid.be terug mediasponsor van Congres HRM in de Overheid

Werkenbijdeoverheid.be terug mediasponsor van Congres HRM in de Overheid

Door | 18 september 2015 | Nieuws

hrmindeoverheid_250_250_2015_be
www.hrmindeoverheid.be
Op donderdag 4 februari 2016 organiseert CKC Seminars in samenwerking met de Vlaamse overheid in ICC Gent de 6e editie van HRM in de Overheid. HRM in de Overheid is – met jaarlijks bijna 700 bezoekers – het platform voor HRM professionals van de Vlaamse overheid en de lokale en provinciale besturen. Deze dag staat in het teken van kennisoverdracht en kennisdeling. Ook deze 6e editie bieden wij een sterk inhoudelijk programma waarbij “denken – doen – delen” centraal staat. Wij bieden:

Inspirerende top keynotes
Praktijkcases
Workshops
Interactieve deelsessies
Boeksigneersessies
Uitgebreide Informatiemarkt met standen
Kom ook netwerken met 700 vakgenoten en meld u nu aan met vroegboekkorting!

Inschrijven
Wilt u dit jaar verzekerd zijn van een deelname plaats? Schrijf dan u in via het online inschrijfformulier. De deelnameprijs bedraagt € 195,- excl. BTW (non-profit). Bovendien kunt u één collega gratis meenemen!

Reacties uitgeschakeld voor Wedden van overheidspersoneel – indexaanpassing pas in 2017.

Wedden van overheidspersoneel – indexaanpassing pas in 2017.

Door | 8 september 2015 | Nieuws

Indexcijfer der consumptieprijzen – Inflatievooruitzichten [01/09/2015]
Onderstaande inflatievooruitzichten zijn gebaseerd op observaties tot augustus 2015. Die observaties zijn afkomstig van de FOD Economie. De vooruitzichten vanaf september 2015 werden opgesteld door het Federaal Planbureau. Deze vooruitzichten houden rekening met termijnmarktnoteringen van 27 augustus 2015. De olieprijs zou gemiddeld 52 dollar per vat bedragen in 2015 en 49 dollar per vat in 2016. De wisselkoers van de euro zou uitkomen op gemiddeld 1,13 dollar per euro in 2015 en 1,15 dollar per euro in 2016.

Op basis van deze maandvooruitzichten zou de gemiddelde jaarinflatie (nationaal indexcijfer der consumptieprijzen, NICP) in 2015 op 0,5% en in 2016 op 1,5% uitkomen, tegenover 0,34% in 2014 en 1,11% in 2013. De groeivoet van de zgn. "gezondheidsindex", die onder meer gebruikt wordt bij de berekening van de indexering van lonen, sociale uitkeringen en huurprijzen, zou in 2015 gemiddeld 1,0% en in 2016 1,5% bedragen, tegenover 0,40% in 2014 en 1,24% in 2013.

In november 2012 werd de spilindex voor de overheidswedden en sociale uitkeringen overschreden. Overeenkomstig onze maandvooruitzichten voor de gezondheidsindex zou de volgende overschrijding van de spilindex (momenteel 101,02) door de afgevlakte gezondheidsindex (zoals gedefinieerd in de wet van 23.04.2015 tot verbetering van de werkgelegenheid, Belgisch Staatsblad van 27.04.2015) plaatsvinden in december 2016. Als gevolg daarvan zouden de sociale uitkeringen in januari 2017 en de wedden van het overheidspersoneel in februari 2017 met 2% aangepast worden aan de gestegen levensduurte. Door de voorziene evolutie van de inflatie en het eerder stabiel verloop van de gezondheidsindex tijdens de tweede helft van 2016, is de maand van overschrijding van de spilindex zeer gevoelig voor een opwaartse aanpassing van de prijzen.

Elke eerste dinsdag van de maand (met uitzondering van augustus) worden de inflatievooruitzichten geactualiseerd op basis van de laatst beschikbare informatie. Volgende update: 6 oktober 2015.

Reacties uitgeschakeld voor 44% van de Vlaamse ambtenaren voelt zich niet gewaardeerd

44% van de Vlaamse ambtenaren voelt zich niet gewaardeerd

Door | 5 september 2015 | Nieuws

Bron: 13, Personeelsblad Vlaamse Overheid

44%
voelt zich niet gewaardeerd

JA
56,37%

Voelt u zich voldoende gewaardeerd op het werk? Dat vroeg het Personeelsblad 13 aan zijn lezers. Een kleine meerderheid antwoordt ja, maar het aandeel nee-stemmers is toch schrikbarend hoog. De besparingen worden geregeld met de vinger gewezen als achterliggende oorzaak, net als het feit dat poli-
tici alleen negatief over ambtenaren spreken. De specifieke klachten van medewerkers op B-niveau vallen ook hier op: de relatief lage beloning in vergelijking met niveau A en het gebrek aan vertrouwen van A-collega’s blijven een pijnpunt.

Opmerkelijk
13 kreeg ook verschillende reacties van nieuwe collega’s die door de zesde staatshervorming naar de Vlaamse overheid zijn overgekomen. Deze klagen dat ze na maanden nog steeds geen duidelijkheid hebben over hun loon en werkomstandigheden. “We hebben het gevoel niet gehoord te worden”, zeggen ze.