Archief oktober, 2014

Reacties uitgeschakeld voor 17% van 50+-ers in onderwijs geniet van deeltijds verlofstelsel

17% van 50+-ers in onderwijs geniet van deeltijds verlofstelsel

Door | 31 oktober 2014 | Nieuws

Bron: Parlementaire vragen, oktober 2014

Onderstaande tabel toont het aantal personeelsleden dat op 1/2/2014 in een verlofstelsel of uitstapregeling zat gerelateerd aan deeltijds werken op het einde van de loopbaan. De personeelsleden die in een volledige uitstapregeling (bonus 100% of volledige terbeschikkingstelling voorafgaand aan het rustpensioen) zitten, zijn in deze cijfers niet meegenomen.

deeltijds verlofstelsel gerelateerd aan de einde loopbaan aantal % van 48.932 personen van 50 jaar of ouder
Verlof vermind. prestaties vanaf de leeftijd van 50 jaar 864 1,77%
Afwezigheid vermind. prestaties vanaf de leeftijd van 50j 565 1,15%
Deeltijdse TBS-PA voorafg. rustpensioen 80 0,16%
Bonus 810 1,66%
Gedeeltelijke LBO 50+ halftijds 3.516 7,19%
Gedeeltelijke LBO 50+ met 1/5de 1.299 2,65%
Gedeeltelijke LBO 55+ halftijds 468 0,96%
Gedeeltelijke LBO 55+ met 1/5de 751 1,53%

Er zijn ook personen ouder dan 50 jaar die genieten van een ‘generiek’ verlofstelsel om deeltijds te werken. Deze aantallen zijn in een aparte tabel opgenomen, omdat het niet te achterhalen is of dit gerelateerd is aan de eindeloopbaan. Deze verlofstelsels kunnen ook omwille van andere redenen worden genomen.

andere deeltijdse verlofstelsels aantal % van 48.932 personen van 50 jaar of ouder
Afwezigheid vermind. prestaties om persoonlijke aangelegenheden 1.197 2,45%
Gedeeltelijke LBO 288 0,59%
Gedeeltelijke LBO met 1/5de 392 0,80%
Verlof vermind. prestaties om sociale en familiale redenen 810 1,66%

In totaal namen 8.350 (17,06%) een deeltijds verlofstelsel gerelateerd aan de eindeloopbaan. Samen met de ‘generieke’ deeltijdse verlofstelsels komt dit op 11.027 (22,54%) personen van 50j of ouder. Er zijn 13 personen die gelijktijdig in 2 soorten verlofstelsels zitten.

Reacties uitgeschakeld voor Vlaamse overheid wil meer personeelsleden met migratieachtergrond.

Vlaamse overheid wil meer personeelsleden met migratieachtergrond.

Door | 28 oktober 2014 | Nieuws

Bron: http://www.bestuurszaken.be/diversiteitsbeleid

De Vlaamse overheid streeft naar vier procent personeelsleden met een migratieachtergrond in 2015. Personeelsleden met een migratieachtergrond kunnen zich vrijwillig registreren. Volgens deze gegevens werkten er 3,1% personeelsleden met een migratieachtergrond bij de Vlaamse overheid op 31/12/2013.