Archief september, 2014

Reacties uitgeschakeld voor De mensen in het onderwijs, bij de VRT, in de culturele centra, in ziekenhuizen en kinderopvang werken ook hard

De mensen in het onderwijs, bij de VRT, in de culturele centra, in ziekenhuizen en kinderopvang werken ook hard

Door | 26 september 2014 | Nieuws

Meer investeringen, het is iets anders dan een beleid dat bespaart op alles en iedereen, behalve op de vermogenden
Yves Desmet − 26/09/14, 06u00
DM STANDPUNT

© Wouter Van Vooren.

Karel Van Eetvelt, we hebben nieuws voor u. De mensen in het onderwijs, bij de VRT, in de culturele centra, in ziekenhuizen en kinderopvang werken ook hard

Jo Libeer van VOKA - zijn echte baas, zei Bart De Wever ooit, en nog steeds weet niemand of het als grap bedoeld was - en Karel Van Eetvelt van UNIZO vinden dat de aangekondigde besparingen nog niet ver genoeg gaan. Ze zullen binnenkort op hun wenken bediend worden, want de federale onderhandelaars zijn het nu al eens over een indexsprong, en daar zal het niet bij blijven. Vlaams en federaal wordt verder werk gemaakt van een sanering die betaald wordt door gezinnen, onderwijs, gezondheidszorg, cultuur.

Gelukkig maar dat het nu eindelijk wel eens om cijfers gaat, vindt Libeer. Welke cijfers? Die van de onbelaste vermogenswinst en meerwaardes? Die van de futiele afkoopsommetjes voor miljoenenfraudes? Die van de miljoenenbonussen voor bankiers die door miljarden gemeenschapsgeld gered zijn?

Toch heeft hij gelijk, weet Van Eetvelt, want hij vertolkt wat leeft bij de mensen, tenminste, bij "de hardwerkende mensen".

Dat zinnetje typeert zo perfect de ondernemerspsychologie. Van bij de speech van baggeraar Jan De Nul van vorig jaar is het de staande redenering op de recepties waar de heren van stand elkaar ontmoeten. Alleen het derde van de bevolking dat in de private sector werkt, en dan vooral zij die de bedrijven bezitten, betaalt hier het volledige feestje, en al de anderen zijn eigenlijk potverteerders van de welvaart die zij alleen scheppen. Dat komt dan uit de mond van een man die wereldwijd havens aanlegt en rivieren uitbaggert, en daarvoor betaald wordt met het belastinggeld van de overheden die hem die opdrachten geven.

Wel, Karel Van Eetvelt, we hebben nieuws voor u. De mensen in het onderwijs, bij de VRT, in de culturele centra, in ziekenhuizen en de kinderopvang werken ook hard, zelfs al gelooft u dat blijkbaar niet. Eigenlijk is wat u doet 'adding insult to injury'. Natrappen naar mensen die geen schuld hebben aan de financiële crisis en het overheidstekort, maar die wel moeten betalen. Het is dezelfde psychologie die meent dat een kunstenaar en een werkloze arm moeten zijn om creatief of gemotiveerd te blijven, en een ondernemer alleen creatief kan zijn als hij daarvoor riant beloond wordt.

Jo Libeer pleit in deze krant om een nieuw sociaal overlegmodel te creëren, en de polarisering tussen ondernemers, vakbonden en middenveld te verminderen. Veel geluk, als men zelf de tegenstellingen juist op de spits drijft.

Vooraanstaande economen als Paul De Grauwe, Paul Krugman en Joseph Stiglitz, maar ook IMF en OESO pleiten voor een stijgende in plaats van een dalende koopkracht, voor meer investeringen in de welvaartsstaat en niet minder. Het is iets anders dan een beleid dat bespaart op alles en iedereen, behalve dan op de vermogenden, alleen om de bedrijfswinsten misschien te verhogen, zonder enige garantie op meer werkgelegenheid of meer welvaart voor iedereen.

Yves Desmet
Opiniërend hoofdredacteur

Reacties uitgeschakeld voor Jobpunt Vlaanderen in de discussie

Jobpunt Vlaanderen in de discussie

Door | 23 september 2014 | Nieuws

Uiteraard is het aan de politiek om keuzes te maken.
In de nieuwsberichten rond Jobpunt Vlaanderen, horen we weinig inhoudelijke argumenten.
Als Vlaanderen binnenkort Jobpunt verliest, richten we ons dan voortaan naar Selor ?

Jobpunt Vlaanderen bestaat uit A-vennoten (Vlaamse administraties) en B-vennoten (lokale besturen).
Het is alvast uitkijken hoe die laatste zullen reageren ?

Daar zijn de politieke benoemingen weer
De Standaard Gisteren om 03:00 door Frederik Anseel

Door uit Jobpunt Vlaanderen te stappen, gaat de Vlaamse regering met haar aanwervingsbeleid vijftien jaar terug in de tijd, schrijft Frederik Anseel. Ze zet de deur open voor willekeur, politieke benoemingen en slecht bestuur.
Wie? Hoogleraar arbeidspsychologie (UGent) en lid van het Wetenschappelijk Comité van Jobpunt Vlaanderen.

Wat? Als elke overheidsdienst weer op eigen houtje aanwerft, dreigen de kosten hoog op te lopen.

Mijn studenten krijgen het elk jaar te horen in de eerste les: ‘Mensen aanwerven kan alleen gebeuren op basis van criteria relevant voor de job. Dat betekent dat zaken zoals geslacht, leeftijd, huidskleur, religieuze overtuiging of politieke voorkeur geen plaats hebben in selectie’.

Dat is ook het uitgangspunt van de adviezen die we als wetenschappelijk comité aan Jobpunt Vlaanderen geven. De Vlaamse regering besliste vrijdag echter niet langer gebruik maken van de diensten van Jobpunt. Marc Reynebeau vindt de conclusie dat de politieke benoemingen terug zijn voorbarig (DS 20 september) . Nochtans geeft de verwijzing in regeringskringen ‘dat Jobpunt Vlaanderen een middel was voor socialisten om de touwtjes in handen te houden’ duidelijk aan waar het de regering om te doen is.

Laten we een kat een kat noemen. Een aantal politici heeft een probleem met de gedelegeerd bestuurder van Jobpunt, Mireille Deziron. In een vorig leven was zij kabinetschef van SP.A-minister Luc Van den Bossche, en in die hoedanigheid professionaliseerde ze het personeelsbeleid van de Vlaamse overheid. Zo kwam ze in 1999 aan het hoofd te staan van het toenmalige ‘Vlaams Agentschap voor Rekrutering en Selectie’, later Jobpunt Vlaanderen. Dit expertisecentrum begeleidt de aanwervingen voor de Vlaamse overheid en geeft dus ook advies aan de Vlaamse regering over topbenoemingen. En, wordt er geredeneerd, een gedelegeerd bestuurder van socialistische signatuur, die kan natuurlijk alleen proberen zo veel mogelijk socialisten te benoemen.

Kunde of kleur
De manier waarop kabinetsmedewerkers gepiloteerd worden naar de top van de overheidsdiensten heeft een kwalijke reputatie. Kabinetschefs zijn nochtans vaak ervaren, competente mensen die een heel grote expertise in hun beleidsdomein hebben opgebouwd. Het is geen toeval dat zij op basis van strenge selectieprocedures vaak als beste kandidaat naar voor komen. Er is wel een probleem als niet de kunde van de kandidaat, maar de politieke kleur doorslaggevend wordt.

Toch is dat precies waar de Vlaamse regering weer naartoe wil. De selectieprocedures van Jobpunt zijn stevig wetenschappelijk onderbouwd. Op basis van die procedure wordt een aantal kandidaten voorgesteld aan de minister bevoegd voor het beleidsdomein, die dan de knoop doorhakt. Als bijvoorbeeld blijkt dat van drie geschikt bevonden kandidaten één kandidaat dezelfde politieke voorkeur heeft als de minister, staat het hem vrij om de politieke medestander te kiezen. Het idee dat er alleen socialistische kandidaten benoemd zouden worden, tegen de wil van de minister in, houdt dus weinig steek.

Zelf ben ik nooit vurig voorstander geweest van deze manier van werken omdat een goede selectieprocedure beter één kandidaat, de meest geschikte, naar voor schuift. Maar ik begrijp dat het hoofd van de administratie goed moet kunnen samenwerken met de bevoegde minister en dat de minister dus het laatste woord heeft. In elk geval had deze procedure tenminste het voordeel dat alleen geschikte kandidaten werden voorgesteld.

Cowboys
Maar het gebeurt dat een kabinetsmedewerker niet slaagt voor de selectieprocedures omdat hij minder competent is dan zelf gedacht. Door Jobpunt Vlaanderen buitenspel te zetten heeft de Vlaamse regering nu de handen vrij om dergelijke kandidaten toch te benoemen.

Vriend en vijand zijn het erover eens dat Jobpunt veel heeft betekend voor de professionalisering van het personeelsbeleid bij de overheid. Zelfs HR-verantwoordelijken in de privésector vragen geregeld naar de adviezen van Jobpunt of kopiëren hun aanpak.

Maar de wereld van rekrutering en selectie kent helaas heel wat cowboys. Jobpunt durft in te gaan tegen dure praatjesmakers en eist van de consultants met wie het samenwerkt dat ze wetenschappelijk onderbouwde methodes hanteren die niet discrimineren en kandidaten rechtvaardig behandelen. Een terechte kwaliteitseis, want onderzoek toont aan dat een goed uitgevoerde aanwerving zichzelf gemakkelijk terugverdient. Dat valt natuurlijk niet in goede aarde bij enkele consultants die liever snel geld willen verdienen.

Ik hoor hier en daar al de champagne knallen. Als elke overheidsdienst vanaf nu zelf zijn aanwervingen organiseert, vrees ik dan ook dat de deur opengezet wordt voor charlatans. Ik nodig kandidaten die zich onrechtvaardig behandeld voelen bij sollicitaties uit om zulke praktijken aan te vechten. In de VS moeten werkgevers in een rechtszaak bijvoorbeeld kunnen hard maken dat hun selectieprocedures wetenschappelijk onderbouwd zijn.

Blijft de vraag hoe de Vlaamse overheid, die ‘goed bestuur’ hoog in het vaandel draagt, de kosten van aanwervingen laag wil houden. Door schaalvoordelen kon Jobpunt Vlaanderen voorheen met externe dienstverleners de laagste prijs op de markt onderhandelen. Als elke overheidsdienst afzonderlijk onderhandelt, heb je die controle niet meer. De regering zegt dat de coördinerende rol overgenomen zal worden door het agentschap Overheidspersoneel. Maar richt ze dan niet net een nieuw agentschap op dat dezelfde taken doet als het bestaande Jobpunt?

Ten slotte, een disclaimer voor hen die overal socialistische complotten vermoeden. Ja, ik heb zelf al jaren een lidkaart van een partij. Nee, het is niet van de SP.A, maar wel van een van de regeringspartijen. Ik ben lid uit persoonlijke overtuiging en dat heeft nog nooit een invloed gehad op mijn loopbaan. En zo zou het eigenlijk altijd moeten zijn.

Reacties uitgeschakeld voor Zweedse coalitie gaat fors snijden in de pensioenen

Zweedse coalitie gaat fors snijden in de pensioenen

Door | 17 september 2014 | Nieuws

Bron: De Redactie, 17/09/2014
De Zweedse coalitie gaat fors snijden in de pensioenen. Daardoor moeten ambtenaren op termijn gevoelig langer werken en het brugpensioen wordt bijna helemaal afgebouwd. Dat schrijft De Tijd vandaag op basis van bronnen bij de partijen die onderhandelen over een nieuwe federale regering.
De studiejaren van de ambtenaren tellen binnenkort niet langer mee bij de berekening van het pensioen. Het pensioen zal worden berekend op basis van de laatste 15 of zelfs 20 dienstjaren. Nu is dat op basis van de laatste 10 jaar, doorgaans de best betaalde jaren.

De partijen willen ook enkele uitzonderingsregimes afbouwen, waarmee politieagenten en het NMBS-personeel nog voor hun 60e verjaardag met pensioen kunnen. Daarenboven worden de voorwaarden voor het vervroegd pensioen weer strenger.

Voorts willen de Zweedse onderhandelaars niet langer elke gelijkgestelde periode laten meetellen bij het berekenen van het pensioen. Tijdskrediet en werkloosheid zouden nog maximaal voor vijf jaar in rekening kunnen worden gebracht.

Reacties uitgeschakeld voor Ambtenaren klussen tijdens Dag van het Team

Ambtenaren klussen tijdens Dag van het Team

Door | 8 september 2014 | Nieuws

Bron: Het Nieuwsblad, ZATERDAG 06 SEPTEMBER 2014, 03U00AUTEUR: AVR

0

ROESELARE –
Zo’n 350 personeelsleden van de stad Roeselare staken gisteren de handen uit de mouwen in scholen, welzijnsdiensten en verenigingen. De klusvoormiddag is een onderdeel van de teambuilding van de stad.
Sommige lazen voor in een kleuterklas, anderen vormden een gelegenheidsband, repareerden fietsen, zetten de schooladministratie op orde of lapten de ramen... De stadsambtenaren werden gisteren tijdens de Dag van het Team op alle fronten ingezet.

De klusvoormiddag is een onderdeel van de teambuildingsdag van de stad. Onder het motto ‘Zet eens een stadsmedewerker in’ kon elke vereniging, ziekenhuis, rusthuis of organisatie een tijdelijke kracht aanvragen.

Lees hier verder

Reacties uitgeschakeld voor Nieuwe wetgeving over psychosociale risico’s vanaf vandaag

Nieuwe wetgeving over psychosociale risico’s vanaf vandaag

Door | 1 september 2014 | Nieuws

Bron:
Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg!, 28-08-2014

Op 28 april 2014 verscheen de nieuwe wetgeving in verband met de preventie van psychosociale risico’s op het werk in het Belgisch Staatsblad. Het gaat om twee wetten en een koninklijk besluit:

De wet van 28 februari 2014 tot aanvulling van de wet van 4 augustus 1996 betreffende het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk wat de preventie van psychosociale risico’s op het werk betreft, waaronder inzonderheid geweld, pesterijen en ongewenst seksueel gedrag op het werk.
De wet van 28 maart 2014 tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek en de wet van 4 augustus 1996 betreffende het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk wat de gerechtelijke procedures betreft.
Het koninklijk besluit van 10 april 2014 betreffende de preventie van psychosociale risico’s op het werk.
Deze wetgeving treedt in werking op 1 september 2014.

De belangrijkste wijzigingen die de nieuwe wetgeving heeft aangebracht zijn de volgende:

Voortaan is er sprake van “psychosociale risico’s op het werk”. In de wetgeving werd een definitie van dit begrip opgenomen. De wettelijke bepalingen hebben betrekking op de preventie van het geheel van de psychosociale risico’s en zijn niet langer enkel gericht op de preventie van geweld, pesterijen en ongewenst seksueel gedrag op het werk. In het kader van het preventiebeleid van de onderneming dient rekening gehouden te worden met de psychosociale risico’s, zoals dit ook geldt voor alle andere risico’s die de gezondheid en de veiligheid van de werknemers kunnen aantasten.

De rol van de verschillende actoren die betrokken zijn bij de preventie van de psychosociale risico’s, namelijk de werkgever, de hiërarchische lijn, het comité voor preventie en bescherming op het werk, de vertrouwenspersoon, de preventieadviseur psychosociale aspecten, de preventieadviseur-arbeidsgeneesheer en de preventieadviseur van de interne dienst voor preventie op het werk, alsook de uitwisseling van informatie tussen deze actoren werden verduidelijkt.

Er werden wijzigingen aangebracht aan het statuut van de vertrouwenspersoon:
Nieuwe onverenigbaarheden werden ingevoerd;
De verwijdering uit zijn functie kan gevraagd worden door de werknemersvertegenwoordigers in het comité;
Het volgen van een opleiding van 5 dagen, waarvan de inhoud werd bepaald door het koninklijk besluit, wordt opgelegd alsook het volgen van een jaarlijkse supervisie. De instellingen die deze opleiding organiseren moeten voldoen aan bepaalde criteria en zullen opgenomen worden op een lijst gepubliceerd op de website van de FOD WASO;
De preventieadviseur van de interne dienst zal automatisch de informatieopdrachten van de vertrouwenspersoon uitoefenen.

Er werden mechanismen uitgewerkt die de preventie van de psychosociale risico’s op het collectieve niveau bevorderen:
Een risicoanalyse van een specifieke arbeidssituatie waarin een gevaar werd vastgesteld kan gevraagd worden door het comité of een lid van de hiërarchische lijn;
De individuele verzoeken met een collectief karakter worden eerst behandeld door de werkgever in overleg met het comité of de vakbondsafvaardiging.

Wanneer de preventie op collectief niveau niet heeft kunnen voorkomen dat er zich schadelijke situaties voordoen, heeft de werknemer die meent gezondheidsschade te ondervinden door psychosociale risico’s op het werk toegang tot interne procedures die werden uitgebreid naar het geheel van de psychosociale risico’s op het werk (en die niet langer beperkt zijn tot geweld, pesterijen en ongewenst seksueel gedrag op het werk). Men spreekt voortaan van een verzoek tot informele of formele psychosociale interventie en niet langer van een met redenen omklede klacht.

De specifieke procedure voor geweld, pesterijen of ongewenst seksueel gedrag op het werk werd behouden en verbeterd. De belangrijkste wijzigingen die aan deze procedure zijn aangebracht, zijn de volgende:
Verruiming van de definitie van pesterijen op het werk zodat rekening wordt gehouden met gedragingen die afzonderlijk genomen als onschuldig kunnen beschouwd worden maar waarvan de herhaling een onrechtmatig gedrag vormt;
De mogelijkheid voor de preventieadviseur psychosociale aspecten om verzoeken te weigeren wanneer deze manifest geen geweld, pesterijen of ongewenst seksueel gedrag op het werk inhouden;
De verplichting voor de preventieadviseur psychosociale aspecten om, alvorens zijn advies mee te delen, bewarende maatregelen voor te stellen wanneer de ernst van de feiten dit vereist;
Herkadering van de rol van de preventieadviseur psychosociale aspecten;
Inkorting van de termijn waarbinnen de preventieadviseur psychosociale aspecten zijn advies moet meedelen aan de werkgever;
Het informeren van de partijen over de inhoud van het advies van de preventieadviseur psychosociale aspecten;
De verplichting voor de werkgever om de partijen te informeren over de gevolgen van het verzoek;
De verplichting voor de preventieadviseur psychosociale aspecten om, in twee hypothesen, een beroep te doen op de inspectie het Toezicht op het Welzijn op het Werk wanneer de werkgever niet de nodige maatregelen heeft getroffen;
De inspectie van het Toezicht op het Welzijn op het Werk en het arbeidsauditoraat hebben onder bepaalde voorwaarden toegang tot de verklaringen die werden afgelegd tijdens de interne procedure;
Uitbreiding van de bescherming naar elk type maatregel die wordt getroffen als represaille voor het formele verzoek van de werknemer. Maar eveneens beperking van de bescherming van de werknemers die een externe klacht hebben ingediend (bij de inspectie, politie of het auditoraat): de bescherming kan slechts worden ingeroepen wanneer deze externe klachten werden ingediend nadat geprobeerd werd de formele procedure bij de preventieadviseur psychosociale aspecten toe te passen.
De mogelijkheid voor het slachtoffer van geweld, pesterijen of ongewenst seksueel gedrag om voor de arbeidsrechtbank een forfaitaire schadevergoeding tot herstel van de morele en materiële schade te vorderen.

Reacties uitgeschakeld voor Waar blijft het onderwijs (achter) ?

Waar blijft het onderwijs (achter) ?

Door | 1 september 2014 | Nieuws

Alle overheden moderniseerden de voorbije jaren hun organisatie.
Ze installeerden een nieuwe cultuur als antwoord op nieuwe vragen.
Ze werden dynamische organisaties.
Ze brachten krachtige leidinggevende figuren naar voor.
Ze dachten na over administratieve vereenvoudiging.
Ze gaven meer autonomie en initiatief aan hun medewerkers.
Ze apprecieerden medewerkers uit andere sectoren.
Ze maakten jobinhouden interessant.
Ze communiceerden op een intensieve wijze met hun klanten.
Ze wisten klachten als suggesties te benutten.
Ze verhoogden het niveau van hun ambtenaren.
Ze maakten gebruik van nieuwe technologieën.
Ze keken kritisch naar zichzelf.
Ze voorzagen in opleiding.
Ze evalueerden regelmatig hun medewerkers.
Ze investeerden in teamwerk.

Waar blijft het onderwijs (achter) ?

(cdm)

Reacties uitgeschakeld voor Congres HRM in de Overheid 2015

Congres HRM in de Overheid 2015

Door | 1 september 2014 | Nieuws

Al 5 jaar hét HR congres met jaarlijks bijna 700 HRM-professionals en lijnmanagers van de lokale en provinciale besturen en Vlaamse overheid (adviseurs P&O, stafmedewerkers HRM, personeelsverantwoordelijken, gemeentesecretarissen,…).

Noteer alvast de nieuwe datum in uw agenda:
Donderdag 5 februari 2015, Congrescentrum ICC Ghent.

Het thema in 2015:
Een innovatieve kijk op HR.
Nieuw denken. Nieuw doen.
Overheid in transitie!

De huidige veranderende maatschappij en werkcontext (verplicht langer werken, meer werk met minder personeel,…) vragen om een andere overheid. De overheid moet zichzelf als organisatie heruitvinden om aan de behoeften van haar verschillende klanten tegemoet te blijven komen. Hoe groei je naar een innovatieve overheidsorganisatie? Nieuw denken. Nieuw doen. Overheid in transitie!

Congres hrm in de overheid 2015