Archief juli, 2014

Reacties uitgeschakeld voor 12 nieuwe fusies bij de Vlaamse overheid

12 nieuwe fusies bij de Vlaamse overheid

Door | 30 juli 2014 | Nieuws

Bron: Vlaams Regeerakkoord, juli 2014

 • De departementen DAR en BZ, en de Studiedienst van de Vlaamse Regering worden het Departement Kanselarij en Bestuur.
 • De departementen LNE, RWO en het agentschap Inspectie RWO smelten samen tot het Departement Omgeving
 • AGIV, de Vlaamse Infolijn van het Departement DAR en het luik e-gov en informatiebeleid van Het Facilitair Bedrijf worden het agentschap Informatie Vlaanderen.
 • Het Agentschap voor Innovatie door Wetenschap en Technologie verdwijnt. Het luik bedrijfsgerichte processen fuseert met het Agentschap Ondernemen tot hetAgentschap Ondernemen en Innovatie.
 • De rest van IWT vormt samen met de Herculesstichting en het Fonds Wetenschappelijk Onderzoek het extern verzelfstandigd agentschap FWO.
 • Het agentschap Zorginspectie fuseert met het Departement WVG.
 • Er komt een Agentschap voor Samenwerking rond Gegevensdeling tussen de Actoren in de Zorg.
 • Het Agentschap Wegen en Verkeer en het Departement MOW fuseren.
 • Waterwegen en Zeekanaal en De Scheepvaart worden het Agentschap Waterwegen.
 • De strategische adviesraden VRWI, SARiV en Vlabest worden opgeheven.
 • De Mina-raad en de SARO worden samengevoegd tot de Omgevingsraad.
 • De Strategische adviesraad CJSM, de Vlaamse Woonraad en de strategische adviesraad Landbouw en Visserij gaan deel uitmaken van de SERV.
Reacties uitgeschakeld voor Nieuwe Vlaamse Regering bespaart in overheid.

Nieuwe Vlaamse Regering bespaart in overheid.

Door | 25 juli 2014 | Nieuws

Belga
wo 23/07/2014 – 12:36
Update: wo 23/07/2014 – 18:02 – De redactie.be
Gianni Paelinck, Alexander Verstraete, Belga
De N-VA, CD&V en Open VLD hebben hun Vlaams regeerakkoord voorgesteld. De ploeg wil starten met een begroting in evenwicht, maar daarvoor zal de komende 2 jaar hard moeten worden bespaard. Een overzicht van wat de nieuwe regering wil doen.
het integrale regeerakkoord

Er is afgesproken om al vanaf 2015 aan te knopen met een budgettair evenwicht. Om dat doel te bereiken zal de regering-Bourgeois I grondig moeten besparen. Ze wil immers tegelijk aan schuldafbouw doen en dit zonder nieuwe belastingen in te voeren.

Het overheidsapparaat
Volgens het regeerakkoord zal in de eerste plaats binnen het eigen overheidsapparaat worden bespaard. Een kerntakenplan moet tegen 1 januari 2015 aangeven welke activiteiten meer en minder essentieel zijn, wat vervolgens moet leiden tot "een lijst van af te bouwen activiteiten".

De middelen die dat oplevert, moeten deels een besparing opleveren en deels de kerntaken helpen versterken. Een aantal beleidsdomeinen wordt ook samengevoegd en een reeks adviesraden verdwijnt.

Tegelijk wil de centrumrechtse coalitie "het aantal personeelsleden in dienst van de Vlaamse overheid verder en significant laten dalen" door een selectief vervangingsbeleid. Maar het personeelsbeleid moet ook moderner. Een "grote digitale sprong voorwaarts" moet "plaats- en tijdsonafhankelijk werken" voor ambtenaren stimuleren, terwijl ook "een correcte verloning" gebaseerd op functieweging opduikt in het regeerakkoord. En de bestaande verlofregelingen worden "gerationaliseerd".

Op vlak van diversiteit zal de Vlaamse administratie dan weer moeten mikken op tien procent personen van allochtone afkomst, waarbij de definitie weliswaar wordt uitgebreid. Voor vrouwen in top- en middenkader wordt veertig procent vooropgesteld, terwijl het streefcijfer voor personen met een arbeidshandicap drie procent blijft.

De nieuwe Vlaamse ploeg zet ook volop in op de burger als "overheidsklant". Ze gaat daarvoor "radicaal digitaal, zonder regulitis". Zo moeten alle administratieve transacties met burgers en bedrijven tegen 2020 digitaal kunnen. Van bedrijven en burgers mogen meteen geen gegevens meer gevraagd worden die de overheid al in handen heeft of elders kan gaan zoeken.

Lokale besturen
Het aantal entiteiten wordt "drastisch" verminderd. De provincies worden niet afgeschaft, maar wel fors afgeslankt. Ze krijgen enkel nog grondgebonden bevoegdheden. De provinciegouverneurs blijven behouden en zien hun rol zelfs versterkt. Het aantal provincieraadsleden wordt dan weer gehalveerd, het aantal gedeputeerden beperkt tot vier.

Steden met meer dan 200.000 inwoners (Antwerpen en Gent) nemen zelf de taken van de provincies in handen. Die focus op grote steden keert ook elders terug. Zo krijgen middelgrote (+25.000 inwoners) en grote (+100.000 inwoners) steden en gemeenten grotere autonomie en extra bevoegdheden. In combinatie met een financiële bonus moet dat gemeentelijke fusies stimuleren.

Maar ook meer algemeen moet een ware "cultuuromslag" meer autonomie en bewegingsvrijheid opleveren voor de lokale besturen. Controles gebeuren vaker ex post en uitzendarbeid wordt een mogelijkheid voor gemeenten.

Tegen het eind van de legislatuur moeten de OCMW's ook volledig in de gemeentebesturen geïntegreerd zijn. Enkel de centrumsteden kunnen daarvan afzien.

De financiële stromen naar de lokale besturen worden drastisch vereenvoudigd. Het stedenfonds als afzonderlijk vehikel verdwijnt, terwijl een hele reeks middelen wordt samengebracht in nog twee fondsen: het gemeente- en een investeringsfonds.