Archief mei, 2014

Reacties uitgeschakeld voor Vlaamse overheid ‘Employer of the year 2014’

Vlaamse overheid ‘Employer of the year 2014’

Door | 26 mei 2014 | Nieuws

De Vlaamse overheid mag zich een jaar lang Employer of the year noemen. Tijdens de awardsceremonie op 20 mei behaalde de Vlaamse overheid de gouden medaille bij ‘Employer of the year 2014’ in de categorie non-profit. Dat is een award die ieder jaar uitgereikt wordt door het weekblad Vacature, in samenwerking met Acerta en de Vlerick Business School. Vorig jaar behaalde de Vlaamse overheid ook al de zilveren award.

“Bij de Vlaamse overheid krijg je alle kansen om je ervaring en expertise in je vakgebied verder uit te bouwen. Werken bij de Vlaamse overheid is veel meer dan enkel het uitvoeren van een administratieve job. Bij de organisaties van de Vlaamse overheid tref je boeiende en uiteenlopende functies aan”, vertelt Luc Lathouwers, secretaris-generaal van het Departement Bestuurszaken van de Vlaamse overheid. “De Vlaamse overheid investeerde het voorbije jaar verder in haar personeelsbeleid met een aantal concrete projecten. Zo werd Radar bijvoorbeeld gelanceerd, een uitleendienst voor talent. Dankzij Radar kunnen personeelsleden van de Vlaamse overheid hun talenten optimaal inzetten in de organisatie en lenen de entiteiten talent uit eigen huis uit. Een boeiende manier voor de medewerkers om kennis te verruimen en nieuwe ervaringen op te doen. Deze en andere inspanningen op vlak van HR werpen duidelijk hun vruchten af. We zijn dan ook heel trots op deze nieuwe erkenning.”

Reacties uitgeschakeld voor Wat verdient een EU-ambtenaar ?

Wat verdient een EU-ambtenaar ?

Door | 20 mei 2014 | Nieuws

Bron: http://www.europa-nu.nl/id/vj1qij6plkny/salarissen_europese_ambtenaren

Een beginnend beleidsambtenaar bij de EU verdient ongeveer € 4300 bruto per maand. Dit bedrag kan oplopen tot maximaal ruim € 18.000 bruto per maand, maar slechts 40 van de 33.000 ambtenaren verdienen zo veel. Daarnaast hebben EU-ambtenaren recht op allerlei toeslagen, maar een EU-ambtenaar heeft geen recht op vakantiegeld of een eindejaarsuitkering.
EU-ambtenaren betalen minimaal 8 en maximaal 45 procent belasting over hun salaris. Daar komt nog een extra heffing van 5,5 procent bovenop.

Reacties uitgeschakeld voor Financieel beheerders lokale besturen wijzigen hun naam

Financieel beheerders lokale besturen wijzigen hun naam

Door | 20 mei 2014 | Nieuws

Bron: VVSG-week, 20 mei 2014

Op de algemene vergadering van VLO van 20 mei 2014 heeft de beroepsvereniging van de Vlaamse Lokale Ontvangers haar naam en logo aangepast. De VLO, opgericht op 7 mei 2004, greep haar tienjarig bestaan aan om de naam aan te passen aan de sinds 2013 gewijzigde functiebenaming. De keuze viel op Vlofin: Vlaamse LOkale FINancieel beheerders. Vlofin wil naast belangenbehartiger van de financieel beheerders en bijzonder rekenplichtigen ook en vooral een vereniging zijn voor kennis- en expertiseuitwisseling over onze lokale financiën, en zo ten dienste staan van de lokale besturen, hun bestuurders en andere belanghebbenden. Om de transitie volledig te maken werd ook een volledig nieuwe website www.vlofin.be gelanceerd in samenwerking met V-ICT-OR, en werd een nieuwe voorzitter gekozen. De nieuwe naam en logo passen ook in de evolutie van ‘new public management’ die is ingezet door het gemeentedecreet – een evolutie die de vereniging en haar partners omarmen, en die ze hebben vertaald in hun nog altijd zeer actuele uitgave ‘Van ontvanger, een ambt met een indrukwekkend verleden, naar financieel beheerder, een ambt met een veelbelovende toekomst’. Contact: info@vlofin.be en www.vlofin.be

Reacties uitgeschakeld voor VDAB en Le Forem werken samen

VDAB en Le Forem werken samen

Door | 3 mei 2014 | Nieuws

Bron: Dertien, Vlaams Personeelsmagazine, mei 2014.

Op de grens tussen Vlaanderen en Wallonië
Els Dejonghe, Rony De Wasch en Martine Castiaux brengen Vlaamse bedrijven en Waalse werkzoekenden samen.

Samen op de werkvloer

• Wie? Rony De Wasch en Els Dejonghe (VDAB)

• Met wie? Martine Castiaux en haar collega’s van Le Forem, de Waalse tegenhanger van VDAB

• Brengen vanuit hun kantoor in Moeskroen Vlaamse bedrijven en Waalse werkzoekenden in contact met elkaar en zorgen voor de nodige begeleiding. De VDAB heeft ook in Luik en Halle zulke gemengde, ‘interregionale’ teams.

Waarom zijn jullie beginnen samen te werken?
RONY: “Vlaamse bedrijven zitten vaak met vacatures die ze niet kunnen invullen, terwijl er 25 kilometer verder, onder de taalgrens, heel wat mensen niet aan een job geraken. We proberen Vlaamse ondernemers te overtuigen personeel uit Wallonië in dienst te nemen. Een goede schrijnwerker Je eigen manier van werken niet opdringen aan de ander is de sleutel tot succesbijvoorbeeld hoeft niet per se Nederlandstalig te zijn.”
MARTINE: “Wij zoeken uit welke werkzoekenden in Vlaanderen willen werken. Dan kijken onze miniteams, die telkens uit een Vlaamse en Waalse collega bestaan, of bepaalde vacatures matchen. Waar nodig geven we taallessen aan de mensen die in Vlaanderen willen werken. Ze krijgen ook meer informatie over de bedrijfscultuur in Vlaanderen. Soms organiseren we ook jobdatings tussen werkzoekenden en bedrijven.”

Hoe verloopt de onderlinge samenwerking?
RONY: “Heel goed. In het begin was het wat zoeken omdat VDAB en Le Forem elk een eigen bedrijfscultuur hebben. We hebben vooral gekeken hoe we elkaar konden versterken en dat loopt uitstekend. Je eigen manier van werken niet opdringen aan de ander, dat is de sleutel tot succes.”

Welke taal spreken jullie onderling?
MARTINE: “Iedereen spreekt in principe zijn eigen taal, maar in de praktijk merken we dat iedereen de omgekeerde reflex heeft. De Franstaligen spreken Nederlands tegen de Vlamingen en omgekeerd. Iedereen doet erg zijn best om het de ander makkelijk te maken. Soms kom ik na een dag Nederlands praten buiten en denk ik ‘Ah ja, c’est la Wallonie ici (lacht).”
ELS: “Vaak spreken we de twee talen door elkaar. In het begin was dat even wennen en vroeg dat best wel wat concentratie, maar nu doe ik vrolijk mee.”

Reacties uitgeschakeld voor 2.000 betogers voor kwaliteitsvolle openbare diensten in steden en gemeenten

2.000 betogers voor kwaliteitsvolle openbare diensten in steden en gemeenten

Door | 1 mei 2014 | Nieuws

Bron: Bron: solidair
Nick Dobbelaere

Zo’n 2.000 mensen van ACOD kwamen woensdagmorgen in Antwerpen op straat voor het behoud van kwaliteitsvolle openbare dienstverlening bij de steden en gemeenten. Die komt zwaar onder druk te staan door sluipende afdankingen, sluiting van diensten en afbouw van de statutaire rechten van het personeel.

(Foto Solidair, Kamiel Kelders)
Pictures
PVDA-voorzitter Peter Mertens was een van de opvallende aanwezigen op de actie van de ACOD LRB, de centrale van de landelijke en regionale besturen. “Deze mensen zijn dag in dag uit bezig met openbare dienstverlening. Dit zijn de mensen die onze maatschappij laten draaien”, vertelt hij. “Vandaag komen zij niet alleen op voor hun job, maar voor het sociaal weefsel in de hele samenleving. Het kan niet dat de bankencrisis wordt afgewenteld op het stedelijk en gemeentelijk personeel en op de gebruikers van die openbare dienstverlening.”
Een van de mensen die vechten voor de dienstverlening is Eddy. Hij werkt bij de Antwerpse stadsdiensten en herstelt straten. Hij stelt zelf dagelijks vast dat er onvoldoende personeel is. “Als er ergens een putje in het wegdek is, dan wordt dat minder snel hersteld. Als je niet genoeg volk hebt, moet je een privéaannemer aanspreken en uiteindelijk komt dat duurder uit, hè. En de mensen zullen ook sneller hun auto kapot rijden. Je moet de straten er soms eens zien bij liggen. Er zijn haast geen straten meer waar geen put in zit.”
“Er wordt langs alle kanten met geld gegooid, maar wij hebben al twintig jaar geen opslag gekregen. Ze willen ook onze ziektedagen afpakken, daar gaan wij niet mee akkoord. En het is vooral op de laaggeschoolden dat wordt bespaard. Maar ik vind dat een stad nog altijd een sociale rol heeft te vervullen.”
“De grens is bereikt”

Denise en Fré zijn poetsvrouwen in het stedelijk onderwijs. Zwijg hen van de besparingen op het stadspersoneel. Qua werkdruk is de grens voor hen al lang bereikt. “Gepensioneerden en langdurig zieken worden niet meer vervangen. Er komt steeds maar werk bij en bij en bij. In die mate dat we het niet meer aan kunnen. We krijgen nog tien minuten om een klaslokaal schoon te maken. Begin daar maar eens aan in een kleuterschool. Dat is niet haalbaar.”
Vroeger waren ze met meer, was het werk beter verdeeld en hadden ze al eens tijd om eens te lachen. “Maar die tijd is voorbij”, zeggen ze. “Wij moeten ‘flexibel’ zijn. Maar wij zíjn steeds flexibeler. De grens is bereikt. We lopen op de toppen van onze tenen. De collegialiteit lijdt eronder, hé. Je ziet elkaar minder... En als er iemand ziek valt, dan neem je dat werk erbij, en dan komen we in de problemen.
Heeft dat gevolgen voor de kwaliteit van hun werk? Zeker, klinkt het in koor. “Naast schoonmaken zetten we ook het drinken klaar voor de kinderen, we zetten de borden voor het middageten, maken de refters klaar... En ja, de druk ligt zo hoog dat we sommige dingen niet gedaan krijgen. Het blijft liggen, waardoor we tijdens vakantieperiodes het werk moeten inhalen.”
“Steden die zelf mensen buiten gooien, dat klopt toch niet?”

Hackert is brandweerman in Antwerpen. En ja, ook daar besparingen. “Wij zitten met een nieuw statuut dat in de pijplijn zit, maar er worden ook minder mensen aangeworven. Vroeger zat er op één brandweerwagen negen man, nu nog zes. In principe hadden we nog tot 2015 mensen moeten aanwerven om het personeelsbestand op peil te houden, maar dat gaat nu niet gebeuren.”
Is dat voelbaar voor de bevolking? “Tja, die voelen dat niet alle dagen, natuurlijk. Maar geregeld worden er brandweerwagens ‘buiten dienst’ gezet, omdat er onvoldoende personeelsbezetting is. Men probeert dat nu op te vangen met vrijwilligerskorpsen uit naburige gemeenten. Ons nieuwe statuut impliceert een nauwere samenwerking tussen vrijwilligerskorpsen en beroepskorpsen. Maar dat wil zeggen: minder mensen met een vaste job en meer vrijwilligers. Dat is natuurlijk een besparing. Je hoort overal: er moet meer werk komen, maar wat doen de steden zelf? Mensen buiten gooien. Dat klopt toch niet?
Stem van de werkvloer monddood gemaakt

De – voornamelijk – vrouwen van de Antwerpse stedelijke kinderopvang vormden een grote groep in de betoging. De vraag om een korte reactie werd echter beleefd maar duidelijk afgewimpeld. Spreekverbod van hogerhand.
Peter Mertens reageert verbijsterd. “Ongelooflijk dat men via dat soort censuurmaatregelen probeert de vrije meningsuiting en de bekommernissen van de werkvloer aan banden te leggen. De mensen van de kinderopvang werken keihard, met heel hun hart. De Vlaamse regering heeft een decreet uitgevaardigd dat de norm voor kinderopvang optrekt van 6,5 naar 9 kinderen per kinderverzorgster. Op die manier kunnen die mensen alleen nog pampers verversen en blijft er nog nauwelijks tijd over pedagogische taken. Hun stem mag van het stadsbestuur niet gehoord worden. Zij mogen niet eens zeggen wat er gebeurt op de werkvloer. Dat doet mij erg 19de-eeuws aan.”
Off the record wil één persoon wel reageren. Anoniem. Zij heeft het over het veiligheidsprobleem. “’s Morgens en ’s avonds gebeurt het geregeld dat één kinderverzorgster alleen staat met vijftien tot twintig kindjes. Dat is echt niet gezond, noch voor de kinderverzorgster, noch voor de kindjes. We zeggen al jaren tegen onze chefs: het is een kwestie van tijd dat er in de kinderopvang een dramatisch ongeluk gebeurt met een kindje. Dan pas zullen de beleidsverantwoordelijken en de publieke opinie worden wakker geschud. Maar wij vrezen dat een ongeluk op termijn onvermijdelijk is. Die schrik leeft al heel lang en is ook de reden waarom veel mensen vandaag staken en betogen. Ze voelen dat dit geen gezonde situatie is.”
“Er is geld genoeg, maar het zit niet op de juiste plaats”

“De kinderverzorgsters maken er het beste van, maar het creëert stress en het haalt de kwaliteit naar beneden”, gaat onze gesprekspartner verder. “Mensen gaan onderdoor aan de werkdruk en de stress. Het ziekteverzuim ís ook hoger dan gemiddeld. We zijn boos. We willen dat meer mensen aangeworven worden. Er zijn genoeg werklozen die dat werk willen doen. En volgens mij is er ook genoeg geld, alleen zit het niet op de juiste plaats. De kloof tussen arm en rijk wordt met de dag groter.”
“Af en toe gebeurt het dat vrijwilligers taken van beroepskrachten innemen. Nu, ik heb op zich niks tegen vrijwilligerswerk, maar vrijwilligerswerk mag geen noodzaak worden om de openbare dienstverlening te kunnen realiseren. Dat kan niet.”
Thuis werken

Carlos en Kamiel zijn ambtenaren van de Vlaamse overheid. Ze zijn hier uit solidariteit met de collega’s van de steden en gemeenten. “Er wordt enorm gesold met het personeel van de steden en gemeenten”, weet Carlos. “En dat is niet aanvaardbaar. Ook bij ons gebeurt dat. Bij de Vlaamse overheid is al 7,1% van het personeel verdwenen. Er moet steeds meer gedaan worden met minder mensen. Onhoudbaar.”
“We kunnen niet meer dezelfde kwaliteit van dienstverlening leveren als vroeger”, pikt Kamiel in. “Per drie mensen die met pensioen gaan, is er maar één vervanger.” Wie een telefoontje naar de overheid pleegt, hoeft dan ook niet verwonderd te zijn dat ie niet onmiddellijk gehoor krijgt. De werkdruk... Het is een terugkerend verhaal.
Er wordt ook bespaard op gebouwen bij de Vlaamse overheid. Een vaste werkstek, dat bestaat niet meer. Als er 100 ambtenaren zijn, is er nog maar voor 60 effectief plaats. Thuis werken is de boodschap. Een zuivere besparingsmaatregel.
“Er wordt ook steeds meer uitbesteed. Dat kost meer dan dat het door ons zou gedaan worden. Tijdens de begrotingsbesprekingen kunnen de ministers zich dan sympathiek maken bij de bevolking omdat ze zoveel procent bespaard hebben op de ambtenaren, maar eigenlijk hebben ze niks bespaard en zelfs meer uitgegeven.”
Alles moet geld kosten

ACOD LRB Gent, lezen we op een vlag. De drager ervan stelt zichzelf voor als Lievens, brandweerman. De openbare diensten zijn hem dierbaar.
“Neem nu de elektriciteitsmaatschappijen”, steekt hij van wal. “Vroeger was dat van de overheid. Nu zijn ze in handen van de privé of van intercommunales. Gevolg? Veel mensen kunnen hun elektriciteit niet meer betalen. Gasvoorziening, watervoorziening, reinigingsdiensten... dat waren vroeger allemaal openbare diensten. Nu worden ze geprivatiseerd en zijn ze voor veel mensen steeds moeilijker te betalen. Alles moet geld kosten en de gewone werkmens is de dupe.”
Ook sommige brandweerdiensten blijken niet immuun voor die trend. “In Gent worden alle diensten die niet brandweergerelateerd zijn – wespennesten weghalen, kelders leegpompen... – binnenkort betalend. Oké, voor niets gaat de zon op, maar openbare diensten zijn een dienstverlening.”

Reacties uitgeschakeld voor Nederland: Vanaf 1 mei ambtenaren voor betere CAO

Nederland: Vanaf 1 mei ambtenaren voor betere CAO

Door | 1 mei 2014 | Nieuws

Bron: http://www.binnenlandsbestuur.nl
Ambtenaren in Eindhoven en Rotterdam gaan vandaag op 1 mei de eerste waarschuwingsacties houden. In aanloop naar de landelijke stakingsdag van 18 juni zullen in meer gemeenten acties worden gevoerd. Inzet: een – betere − cao.

Op de Dag van de arbeid, 1 mei, gaan ambtenaren in Eindhoven en Rotterdam de eerste waarschuwingsacties houden. In aanloop naar de landelijke stakingsdag van 18 juni zullen in meer gemeenten acties worden gevoerd. Inzet: een – betere − cao.
Afdwingen
Ambtenaren zijn er ‘helemaal klaar mee’, stelt Bert de Haas, cao-onderhandelaar bij de grootste ambtenarenbond Abvakabo FNV. Na een jaar lang onderhandelingen over een nieuwe cao, werden deze medio maart definitief afgebroken. Met de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) zijn volgens de bonden geen goede afspraken te maken over werk, koopkracht en respect. Ambtenaren willen dit via acties alsnog afdwingen.

Acties
Op 19 mei - de Dag van de koopkracht – gaan Amsterdamse ambtenaren actie voeren. Op de Dag van respect – 2 juni – nemen Haagse collega’s het stokje over. Ook bij andere gemeenten worden acties voorbereid. Op 18 juni legt het gemeentepersoneel landelijk het werk neer.

Loonsverhoging
De vakbonden willen een loonsverhoging van 2,5 procent in 2013 en 3 procent in 2014. Ook moeten er in de cao afspraken gemaakt worden over werkgelegenheid en het terugdringen van onzeker werk (o.a. payrolling). Daarnaast roept de Abvakabo FNV de werkgevers op te investeren in de medewerkers en de kwaliteit van de publieke dienstverlening.

Koopkracht
Als de koopkracht van 175.000 gemeenteambtenaren wordt verbeterd, komt de economie op gang, benadrukt ook vakbondsvoorzitter Corrie van Brenk in een interview met Binnenlands Bestuur. Zij pleit voor een terugkeer van het trendvolgerschap voor ambtenaren. Dat zou een einde maken aan maandenlange vruchteloze onderhandelingen over loonsverhoging, en vooral de rechtsongelijkheid stoppen.

Lees het hele interview met Corrie van Brenk in Binnenlands Bestuur nr. 8 van deze week.