Archief maart, 2014

Reacties uitgeschakeld voor Recordaantal sollicitaties bij de federale overheid

Recordaantal sollicitaties bij de federale overheid

Door | 26 maart 2014 | Nieuws

Bron: Fedra, 25 maart 2014
Nog nooit solliciteerden zoveel kandidaten bij de federale overheid als in 2013. Het aantal sollicitaties liep vorig jaar op tot 172.420. Dat zijn er 60.000 meer dan in 2012.

In 2011 ontving Selor 87.108 sollicitaties voor de federale overheid, in 2012 lag het aantal op 110.239. Het nieuwe cijfer voor 2013 breekt dus alle records.

De verklaring ligt voor een stuk in het soort vacatures dat vorig jaar werd uitgeschreven. Daar zaten er enkele tussen waarvoor veel mensen in aanmerking komen: administratief assistenten, calltakers, douaniers, chauffeurs en onthaalmedewerkers. Andere jobs die veel kandidaten lokten, waren cipiers voor de FOD Justitie en masters en bachelors voor de FOD Financiën.

Hendrik Bogaert: “De overheid is mee een speler op de arbeidsmarkt. Ook wij willen de beste mensen aantrekken in onze organisatie. Hoe groter de keuze uit het aantal kandidaten, hoe groter de kans dat we de meest geschikte mensen vinden voor de jobs die we aanbieden. Het is vooral hoopgevend dat veel jongeren weer voor de overheid willen werken: 62% van de sollicitanten is jonger dan 35 jaar.”

De profielen van de kandidaten sluiten ook nauw aan bij de bestaande vacatures. In 2013 waren 39% van de vacatures bij Selor voor masters en bachelors, 42% van de sollicitanten hadden zo’n diploma. De overige 61% van de jobaanbiedingen waren voor mensen met een diploma hoger of lager secundair onderwijs. Voor 58% van de sollicitanten was dat hun hoogst behaalde diploma.

Enkele cijfers voor 2013

In 2013 gingen 2.768 nieuwe medewerkers aan de slag binnen de federale overheid. Dat zijn er 198 meer dan in 2012. Ondanks die lichte stijging is het totaal aantal medewerkers bij de federale overheid gedaald van 70.593 in 2012 tot 69.359 eind vorig jaar.
Ongeveer evenveel mannen als vrouwen solliciteerden bij de federale overheid.
Voor de talen is de verdeling 36% Nederlandstalige sollicitanten versus 64% Franstalige sollicitanten.
1.149 sollicitanten vroegen aanpassingen aan de procedure of werkpost door hun handicap, ziekte of leerstoornis.
10.008 sollicitanten gaven aan van allochtone origine te zijn. Sinds februari 2013 kan een sollicitant dat vrijwillig aanduiden in het cv in Mijn Selor.

Reacties uitgeschakeld voor Telewerk bij de federale overheid fors gestegen

Telewerk bij de federale overheid fors gestegen

Door | 8 maart 2014 | Nieuws

VRT
vr 07/03/2014 – 11:37 Belga
Telewerk bij de federale overheid zit in de lift. In januari 2014 maakten 6.132 medewerkers van de federale overheid van de mogelijkheid gebruik. Dat is een stijging met 62 procent tegenover 2012. In 2007 waren er slechts 490 telewerkende federale ambtenaren.
Telewerk is populairder bij vrouwen dan bij mannen. 3.787 vrouwen en 2.345 mannen zijn telewerkers. 3.377 onder hen werken vanuit Vlaanderen, 2.076 werken vanuit Wallonië en 664 telewerkers hebben Brussel als basis.

Deze positieve tendens is een gevolg van het stimulerende beleid dat de federale overheid de voorbije jaren heeft gevoerd omtrent telewerk, zegt staatssecretaris voor Ambtenarenzaken Hendrik Bogaert (CD&V). Zo openden in december 2013 zes federale overheidsdiensten 22 satellietkantoren over het hele land.

"Telewerk hoort bij een moderne overheid. Wat telt, zijn de resultaten van onze ambtenaren en niet waar ze die behalen. Telewerk biedt tal van voordelen: de huurfactuur voor de federale overheid daalt. Het is goed voor het milieu. Voor vele overheidsmedewerkers betekent dit ook een beperking van de soms lange pendeltrajecten. Maar bovenal: voor vele federale ambtenaren leidt telewerk tot een beter evenwicht tussen werk en privéleven", zegt Bogaert.

Reacties uitgeschakeld voor Registreer gratis voor HR XPO – 27 en 28 maart 2014

Registreer gratis voor HR XPO – 27 en 28 maart 2014

Door | 6 maart 2014 | Nieuws

HR14-webbanner-bedrijfsopleidingen-280x280-NL

 

Registreer gratis via deze link

 

HR XPO, de nieuwe vakbeurs voor oplossingen en diensten voor personeelsbeleid, verenigt de 3 pijlers van HRM en brengt networking, knowledge exchange én tools samen op 1 plaats. In samenwerking met Federgon, HR Magazine en VOKA biedt HR XPO een antwoord op de vraag van de markt naar een contactplatform tussen enerzijds de aanbieders van oplossingen en tools voor personeelsmanagement in de ruimste zin van het woord – instroom, doorstroom en uitstroom – en anderzijds de HR-verantwoordelijken, CEO’s, Financial, ICT en Officemanagers van zowel multinationals als KMO’s, en dit binnen diverse sectoren.

Reacties uitgeschakeld voor Reorganisatie is ’obsessie van politici’

Reorganisatie is ’obsessie van politici’

Door | 1 maart 2014 | Nieuws

01-03-14 11:53 uur – Bron: Het Parool Nederland
Reorganisatie is ’obsessie van politici’
Het stadsdeelkantoor in Oost © Floris Lok
Het snijden in het ambtenarenapparaat heeft ongezonde trekjes, zegt vakbondsman Fred Bos. 'Dit lijkt wel een obsessie. Er is een onbedwingbare drang bij politici om een zogenaamde ambtenarenplaag uit te roeien.'

De gemeente is nog maar net begonnen met het aankondigen van de reorganisatie van het ambtenarenapparaat, of de raad roept alweer om verdere afslanking. Maar nu zegt Fred Bos, onderhandelaar van de AbvaKabo, ho.

'Het is toch raar, die dwangmatige neurose van de politiek om te roepen dat er weer minder ambtenaren komen. Die ambtenaren zijn mensen die keihard werken. De meesten hebben de afgelopen jaren nauwelijks tijd gekregen om te wennen aan hun steeds maar veranderende werkplek. Amsterdam heeft sinds 2008 al 115 reorganisaties doorgevoerd. Maar de politiek vindt het niet genoeg.'

Wat merken ambtenaren hiervan?

'Reorganisaties zijn geen processen die de ene dag beginnen en netjes worden afgewerkt, zodat je zegt: morgen is het klaar. Nee, mensen die je overhoudt, moeten begeleid worden. Werkprocessen zullen in de praktijk nooit precies gaan zoals je hebt bedacht. Je stuit op diverse ongelukjes. De eerste tijd blijf je druk bezig iedereen aan de nieuwe situatie te laten wennen, maar in Amsterdam zie je dan de volgende reorganisatie alweer komen.'

Overboord gezet
Wethouder Eric van der Burg zegt dat het aantal ambtenaren tussen 2010 en 2016 met een kwart daalt tot onder twaalfduizend voltijdbanen. 'Dat is nog duizend te gaan. Er komen honderden nieuwe boventalligen extra. Een reorganisatie van deze omvang hebben we nog nooit gehad in de stad. Iedere ambtenaar wisselt van plek. En er is al veel gebeurd. De ambulancedienst, het Havenbedrijf en het energiebedrijf zijn overboord gezet. Leerplichtambtenaren zijn er niet meer. Zit daar geen ondergrens aan? Ooit liepen er dertigduizend ambtenaren rond in deze stad.'

'Ik lees dat het aantal loketten slinkt van 54 naar zeven en dat burgers sneller aan de beurt zijn. Ik denk dan: hoe kan dat - als ze bij Albert Heijn twintig kassa's dichtgooien, worden de rijen langer.'

Minder service
Het 'snijden in eigen vlees' van de gemeente is een schijnkeuze, zegt Bos. 'Wie geen financiële lasten naar de burger brengt, maar ambtenaren ontslaat, gaat minder service leveren. Die moet de burger weer inkopen.'

'Amerika is het walhalla van de liberalen. Daar hebben ze tegenwoordig per hoofd van de bevolking meer ambtenaren dan in Amsterdam. In Europa scoort Amsterdam bovengemiddeld zuinig.'

Het idee dat door stadsdelen dubbel werk wordt gedaan, is toch niet gek?

Onhandig georganiseerd
'Die dubbeling is door de politiek bedacht in de jaren zeventig. Het bestuur moest dichter bij de burger komen. Ze knipten Amsterdam op in kleine dorpjes. Later kwamen bedenkingen: is het wel handig, allemaal kantoren bouwen en die dure vuilniswagens in elk stadsdeel aanschaffen? Daar zit iets in. Kan Amsterdam zich niet beter als één organisatie presenteren, in plaats van dat al die stadsdelen versnipperd overal zelf met delegaties op werkbezoek gaan? Het vervelende is alleen dat bij burgers het idee is ontstaan dat ambtenaren zich zo onhandig hebben georganiseerd, terwijl die slechts de politiek volgen.'

Ambtenaar zijn is bovendien geen sinecure, zegt Bos. 'Ambtenaren volgen de waan van de politiek, zorgen ervoor dat het werk doorgaat. Het is verantwoordelijk werk. Ambtenaren, politie, hebben het geweldsmonopolie. Ambtenaren bewaken ook de bouw via vergunningen, of het onderwijs, of de kwaliteit van wonen.'

Reacties uitgeschakeld voor De ambtenaar trekt het niet meer

De ambtenaar trekt het niet meer

Door | 1 maart 2014 | Nieuws

01-03-14 11:53 uur – Bron: Het Parool Nederland
Reorganisatie is ’obsessie van politici’
Het stadsdeelkantoor in Oost © Floris Lok
Het snijden in het ambtenarenapparaat heeft ongezonde trekjes, zegt vakbondsman Fred Bos. 'Dit lijkt wel een obsessie. Er is een onbedwingbare drang bij politici om een zogenaamde ambtenarenplaag uit te roeien.'

De gemeente is nog maar net begonnen met het aankondigen van de reorganisatie van het ambtenarenapparaat, of de raad roept alweer om verdere afslanking. Maar nu zegt Fred Bos, onderhandelaar van de AbvaKabo, ho.

'Het is toch raar, die dwangmatige neurose van de politiek om te roepen dat er weer minder ambtenaren komen. Die ambtenaren zijn mensen die keihard werken. De meesten hebben de afgelopen jaren nauwelijks tijd gekregen om te wennen aan hun steeds maar veranderende werkplek. Amsterdam heeft sinds 2008 al 115 reorganisaties doorgevoerd. Maar de politiek vindt het niet genoeg.'

Wat merken ambtenaren hiervan?

'Reorganisaties zijn geen processen die de ene dag beginnen en netjes worden afgewerkt, zodat je zegt: morgen is het klaar. Nee, mensen die je overhoudt, moeten begeleid worden. Werkprocessen zullen in de praktijk nooit precies gaan zoals je hebt bedacht. Je stuit op diverse ongelukjes. De eerste tijd blijf je druk bezig iedereen aan de nieuwe situatie te laten wennen, maar in Amsterdam zie je dan de volgende reorganisatie alweer komen.'

Overboord gezet
Wethouder Eric van der Burg zegt dat het aantal ambtenaren tussen 2010 en 2016 met een kwart daalt tot onder twaalfduizend voltijdbanen. 'Dat is nog duizend te gaan. Er komen honderden nieuwe boventalligen extra. Een reorganisatie van deze omvang hebben we nog nooit gehad in de stad. Iedere ambtenaar wisselt van plek. En er is al veel gebeurd. De ambulancedienst, het Havenbedrijf en het energiebedrijf zijn overboord gezet. Leerplichtambtenaren zijn er niet meer. Zit daar geen ondergrens aan? Ooit liepen er dertigduizend ambtenaren rond in deze stad.'

'Ik lees dat het aantal loketten slinkt van 54 naar zeven en dat burgers sneller aan de beurt zijn. Ik denk dan: hoe kan dat - als ze bij Albert Heijn twintig kassa's dichtgooien, worden de rijen langer.'

Minder service
Het 'snijden in eigen vlees' van de gemeente is een schijnkeuze, zegt Bos. 'Wie geen financiële lasten naar de burger brengt, maar ambtenaren ontslaat, gaat minder service leveren. Die moet de burger weer inkopen.'

'Amerika is het walhalla van de liberalen. Daar hebben ze tegenwoordig per hoofd van de bevolking meer ambtenaren dan in Amsterdam. In Europa scoort Amsterdam bovengemiddeld zuinig.'

Het idee dat door stadsdelen dubbel werk wordt gedaan, is toch niet gek?

Onhandig georganiseerd
'Die dubbeling is door de politiek bedacht in de jaren zeventig. Het bestuur moest dichter bij de burger komen. Ze knipten Amsterdam op in kleine dorpjes. Later kwamen bedenkingen: is het wel handig, allemaal kantoren bouwen en die dure vuilniswagens in elk stadsdeel aanschaffen? Daar zit iets in. Kan Amsterdam zich niet beter als één organisatie presenteren, in plaats van dat al die stadsdelen versnipperd overal zelf met delegaties op werkbezoek gaan? Het vervelende is alleen dat bij burgers het idee is ontstaan dat ambtenaren zich zo onhandig hebben georganiseerd, terwijl die slechts de politiek volgen.'

Ambtenaar zijn is bovendien geen sinecure, zegt Bos. 'Ambtenaren volgen de waan van de politiek, zorgen ervoor dat het werk doorgaat. Het is verantwoordelijk werk. Ambtenaren, politie, hebben het geweldsmonopolie. Ambtenaren bewaken ook de bouw via vergunningen, of het onderwijs, of de kwaliteit van wonen.'