Archief januari, 2014

Reacties uitgeschakeld voor Weyts versus Bogaert over evaluatie van ambtenaren

Weyts versus Bogaert over evaluatie van ambtenaren

Door | 6 januari 2014 | Nieuws

Bron: VRT.be zo 05/01/2014 – 09:14 Update: zo 05/01/2014 – 11:00
Alexander Verstraete
Het personeelsbeleid bij de federale overheid is een puinhoop. Dat stelt Kamerlid Ben Weyts van de N-VA. "In 12 jaar tijd is nog niet de helft van het totale aantal ambtenaren geëvalueerd", beweert hij. Staatssecretaris voor Ambtenarenzaken Hendrik Bogaert (CD&V) beklemtoont dat sinds dit jaar een nieuw evaluatiesysteem van kracht is.
"Er bestaat een evaluatiesysteem voor ambtenaren, maar nu blijkt dat in 12 jaar tijd nog niet de helft van het totale aantal ambtenaren is geëvalueerd", zegt Weyts. "Het gevolg daarvan is dat in die tijd slechts 5 ontslagen zijn gevallen en dit op een totaal van 80.000 ambtenaren."

"Dit betekent dat slecht presterende ambtenaren niet worden gestraft en dat goed presterende ambtenaren niet worden beloond", gaat hij verder. "In beide gevallen komt dit neer op een desastreus personeelsbeleid."

"Wie onvoldoende scoort, moet het schip verlaten"
Staatssecretaris voor Ambtenarenzaken Bogaert beklemtoont dat sinds dit jaar een nieuw evaluatiesysteem van kracht is. Hij houdt vol dat alle ambtenaren voortaan jaarlijks zullen worden geëvalueerd.

"We hebben lang met de vakbonden onderhandeld, maar sinds 1 januari is het systeem in voege", zegt hij. "Wie goed presteert, gaat sneller vooruit in haar of zijn carrière. Promotie kan dan na 2 jaar in plaats van na 6 jaar. Wie niet aan de verwachtingen voldoet, die stagneert. Wie onvoldoende scoort, zal worden gevraagd het schip te verlaten."

Reacties uitgeschakeld voor Startende leraren in het onderwijs houden.

Startende leraren in het onderwijs houden.

Door | 6 januari 2014 | Nieuws

Klasse lanceert campagne om startende leraren in onderwijs te houden
Bron: Klasse.be – 06 01 2014

“Wij staan achter je”, zo luidt de slogan waarmee Klasse vandaag een campagne lanceert om startende leraren zo veel mogelijk in het onderwijs te houden. Nu stapt in het secundair onderwijs een op de vier leraren binnen de vijf jaar uit het beroep. In het basisonderwijs is dat een op de acht. Vaak door een gebrek aan goede ondersteuning. Elk schooljaar verliezen we daardoor honderden leraren en veel talent.

Met een Starterspact voor elke school, een campagnefilmpje, extra’s op de site en een Facebookgroep wil Klasse scholen en starters ondersteunen om het talent zo veel mogelijk op school te houden. Alles is terug te vinden op www.klasse.be/pasvoordeklas.

Elke school haar Starterspact: “Wij staan achter je”
StarterspactIn het januarinummer lanceert Klasse het Starterspact “Wij staan achter je”. In dat pact staan elf engagementen (“Jij mag groeien”, “Jij kan ons iets leren”, “Jij krijgt een haalbare opdracht”, “Jij krijgt een mentor, peter of meter”…) die elke Vlaamse school kan aangaan voor haar startende leraren. Het Starterspact zit in elke Klasse. Scholen kunnen het ondertekenen en ophangen in de lerarenkamer. Het pact omschrijft wat goede aanvangsbegeleiding op school kan inhouden. Scholen die het ophangen en ondertekenen, tonen dat ze achter hun starters staan. Het Starterspact vind je op hier (PDF).

Campagnefilmpje: ‘Starten doe je niet alleen’
Net zoals een kind niet alleen kan leren fietsen of zwemmen, kan een startende leraar niet zonder begeleiding. Dat is ook de insteek voor het sensibiliserende campagnefilmpje dat bij het pact hoort. Uit de gesprekken met starters blijkt namelijk dat ze te vaak het gevoel hebben er alleen voor te staan. Klasse roept op om het filmpje massaal te delen en zo het startersvirus te verspreiden.

Het dossier ‘Starters zoeken steun’
“Ik stond te wenen voor de klas”, “Ze jagen geëngageerde mensen die vernieuwing brengen gewoon weg”, “Je start en loopt onmiddellijk achter” … In het dossier ‘Starters zoeken steun’ vertellen vijf startende leraren, Michaëla, Tim, Lisa, Hermien en Sofie, hoe zij hun eerste jaar hebben ervaren of waarom sommigen van hen al uit het onderwijs zijn gestapt.

Starters Pas voor de Klas

Martin Valcke, professor Onderwijskunde (UGent) en Geert Kelchtermans, professor Onderwijsbeleid en -vernieuwing en Lerarenopleiding (KU Leuven) zoeken naar mogelijke oorzaken: het onderwijs als slechte beroepssector om in te starten, gebrekkige aanvangsbegeleiding, tekortschieten van de lerarenopleiding … én stellen oplossingen voor: inzetten op aanvangsbegeleiding, leren van elkaar, loopbaan aantrekkelijker maken …

Lees het volledige dossier in het januarinummer van Klasse.

Speciale webpagina en Facebookgroep voor starters: ‘Pas voor de klas’
De website van Klasse voor Leraren heeft bijzondere aandacht voor starters. Starters kunnen er terecht met vragen, een blog lezen van twee startende leraren, filmpjes vol tips bekijken … Bekijk het overzicht op www.klasse.be/pasvoordeklas.

Starters kunnen ook lid worden van de Facebookgroep waar ze met elkaar ervaringen kunnen uitwisselen, vragen kunnen stellen en elkaar kunnen helpen. Ervaren coaches kijken op de achtergrond mee. De Facebookgroep vind je op www.facebook.com/groups/pasvoordeklas.

2022: 17.000 leraren te kort
Elk jaar zetten om en bij de 6000 leraren hun eerste stappen in onderwijs. Binnen de vijf jaar stapt 22 procent van de startende leraren in het secundair onderwijs definitief uit het onderwijs. In het kleuteronderwijs is dat 12 procent en 14 procent in het lager onderwijs. Elk jaar verliezen we dus honderden vaak goed opgeleide en gemotiveerde leraren.

Nochtans hebben we ze heel hard nodig. Volgens de jongste prognoses heeft het Vlaams onderwijs in 2022 een tekort van 17.000 leraren. De campagne ‘Wij staan achter je’ geeft aanzetten om een deel van de uitstromers toch aan boord te houden. Voorts wil Klasse met de campagne ook zuurstof geven aan het debat over het lerarenberoep en het loopbaanpact.

Vacatures in het onderwijs

Reacties uitgeschakeld voor 4300 federale ambtenaren verhuizen

4300 federale ambtenaren verhuizen

Door | 6 januari 2014 | Nieuws

Bron: VTM-Journaal
Op 1 januari 2015 moeten 4366 federale ambtenaren verhuizen naar het bestuur van een gewest of gemeenschap. Dat is een gevolg van de overdracht van bevoegdheden die werd afgesproken bij de staatshervorming. Vanuit gewesten en gemeenschappen klinkt het echter dat de federale besturen dit aantal opzettelijk hebben onderschat. Dat schrijft Le Soir.

De kabinetten van de premier en van de staatssecretarissen bevoegd voor de institutionele hervormingen hadden elk federaal bestuur gevraagd om op te lijsten hoeveel ambtenaren bezig zijn met bevoegdheden die bij de staatshervorming worden overgedragen.

Het resultaat werd onlangs gecommuniceerd aan de gewesten en gemeenschappen. Maar volgens hen klopt dit aantal niet en zijn er in werkelijkheid meer ambtenaren bezig met die bevoegdheden.

Aan federale zijde wijst men erop dat de “cijfers wel degelijk verzameld zijn door de besturen, maar dat ze werden gevalideerd door het interfederaal korps van de inspectie van financiën”, waarin vertegenwoordigers zitten van alle ministers van Begroting, dus ook de regionale.