Archief november, 2013

Reacties uitgeschakeld voor Groepsaankoop personeelsadvertenties december 2013

Groepsaankoop personeelsadvertenties december 2013

Door | 15 november 2013 | Tarieven

-Voor besturen die in december een personeelsadvertentie willen plaatsen, organiseren we een groepsaankoop.

Hoe werkt dit ?
Besturen die een advertentie willen plaatsen laten ons dit weten en duiden aan hoeveel vacatures ze willen plaatsen.

U kan intekenen voor:
1/ grote afzonderlijke advertentie – nationale pers: het gaat dan over formaat 1/4 pagina of 1/2 pagina. We schatten in dat we hier een prijs kunnen bekomen vanaf ong. 2500 EUR
We kunnen een zeer scherpe prijs garanderen vanaf ongeveer 5 deelnemende besturen.
2/ een kleine groepsadvertentie. Hier geldt hoe méér deelnemers, hoe scherper de prijs. We mikken op een prijs van ongeveer 500 EUR om uw advertentie (van ongeveer 5 regels, gecombineerd met online bij www.werkenbijdeoverheid.be) te plaatsen (voorwaarde bij minstens 10 deelnemende besturen).

Uw deelname is vrijblijvend. Als u laat weten dat u wenst deel te nemen, ontvangt u eerst vrijblijvend een offerte en beslist nadien over definitieve deelname.

Reacties uitgeschakeld voor Mogen we ook eens positief zijn over onze ambtenaren ?

Mogen we ook eens positief zijn over onze ambtenaren ?

Door | 15 november 2013 | Nieuws

Eigen berichtgeving

Er wordt tijdens de besparingsronde vaak op de ambtenaar als mens gefocust, terwijl de vele bestuurlijke structuren geld opslorpen. Dit komt hard aan voor ambtenaren die met een groot engagement zich inzetten voor de samenleving.

Hierbij enkele markante uitspraken van het najaar 2013. (Bron: personeelsmagazine 13)

Er is een zeer kleine minderheid die het uithangt. Het lijkt me logisch dat je dan van die mensen afscheid moet kunnen nemen.”

Woordvoerder Kris Snijkers van Vlaams minister van Bestuurszaken Geert Bourgeois legt uit waarom een strengere ontslagregeling – ontslag voor statutaire Vlaamse ambtenaren die in vijf jaar tijd twee negatieve evaluaties krijgen – nodig is (De Tijd, 1 oktober
2013)

“Wie het hardst uithaalt naar het overheidspersoneel is blijkbaar ‘de beste’. Dit schouwspel op de kap van het overheidspersoneel wordt stilaan ergerlijk. Wie de populistische toer opgaat, moet niet verwonderd zijn dat mensen die het goed menen, zich afzetten tegen het beleid.”

Volgens het ACV-Openbare Diensten zijn federaal staatssecretaris Bogaert en Vlaams minister Bourgeois met hun uitspraken over strengere ontslagregels verwikkeld ‘in een race om de strafste uitspraken’ (De Standaard Online, 1 oktober 2013)”

Ik ontmoet veel overheidsmedewerkers die nauwelijks nog publiekelijk durven op te komen voor het feit dat ze voor de overheid werken. Je zou voor minder, deel uitmakend van het ‘ver- maledijde’ overheidsbeslag.”

Peter Sommen, hr-directeur bij de
Provincie Antwerpen
(De Standaard, 28 september 2013)

Overheden trachten te besparen. Omdat dienstverlening afbouwen vandaag moeilijk ligt, wordt het een efficiëntieverhoging van de ambtenaren. Met minder ambtenaren hetzelfde doen.
In een aantal situaties kan ‘efficiënter’ altijd, in een aantal andere zijn organisatie, structuren en processen evenzeer verantwoordelijk.
(Chris De Meerleer, consultant Mens(en)werk)

Reacties uitgeschakeld voor Interactieve HR day opgebouwd rond ‘Appreciative Inquiry’

Interactieve HR day opgebouwd rond ‘Appreciative Inquiry’

Door | 12 november 2013 | Lectuur

U kan aan deze boeiende dag gratis deelnemen (normale toegang 200 EUR).
Stuur een mailtje naar info@werkenbijdeoverheid.be. (Deelnemers dienen wel geregistreerd te zijn als werkgever. )

28 november 2013
HR Day • Organisatie in samenwerking met Randstad,
de Fédération Wallonie-Bruxelles en de SPW
Managementpraktijken anders bekeken: ontdekken, dromen, bedenken en handelen

Interactieve HR day opgebouwd rond ‘Appreciative Inquiry’.

Een coöperatieve aanpak die voor elk type project (taak, visie, teambuilding) de competenties samenbrengt teneinde een gemeenschappelijke visie op te bouwen, de beste ideeën te weerhouden en aldus op een consensuele manier een werkbaar actieplan opstellen.


De appreciatieve aanpak is een dynamisch proces in 4 stappen dat toelaat in te spelen op de ontdekking van de vitale krachten van een organisatie (discover), om zo een gewenste toekomst te bedenken en te tekenen (dream), om vervolgens deze idealen in het heden te beitelen en het broodnodige vertrouwen te winnen dat ze gerealiseerd kunnen worden (design), en uiteindelijk innovatieve acties te nemen die het beste uit elke werknemer halen zodat de gedroomde toekomst bereikt kan worden (delivery).


In kleine werkgroepen zal er gereflecteerd worden over de aanpak. De sprekers zullen inzoomen op ervaringsuitwisseling.Tijdens deze gezamelijke oefening waarbij andere en nieuwe managementpraktijken worden bekeken en geëvalueerd, leert u een uiterst werkbaar en inspirerend instrument te hanteren dat u meteen binnen uw eigen organisatie kunt toepassen.

Programma
8.30 - 9.00
Onthaal
9.00 - 9.15
Inleiding
Myriam Poilvache, director Randstad, publieke sector
Fabienne De Mortier, adjunct-directrice, Personeelsdirectie FWB
Anne-France Herbillon, Consultant bij Galilei, a Randstad company
9.15 - 10.15
DISCOVER
Joëlle Demiddeleer, verantwoordelijke van de strategische cel bij het Algemeen Secretariaat van de FWB 


Werkgroepen
10.15 - 10.30
Pauze
10.30 - 12.00
DREAM
Eric Grava, algemeen directeur van La Cité de l’Espoir

Werkgroepen en debriefing
12.00 - 12.45
Middagpauze : broodjeslunch
12.45 - 13.30
TRANSFORMATIONAL LEADERSHIP
Daphné Hirschfeld en Pierre Moreels, HR partners bij Randstad
13.30 - 14.30
DESIGN
Emmanuelle Rappe, directrice van het HR departement bij SPW

Werkgroepen
14.30 - 14.45
Pauze
14.45 - 15.15
Debriefing
15.15 - 16.00
Interactief panelgesprek met de medewerking van:
Alice Baudine, bestuurder generaal van het Waals agentschap voor integratie van gehandicapte personen (AWIPH)
Sophie Bertholet, COO van Randstad
Julien Compère, bestuurder generaal CHU Liège
Claude Delbeuck, secretaris generaal van SPW
Frédéric Delcor, secretaris van FWB
Sylvie Marique, secretaris generaal van DGO5 van SPW

Locatie
Service Public de Wallonie
Place Joséphine Charlotte 2, 5100 Jambes

Reacties uitgeschakeld voor Besparingsideeën van federale topambtenaren

Besparingsideeën van federale topambtenaren

Door | 4 november 2013 | Nieuws

Bron: Itinera instituut

Op zoek naar slimme besparingen ging het Itinera Institute aankloppen bij verschillende topambtenaren van de federale overheid. 56 ambtenaren formuleerden niet minder dan
450 concrete en haalbare voorstellen die de werking van hun overheidsdienst efficiënter en kostenbesparender kunnen maken. Meer dan één derde van de bevraagde ambtenaren zetelt in de algemene directie van zijn of haar FOD. Verschillende voorstellen werden door meerdere topambtenaren geformuleerd en hebben een breed draagvlak. Itinera vraagt de federale overheid deze voorstellen in acht te nemen en over te gaan tot het voeren van een slim besparingsbeleid in plaats van lineaire en kortzichtige besparingen door te voeren.

Besparingen op personeelsbeleid
Eind 2012 zijn er bij de federale overheid 79.136 ambtenaren aan het werk, eind 2011 waren dat er nog 81.124. Daarmee is het aantal federale ambtenaren op een jaar tijd met 2,5% gedaald. Sinds
2008 is vooral het aantal werknemers op niveau D in aantal verminderd. Op niveau B heeft er een lichte daling plaatsgevonden in 2012, maar enkel nadat er de jaren voordien een verdere stijging heeft plaatsgevonden. Bij de andere niveaus is er geen sprake van een significante daling van het aantal ambtenaren. Dit heeft als gevolg dat de gemiddelde kost per werknemer gestegen is.

“Réduire drastiquement le personnel des directions logistiques : ICT, P&O, Communication, etc (au total, elles représentent plus de la moitié de l’adm. centrale!)”

Te veel mensen nemen onvoorbereid deel aan de toelatingsexamens. Een hoger inschrijvingsbedrag zou onvoorbereide en onvoldoende gemotiveerde kandidaten moeten ontraden, maar ook een eerste selectie op basis van objectieve criteria wordt voorgesteld.

“De organisatie van de examens herzien: nut, kosten, inschrijvingsgeld, toegang, ….”

“Om kosten te besparen vraagt men naar flexibel werken, waarbij telewerken mogelijk of zelfs verplicht wordt en waarbij gebouwen en kantoren efficiënter worden ingezet.”

“Impose un jour de télétravail à tous de télétravail obligatoire et on coupe le chauffage dans les bâtiments ce jour-là (tous les mardis par exemple). Ou imposer de travailler la semaine sur 4 jours au lieu de 5.”

Daarnaast stelt men efficiëntiewinsten voor in de vorm van een betere responsabilisering
(resultaatsverbintenissen, ontslag bij niet-productiviteit) en sensibilisering van het personeel.

“Increase productivity through performance management.”

“Originele en realiseerbare besparingsvoorstellen belonen met een (belastingvrij) % van de gerealiseerde besparing voor de bedenker(s).”

Een evaluatie van het verloningsbeleid kan een aantal pistes voor onmiddellijke besparingen blootleggen. Verschillende keren wordt er in de antwoorden verwezen naar het inperken van de legale voordelen (fietsvergoeding, bedrijfswagens, abonnementen) en het beperken of aanpassen van de representatiekosten. Ook de lonen van de topambtenaren worden in vraag gesteld.

Reacties uitgeschakeld voor Eén op tien Gentse ambtenaren verdwijnt

Eén op tien Gentse ambtenaren verdwijnt

Door | 3 november 2013 | Nieuws

uit: neigoverGent

In De Morgen van zaterdag 2 november wordt vooruitgelopen op de besparingen die de Stad Gent zal doorvoeren om de meerjarenbegroting 2014-2019 rond te krijgen. De Gentse coalitie is al een tijdje op zoek naar 105 miljoen euro besparingen en heeft zichzelf de deadline van 9 november opgelegd om een akkoord te bereiken.

Volgens De Morgen snoeit Gent in het personeel en zal het de komende zes jaar om en bij de 450 banen bij de stad schrappen. Dat komt neer op een afslanking van het ambtenarenapparaat met ongeveer 10 procent. Het gaat om natuurlijke afvloeiingen zoals pensionering, zelf gekozen ontslag of overlijden, waarbij de vertrekkers niet vervangen worden.

De banen verdwijnen bij de “interne” stadsdiensten, zeg maar de eigen administratie die momenteel iets minder dan 5.000 personeelsleden in dienst heeft. Tegen 2019 zouden er dat dus 450 minder moeten zijn.

Bij de andere stadsdiensten zoals OCMW en de politie zouden geen besparingen op personeel worden doorgevoerd maar wel op de werkingsmiddelen.

Zaterdag 9 november worden de plannen voorgelegd aan de partijbesturen van de coalitiepartners en achteraf meegedeeld aan het publiek.